توران ولی مراد

نکن. نرو. نبین. نگو. نخند. نشین. نخوان. نخور. نخواب. نشنو. نزن. نمان. نپوش. نگو... گوش جوانان و نوجوانان و دختران و پسران ما از این "نه" ها پر است. یک کار مثبت کنیم. یک راه باز کنیم. یک حرف تشویقی. یک طرح تشویقی. طرح هایی که همه را دربر بگیرد تا بشود گفت طرح ملی است.

قرار شده یک روز، روز ملی دختران باشد. قرار نیست روزهای خاص در یک اسم و یک تبریک خلاصه شوند. کجاست آن طرح ها و برنامه هایی که دختران را سر شوق آورد؟ قدرت و قوت و اعتماد به نفس بخشد. فرصت ها را در اختیارشان گذارد. از دختر بودنشان شادشان کند و به وجود خود راضی شان؟ کو آن طرح ها و برنامه هایی که سنگ ها را از سر راه رشد و شکوفایی و تعالی دختران بردارد و راه ها را بگشاید؟ کو آن طرح ها و برنامه هایی که بر عزت دختران بیفزاید و کاری کند که به دختر بودن خود ببالند و آن ها را بر عرش نشاند در حالی که پایشان بر فرش است؟

سخنرانی یک مقام مسئول که معلوم نیست چند نفر مخاطب دارد که اسمش کار نیست. مقام مسئولی بیاید و بگوید که این کار باید بشود و آن کار نباید بشود با چند تا چاشنی دشنام به این و آن. جالب تر این که بیایند و از حیطه کاری که خودشان موظف به انجامش هستند انتقاد هم بکنند - نه از خودشان از آن حیطه کاری-. بلندگو در دست مقام مسول برای این است که برای دادن گزارش باشد نه سخنرانی. گزارش از کارهایی که در دست کار دارد و این که چه مقداری از کار انجام شده و چه مقدار و چه کارهایی در چه تاریخ هایی انجام خواهد شد. سخنرانی کار کارشناس است و محقق و کسی که از طرف مردم سخن می گوید، نه مقام مسئول. مقام مسئول موظف به پاسخگویی است.

از سخنرانی های مسئولین که بگذریم می رسیم به اخبار طرح ها و برنامه ها. خبرها را نگاه کنید. طرح های پراکنده، بی رمق، کارهایی در حد دبستان، کارهایی که توسط خیریه ها هم می تواند انجام شود یا یک جمع کوچک در یک محل. تهیه کارت پستال، چهار عکس به دیوار به اسم نمایشگاه، چهار تا چراغ سر در چهار تا محل.. این کارها نه تنها طرح ملی نیست بلکه طرح استانی هم نیست؛ هر چند با بودجه دولتی و بودجه استانی است برای افراد خاص. طرح هایی که نه در حد دختران است و نه در حد یک روز ملی. روزی ملی طرح های ملی می خواهد که همه ملت را دربرگیرد و نفعش به ملت برسد، به همه ملت. همه ملت هم همه ملت هستند نه افراد خاص. کجاست آن طرح ها؟

کارشناسان و محققان و دلسوزان از یک طرف و مشاهدات و آمار و تجربه از طرف دیگر، دیگر به چه زبانی بگویند که دختران و جوانان با مشکلات هویتی روبرو هستند؟ جوانان می خواهند خودشان را بشناسند ولی کو دست یاری؟ می خواهند بدانند که هستند و چه می خواهند باشند و چه می خواهند و چه نمی خواهند. می خواهند به بودن و به هویت خود راضی باشند. نواقص بیرونی و تناقضات و فشارها و بی عدالتی ها و سوال ها و نیازها و مطالبات بی پاسخ آن ها را سردرگم کرده و پا به فرار. هم فرار از خود و هم خانواده و هم خانه. دیگر کدام آمار باید بگوید بحران در پیش است تا بیدارمان کند؟

عفت و حیا و شخصیت انسانی و انسان با کرامت و خردورزی و تقوا و تسلط بر نفس و بر شهوت و هوا و هوس کلمه نیستند که با کلام و سخنرانی و توپ و تشر به خط شوند. همه نشان از هویت هستند که با تمرین حاصل می شوند و در شخصیت شکل می گیرند و در عمل خود را نشان می دهند. کدامین طرح های ملی مطرح است تا جوانان ما را آگاه به خود و خردورز و مسلط بر نفس و با اعتماد به نفس در صحنه ظاهر می کند؟ آن ها هم که دارند و هر چه هم که دارند به همت خود و به تلاش خانواده دارند.

برای مسلمانان الگوی متعالی اعم از زن و مرد ائمه معصومین (ع) می باشند که به آن ها اقتدا می شود. هر جامعه برای خودش هم الگوهای عملی و رفتاری دارد که بزرگان آن جامعه هستند، شخصیت های موثر و پرنفوذ و قوی. کدام الگوی رفتاری را در جامعه به دختران معرفی کرده ایم که این نازنین دختران او را در صدر نشانند و مهرش را بر دل؟ بسیار بسیار زنان بوده اند و هستند که مدیر و مدبر و توانمند و کارآمد و شجاع و متعهد و دلسوزند و دختران نوجوان و جوان این مرز و بوم می توانند از وجود آن ها به خود ببالند اگر فقط به جامعه معرفی شوند. زنانی که زنده بر این خاک قدم برمی دارند و بر بزرگ زنان دو عالم فاطمه زهرا (س) اقتدا کرده اند. زنانی که در ابعاد مختلف رشد کرده و درخشیده اند و راه نشان داده اند و مقاومت کرده اند و خدمت کرده اند و همچنان پای آرمان های اصیل خود ایستاده اند.

زنانی که در این جامعه مردانه غریب مانده اند و دست جامعه هم از آنان کوتاه. جامعه ای مردانه، کشوری مردانه، صندلی ها همه مردانه، بلندگوها مردانه، همه امکانات در اختیار مردان و زنانی را هم اگر راه دهند مردانه راه میدهند تا آن ها مردانه بگویند و مردانه بمانند و سخن گفتنشان هم برای مردان در قدرت باشد. در این کویر خشک قحطی زده مردانه الگوی رفتاری دختران چه گونه معرفی می شود؟ چگونه است که آسمان سیاست و اقتصاد و اجتماع جامعه ما، خورشیدی از زنان به زنان و دختران نشان نمی دهد؟ خورشیدی که از وجودش گرما و انرژی هدیه شود؟

به قرآن نگاه کنیم که برای عالمیان زنان را به عنوان الگو معرفی می کند. در آیات پایانی سوره تحریم به همه از زن و مرد بگوید نگاه کنید به این دو زن که نمونه کفرند و نگاه کنید به این دو زن (مریم و زن فرعون) که نمونه اعلای انسانی هستند.

یک بار تحقیقی کردم در داستان های عامیانه معروف غربی در ارتباط با شخصیت زن در این داستان ها و تحلیل آن شخصیت ها. تحقیق و تحلیل محتوای داستان های سیندرلا، سفیدبرفی، زیبای خفته، دیو و دلبر، شاه قورباغه، شنل قرمزی، هنسل و گرتل، رپانزل، رامپل استین اسکین که داستانهای عامیانه غربی و برای همه شناخته شده اند.

اولین نکته قابل توجه این بود که شخصیت های اصلی همه این داستان ها دختران نوجوان هستند. این نکته توجه را جلب کرد به محتوای داستان ها که چه نگرشی نسبت به دختران به مخاطبان خود می دهد. دختران و پسران و در واقع همه کودکان و نوجوانان که مخاطبان این داستان ها هستند چه هویتی را برای دختران تعریف می کنند. به نسبت گستردگی مخاطب و تکرار این داستان ها روشن است که چه نقش مهمی درهمان مسیر ارائه شده در داستان برای مخاطب دارد و او را در همان مسیر تربیت می کند. جامعه غربی توسط این داستان ها دختران را زیبا می خواهد و جذاب چرا که در این قصه ها شخصیت های خود را در نهایت این نمودها خلق می کند.

تحقیق مذکور بیان کرد که همه دختران شخصیت اول این قصه ها از کاربرد عقل عاجزند ولی دلی مهربان دارند. در این داستان ها شخصیت دختر داستان زیبا روی در نهایت درجه، مهربان و بدون توانایی کاربرد عقل است که در لحظه ای هم که لازم است زیباترین لباس ها و قصرها را برای خود دارد. اگر زیبارو هم نیست ولی باز از کاربرد عقل محروم است مگر این که در مسیری شیطانی است. دخترانی رام، همراه و در خدمت تا جایی که وقتی شاهزاده با او همبستر می شود او خواب است در نقش یک مرده (در داستان زیبای خفته). فقط شاهزاده ای بیاید و او را بیابد و مرد زندگی او شود. زنی هم که توانمند است و قدرت تصمیم گیری دارد و افرادی را در خدمت، این زن یک جادوگرشیطانی است. این راه پیش پای دختران است در داستان های غربی جهت شکل دادن خواسته ها و ناخواسته ها و ایده آل ها و چه بودن و چه شدن.

سوال این است که ما جهت شکل دادن شخصیت دختران متناسب با فرهنگ اسلامی و شخصیت متعالی حاصل از ایمان به خدا و خردوزی و تصمیم گیرندگی و مسئول، کدام برنامه ها و طرح ها را در دست داریم؟ کدام شخصیت های واقعی معاصر را در معرض دیدشان گذاشته ایم و کدام داستان ها را برایشان ساخته و پرداخته ایم؟ ما برای دختران خود چه کرده ایم؟ چه راهی را پیش پای دختران جامعه اسلامی گذاشته ایم؟ به پسرانمان چه آموخته ایم که با دختران چه گونه رفتار کنند؟ کرامت انسانی دختران را در کدام طرح ملی به نمایش و به آموزش و به تربیت گذاشته ایم؟

چرا باید کارشناسان مدام آمار از خودآرایی ها بدهند و بالا رفتن میزان آمار جراحی زیبایی بینی و پوست و مصرف لوازم آرایش، ولی نپرسند که چرا این گونه است. اگر جامعه اسلامی اعتقاد دارد که شخصیت و توانایی های انسانی و روح کمال جو است که قابل ستایش است، کدامین طرح ها را در جهت بارور کردن این باور برای جوانان و به خصوص دختران اجرا می کند؟ جامعه اسلامی که دختران را به داشتن حجاب فرامی خواند موظف است که به آنان بیاموزد که به خاطر حرمت انسانی خود کاری کنند که با شخصیت انسانی در جامعه خواسته شوند نه به خاطر جذابیت های جنسی. پس موظف است که همین را آموزش دهد و بپروراند.

نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی دختران و پسران که این می کنند یا آن می کنند کاری بس گزاف و بیهوده و حتی ناجوانمردانه است وقتی در جهت آموزش و پرورش آنان در جهت شناختن ارزش های انسانی و شخصیتی خود طرحی ملی اجرا نمی شود. در این خلاء آموزش و پرورش و فرهنگسازی بدیهی است که صدای بلند غرب که هنر و تبلیغات و رسانه ها را در اختیار دارد به گوش جوانان برسد و دلشان را ببرد. دشنام دادن به غرب که دختران و جوانان ما را به راه خود می برد چاره کار نیست.

