فیلم سینمایی ۲۳ نفر

داستان فیلم «بیست و سه نفر»، داستان ۲۳ نوجوان ایرانی است که سال ۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.