شی جین‌ پینگ

شی جین‌پینگ، متولد 15 ژوئن ۱۹۵۳ از سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب کمونیست چین و ریاست کمیسیون مرکزی نظامی را بر عهده دارد و بدین ترتیب رهبر عالی‌مقام است. او همچنین از سال ۲۰۱۳ رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین بوده‌است و به‌عنوان دبیرکل دارای یک کرسی در کمیته دائمی پلیتبوروی حزب کمونیست چین، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری این کشور است. در مارس ۲۰۱۸ کنگره ملی خلق با اصلاح قانون اساسی چین، محدودیت دوره‌های تصدی ریاست‌جمهوری و معاون ریاست‌جمهوری چین را برداشت و کمیسیون نظارت ملی را ایجاد کرد. در ۱۷ مارس ۲۰۱۸ شی جین‌پینگ بار دیگر برای ریاست‌جمهوری برگزیده شد.