۱ نفر
۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۸
تصمیم‌های غیرتخصصی و شوراهای بدون منطق

فکر کنم سال 1365 بود که وزیر محترم آموزش وپرورش دستورداد تا شورایی درهرمنطقه آموزش و پرورش برای بررسی و پیشنهاد تغییرات بنیادی نظام آموزشی تشکیل شود.

یک روحانی خوش فکری که درامرتعلیم وتربیت صاحب نظر و مطالعه بود رابرای عضویت در شورادعوت کردم و نیامد! استدلالش این بود که بی کارنیستم تادرچنین شورایی شرکت کنم ! ما می اییم درشورا ونظری می دهیم نهایتا شما هرطوردلت خواست آن را به استان  منعکس می کنی . استانهای مختلف نظرات مناطق راجمع می کنند و آن گونه که نظر خودشان هست جمع بندی و به وزارت آموزش و پرورش می فرستند. دروزارتخانه نیز ستادی تشکیل شده و آنه نظرات استانها را می خوانند و هرطورنظرخودشان هست جمع بندی و به شورای معاونین وزارتخانه ارجاع میدهند وبه همین ترتیب میرود تا هیات دولت و مجلس و ....
این داستان ادامه دارد و اینک فقط به گوشه ای از آن می پردازم و البته بنا ندارم از مجلس شروع کنم آن را می گذارم برای اخرکار.

ازبلای خانمانسوز و قاتل کرونا شروع کنیم:
چندنفرازتصمیم گیران در ستادمقابله با کرونا در بهداشت ودرمان و امرپزشکی سررشته دارند؟دراین ستاد چگونه تصمیم گیری می شود؟ باقیام وقعود؟ یابااشاره رئیس جمهوریا......؟ فریادهای دکترظفرقندی و دکترنمکی راچه کسی شنید و.چه قدر به آن ها بها داده شد؟

در مورد تعطیلی یا عدم نعطیلی مدارس و بازگشایی غیرقانونی پیش از موعد مدارس چه؟ چندنفردرستاد صاحب نظروجودداشت ورای آنهه چه وزنی داشت؟
آمار ابتلا و مرگ دانش آموزان و معلمین دراین ایام بالا رفت ووزیر آموزش و پرورش که نمی دانم آخرین بار درچه سالی و چه مقطعی  به تدریس مشغول بوده اند وچندفرزندمدرسه ای دارند؟ مجبور به توجیه تصمیمات چه کسانی هستند؟
چنداقتصاددان وبازرگان دراین ستادهستند و وزن رایشان چه قدراست؟
چندجامعه شناس و روانشناس اجتماعی دراین تشکیلات حضوردارند؟

در شورای عالی اقتصاد چند اقتصاددان غیرحکومتی حاضرند؟دنیای به سمت استقلال بانک مرکزی ازدولت می رود درکشورما چه وزنی به بخش خصوصی دهده شده است؟امروز احمدی نژاد یک تصمیم میگیرد و فردا روحانی روش دیگری راباب می کند و مردم و بازرگانان و صنعتگران زیرچرخ گردون بی درو پیکر اقتصاد مملکت له می شوند ودلالان و فرصت طلبان سواربرخرمراد می تازند ومردم هیچ مردم نگاه!!!
فقط غرمیزنند و همه چیز رابه فامیلهای دولتیان و مجلسیان ربط می دهند و آنهارا رانت خوار می بینند.

شوراهای فرهنگی و اجتماعی و.....رادراستانداری ها وجاهای دیگرنگاه کنید ببینید چند جامعه شناس و فرهنگ شناس و نویسنده و روزنامه نگار و......در آنجا حضوردارند؟به صرف این که فلان فردی مسئول فلان اداره کل است می آید و حرفی می زند و می رود.
درموردمجلس شورای هم بدنیست  به پیشینه و تحصیلات و سوادوتوانایی یکایک اعضای کمیسیون ها نگاه کنیم و بعد ببینیم که  مجموعه جهت گیری تخصصی مجلس به کدام طرف تمایل دارد؟حالا درصحن مجلس فلان موضوع درروابط سیاسی یا بین الملل مطرح می شود و باز وزن آرای تک تک نمایندگان غیرمتخصص با آنها که تخصصی دارند برابر است.
کوتاه سخن این که درجامعه ما تخصص مهجوراست.درشعار همگی از آن دم می زنیم ولی درعمل پشیزی ارزش ندارد.

کد خبر 1440736

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =