مواد غذایی ژنتیکی

  • حیات ما به این سیب‌زمینی وابسته‌است!

    حیات ما به این سیب‌زمینی وابسته‌است!

    طبیعتدانشمندان یک ابر پانژنوم سیب زمینی برای شناسایی ویژگی های سیب زمینی های انعطاف پذیرتر و مغذی تر ایجاد کرده اند. این پایگاه داده ژنتیکی گسترده می تواند به توسعه سیب زمینی های مقاوم در برابر بیماری و سازگار با آب و هوا کمک کند و به امنیت غذایی جهانی کمک کند.