ما چه می کنیم که دختران ما در فرهنگی ایرانی اسلامی رشد کنند و در این فرهنگ به خود ببالند؟ رنگ جامعه خودشان را بگیرند و از تربیت جامعه خود سیراب شوند و به جامعه خود و از آن مهمتر به خودشان افتخار کنند؟ چه کسی پاسخگوست؟

*دبیر ائتلاف اسلامی زنان

45234

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 244029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 37
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • مهدی IR ۲۱:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
  88 68
  کو " زن زندگی "... گذشت زمانی که زن، مرد را برای خودش می خواست...
  • بدون نام IR ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
   33 28
   هزار تا مثبت داری به خدا
  • zahra IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   49 41
   حالا نیس الان خیلی مرد پیدا میشه...........باز گلی به جمال دخترا.
 • مهسا IR ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
  90 10
  این روز بهانه ایست برای درک واقعیت تلخ: واقعیتی که خیلی وقته بر فضای جامعه حاکم شده - دخترانی که فقط اسمشان دختر است و . . .
 • فرهاد IR ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
  87 97
  نکن. نرو. نبین. نگو. نخند. نشین. نخوان. نخور. نخواب. نشنو. نزن. نمان. نپوش. نگو!!! اتفاقا کاملا برعکس. گذشت زمانی که دختر ساعت 7 شب خانه بود. دختران امروزی با توجیه آزادی هر کاری دلشان بخواد می کنند. با نظر من پسرها محدودترند
 • رضا IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
  76 41
  در جامعه ای که مهریه شده بلای جان خانواده ها. دختران براحتی هرچه تمام این حق مسلم را باید تمام و کمال از مرد بگیرند و اسمش رو هم زندگی می گذارند. تنهایی شرف داره به ازدواجهای امروزی
 • بدون نام IR ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
  2 27
  ...?....
 • آریافر IR ۲۳:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۷
  92 41
  بسیار دقیق، پیروز باشید. من به عنوان یک مرد همیشه دغدغه ام همین بوده است که چرا کاری برای بانوان نشده اما توقعات بالاست. حتی وقتی آقایان با اتومبیل هایشان دنبال زنان چرخ خیابان میزنند هیچ کسی نیست به قدر کافی بداند این خواهرهای ما، رنج بسشان است. یاری میخواهند. خدا نور پاکی حضرت زهرا (س) را بر همه ما بتاباند. کاش ما مردها یک روز با حجاب بودیم
 • زینب IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  من به عنوان یک دختر میگم که دختران امروز دارند به قهقرا می روند. تنها وظیفه زنان امروزی همسر داری و تربیت نسل آینده است. و کارهای بیرون از خانه برای دختران به دلیل مشاعرت با نامحرمان حرام و مکروه است. پس دختران بهتر است در خانه بنشینند و خانه داری را یاد بگیرند.
  • فرامرز IR ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   50 67
   بله درسته ! شما بشين توي خونت خونه داري و بچه داريت رو بكن و بعد هم با ملك الموت تشريف ببر تو اينترنت چه ميكني بچه رو بخوابون شام آقا رو بده. فلسفه زندگي همينه ديگه بياي و كلفتي كني و بري
  • شهره IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   58 13
   دوست عزیز برات متاسفم که دین اسلام رو این قدر برعکس فهمیدی.برات واقعااا متاسفم که جزو گروهی از مسلمان های تندرو هستی که هر چی دین ستیزی توی این کشور هست زیر سر انسان های بی فکری مثل شماست که نسنجیده و ندونسته و فقط از سر تعصب سخن رانی میکنید. مشکلات این جامعه یکی دو تا نیست این خیانت های رنگارنگ زوج ها بهم دیگه دلایلش خیلی فراتر از اون چیزیه که شما و امثال شما فکر میکنید اون قهقرایی که گفتی از دو چیز نشات میگیره بی فرهنگی و بی اعتقادی. مشکل اصلی جامعه ایران بی توجهی کاملش به مسائل فرهنگی و رشد فرهنگ در مملکته و فقط خدا داند که ما به کجا خواهیم رسید از این به بعد.....
  • بدون نام IR ۰۹:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   61 18
   عزیز کی گفته باید هر معاشرتی با نامحرم منجر به گناه بشه؟
  • soroor IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   64 12
   زینب خانم من یک دختر محجبه (چادری) هستم. اما به شدت با نظر شما مخالفم. من هم تحصیلاتم رو تا مقطع کارشناسی ارشد ادمه دادم. همه در یک سازمان دولتی به عنوان مدیر اجرایی مشغول به کار هستم و هم تا به حال به چندین کشور اروپایی و آسیایی با رعایت کامل حجاب اسلامی سفر کردم. مناسفم که افرادی مثل شما که نگاهی دگم و تعصب وار به دین دارید باعث تحریف و تخریب دین اسلام شدید.
  • اسما IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   37 2
   واقعا برات متاسفم که این طرز فکرته دخترا حق دارند و باید توی جامعه باشند اگه چهار تا دختر مثه شما فک کنن کاره همه زاره توی این جامعه همه ی خطرا دخترا رو تهدید میکنه زندگیه خوبی ندارن ولی باید به قدره کافی قوی باشنو و خودشون توی جامعه حضور داشته باشن و این به خوده جامعه هم لطف بزرگیه که زنا پا به پا مردا توش حضور دارن
  • مجتبی IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   4 26
   سرور خانم از مدارک و کارایه بیرون خونت زیاد گفتی , یکم از هنرهایه تویه خونت بگو!!! قرار شد نه افراط و نه تفریط داشته باشیم , نه تو خونه موندن فقط و نه بیرون مهندس و ریئس بودن و تویه خونه افتاب ولگن 7دست و شام ناهار هیچی, در ضمن چرا مال تحمل حرف دیگران رو نداریم حالا زینب خانم یه حرفی زده همه دارن متعصب و سنتی و.. تندرو می خوننش ؟ از کجا معلوم الان از خیل از اینایی که اینجا هستن از زندگیشون بیشترلذت نمی برن؟ منم خودم دارم خانوما رو تو جامعه می بینیم , برایه یه حقوق چندرغاز شخصیت خودشونو خورد میکنن
 • بدون نام IR ۰۶:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  47 7
  روز دختر را به تمام دختران ايران زمين تبريك مي گويم. اميدوارم همگي خوشبخت و سرافراز باشند.
 • بدون نام IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  23 22
  چه عجب یکی حرف حساب زد؟!
 • بدون نام IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  36 20
  دختر هم دخترای قدیم
  • 20 IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   24 16
   آی گفتی... لایک
 • محبوبه IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  63 2
  به عنوان يك زن از نسل امروز كه در اين جامعه به نقشهاي مختلف داخل و خارج از خانه ميپردازه ،‌ هر روز از خودم ميپرسم چي شده كه اينقدر تفاوت بين نقشهاي نسل ما با مادرانمون به وجود آمده؟ و هربار با كلي فكر در مورد جنبه هاي مختلف قضيه (خانوادگي،‌اجتماعي،‌اقتصادي،‌اخلاقي و ...) به اين نتيجه ميرسم كه افراط هاي امروز ما ناشي از تفريطهاي ديروز است . نسلي كه تمام انتخابهاي زندگيش از روي اجبار و نه اختيار بوده (مادران ما) به تربيت و پرورش نسلي پرداخته تا جبران تمام سرخوردگي هايش شود غافل از اينكه اين هم چاره ي اين درد نيست ، جامعه ما نه امروز كه از ساليان سال پيش به سمت اين قهقرا نزول شأن يك زن در جامعه پيش رفته و تنها برقراري تعادل ميان نقشهاي يك زن راه علاج خواهد بود. با آرزوي موفقيت براي هم نسلانم.
