تحریف دیدگاه امام خمینی و تاریخ انقلاب توسط دکتر سروش

اخیرا در فضای مجازی فایل سخنرانی‌ای از دکتر عبدالکریم سروش، دست به دست می شود که سروش در آن به بیان ریشه های فکری و علل آغازین مبارزه امام خمینی با شاه پرداخته است.

محمدرضا اسدزاده: تخریب شخصیت و تحریف فکر و اندیشه امام خمینی، در یکی، دو سال اخیر با طرح موضوعات تازه و شیوه های رسانه ای جدیدی دنبال می شود. از ان جمله فایل جدیدی از سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش است که اخیرا در فضای مجازی گسترش وسیعی یافته و نتیجه و هدفش، تخریب شخصیت و تفکر امام خمینی است.
گرچه سروش از ابتدای انقلاب که همراه با امام و انقلابیون بود تا دهه ۷۰ که در یکی از سخنرانی هایش، امام را «پرچمدار عزت مسلمین» می‌خواند تا امروز که سطح اندیشه امام را در اندازه یک فقیه سطحی اندیش کاسته است، به تناقض گویی های فراوانی دچار شده است. این استاد فلسفه اخیرا گفته است امام در آغاز مبارزه با شاه، دغدغه هایی از نوع  استعمارستیزی و نگاه حکومتی به روابط بین المللی نداشته و هدفش از انقلاب، ظواهر دینی در اندازه اعتراض به بی حجابی و مشروب فروشی‌ها بوده است! سخنان اخیر منتشر شده سروش، مملو از دروغ پردازی و تناقض‌گویی‌ است.
این گزارش منتقدانه با هدف روشنگری فکری و تاریخی، البته تنها به چند تحریف مشخص پرداخته است. گرچه این سخنان سروش از بیان کسی که مدعی اخلاق محوری بوده، بسیار عجیب است و بر هر آزاداندیشی لازم است تا بدون حب و بغض و با چشم و گوشی باز، مسائل مطرح شده را مورد بررسی و دقت قرار دهد.
سخنانی که آشکارا با نامه‌ها و مکتوبات تاریخی امام در تضاد است و بسیار روشن است که این روزها، هدف از  انعکاس وسیع اینها در فضای مجازی، تخریب شخصیت امام و دروغ پراکنی علیه اهداف و ریشه های انقلاب اسلامی ملت ایران است.

گروه اندیشه خبرآنلاین در گزارش‌های پیشین خود به نقد و روشنگری درباره تحریف شخصیت امام خمینی پرداخته است. چنانکه در گزارشی به موضوع «دروغ‌پردازی علیه‌ امام‌خمینی درباره‌ حکم‌فقهی‌ ازدواج با دختر زیر ۸ سال» پرداخته شد. همچنین در گزارش دیگری، به دروغ پردازی ها درباره «محدودیت های پزشکی در ایران به دلیل ممنوعیت‌های فقهی امام خمینی» پاسخ داده شد.
در این میان اما حقیقتا جای تاسف دارد که موسساتی که بودجه های کلان به نام ترویج اندیشه های امام می گیرند و شخصیت هایی متعلق به بیت امام که باید مدافع اندیشه های امام باشند، نسبت به این تحریف ها همواره سکوت اختیار کرده اند.

نگاهی به چهار محور از سخنان دکتر سروش:

در این گزارش ابتدا عین سخنان دکتر سروش را به تفکیک در ۴ بخش زیر می خوانید. - که فایل صوتی آن در فضای مجازی منتشر شده - وی می گوید:
اول:
« چرا آقای خمینی و روحانیت با شاه مشکل داشت؟ روحانیت و آقای خمینی، حکومت شاه را قبول نداشت چون می گفتند به ظواهر شرع عمل نمی شود. اصلا مساله استعمار و استثمار و روابط بین المللی شاه و اختلاف طبقاتی و .... در سخنان خمینی وجود نداشت.
خمینی سر بحث تقسیم اراضی شاه، هم مشکلش این بود که بی حجابی را به شهر آورده. مشکل خمینی با شاه، سر مشروب فروشی ها بود. پس با حکومت شاه درپیچیدند چون به ظواهر فقهی عمل نمی شد.»

دوم:
« اینها با همه چیز مشروطه مخالف بودند. ببینید حتی یک بار اسم ملاکاظم خراسانی یا حتی یک بار هم اسم  علامه نائینی به زبان خمینی نیامد...»

سوم:
«حتی یک بار هم اسم «سید جمال اسدآبادی» به زبان خمینی نیامد. اینها رو به تصادف نبینید. اینها نشان می دهد که جهت گیری و سو گیری رهبر انقلاب کدام است.
خب شما از یک فقیه چه انتظاری دارید؟ یه فقهی به دستش رسیده و تکلیف خود می داند که از این فقه نگهداری کند.  پس انقلاب اسلامی، یک انقلاب فقهی بود نه یک انقلاب دینی....»

چهارم:
« انقلاب اسلامی، یک انقلاب ضد مشروطه بود. آقای خمینی و تابعانش و همراهانش تمام آنچه که مشروطه بافته بود را اینها رشته کردند و به دنبال این بودند که تمام اختیارات را در دست بگیرند و هدفشان این بود که تمام آنچه که مشروطه نوشته و به وجود آورده را محو کنند و از بین ببرند.»

پاسخ هایی با سند به سخنان بی سند
اینها تنها بخش های کوچکی از تحریف های سروش درباره ریشه های فکری و رویکرهای امام خمینی در جریان مبارزه با شاه بود. گستره تناقض گویی ها و تحریف گری های او در این سخنرانی بسیار وسیع تر است. اما حقیقت چیست و اسناد در این باره چه می گویند؟

محور اول دروغ‌پردازی سروش:


قدیمی ترین سند مکتوب مبارزاتی امام خمینی که در سال ۱۳۲۳ نوشته شده، حاکی از چه رویکردی است؟ امام خمینی در اولین سند مکتوب خود، مساله اصلاحات اجتماعی، خفقان سیاسی، استعمارستیزی و استقلال خواهی و مقابله با وابستگی های بین المللی ملت ایران را بیان کرده و همه را دعوت می کند تا از منافع شخصی و فردی دست بردارند. امام می نویسد:
« هان ای روحانیون اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دیندار! ای گویندگان آیین دوست! ای دینداران خداخواه! ای خداخواهان حق پرست! ای حق پرستان شرافتمند! ای شرافتمندان وطنخواه! ای وطنخواهان با ناموس!
امروز روز قیام اصلاحی است. خودخواهی و ترک قیام برای خدا، ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ بیگانگان درآورده.  امروز روح وحدت و برادری را در ملت اسلامی خفه کرده اند.... روزنامه ها تبدیل به کالای پخش فساد اخلاق شده اند.... مجال به بعضی از این وکلای قاچاق داده .... مدارس علم و دانش را تسلیم مشتی کودک ساده کرده اند... موقوفات مدارس و محافل دینی را به رایگان تسلیم مشتی هرزه‌گرد بیشرف کرده و خفقان همه را گرفته و نَفَس از هیچ کس در نمی‌آید.... »

حال بنگریم که امام حتی در نخستین تلگراف های خود به شاه در مورخ ۱۵ آبان ۱۳۴۱ از چه مسائلی سخن می گوید؟ آیا دغدغه امام مسائلی همچون ظواهر شرعی و حجاب و مشروب فروشی است؟!

امام در  نخستین نامه خود در کمال احترام به شاه از دولت انقاد می کند و می نویسد:
« به قانون اساسی و قانون مجلس اعتنا نمی شود... به خواست ملت مسلمان اهمیتی نمی دهند.... به طومارها و تلگرافات و اجتماعات انبوه، وقعی نمی گذارند...
آقای عَلم از نشر افکار عمومی در مطبوعات و انعکاس تلگرافات جلوگیری می کنند و بر خلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را مختنق کرده. این شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه الزامات بین المللی شعار خود دانسته؛ با آنکه الزامات بین المللی مربوط به مذهب و قانون اساسی نیست. تشبث به الزامات بین المللی برای سرکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و «ذَنْبِ لا یُغْفَر» است.
.... ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسألت می‏ نمایم.‏» ( صحیفه امام، ج‏۱، ص: ۸۸-۹۰ )

می بینیم که امام خمینی در نخستین نامه های خود، سخن از اختناق مطبوعات و  فضاهای اجتماعی دارد. سخن از تخلف قانون اسلامی دارد.  سخن از دانشگاه و مدارس، وحدت امت مسلمان و فهم الزامات بین المللی دارد. اسناد در این باره بسیار است که سخنان نادرست سروش را بیشتر به اثبات می رساند.
در حالی که انگار بغض ها و کینه های قدیمی دکتر سروش، اجازه نمی دهد که این واقعیت های تاریخی را بنگرد و او با بیانی فریب دهنده و سخنانی پر تناقض، به گونه ای عامدانه اهداف مبارزات امام را با شاه تحریف می کند که آنچه به ذهن شنونده و مخاطبان متصور می شود، رهبری با شخصیتی واپسگرا و سطحی اندیش باشد.

محور دوم دروغ‌پردازی سروش:
دومین دروغ پردازی آشکار دکتر سروش علیه امام خمینی این است که امام را متهم می کند که از اندیشه های ملای خراسانی و ملای نائینی که از روشنگران دینی معاصر بوده اند، پرهیز می کرده است! آنچنانکه «حتی یک بار هم نام آنها را نبرده است»!

در حالی دکتر سروش ادعا می کند که امام حتی یک بار هم اسم مرحوم نائینی را نیاورده که در سال های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹، امام خمینی یک دوره درس اصول مرحوم نائینی را برای طلاب حوزه تدریس می کند. در این درس ها، امام مرتب به طلاب توصیه می کنند تا روش های فکری و اخلاقی علامه نائینی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

جالب تر اینکه در همان سال ها، امام خمینی، درس نقد فکری علامه نائینی را دائر می کنند تا طلاب با تفکر نقادی و نقد در مباحث دینی و فقهی آشنا شوند که یکی از کسانی که به صورت جدی در این مباحث نقادی شرکت می کرده، مرحوم آقا مصطفی فرزند امام بوده است. نگاهی به جلسات درس خارج امام خمینی.
نام مرحوم نائینی بارها در جلسات مختلف درس های حکومت اسلامی و طرح مباحث استبداد و دموکراسی در اسلام، توسط امام برده شده است و حتی امام به مقایسه شیوه های فکری و اشتراکات آیت الله شیخ فضل الله نوری و علامه نائینی پرداخته است.
دکتر رسول جعفریان، استاد دانشگاه تهران، در مقاله « بازخوانی جنبش مشروطه از دیدگاه امام خمینی» به این مقوله پرداخته است.

محور سوم دروغ‌پردازی سروش:
دروغ پردازی آشکار دیگر سروش این است که عنوان می کند که:« خمینی، حتی یک بار هم اسمی از سیدجمال الدین اسدآبادی نبرده است» و از این نتیجه می گیرد که امام با جریان های روشنفکری دینی و مشروطه طلبی مخالف بود و از مطرح کردن اندیشمندان معاصر پرهیز می کرد!
اما دریغ از این سخنان کذب که به سادگی قابل جست و جوست. در میان دیدارهای امام با گروه‌ها و شخصیت ها، دیدار «ریچارد کاتم»، استاد علوم سیاسی دانشگاه پیترزبورگ ایالت پنسیلوانیای امریکا، در نوفل لوشاتو، یکی از دیدارهای امام در پاریس است.
ریچارد کاتم، در این دیدار در مورد « ویژگیهای نهضت اسلامی» و به طور ویژه درباره شخصیت فکری و انقلابی «سید جمال الدین اسدآبادی» به گفت وگو پرداخته است. متن کامل این گفت وگو با امام در کتاب تاریخ ۲۵ ساله ایران، جلد دوم ، صفحه ۳۳۰ به چاپ رسیده است.
امام خمینی در آنجا از شخصیت سید جمال تعریف می کند و می گوید: « سید جمال الدین مردی لایق بود که شاه وقت، او را گرفت و با وضع فجیع، تبعید کرد و هنگام تبعید او در جامعه عکس العملی نشان داده نشد و زحمات او به نتیجه نرسید...»
امام در گفت وگوهای دیگری با جوانان در پاریس از این شخصیت های انقلابی معاصر و جریان های فکری ضد استبدادی در میان روحانیت تعریف و دفاع می کند.

