رشد بیش از ۴.۰۰۰ واحدی شاخص کل در ۲۶ خرداد/ جزییات خرید و فروش سهام‌ها

ایلنا نوشت: امروز و در پایان معاملات تالارهای بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۵ میلیارد و ۱۹۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش بیش از ۱۸ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال در ۳۷۷ هزار دفعه، معامله شد و ارزش بازار رقم معادل ۹۰۱ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

شاخص کل با ۴۰۵۲ واحد افزایش به رقم ۲۳۸۲۲۰ واحد رسید. شاخص کل هم وزن با ۲۰۵ واحد افزایش روبرو شد و به رقم ۵۸۱۷۷ واحد رسید.شاخص بازار اول با ۲۷۷۸ واحد افزایش به رقم ۱۷۶۱۲۳ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۹۰۲۴ واحد افزایش رقم ۴۷۱۲۱۴ واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات سیار ایران، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، پالایش نفت بندرعباس، توسعه معادن و فلزات، پالایش نفت تهران و مخابرات ایران به نام خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک تجارت، بانک پاسارگاد، گروه پتروشیمی س. ایرانیان، سایپا، بانک صادرات ایران، بانک ملت، سیمان فارس و خوزستان، مخابرات ایران، پارس خودرو، سرمایه گذاری خوارزمی، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهرکام پارس و سرمایه گذاری صدر تامین به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد

توقف نمادهای معاملاتی(امید)،(خاهن)،(سمازن)،(افق)،(غمهرا)،(کگلح)،(ومعادنح)
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه امید(امید)، آهنگری تراکتورسازی ایران(خاهن)، سیمان مازندران(سمازن)جهت تشکیل جلسه هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش(افق)، گروه تولیدی مهرام(غمهرا) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، حق تقدم شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر(کگلح)، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادنح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

توقف نمادهای (بفجر۱)، (مبین۱)  به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب
نماد معاملاتی شرکت های پتروشیمی فجر (بفجر۱)، پتروشیمی مبین (مبین۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف شدند. نمادهای مذکور ۶۰ دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهند شد.

توقف نماد (غشاذر۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شرکت ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

وقفه معاملاتی نمادهای (وصنا۱)، (لابسا۱)، (خلنت۱)، (فنورد۱)  به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت
نماد معاملاتی شرکت های ‌گروه ‌صنایع‌بهشهرایران‌ (وصنا۱)، آبسال‌ (لابسا۱)، لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت۱)، نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد۱)  با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت.

توقف نمادهای (سشمال۱)، (خوساز۱)، (غگرجی۱)، (کفپارس۱)، (وتوصا۱)، به علت تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت
نماد معاملاتی شرکت های سیمان‌ شمال‌ (سشمال۱)، محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز۱)، بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی۱)، فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس۱)، گروه س توسعه صنعتی ایران (وتوصا۱)، با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شدند

تعلیق نماد معاملاتی (وساپا۱)
طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌ سایپا (وساپا۱) حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ تعلیق شد.

وقفه معاملاتی نماد (سبهانح۱)
نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت سیمان‌ بهبهان‌ (سبهانح۱) با توجه به وقفه معاملاتی نماد اصلی، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرد و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهد یافت.

وقفه معاملاتی نماد (سبهان۱)، (غپاک۱)، (همراه۱)، (تکشا۱)، (غگرجی۱)، کفپارس۱)،  (خوساز۱) به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت
نماد معاملاتی شرکت های سیمان‌ بهبهان‌ (سبهان۱)، لبنیات‌ پاک‌ (غپاک۱)، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه۱)، گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌ (تکشا۱)، بیسکویت‌ گرجی‌ (غگرجی۱)، فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌ (کفپارس۱)، محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز۱) با توجه به تغییرات بیش از ۲۰ درصدی قیمت سهام، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می گیرند و سپس معاملات در دامنه نوسان فعلی ادامه خواهند یافت.

توقف نماد (غشاذر۱) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف
نماد معاملاتی شرکت ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌ (غشاذر۱) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ورنا)،(خکمک)،(غدام)
نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(خکمک)، خوراک دام پارس(غدام) باتوجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ختراک)،(خموتور)،(سخوز،(کمنگنز)،(داسوه)
نماد معاملاتی شرکت های ریخته گری تراکتورسازی ایران(ختراک)،موتورسازان تراکتورسازی ایران(خموتور)، سیمان خوزستان(سخوز)، معادن منگنز ایران(کمنگنز)، داروسازی اسوه(داسوه)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ورنا)،(خکمک)،(غدام)
نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(ورنا)، کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(خکمک)، خوراک دام پارس(غدام) باتوجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام واطلاعیه منتشر شده در سایت کدال با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (غشصفا)،(غشان)،(غالبر)،(شفن)
نمادهای معاملاتی شرکت های شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا)،شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)،لبنیات کالبر(غالبر)،پتروشیمی فن آوران(شفن) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی (خساپا)،(مبین)
نماد معاملاتی شرکت های ایرانی تولید اتومبیل سایپا(خساپا)، پتروشیمی مبین(مبین) با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نمادهای مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجع قیمت کشف شده در حراج امکان پذیر است.

قرارداد های آتی سبد سهام
در بازار قرارداد های آتی سبد سهام، تعداد ۲۳ قرارداد به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

ابزار بدهی
در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۲۱ هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از ۲۰ میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)
در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، ۷۹ میلیون و ۱۸۳ هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از ۸۱۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه
در بازار اوراق مشتقه تعداد ۴۱۷۷۸ قرارداد به ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۷۶۷ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

اوراق تبعی
در بازار اوراق تبعی تعداد ۱۷۶۶۲ هزار ورقه از اوراق اختیار فروش تبعی شرکت باما به ارزش بیش از تعداد ۱۷۶۶۲ هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

۲۲۶۲۳۱

کد خبر 1270604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =