زن پس از تحمل شلاق برای رابطه نامشروع، شوهرش را بابت مهریه بازداشت کرد

طبقه همکف مجتمع کیفری شیراز که برخلاف عنوانی که شهروندان شیرازی برای آن برگزیده اند《 دادگاه گل سرخ》نمایانگرتصویری است از درد و رنج های کسانی که از بدحادثه آنجا به پناه آمده یا آورده شده اند.

با توکل به نام اعظم حق وپیش بینی انواع دم نوش های آرام بخش بایدبه محیطی قدم بنهی که جان و آبروی آدمی در معرض آزمون است وتهدید!با دغدغه های همیشگی ام،وارد مجموعه که شدم هِق هِق تلخ و غم انگیز جوانی که سه کُنج راهروی سمت چپِ طبقه ی همکف چمباتنه زده بود توجه ام را جلب کرد.

دست راستش به صندلی ها گره خورده و پاهایش به زنجیر قفل شده بود،کنجکاو شدم ببینم اتهامش چیست که اینگونه قفل وبستش کرده اند،نزدیک که شدم سربرگ نامه ی اجرای احکام خانواده با موضوع اعزام به زندان سبب تعجبم شد!برایم عجیب بود که اولا محکوم دادگاه خانواده که علی الاصول محکومیت مالی دارد اینجا در اجرای احکام کیفری چه کار می کند وثانیا چنین محکومی چرا به این شکل ناخوشایند غُل و زنجیر شده؟مامور بدرقه اش با لبخندی پذیرایم شد و گفت:من مطالب شما را می خوانم،در توصیف نام و نشانم عبارت جالبی گفت؛آقای خاطرات وکیل!در پاسخ به لطفش لبخندی زدم وبا نگاهی پرسشگرانه به زندانی تمام سوالاتم را دریافت و گفت: بنده ی خدا اینجا حاکم پرونده است نه محکوم علیه!با تعجب گفتم چطور به دست و پای محکوم له *دستبند زدی؟گفت:قصه اش مفصله و حتما برای خاطرات وکیل به کار میاد،اینبار نه با نگاه بلکه با درآوردن دفترچه ی یادداشتم فهمید که منتظر شنیدن هستم که گفت:

چند دقیقه صبر کنید کار ما اینجا تمام میشه و باید راهی اجرای احکام خانواده بشیم و با اشاره به مرد جوان گفت ؛اگر خودش دوست داشت براتون تعریف می کنه چی شده،تشکر کردم و گفتم پس من هم به کارهام برسم،داخل حیاط می بینمتون،اگر مشکلی نداشتی با ماشین من میریم دادگاه خانواده....

حدود یکساعت بعد به اتفاق راهی دادگاه خانواده شدیم،هنوز از محدوده ی دادگاه کیفری دور نشده بودیم که جوان زندانی شروع کرد به صحبت،کلامش آمیخته با آه بود و افسوس...

قصه از نیمه شب ِدو سال پیش که تازه بچه دار شده بودیم شروع شد:با صدای گریه ی پسرم از خواب پریدم و به اتاق خواب نوزادم رفتم که دیدم خانمم گوشی به دست بالای تخت بچه نشسته اما اصلا حواسش به بچه که داشت گریه می کرد نبود،حتی متوجه نشد که من وارد اتاق شدم تا اینکه با صدای بستن در سرش را از روی گوشی بلند کرد و دستپاچه گفت:داشتم با دکترِ بچه چَت می کردم!میگه ممکنه دل درد داره که اینقدر گریه می کنه...آنشب متوجه دروغِ خانمم شدم ، اما به روش نیاوردم و از فردای آن روز رفتارهاش و تحت نظر گرفتم که متوجه ی رابطه ی وی با چند مرد غریبه شدم و چندماه پیش به دستور قاضی به اتفاق مامور کلانتری وارد خانه شدیم،مرد غریبه و همسرم بازداشت شدند...