 • ساروين IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  17 37
  از اون قسمت مانند مردان رفتار كردن دختران واقعاً خوشم اومد چون زندگي من همينجوريه با اينكه يه دختر 24 ساله هستم اما همه از من انتظار دارن مثل مردا رفتار كنم هم خانواده و هم محيط كار نمي تونم خود واقعي ام باشم چون اگه مثل دخترا رفتار كني نه كسي تو رو جدي ميگره نه به حرفت گوش ميدن مخصوصاً در محيط كار هميشه بايد بد اخلاق و عصبي باشي
  • بدون نام IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   18 19
   بله موافقم یه مسئله دیگه اینه که الان مردی هست که بدون همکاری همسرش بتونه زندگی رو اداره کنه؟؟
 • خ IR ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  46 33
  .. گویی های شما را خواندم. اولا شما ظاهرا نمی دانید روز دختر با اسم حضرت معصومه شکل یافته است. دختری استوار که به تنهایی مانند شیر دختری از آن سوی عراق به این سوی ایران حرکت کرد.شما تا سر کوچه هم نمی توانید بروید بقالی (نه به خاطر عدم امنیت بلکه به خاطر ترس ذاتی خودتان). پس اگر شما می ترسید و اگر به شما واژه های منفی را گفته اند، چه ربطی به سایر ملت و حکومت و دولت دارد؟ مگر قرار است رابطه عاطفی و قابل پرستش دختران و پدرها و رابطه خوب مادر ها و دخترها را دولت نشان دهد و در بوق و کرنا کند؟ یا شما دختر خوبی برای والدین خود نبوده اید یا والدینتان به شما توجه نکرده اند. احساس ذاتی و غریزی پدر و دختر ، احساسی خدایی و فرامتنی و بیانی است خانوم! در کل متن شما یک پیشنهاد درست و درمانی وجود ندارد.
 • بدون نام IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  29 11
  دختر من دو سال و نیمش هست و حرفهایی می زند که شما بلد نیستید بزنید. جامعه شناس باید فرا بیانی بنویسد. نه چیزهای شخصی خود را به همه دختران نسبت دهد.
 • بدون نام IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  36 5
  من و خدای من شاهد. به دخترم عشق می ورزم.جانم هم فدایش می شود. شما هم به فکر چاره نویسی باشد. نه عیب نویسی که همه بلدند.
 • بدون نام US ۱۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  72 29
  و دختران در ایران: بدون سربازی هزار بار کنکور می دهند./بدون سربازی پاسپورت می گیرند./ در هر دانشگاهی ظرفیت های خوابگاه مال آنهاست./ سرویس دانشگاه مال آنهاست./ زودتر از جنس مذکر تاکسی گیرشان می آید./ راحت نمره می گیرند./ راحت استخدام می شوند./ تا در خانه پدر هستند خرجشان با پدر است و در خانه شوهر با شوهر. / اگر در انتخاب شوهر اشتباه کرده باشند، اشکالی ندارد حق طلاق طبق عقدنامه های جدید با آنهاست و با میلیاردها تومان مهریه به خانه پدر برمی گردند.
  • پسر IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   17 20
   دمت گرم
  • بدون نام IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   33 33
   حق طلاق با مرد است مگر اينكه در حين عقد اين حق را به همسر بدهد. ضمنا دوست عزيز اين نكاتي كه شما گفتين ممكنه برا دخترا نكات مثبتي به نظر بياد ولي در واقع مشكلات ريشه اي جامعه ماست نه تسهيلاتي براي دختران.
  • hhhhhhhhhhh IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   27 15
   نمیدونم پسرها این همه امتیاز و حق دارن ی چند مورد چیز ناقابل که به نفع دخترهاست طاقت ندارن...اره ما سربازی نمیریم راحتیم میتونیم درس بخونیم ازشماپسرا جلو بزنیم خداروشکر حداقل یه سربازی هست که خودتونو مظلوم جلوه بدین...
  • نرگس IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
   17 16
   چقدر سطحی نگر و کوته فکر هستی تو هم تو دامن یه زن بزرگ شدی پس احترام به زن احترام به ناموس خودته کاش بهت یاد میداد .اما افسوس که 4تا کلمه یاد گرفتین و همیشه همونارو تکرار میکنین مهریه سربازی ... بسیار ناچیز تر از این هستین که به نطر میاد گویا
 • کوروش IR ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  45 7
  توی همه ی این نظرها یک چیز پیداست (مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!)
 • omid IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۸
  7 31
  والا دوستان شما به جنگ جدال به هم پرداختید عوضه اینکه به فکر همکاری و حل مشکل باشیم
 • بدون نام IR ۱۰:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
  11 29
  بچه که بودم تو راه مدرسه 1 جمله رو دیوار بود که هر روز صبح میخوندم :از دامن زن ،مرد به معراج میرسد.. دختران امروز زنان فردا و پسرها مردهای فردا هستند بجای تحقیر،توهین و فحاشی به 2 جنس مختلف و رودر رو ایستادن باید دست به دست هم بدیم و از توانمندیهای همدیگه بهره ببریم.چه اشکالی داره در یک موضوع زن بهتر از مرد باشه و در موضوع دیگه مرد بهتر از زن؟مثل اعراب بدوی که دخر زنده به گور میکردن نباشید..کجا هستن اونایی که دم از کوروش میزنن آیا ما باید پیرو فرهنگ اجدادی خودمون باشیم یا به قول تیتر این خبر به دخترا بگیم از عقل عاجز..درود به شرف مردایی که رفتن جبهه و جنگیدن و سلام بر همه دختران و زنانی که پشت جبهه کمک کردن و عزیزانشون رو با دست خودشون روانه کردن.آفرین بر غیرت همشون
  • بدون نام IR ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۲
   4 14
   شما بهترین نظر را دادید این نشون می ده که شما از نظر عقلی از بقیه ی اینهایی که نظر دادن داناترین
 • بدون نام US ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
  6 4
  اگر زنان یک جامعه پسرها و دخترها را خوب پرورش دهند ان جامعه خوشبخت می شود متاسفانه این مردهایی که ازشون انتقاد می کنید دست پرورده خودتان هستند و در واقع دارید به خودتان انتقاد می کنید.شما خانم هایی که نرسیده به ایستگاه اتوبوس را متوقف می کنید و انواع و اقسام خلاف کوچک را به بچه یاد می دهید این شما هستید که مشکلات جامعه را بوجود می اورید بچه وقتی به دنیا میاد ادب و احترام به خانمها رو از شما یاد می گیره اما این شما هستید که بی مسئولیتی و بی تعهدی به جامعه را به بچه ها یاد می دهید.چه دفاعی دارید؟ایا می توانید بگویید اینها دست پرورده ما نیستند؟ ژاپن را زنانش ساخته اند نه مردانش اما شماها چه؟
  • بدون نام IR ۱۴:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۰۶
   5 2
   در ژاپن دو سال پیش که سونامی شد و نیروگاه اتمی اونجا در معرض انفجار قرار گرفت 50 نفر موندن تا اجازه ندن منفجر بشه مادرهاشون هم بهشون افتخار می کردن اسمشون رو گذاشتن سامورایی اما اینجا اگه این اتفاق بیفته فوری خانمها شروع می کنند به زنگ زدن اینطرف و اونطرف که چرا بچه ما رو اونجا نگه داشتین و.. اینجا ارزش شده مهریه بالاتر پولدارتر بودن ندادن مالیات و...این تفکرات را خانمها می سازند مادر است که ذهن بچه را شکل می دهد .ریشه مشکلات جامعه را باید در طرز تفکر خانمها جستجو کرد.شاید یک راه حل این باشد که رفاه خانمها تامین گردد و اگاهی بیشتری داده شود.
 • ناشناس A1 ۰۶:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
  1 0
  به نظر من اگه زنان جامعه سالم باشند جامعه سالمی خواهیم داشت به نظر من رفتار مردان تابع رفتار زنان جامعه هست بیایم قبول کنیم هممون حتی اقا پسرها که سالم زندگی نمیکنیم یکم به خودمون بیام و خودمونو اصلاح کنیم اگر واقعا خودمونو مسلمان شیعه میدونیم