فائزه هاشمی رفسنجانی

فائزه هاشمی رفسنجانی ۱۷ دی ۱۳۴۱ در قم متولد شد. او دومین دختر اکبر هاشمی رفسنجانی است. او نماینده تهران در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی بود و از نظر سیاسی دارای گرایش اصلاح‌طلبی است. فائزه هاشمی  از اعضای بنیانگذار حزب کارگزاران سازندگی بشمار می‌آید.

از سال ۱۳۶۹ ریاست فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت. در خرداد ۱۳۹۰ به دفتر او در ساختمان فدراسیون اسلامی ورزش زنان، حمله شد و کمتر از دو ماه بعد، در مرداد ماه ۱۳۹۰ این فدراسیون، به دلیل تعلق نگرفتن بودجه کافی از سوی سازمان تربیت بدنی، تعطیل شد.

او در سال ۱۳۷۷ اولین روزنامهٔ مربوط به زنان در جمهوری اسلامی، یعنی روزنامه زن را منتشر کرد و مدیر مسئول آن بود.