قاضی منصوری

قاضی غلامرضا منصوری، متهم فراری پرونده اکبر طبری در رومانی کشته شد. پلیس رومانی دلیل مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعلام کرد.