محور چهارم دروغ‌پردازی سروش:
دروغ پردازی آشکار دیگر سروش، ضدیت امام خمینی با مشروطه خواهی است. این سخنان بغض آلوده سروش البته بسیار عجیب تر می شود. او درباره رهبری چنین قضاوت می کند که مظهر یک روحانی سرسخت در قانونگرایی بود که حتی اجازه نداد اصل پذیرش جمهوری اسلامی، بدون انتخابات رسمی مورد تایید قرار بگیرد.
اسناد و مقالات و کتب فراوانی رویکردهای فکری مشروطه خواهی امام را تبیین کرده اند. طرح این بحث در این گزارش کوتاه موجب طولانی شدن آن می شود. لذا برای فهم بیشتر این بحث مخاطبان را دعوت می کنیم تا به مقاله « مشروطه از دیدگاه امام خمینی» و نیز مقاله « بازخوانی جنبش مشروطه از دیدگاه امام خمینی» مراجعه کنند.

به نظر می رسد این استاد فلسفه، این روزها روی به سخن گفتن بی سند و مدرک و نیز تحریف تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب آورده است که آشنایان با سیر زندگی اجتماعی و سیاسی او می دانند که اینگونه اظهارات، ریشه در بغض‌آلودگی و کینه‌ورزی های دیرینه سیاسی او و چهره های انقلاب اسلامی دارد. این در حالی ست که در آغاز انقلاب، دکتر سروش یکی از مدافعان اندیشه های انقلابی امام خمینی بود و در ماجرای انقلاب فرهنگی، یکی از چهره های با نفوذ انقلاب به حساب می آمد.

/۶۲۶۲

کد خبر 1288007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 49
 • نظرات در صف انتشار: 2
 • نظرات غیرقابل انتشار: 10
 • IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  وقتی حکومت مردم کشور راکنار می زند بعد از 40 سال همان ایادی و عوامل خودش هم علیه ش می شوند . آنها هم روشنفکر می شوند و علیه حکومت جبهه می گیرند...مثل خیلی از دزدها و اختلاس گرانی که ازجمهوری اسلامی سود بردند و خوردند و حالا اپوزیسیون این حکومت شده اند
  • کوشا IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   52 11
   قربان دهنت گل گفتی
  • محمد IR ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   29 86
   رفتار آقای سروش سوژه جدیدی نیست در صدر اسلام هم همین اتفاقات افتاد، بنده پیشنهاد می کنم به خبر آنلاین و دیگر پیگیر کنندگان باز هم منتظر بمانیم روزی می رسد خیلی حرف های بی ربط تر از این آقای سروش شنیده خواهد شد، تا چند سال دیگر صبر کنید. برای رد کردن آن حرفها حتی نیازی به دانستن تاریخ هم نیست. ممنون از خبرآنلاین که جواب داد ولی آن موسساتی که بنام امام خمینی بودجه می گیرند خرج دارند ...
  • ماری IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   14 86
   این اراجیف دست و پای زدنهای آخر یک غرق شده در مردابه...بیت امام هم که به فکر مش و میزانپلی هستن و فرصتی برای امام ندارن بازم دست شما(خبرآنلاین)درددنکنهِِِِ....درجداب شماهم فعلا گند موجود حاصل رای 24 میلیون نفهم یا گیج مثل حضرتعالیه و اینها هرگز عوامل انقلاب نبودن بلکه دنبال چرب و شیرین بودن که چون جیزی گیرشون نیومد شدن مخالف دهن گشاد....
  • IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
   12 0
   چرخش جناب سروش پس از 40 سال رخ نداده بلکه بعد کمتر از 20 سال رخ داده! پس بقیه تحلیل شما هم باطل است!
 • سعید CZ ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  دکتر سروش دیگه سال هاست حرفی برای گفتن نداره و از وقتی از ایران رفته بیشتر به حرف های بی سند زدن رو اورده
  • سیاوش بیدگانی IR ۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   89 9
   از قضا دوست گرامی اقای دکتر گلشنی استاد فلسفه دانشگاه شریف و از دشمنان باسابقه دکتر سروش مدعی است که دوباره در کشور اقبال به سروش بیشتر شده است
  • IR ۱۴:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   134 7
   چهل سال است فقط بحث حجاب است از بیکاری وفشاراقتصادی وبی مسکنی وازدواج جوانان ومشکلات تولید بحث کمترمیشه
  • رضوان IR ۱۶:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   5 57
   پیرمرد هر از گاهی دلش میخواد دیده بشه! همین! خاک پاشیدن موجودی مثل فرج دباغ بر چهره خورشید فروزان امام هیچ خللی وارد نمیکنه. بجای نظریه پرداز باید همون دباغی رو ادامه میداد!
 • CZ ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  نظرات یک سوی تون رو به ایشان تحمیل کردید. شما اصلا در اندازه این نیستید که درباره یک متفکر حرف بزنید
  • IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   19 85
   اگر ایشون متفکر بود هیچ وقت سابقه و مواضعش رو در ایام نه چندان دور این گونه زیر سوال نمی برد . هیچ کس جز خود دکتر سروش خودشو تخریب نمی کنه .
  • IR ۱۰:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
   1 1
   متفکر!!! شما که خیلی از این متفکر حمایت می کنید بگویید کدام یک از پ=اسخ های داده شده به سورش اشتباه بوده است شما که خودتان بیشتر شعار می دهید و با گفتن متفکر می خواهید بقیه جواب ندهند و دوستان البانیایی شما نیز با لایک می خواهند نشان بدهند همه با هم هستید
  • هیدجی IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
   3 1
   بله واقعا من به دکتر سروش ایمان دارم
 • IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  سروش ادرس داره نظراتت را براش بفرست پاسخ می ده کلامش ازشما بسیار قوی تر بود موارد اجرا شده در کشور و بسیاری چیز ها که اتفاق افتاده و الان هم می افتد کاملاحرف های سروش را تایید می کنه
  • شمس تبریزی IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   سروش تا زمانی کلامش قوی است که متکلم وحده باشد و کسی مقابلش نباشد تا او را به چالش بکشد. برنامه پرگار بی بی سی را میدیدم با اجرای داریوش کریمی. مهمان دیگر فرخ نگهدار بود. نهایتا سروش به تناقض گویی افتاد و برای پاسخ دادن به دست پا و زدن افتاد. مصاحبه آقازاده اش را هم با یکی از برنامه های بی بی سی و یا وی او ای میدیدم (تردید از من است) و در آنجا دیدم سوالات چالشی کسانی که به قرآن اعتقادی ندارند را نتوانست پاسخ دهد. علت آن است که پای استدلال پدر و پسر چوبین و سخت بی تمکین است. نوع صحبتهای او درباره اسلام به گونه ای است که یک مخالف اسلام به راحتی میتواند یک خم را بگیرد و خاک اش کند. بنده هم وقتی مقابل موافقان بنشینم ممکنه خیلی خوش سخن و قوی ظاهر شوم. هنر، نشستن مقابل مخالفان و پاسخگویی دقیق و نه رفع و رجوع است.
  • IR ۱۳:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   91 14
   جناب شمس تبریزی، خوب بفرمایید از ایشون در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کنند تا با فرهیختگان شما مناظره کنند. نمی دونم کی می خواهید متوجه شوید، تا موقعی که نمی گذارید صدای فردی در رسانه های شما شنیده شود، و بعد او را نقد و محکوم می کنید، خواسته یا ناخواسته، او را در جایگاه مظلوم قرار می دهید و از این طریق محبوبیت او افزایش می یابد. بنابراین واقعا برای اینکه حرفهای نظام به دل مردم بنشیند، اولین گامش باز شدن درها برای منتقدان است. در واقع باید احترام بگذارید به اینکه مردم خودشان تشخیص بدهند که درست و نادرست کدام است.
  • IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   70 14
   درود بی پایان بر متفکر عصر حاضر جناب دکتر سروش.
  • IR ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   29 1
   آقای شمس تبریزی که خدا حفظ شان کند ... در همه زمینه ها نظرات کارشناسی دارند در حد لالیگا .... خوب بود ایشان می رفتند بی بی سی به جای دکتر سروش به سوالات جواب میدادند ...
 • یکتا CZ ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  هر فردی که یک صفحه تاریخ انقلاب رو خونده باشه می فهمه این حرف های سروش از سر مرضه نه عقل
 • محمدی CZ ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  حرف های سروش دیگه نه به درد دنیا می خوره و نه به درد آخرت. اون دیگه قران و پیامبر و وحی رو هم تحریف می کنه چه برسه به امام خمینی
 • شهرام CZ ۱۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  این روزها با عملکرد آقایون دیگه دفاع از امام رو کسی قبول نمی کنه خودتون رو خسته نکنید
 • FR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  درود بر دکتر سروش
 • سلام CZ ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  باز هم تخریب دکتر سروش رو در دستور کار قرار دادند . از این تخریب ها چه نتیجه ای می گیرید؟
 • IR ۱۱:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  آقای سروش دروغ پرداز نیستند این نظر ایشون هست و ربطی به دروغ نداره شاید با نظر شما متفاوته ولی دروغ نیست
  • شمس تبریزی IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   20 26
   نظر یا با واقعیت مطابقت دارد یا ندارد و بر اساس آن کذب و صدق نظر معلوم میشود. اما اگر کسی به عمد نظری خلاف واقع بگوید میگوییم دروغ میگوید. دروغپردازی هم یکی از انواع نظر دادن است. میخواهم بر اساس فرمایش شما نظر خود را بگویم. « سروش ولایتمدار و ذوب در ولایت است». به نظرت دروغپردازی نکردم؟ اگر دروغ نگفتم میپذیرم که سروش هم درباره امام دروغ نگفته اما اگر نظر من دروغ پردازی درباره سروش بود، به همین دلیل نظر او هم درباره امام دروغپردازی است.
  • IR ۱۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
   4 0
   آقا یا خانوم شمس تبریزی !!! واقعا خسته نمیشید از اراجیف گفتن ؟ شما کار و زندگی ندارین که مدام در حال کامنت گذاشتن زیر خبرهای رسانه های خبری هستید ؟ هر جا که میریم رد پای شما رو به وضوح میشه دید خسته نباشی دلاور خدا قوت پهلوان
  • شمس تبریزی IR ۱۶:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
   0 2
   خبرآنلاین، کامنتهای مستند بنده را منتشر نکردی و یه مشت نیش و کنایه و خزعبلات را خطاب به من منتشر میکنی تا دلت خنک بشه. بیچاره، به جای بچه بازی فضای بحث را فراهم کن نه اینکه زیر کامنت های مرا پر کنی از تابع مثلثاتی سینوسی پی دوم منهای شعر ....
 • جهانگیر صالح پور RO ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  192 8
  اولا ایکاش اسم مبارکتون می نوشتید و دوما من سخنرانی های دکتر سروش دنبال میکنم بدون اینکه بخواهیم از ایشان یا هر فرد دیگری چون آیت الله خمینی قدیس و دیو بسازیم آنچه که مسلم هست حکومت فقهی بیشتر از هر چیز دیگری پیگیر همین مسائل حجاب، شراب و امثالهم هست (احکام فقهی) و یکی از شعارهای اوایل انقلاب همین بود که زمانیکه احکام اسلام (منظور احکام فقهی) پیاده کردیم کار ما تمام است (یعنی وظیفه خود را ادا نموده ایم). من فکر مبکنم برخی از روحانیون هم به این نتیجه رسیده اند که حکومت فقاهتی -حداقل با شیوه 4 دهه اخیر- ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند
 • مومیایی IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  125 3
  همه حق دارند درباره سیاسیون و یامتفکران نظر دهند ولی بهتر بود خبر آنلاین فایل صوتی کامل رو منتشر نموده که خود قضاوت کنیم و یا از ایشان جهت توضیح موارد مورد اختلاف دعوت می نمود که تا قیام قیامت انجام نخواهد داد
 • بردیا IR ۱۱:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  12 82
  هنوز دو ماه هم از اون تایید تمام قد آقای سروش از آقای خمینی نمیگذره! چقدر انسان میتونه نوسان داشته باشه و چقدر طرفدارها هم می توانند خودشون را به فراموشی بزنند جای تعجبه.
  • US ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
   2 0
   دوست عزیز، از قضا این سخنان در ادامه همان مطالب مورد اشاره شما و در همان سخنرانی بیان شده.
 • IR ۱۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  44 6
  سروش سروش است
 • IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  در صحبتهای سروش مشکلی ندیدم.امام مرام شیخ فضل الله را میپسندید.به علت ضعف فقهی از فقهای نامدار دوری میکرد حتی مسائل مربوط به زمین و رویت هلال شوال و بعضی مسائل فقهی دیگر را به آ کلپایگانی ارجاع میدادند. الان در حوزه فقط قال سید الخوئی میگویند قضاوت در مورد امام را باید به تاریخ واگذار کنید تا ترس حاکم بر صاحب نظران از بین برود
  • IR ۲۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   12 0
   البته شما را درک میکنم که صحبتهای من را سانسور کنید از انتشار همین مقدار هم ممنونم.در مورد تک تک جملات سروش و تایید انها میتوان بطور موسع مطلب نوشت.ولی بنظر من هر شخصیتی را باید از نگاه منتقداتش نظاره و واکاوی کرد تا از اسطوره سازی و کیش شخصیت اجتناب شود
 • شمس تبریزی IR ۱۱:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  59 99
  سروش گفت « اصلا مساله استعمار و استثمار و روابط بین المللی شاه و اختلاف طبقاتی و .... در سخنان خمینی وجود نداشت». پس اعتراض ایشان به کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه چه بود؟ در سال 42 هم ساواک به ایشان تذکر داده بود که غیر از شاه، اسراییل و آمریکا درباره هر چی میتونه صحبت میکنه و امام هم بر خلاف خواست ساواک درباره هر 3 صحبت کرد. اگر ایشان بر ضد استعمار و استثمار نبود پس صحبتهایش علیه آمریکا و اسراییل در آن سال به چه دلیل بود؟ سروش میگوید «یه فقهی به دستش رسیده و تکلیف خود می داند که از این فقه نگهداری کند. پس انقلاب اسلامی، یک انقلاب فقهی بود نه یک انقلاب دینی». جناب سروش، ای کاش این انقلاب، انقلاب فقهی و نه دینی بود و ای کاش امام هم همانطوری که شما معرفی کردید بود چون غرب با یک فقیهی که صرفا دنبال طهارات و نجاسات و حجاب و بستن مشروب فروشی هاست مشکلی ندارد. اگر امام اینطور که شما میگویی بود حتی خود شما هم با او مشکلی پیدا نمیکردید. شما برای اینکه استکبار ستیزی امام را هدف قرار دهید تا آنجا پیش رفتید که گفتید قرآن کلام محمد است تا بدین ترتیب با زدن اصل بتوانید فرع را هم بزنید.
  • واسیلیوس IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   67 14
   من ارجاع می دهم تو رو به گفته آقای جنتی یا علم الهدی که ار تربیون نماز جمعه می گفتند انقلاب ما برای اقتصاد نبود چه که اینکه شاه در این زمینه از ما بسیار موفق تر بود همچنین یک نمونه قبل از انقلاب در مورد مرگ بر آمریکا و اسراییل و غربا ستیزی وجود ندارد در نتیج حرف سروش درسته
  • رها IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
   6 60
   جناب واسیلیوس شما که به زنده ها توروز روشن عصر ارتباطات دروغی به این مضحکی میبندی چه توقعی هست که به مرحوم امام نبندی!تار موی اسطوره بی نظیری مثل امام که در 20سالگی دانشمندی تمام عیاربوده از سرشماوهفت جدتون زیاده بله آقا شما همون دنبال سروش باشید بهتره.....
 • IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  آقای خمینی فقط برای حجاب انقلاب نکرد البته شاید این هم مسئله ای بود برای ایشون ولی همه میدانند که آقای خمینی و سید جمال اسدآبادی افکار بلندتری در سر داشتند و می خواستند مسلمان ها با هم متحد بشوند طرفدار امت واحد اسلامی بودند برای مقابله با غرب منتها اسدآبادی برای وجوهی از تمدن غرب مثل علم و پیشرفت آنها اهمیت قایل بود ایشان همه غرب را نفی می کرد
 • IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  38 36
  یکی پیدا نمی شه از سروش بپرسه قانون حجاب اجباری را امام تصویب کردند یا تو و امثال تو؟
 • IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  105 1
  به تمام عزیزان خبرنگار و غیر خبر نگار توصیه میکنم حتما کتاب 1984 جرج اورل را مطالعه بفرمایند
 • IR ۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  15 27
  ما داریم در نظامی که آقای خمینی ساخته زندگی می کنیم دیگه دلیلی و برهانی از این روشن تر یه دموکراسی اسلامی که البته ذاتا پارادوکس داره ولی خوب هست اما گذشته از تناقض درونی یه تناقضات بیرونی هم داره مثل رفتار شورای نگهبان که بعضی وقت ها بسیار سختگیرانه عمل می کند اینها رو که امام نگفت امام گفت بینید مخالف ولایت فقیه وارد حکومت نشود اینها تغییر دادند به اینکه حتما موافق مطلق ولایت مطلق فقیه وارد حکومت بشود
 • IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  14 8
  یک زمانی این بابا در مورد رقبای شما دروغ می گفت و شما به به و چه چه می کردید؛ حالا هم در ادامه همان مسیر دروغ می گوید. چرا ناراحتید؟
 • IR ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  1 16
  آرمان های حرکت انقلابی مردم در سال 57 متبلور در قانون اساسی است و هیچ جای قانون اساسی به این اشاره نکرده که اگر احکامو اجرا کردیم کارمون تموم شده؛ شما و امثال سروش میخواهید برداشتهای سطحی خودتون رویدادها رو به نام انقلاب اسلامی ثبت کنید که سخت در اشتباهید.
 • US ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  18 2
  ایشون ضرباتی راکه باید به نظام می زد همون موقعی زدکه دوست نظام بود و کارهای خطرناکی مثل انقلاب به اصطلاح فرهنگی!!! رو پایه ریزی و هدایت می کرد. اما یه چیز را بیراه نمی گوید . الان مهمترین هم وغم جمهوری اسلامی اداره اقتصادکشور و استقلال آن، اشتغال جوانان و مبارزه با فساد اخلاق در بدنه نظام و اصلاح روابط بین المللی نیست بلکه حجاب و موتور سواری زنان و شرکت آنها در ورزشگاه است!
 • NL ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  4 13
  انقلاب ایران یک امتحان الهی است که همه دنیا متوجه شوند که حتی روحانیون هم نمی توانند عدالت اجتمایی را به نحو احسن پیاده کنند تنها منجی عالم بشریت با ظهورش عدالت را گسترش خواهد داد نمونه که عرض میکنم شاید خیلیها نظر منفی بدهند ولی بنده یاد دارم مسجد جمکران واین گنبد فیروزه ای را قبل از انقلاب اجرا کردند با ظهور انقلاب اسلامی مردم دیگر توجهی به جمکران نداشتند فکر می کردند عدالت آمد وتوجه آنچنانی به ادامه ساختمان جمکران نداشتند اما حدود ده سالی که از انقلاب گذشت ومردم کم کم احساس کردند باید به جای دیگری امید ببندنند جمکران رونق گرفت این اصل ماجرا هست بود.
 • محمود IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
  17 3
  وضعیت کنونی ما نشون میده،که فقها ،میدان دار ،همه چیز اند،از بحث حجاب گرفته تا موسیقی ،متون درسی و.......حتی لباس وپوشش یک وزیر ویا یک وکیل .پس سروش بی اساس حرف نزده.نتیجه ،انقلاب فقهی درست از آب درآمده،حتی خود آقایان متفقه ،به این نتیجه رسیدن ،جامعه دیندار نیست،بلکه صورت شرعی دارد.حالا اینهمه فحش به سروش ،چه معنی داره؟!اتفاقا تنها کسی ،که تغییر ،نکرده ،این بنده خداست.
 • IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
  4 2
  نویسنده این پژوهش هوشمندانه اول مقاله از سکوت عجیب و غریب موسسات و خاندان وابسته به امام اظهار تعجب می کند هرچند می دانم شما خبرآنلاینی ها ارادت ویژه ای به اطراف و اکناف امام دارید اما واقعا این سوال را از این آقایان بپرسید که چرا در مقابل تحریم امام سکوت می کنند؟
 • IR ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
  2 1
  زمان که رییس جمهور محبوب شما که نظرشون به نظر دیگران نزدیکتر بود کشور رو به ورطه نابودی رسوندن یا نه ؟ من از هیچ کدام از روسای جمهور دلخوشی ندارم چون هیچکدم کاری برای مردم انجام ندادند ولی مردم رو بیشعور و نفهم خطاب کردن طرز تفکر یک آدم احمق و خودبزرگ بین هست .
 • IR ۱۰:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
  1 5
  جای تشکر داره از خبر آنلاین که با دلایل متقن و اسناد محکم جواب دکتر سروش رو داد . یک سوال از حامیان پر وپا قرص این دکتر اگر متن خبر آنلاین رو بخونند متوجه تفکر ضعیف شده و بی منطق این دکتر میشوند که کاملا پرواضح است اگر طی این سی سال در نظام به این دکتر یک پست و مقام می دادند هیچوقت به سفسطه نمیرسید و سر مارو هم به درد نمی آورد . ایشون در حد یک اپوزیسیون معمولی هم نیستند .