تحقق رویای پلیس شدن نوجوان کم توان ذهنی به مدد پویش نذر آرزوها

پویش نذر آرزوها در گام نخست نوجوان کم توان ذهنی را به آرزویی دست نیافتنی رساند.

پویش نذر آرزوها که به تازگی فعالیت انسان دوستانه خود را آغاز کرده است و درصدد است تفاوت های کودکان بیمار را با دیگران از میان بردارد.

پویش نذر آرزوها در گام نخست به آرزوی نوجوان کم توان ذهنی به نام علی پرداخته است.

علی که آرزوی رئیس پلیس شدن داشت توسط مددکاران پویش شناسایی و با همکاری نیروی انتظامی به آرزوی خود رسید. با استقبال سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران از علی ، او به آرزوی پلیس شدنش رسید و به صورت افتخاری به جای فرمانده رئیس پلیس تهران نشست.

پویش نذر آرزوها قسمت نخست مجموعه خود را در قالب مستندی کوتاه به نام رئیس پلیس به تهیه کنندگی علی مهرآور و کارگردانی محسن عبدی تولید کرده است و در حال تهیه قسمت های بعدی مجموعه نذر آرزو هاست.

همچنین صابر خراسانی در قسمت نخست ، علی را تا اتاق فرماندهی پلیس تهران همراهی می کند و سفیر نذر آرزوها در این قسمت بوده است.

پویش نذر آرزوها با قصه های متفاوت در آینده نزدیک به دنبال برداشتن تفاوت هاست.

2121

کد خبر 1447779