خلاصه ی پرونده:با طرح پرونده ی رابطه ی نامشروع،زن منزل شوهر را ترک و پرونده ی مطالبه ی مهریه اش را مطرح می کند،شوهر که درگیر پرونده ی رابطه ی نامشروع واثبات این اتهام بوده به کل از پرونده ی مهریه و عواقب محکومیت در چنین پرونده ای غافل بوده تا روزی که با حکم جلب به محل اقامت زن مراجعه می کند همزمان با جلب ِ زن،مامورین کلانتری محل نیزبه موجب ماده۳قانون اجرای محکومیت های مالی *شوهر را بابت مهریه بازداشت می کنند!و به این شکل محکوم له پرونده ی کیفری با دستبند وپابند به عنوان محکوم علیه پرونده ی مهریه راهی واحد اجرای احکام کیفری می شود تا پس از تحویل زن به اجرای احکام کیفری، بابت بدهی ناشی از مهریه راهی زندان شود!

مامور بدرقه و مرد جوان را تا اتاق قاضی اجرای احکام همراهی کردم،همین که خواستم از ایشان جدا شوم،نگاه محجوب مرد حکم کرد به ایستادن و همراهی،که یکباره صدای خنده ی زنانه ای در راهرو پیچید،زن علیرغم تحمل شلاق،خودش را به اجرای احکام رسانده بود تا با قهقه ای مستانه خودش را پیروز این کارزار معرفی کند ...

اشک و لبخند پارادوکس غریب حرفه ‌ی وکلاست و غالبا در دادگاه ها شاهد این تناقضِ حسی هستیم اما این نوع از همراهی اشک و لبخند برایم قابل تحمل نبود،خنده های زن همراه با تمسخر مردی که بسان ابر بهار اشک می ریخت ، تصویری تلخ در اجرای احکام به نمایش گذاشته بود،مرد همانطور که اشک می ریخت با اشاره به دستبند و پابندی که به پا داشت روبه قاضی گفت: حق من این نیست،این زن آبرو و حیثیت مرا برده و طفل شیرخواره را رها کرد و رفته پیِ خوشگذرونی هاش این انصافه ؟ من بابت مهریه چنین زنی راهی زندان بشم؟!قاضی در پاسخ مدام یک عبارت را تکرار می کرد؛ از من کاری ساخته نیست ،قانون میگه زندان یا دادن مهریه .

با صحبت قاضی، فرمایش استاد کاتوزیان در ذهنم مرور شد؛قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد،حالا نوبت من بود تا راهی پیدا کنم برای اجرای عدالت و شرافت بخشیدن به قانون که نتیجه اش رهایی مرد بود از غُل و زنجیرِ مهریه.

با مامور بدرقه نیمچه رفاقتی رقم خورده بود،آنقدری که از او بخواهم پرونده ی مهریه را دقایقی از روی میز قاضی بردارد و تحویلم دهد...

با مرور پرونده تاریخ ابلاغ اجراییه توجه ام را جلب کرد و در ذهنم این عبارت صدا کرد:خدا جای حق نشسته!!عبارتی که نه در حرف بلکه در عمل به کرات تجربه کرده ام،بنا به ماده۳قانون اجرای محکومیت های مالی:چنانچه محکوم علیه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغِ اجراییه دعوی اعسار مطرح کرده باشد،حبس نمی شود.از تاریخ ابلاغ اجراییه به مرد سی ودو روز گذشته بود اما دو روز تعطیل رسمی خردادماه که متصل شده بود به جمعه مستند به ماده۴۴۴قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می کند ایام تعطیل نباید در محاسبه مهلت یک ماهه حساب شود ، برابر بود با این امر که مرد فرصت دارد با طرح ادعای اعسار از حبس رها شود!

تنها مانع طرح دعوی اعسار پیدا کردن دو نفر به عنوان شاهد بود تا فرم شهود را تکمیل کنند،مامور بدرقه زمانی که متوجه قضیه شد گفت:تا شما دادخواست اعسار را بنویسی من به یکی از هم‌ خدمتی ها خبر می دهم بیاد فرم و امضا کنه...

آخر وقت اداری،زمانی که مامور بدرقه دستبند مرد را باز می کرد گفت:خوب دیگه از حبس که نجات پیدا کردی! چرا هنوز گریه می کنی؟

نگاه آمیخته با آهِ مرد یک مثنوی حرف داشت که یک سطر از آن مثنوی:افسوسی بود بر روزهای جوانی که هدر رفته،پدری که نگران آینده ی فرزندش است و...

