مهدی غضنفری

  • آیا ارز دوباره گران خواهد شد؟

    اقتصاد کلانمهر نوشت: مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با تشریح هفت فاز برای مجموعه اتفاقات ارزی که بر بازار ایران گذشته است، راهکارهایی را برای ادامه مسیر کنونی اقتصاد ایران با مجموعه تدابیر اعتمادساز دولت در بازار ارز عنوان می‌کند.