۰ نفر
۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۷
در خانه بمانید اَیـا مردم ایران؛ ای مدعیان خلف سـام و نریمان

این شعر در تاریخ 22 اسفند 98 سروده شد.

در خانه بمانید!

در خـــــانه بمانیـــد اَیـــا مردم ایـــران
ای مدعیــــــان خلف ســـام و نریمـــان

ویروس شده خصم جهان ازطرف چیـن
یک ذره نموده است همـه زار و پریشـان

مــــا ترسی از این ذره نادیـــده نداریم
بل سرعت نشــرش همه را ساخته حیران

فریـــــاد تضـرع ز وزیر را نشنیـــــدید
این ولوله هــــا چیست به بازار و خیابان؟

از بهـــــر خرید حمله به بـــازار نمودید 
آخـــر نشدید از کرونــــا هیچ هراسان؟

در خــــــانه بمــــانید، بمــــانید بمانید! 
اینقـدر مکنید خیره سری فاش و نمـایان

هرگز تو مگـــو قهـــر خدا هست و بلیه
از چـــه بکند ظلــم به ما خالق سبحــان؟

گوینــد که هست ظلم بشر بهر حریفـان
کان سـاخته شد از طرف طــاغی دوران

کرونـــا زده هرجــــا به ناگــاه شبیخون
چه فرق قم است یابه اراک یا که به تهران

چین کرد قرنطینـــه و فـــائق شده برآن
پس غفلت مـــا را تو بدان عـــزم مدیران

اهمــال در این امر حیاتی به که گوئیـــم
این ننگ که در منطقه شاخص شده ایران

افسوس که خودگشته چوهمکار به نشرش
از قــم به گیــلان، گلستـــان و خراسـان

با خیره سری زحمت یاران شده صدچند
مظلــــوم ببین بخش پزشــکی و طبیــبان

ما بالاخــــره ریشه آن را به در آریـــــم
لیــــکن چه کنیم با تعب اینـــهمه فقدان

فقدان عزیزانِ ز دست رفته چه سخت است
سخـــت تر که در بیـــن بود نام پزشکــان

باری تو بکن صبر و به هشـدار بده گوش
با بیخــــردی تلــخ مکن شور بهـــــاران

چاره چه کنیم، خودشده بایست پذیرفت
عاقل که تو باشی، نبــــرم زیره به کرمــان

باید تو «رضا» گوش دهی حرف تخصص
ور نه ببـــری زندگی خــویش به پایـــان!

* استاد دانشگاه تهران

کد خبر 1366112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 4 =