سهم سهامداران حقیقی از معاملات بورس چقدر است؟‌

ایبِنا نوشت: طی معاملات آخرین ماه پاییز حقیقی‌ها ۶۰.۲ درصد و حقوقی‌ها ۳۹.۸ درصد سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۶۹.۲ درصد و حقوقی‌ها ۳۰.۸ درصد سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

 در جریان معاملات آخرین ماه پاییز امسال حقیقی‌ها ۴۵هزار و ۶۱۶میلیارد ریال (۶۰.۲درصد) و حقوقی‌ها ۳۰هزار و ۱۳۱میلیارد ریال (۳۹.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۵۲هزار و ۴۵۲میلیارد ریال (۶۹.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۲۳هزار و ۲۹۵میلیارد ریال (۳۰.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

بر اساس این گزارش، در آبان امسال حقیقی‌ها ۷۷ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال (۵۵.۲ درصد) و حقوقی‌ها ۶۲هزار و ۷۰۳میلیارد ریال(۴۴.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۸۷ هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال (۶۲.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۵۲هزار و ۱۰۱میلیارد ریال(۳۷.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

بورس+ سهام

این در حالی است که در نخستین ماه تابستان هم حقیقی‌ها ۱۸۴هزار و ۲۲میلیارد ریال(۶۳.۵درصد) و حقوقی‌ها ۱۰۵هزار و ۷۲۴میلیارد ریال(۳۶.۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۷۰ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال (۵۸.۸ درصد) و حقوقی‌ها ۱۱۹هزار و ۴۱۴میلیارد ریال(۶۳.۵درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در شهریورماه امسال نیز حقیقی‌ها ۱۰۶هزار و ۵۱۳میلیارد ریال(۶۳.۶درصد) و حقوقی‌ها ۶۱هزار و ۲۰میلیارد ریال(۳۶.۴درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۸۸ هزار و ۸۵۷ میلیارد ریال(۵۳ درصد) و حقوقی‌ها ۷۸هزار و ۶۷۶میلیارد ریال(۴۷درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

همچنین در دومین ماه تابستان امسال حقیقی‌ها ۷۱هزار و ۴۶۴میلیارد ریال(۵۹.۷درصد) و حقوقی‌ها ۴۸هزار و ۳۰۰میلیارد ریال(۴۰.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۶۲هزار و ۷۹۴میلیارد ریال(۵۲.۴ درصد) و حقوقی‌ها ۵۶هزار و ۹۷۰میلیارد ریال(۴۷.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در تیرماه امسال نیز حقیقی‌ها ۴۵هزار و ۱۲۰میلیارد ریال(۵۳.۸درصد) و حقوقی‌ها ۳۸هزار و ۷۶۰میلیارد ریال(۴۶.۲درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۴۰هزار و ۸۱۹ میلیارد ریال(۴۸.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۴۳هزار و ۶۱میلیارد ریال(۵۱.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این در حالی است که در سومین ماه امسال حقیقی‌ها ۲۷هزار و ۲۹۷میلیارد ریال(۵۵.۷درصد) و حقوقی‌ها ۲۱هزار و ۷۴۹میلیارد ریال(۴۴.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۰هزار و ۹۵۸میلیارد ریال(۴۲.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۲۸هزار و ۸۸میلیارد ریال(۵۷.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

افزون بر این، در دومین ماه امسال حقیقی‌ها ۱۲هزار و ۸۱۷میلیارد ریال(۳۵.۴درصد) و حقوقی‌ها ۲۳هزار و ۳۵۲میلیارد ریال(۶۴.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۱۵هزار و ۳۱۹میلیارد ریال(۴۲.۴ درصد) و حقوقی‌ها ۲۰هزار و ۸۵۱میلیارد ریال(۵۷.۶درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

در نخستین ماه امسال حقیقی‌ها ۷هزار و ۶۸۹میلیارد ریال(۴۶.۲درصد) و حقوقی‌ها ۸هزار و ۹۳۶میلیارد ریال(۵۳.۸درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۹هزار و ۷۶۲میلیارد ریال(۵۸.۷ درصد) و حقوقی‌ها ۶هزار و ۸۶۳میلیارد ریال(۴۱.۳درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه حقیقی‌ها ۵۷۷هزار و ۶۶۵میلیارد ریال(۵۹درصد) و حقوقی‌ها ۴۰۰هزار و ۶۷۶میلیارد ریال(۴۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۵۴۹هزار و ۲۳میلیارد ریال (۵۶.۱درصد) و حقوقی‌ها ۴۲۹هزار و ۳۱۸میلیارد ریال(۴۴درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته‌اند.

این در حالی است که در سالی که گذشت حقیقی‌ها ۲۱۹هزار و ۵۰میلیارد ریال (۴۸درصد) و حقوقی‌ها ۲۳۵هزار و ۷۷۱میلیارد ریال(۵۲درصد) سهم و حق تقدم در بورس خریداری کرده‌اند و در مقابل حقیقی‌ها ۲۲۱هزار و ۴۸۸میلیارد ریال (۴۹درصد) و حقوقی‌ها ۲۲۱هزار و ۴۸۸میلیارد ریال (۵۱درصد) سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند.

۲۲۳۲۲۴

کد خبر 1218576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =