سید حسن اقا میری

سیدحسن آقامیری یکی از روحانیون معروف چند سال اخیر بویژه در میان جوانان است و از تمام ظرفیت‌های رسانه‌های موبایلی برای به اشتراک گذاشتن سخنرانی‌هایش استفاده می‌کند.