۱ نفر
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۷

در جستجوی علت‌ها

سید مصطفی محقق داماد
در جستجوی علت‌ها

حادثه مرگ جانسوز هموطن عزیزمان مهسا امینی موجب جریحه دارشدن قلوب مردم شریف ایران شد . اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به خاندان داغداروعموم ملت سوگوار ،رخصت می طلبم که به چند نکته تاکید وتصریح نمایم.

۱- دروقوع این حوادث به دنبال خاطی گشتن وحتی به مجازات خاطیان رده های پایین بسنده کردن نه درد وسوزعمومی را تسکین می بخشد ونه امیدی به عدم تکرارنظیر ان ایجاد میکند . زیرا این حوادث معلول است و باید درجستجوی علتها بود

۲- درحادثه ننگین زندان کهریزک سال ۸۸ برغم وقوع جنایتی هولناک وننگین سرانجام به مجازات چند مباشر ضعیف منتهی شد واسباب اقوی نه تنها معفوبلکه برخی درمقامات برترمنصوب شدند درحالییکه به یقین حادثه مزبور دال بر بی کفایتی وسوأ مدیریت انان بود وچنانچه شایسته سالاری انجام می شد ازتکراران جلوگیری بعمل می امد .

۳- امربه معروف ونهی ازمنکر به معنای صحیح ومنطبق با تعلیمات اسلامی را هرگز کسی انکارنمی کند . ولی به یقین این دو فریضه الهی شرایطی دارد ودرراس انهانه تنها اشنایی بلکه اگاهی کافی وعمیق مجریان با معروف ومنکراست . تشکیل این نهاد ودادن ان بدست افرادنااگاه انحرافی است روشن از تعالیم اسلامی وراهی است برای سلب ازادیهای قانونی وشرعی شهروندان . در روایت مسعدة بن صدقه امام صادق (ع) فرمودند: امربه معروف ونهی ازمنکر باید توسط کسانی انجام شود که معروف را ازمنکر بشناسند نه کسانی که خودهدایت نشده اند تا دیگران را هدایت کنند - وسایل ج۱۱ ص۲۰۰)

۴-مظهرکامل معروف تذکر خیرخواهانه ونقد قدرت حاکمه است ونه دخالت درحریم خصوصی شهروندان ومنحرف ساختن افکارعمومی ازوظایف اصلی انان .

۵-درجامعه ای که فساد وسوء استفاده ورانت واختلاس وارتشا هرروز خبرش حتی از رسانه ملی بگوش میرسد وارقامش حیرت اوراست به یقین نهی از منکر معنای دیگری می یابد وموارد اهمی خواهد یافت وترجیح اهم برمهم روش خردمندان است.

۶-تامین امنیت شهروندان اصلی ترین وظیفه قدرت حاکم است . قدرت حاکم نمیتواند با بکارگیری افراد نااگاه ودادن لقب ارشاد ومرشد به انان‌ موجبات سلب اسایش گردد . اینگونه القاب شایسته صالحان علمی وعملی است .

۷-جرم انگاری وتعیین مجازات نسبت به اعمال ورفتار شهروندان کاربسیار دقیقی است ودرجوامع پیشرفته جهان امروزهمواره توسط متخصصان دانش حقوق وعلوم اجتماعی وروانشناسی انجام میگیرد ودرجامعه ما نیز انچه جنبه فقهی دارد بایستی توسط فقیهان عالی رتبه وواجد درجه اجتهاد مسلم انجام شود تامبادا موضوعی که اصل ویا حدودوثغورش جای سوال وتردید دارد صرفا به خواسته ونظرگروه ویافردی برجامعه تحمیل گرددوموجبات تنفروانزجار از شریعت سهله وسمحه احمدی را فراهم اورد .

۸-پاسخگوی اصلی درپیشگاه الهی وسپس ملت شریف ایران نسبت به این گونه حوادث تلخ کسانی هستند که روزی به نام امربه معروف، تهمت وافترا ودروغ پردازی وهتک حرمت وسلب کرامت وحقوق انسانی را حلال ومجاز وحتی فریضه دانستند وازین رهگذر عالمان را ملجم وجاهلان را مکرم ساختند . ربنا وعلیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر

*منتشر شده در روزنامه اطلاعات. ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

۶۵۶۵

کد خبر 1675491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =