نیوساینتیست (نشریه علمی)

  • آینده علم و فناوری در دستان این دانشمندان است

    آینده علم و فناوری در دستان این دانشمندان است

    فناوریسیناپرس نوشت: در گوشه و کنار جهان، گروهی از افراد به‌طور خستگی‌ناپذیر در حال تحقیق و پژوهش روز مسائل علمی بوده و تلاش می‌کنند تا رؤیاها و تخیلات خود را به واقعیت تبدیل کنند. در این میان دانشمندان و افرادی بااستعداد وجود دارند که با تلاش فراوان نقش مهمی در تغییر آینده بشر خواهند داشت.