توضیحات:

*محکوم علیه=کسی که حکم به ضررش صادر شده است،محکوم له=کسی که حکم به نفعش صادر شده،محکوم به=موضوع حکم دادگاه مثل میزان مهریه

*قانون اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار برای محکومیت های مالی است که موضوع آن طلبِ خواهان یا شاکی است لذا شامل جریمه های دادگاه که در قانون به آن جزای نقدی می گویند نمی شود.برای طرح دعوی اعسار داشتن دو شاهد که به شرایط مالی طرف آگاه باشند لازم است.مهم ترین فایده ی دعوی اعسار ممانعت از حبس محکوم علیه است به شرط رعایت مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه.

*چنانچه اولین روز ابلاغ یا آخرین روز مهلت با تعطیلی رسمی مقارن شود در محاسبه ی مهلت لحاظ نمی شود.علاوه اینکه روز ابلاغ وروز اقدام جزء مهلت محاسبه نمی شود.مثلا برای تجدیدنظرخواهی ،بیست روز مهلت است=اگر حکم اول ماه ابلاغ شده باشد،آخرین مهلت تقدیم تجدیدنظر خواهی بیست ودوم ماه است.

* وکیل دادگستری - شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1622184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 79
 • نظرات در صف انتشار: 1
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • شهلا IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  5 14
  باید زنش را طلاق می داده و خودش را خلاص می کرد و مهریه را قست بندی می کرد
 • امیر IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  18 2
  چقدر تلخ! مرد بیچهری هم زنش بهش خیانت کرده هم تا آخر عمر باید مهریه اون زنه‌رو بده. این عادلانه‌ست واقعا؟ زنه چطور میخواد اون دنیا جواب خدا رو بده؟
 • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  25 7
  به نظرم در چنین پرونده هایی که گناه زن اثبات میشه مهریه باید کامل حذف بشه
 • IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  14 2
  اینم از قوانین خوشگلتون
 • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  11 0
  واقعا ناراحت شدم،هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی، بلاخره این خانم هم تقاص کارشون رو پس میگیرن
 • منفرد IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  8 0
  خدا رو شکر که این اقا عدالت به دادش رسید .گرچه دل شکسته ایشون درمانی نداره
 • جعفر IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  10 1
  درود بر عزت وشرف ومردانگی این وکیل خداوند افرادی مانند ایشان را توفیق خدمت بده وحفظ کنه
 • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  20 1
  آفرین به این وکیل کاربلدوعادل،خوب جواب این مفسدفی الارض راداده بعداینکه قبلااینهاروسنگسارمیکردندتاجامعه روبه فسادولجن نکشه الان چی؟بعدازشلاق رابطه نامشروع میادداخل راهروی دادگاه قهقهه می‌زنه!
 • موسی لشگری IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  5 0
  عالی بود به اطلاعاتمون اضافه شد باز هم از این مطالب بزارین
 • IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  7 0
  ممنون که به مردم جامعه آگاهی می دهید
 • سمانه IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 9
  مگه بدهکاری مهریه رو قل زنجیر میکنن همش دروغه همشون دارن راست راست راه میرن
 • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  14 0
  مرده شورمتاهلین خیانکار
 • مجید IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 0
  عالی‌بود‌‌‌
 • مهدی IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  7 0
  دمت گرم وکیل باهوش
 • شاهد IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  20 0
  حکم خیانت باید خیلی سنگین باشد نه چند ضربه شلاق
 • یاسوج IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  6 0
  درود بر شرافت و غیرت شما
 • علی IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  4 0
  درود به شرفت آقای وکیل
 • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  10 1
  متاسفم برای اینجور زن ها واقعا شرم اوره مرد بیچاره
 • زمان حداد IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 0
  عالی 9عالی
 • سید IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  15 0
  زن فاسد هم مهریه دارع عجب قابل توجه قانون گزاران عزیز
 • رضا IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  12 0
  درود به شرفت آقای وکیلی که کمک این مرد بی گناه کردی امیدوارم خدا هر ثانیه پشت و پناهت باشه
 • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  3 0
  با خدا! چه ترسناک
 • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  12 0
  شرم میکنم که چنین قانونی داریم.
 • مهرسع IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 0
  چه بد
 • عظیم IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  9 0
  سلام،تف به این قانون!خیانت رابازندانی کردن شاکی جواب داده میشه!
 • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  8 0
  واقعا اگر تو زندگیش کمبودی نداشته بخدا این زن رو بابد جلوی مردم سنگ سار کنن خیانت به شوهرش
 • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 0
  مرحبا به شما اقای وکیل باشرافت
 • بهاره IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  4 0
  خدارو هزار مرتبه شکر...خدا خیرت بده اقای وکیل که برای این جوون فرشته خیر بودی...
 • ابراهیم مختاری IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 0
  درود بر شرفت جناب جعفر پور
 • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  4 5
  چرا در مورد حق خوری های مردها و خیانت های کثیفشون چیزی اینجا نمیگید؟
 • آریایی IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  0 0
  متأسفم ...........
 • رضا IR ۱۷:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  5 0
  خداپدر مادرت وبیامرزه.انقدر خدابهت برکت بده.خداهمیشه بهت سلامتی بده.
 • ناشناس IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  10 0
  قانون ایرادداردمهریه بایدبه زن پاکدامن داده شودنه هرزه...
 • علی IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  8 3
  حالا فهمیدین در سجاد در اهواز چرا زنش را سر برید و قانون نسپرد ، چون قانون ما و مجریانش از قانون جنگل گند تره .
 • IR ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  3 0
  دستت درد نکنه...
 • IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
  1 0
  درود بر نویسنده مقاله
 • شاهرخ IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  1 0
  ازخداوند برای جناب وکیل عاقبت بخیری خواهانم خدا پشت و پناه شما و خانواده اتان باشد انشالله.
 • ناظم IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  2 0
  دمت گرم وکیل
 • بدبخت غارت‌زده‌ی دولت IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  1 0
  عالی بود
 • ارسلان IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  0 0
  عالی بود آقای وکیل
 • منوچهر IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  2 0
  دمت گرم فکر نمیکردم آدم با خدا هم باشد امروز نصف باورهای ذهنی من با خواندن داستان شما اصلاح شد فقط میتونم بگم خدا کنه باز هم از این کارها انجام بدی دمت گرم
 • Ali Nami IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  1 0
  واقعا کار ارزشمندی انجام دادید .دمتون گرم
 • ..... IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  3 2
  باید همونجا گردنش رو میبریدی .......
 • ایران مقتدر🇮🇷 IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  11 0
  متاسفانه قانون ایراد داره زن هرکاری دوست داره میکنه آبروی مرد رو میریزه ،زندگیشو ازهم می پاشه، خوابو خوراکشو میگیره، بچشو کوچیک میزاره رو دستش ،،،،اونوقت زن مهریشو طلب میکنه و میره پی خوشگذرانیش.. بهمین سادگی
 • ایران مقتدر🇮🇷 IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  6 1
  بنظر من به زنان خیانت کار و زنانی که طلاق میگیرن نباید مهریه تعلق بگیره
 • رز IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  8 0
  این چه قانونیه. زن خیانت کنه چطور مستحق مهریه میشه.
 • مجید IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  8 0
  یکی از دوستانم دقیقا همین اتفاق براش افتاده چرا این قانون را اصلاح نمیکنن
 • امیر IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  12 0
  چه قانونی داریم طرف مچ‌ زنشو تو خونه ی خودش گرفته روانه زندان شده برای مهریه زنی گرگ صفت که خیانت کرده و طلب کارهم هست بدا به حال این ملت
 • Hamid IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  3 0
  قانون کجا بود باید رویه ای بشه اگه کسی گناه کار بود اون بره زندان
 • امید IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  5 0
  چرا این قانون اصلاح نمیشه
 • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  6 0
  باید مانند مرد اهوازی سرش را می برید
 • رضا IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  2 0
  عجب دنیای شده
 • IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  5 3
  من فقط میخوام بدونم اگه مرد خیانت کنه چرا مجازات نمیشه و کاملا عادی باهاش برخورد میشه ولی زن باید شلاق بخوره ؟ بعد به این میگن عدالت هر چند همه میدونیم خیانت کثیفترین کاره ولی برای همه بده اما قانون ایرانو چون آقایون مینویسن همش به نفع خودشونه
 • علی IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  4 2
  باید مهریه به پول تبدیل شود نه به طلاو سکه و معادل درصدی از حقوق مرد باشد چون مابقی اجناس تورم زیادی دارند و به ضرر مردان است ضمنا درصدی از حقوق مرد سالانه طبق قانون افزایش و به ضرر زن هم نمیباشد
 • سجادی IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  1 0
  سلام وعرض ادب بسیار تجربه کسب میکنم از نطرات آقای وکیل.درود بر وکیل با شرافت
 • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  3 0
  قانون های کاملاً اشتباه
 • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  0 0
  پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت نااهلم.اگر من به جویی نفروشم زندگی. جنایت رنگین یک دقیقه حواست
 • وصال IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  1 0
  دمت گرم آقای وکیل
 • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  2 0
  خدا خیرتون بده
 • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  2 0
  آقای‌وکیل‌من‌قلم‌شما‌رو‌خیلی‌دوست‌دارم.
 • کیوان IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  7 1
  مجازات داشتن رابطه نامشروع زن شوهردار فقط شلاقه ؟؟؟
 • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  6 1
  مگه زنای محسنه نیست حکمش اعدامه
 • م IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  3 0
  واقعا قانون این مملکت مسخره هست
 • مرد شکست خورده DE ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
  2 0
  انقدر حالم خرابه که بغض گلومو گرفته.تمام اتفاقات تلخ مرور شد
 • Fardin IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  5 0
  شلاق فقط!!! مگه حکم زن شوهر دار ، زنا نیست!!!؟؟؟
 • احمد کریمی IR ۰۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  8 4
  مجبوری زن بگیری بزار تا از بی شوهری بمیرن
 • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  1 1
  تشکر بابت اطلاع رسانی مفید
 • امید IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  5 2
  باید همون لحظه تر دوتا خائن رو سر میبرید گور پدر هر چی قانونه
 • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  2 1
  خدا خیرت بدهد
 • حامد IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  6 1
  واقعا خوشم اومده از این جمله که قاضی بدون عدالت شرف نداره.که متاسفانه من سر یه جریاناتی گیر یه قاضی بی شرف افتادم و اینکه چرا بخاطر متعهد نبودن یک زن خراب به زندگیش مرد باید بازداشت بشه و مهمتر از همه اینکه چرا دست بند و پابند مگه بدهکار مهریه قاتله.لعنت به این قانون مزخرف لعنت
 • بنده خدا IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
  4 3
  خاک برسره همچین زنی
 • حمید IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
  9 3
  زنی‌که‌به‌شوهرش‌خیانت‌می‌کند‌از‌مهریه‌بعنوان‌حربه‌استفاده‌می‌کند درواقع‌مهریه‌اش‌بهش‌شهامت‌می‌دهد‌تا‌به‌شوهرش‌خیانت‌کند لازم‌است‌که‌قانون‌گذاران‌چنین‌امتیازی‌را‌ازخیانتکار‌بگیرند.
 • محمد IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
  5 0
  متاسفانه قانون اساسی تو ایران ایرادات بزرگی داره که درستش نمیکنن و مردم چه رن و چه مرد متضرر میشن
 • ناشناس IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
  0 1
  عجب
 • نادیا IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
  3 13
  اون مرد حاضر شد هم آبروی خودش و زنش رو ببره ب هر حال مادر بچه اش بود باید جواب خیانت طلاق هست مرد وظیفه داره مهریه پرداخت کنه
 • خیلی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
  1 0
  خدا خیرتون بده کار خیری هست که انجام دادید آقای وکیل
 • محمد IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
  1 0
  خدایت خیر دهد
 • یوسف IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
  10 2
  خودتون فساد رو گسترش میدین. خانم به چند نفر میره هر کاری می‌کنه. بعدشم میگین مهریه میرسه. باید سنگسار بشن اینجور آدما
 • محمد IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
  1 0
  خدا خیرتون بده