آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

،متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رئیس جمهور به شرح زیر است:

دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .

1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.

2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!

3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .

آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟

علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!

4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :

« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.

5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:

نظر شورای نگهبان

« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »

این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .

8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

9-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.

10 - آورده‌اید:

« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»

البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.

11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.

14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!

15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»

این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.

در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟

17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟

18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجةقوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است .

19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی
 

4545

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 253651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 138
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بدون نام IR ۱۸:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  احسنت جناب لاريجاني .
  • مهدی US ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
   کاری به طرفین دعوا ندارم ولی یکی این وسط میخواد زور بگه یکی دیگه هم جلوش وایساده. چرا منفی دادید آخه؟
  • بدون نام IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
   جالب است بازدید از زندان تعبیر به دخالت در قوه قضائیه شده است و شما احسنت می گویید؟؟ یعنی هیچ کس نظارت بر زندانها نباید داشته باشد آیا واقعا این منطقی است که مجری و حاکم و ناظر در زندانها قوه قضائیه باشد؟؟ این عدل و انصاف است؟؟؟
  • ویرا IR ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   79 10
   حتماً آقای احمدی نژاد از زندان کهریزک هم بازدید کرده اند که از آقای مرتضوی با اهداء مسئولیتهای مختلف تقدیر نمودند !!! شما برای دست خوش دادن به مرتضوی حتی قانون تامین اجتماعی را تغییر دادید .
  • بدون نام IR ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   23 5
   حلا این شد یه چیزی!
  • بدون نام EU ۰۹:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   46 1
   راستی واقعا برای من سوالی پیش اومده پس تکلیف وزارت دادگستری چیه؟ ارگانی از قوه مجریه در داخل قوه قضائیه...
  • سامان IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   51 8
   جالبتر اینجاست که آقای احمدی نژاد بعد از 7 سال ریاست جمهوری تازه به فکر افتادن؟!!!!
 • بدون نام US ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  عملکرد آقای احمدی نژاد در این 7 سال مشخص است. آقای لاریجانی نیازی به جواب نبود. مردم متوجه همه چیز هستند.
  • حاکم IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   35 8
   از اینها که بگذریم سخن دوست خوشتر است ! امروز شنیدم بازم قیمت ماشین 11 درصد بالا میره ! هرروز خبرهای خوشی در راه است ! منتظر بمانید مردم پاکدل سرزمین با تمدن ایران !
 • سید IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  درود بر جسارتــ و غیرتــ آیت الله صادق آملی لاریجانی حفظه الله...
  • بدون نام US ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   50 13
   رییس جمهوری که نتواند به یک زندان برود، نتواند یک وزیر عزل کند، نتواند یک روزنامه توقیف شده را آزاد کند، نتواند نیروی انتظامی را ملزم به پایان دادن به گشت ارشاد کند، نتواند درباره رابطه با آمریکا و سیاست خارجی نظرش را بگوید، نتواند درباره ایران سخن بگوید، این چه رییس جمهوری است؟
 • بدون نام IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  21 11
  بایستی در مناظرات انتخاباتی سال 88 خیلی محکم از طرف قوه قضائیه با اتهاماتی که از طرف کاندیدهای رئیس جمهوری مطرح شد و جو جامعه رامتشنج کرد محکم برخورد میشد تا کار به اینجا نرسه.
 • بهزاد قره اوغلان IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  32 4
  حق با هیچ کس نیست حق با مردم بیچاره است که از این بازیهای سیاسی متضرر میشوند
 • بدون نام IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  7 4
  حالا توپ در زمين آقاي احمدي نژاد است...
 • رها IR ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  12 7
  آفرین. . .متن خوبی بود . .
 • فرهاد GB ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  حالا نوبت نامه نوشتن آقای لاریجانی رییس مجلس هست !! مردم سر چرحوندن زندگی روزمرشون موندن ، اون وقت آقایون نامه می نویسن و خط و نشون بر سر قدرتشون میکشن ! مردم چه گناهی کردن آخه ؟؟
 • مهدی IR ۱۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  36 4
  کاش آقای دکتر احمدی نژاد بجای "جوانفکر" بفکر اینهمه جوان با فکر بزرگــ باشه!!!
 • بدون نام IR ۱۹:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  از پاسخ قاطعانه و قانونی آقای لاریجانی برای جلوگیری از دخالت های مشابه و بی مورد آقای احمدی نژاد در آینده تشکر می کنم
 • کمال IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  5 1
  بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت شرح حال ماست آن من راست میگم یا تو ؟!
 • محمد شاهوردی US ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  6 20
  جا داشت ریاست محترم قوه قضائیه به این سخنان نادرست ریاست جمهوری پاسخ نمی دادند اگر هم ظلم و جفایی در حق شخص ایشان و یا قوّه قضائیه صورت گرفته بود، عقوبت اخروی بانی و مسبب را به خدای متعال واگذار می کردند وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
 • هم وطن IR ۱۹:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  18 7
  خدا وکیلی اقای رئیس جمهور دلت بحال چه کسی سوخت و خواب کدوم بنده خدائی که تو زندان هست دیده بودی که پس از چند سال از خواب پریدی بری سراغش شما مثل اینکه سربازی نرفتی وقتی که فرمانده پادگان هم بخواهد از سربازخانه نصف شب بازدید کنه باید کلمه عبور داشته باشه ؟
 • بدون نام NO ۱۹:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  10 2
  یه سوال! قوه قضاییه مهمترین قوه در یک کشوره، تامین عدالت و آزادی تماما بر عهده این قوه است ، طبق قانون اساسی نظارت بر این قوه ( که ماهیتا پتانسیل فساد و سیاسی عمل کردن داره) بر عهده چه نهادیه؟؟؟
 • كاربر IR ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  12 4
  من كه فكر نكنم آقاي رئيس جمهور با اين نامه سرگشاده و پرمحتواي رئيس دستگاه هم قانع شده و به اوضاع اقتصادي ملت برسد. اميدواريم اين مناقشات پايان يابد. به فكر مردم باشيد.
 • بدون نام CH ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  10 2
  یه کمی هم اگه وقت کردید به فکر مردم باشید
 • بدون نام IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  8 8
  یک جواب محکم و منطقی ولی خوب کو گوش شنوا
 • بدون نام IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  این نامه آقای لاریجانی خبر از اتفاقی قریب الوقوع را میدهد که در آن مسائلی بر علیه دولت مطرح خواهد شد که محبوبیتش را در بین بزرگترین طرفدارنش نیز خدشه دار خواهد کرد.
 • بدون نام IR ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  6 20
  آیت اله با رندی تمام پاسخی بدون سلام داده اند، سلام در سطری مستقل بعد از مقام مخاطب درج می شود حتی اگر فرض بگیریم چنین اتفاقی سهواً رخ داده باشد چرا آیت اله در متن اولین کلمه را سلام ننوشته اند و سلام پس دو کلمه (بعد از) شروع شده است؟؟؟
 • رضا IR ۲۰:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  23 2
  به خدا امید به زنده بودن برای فردا رو ندرام، حالم از این زندگی به هم میخوره، مردم پول یه املت خوردن و آغل واسه نشستن رو ندران، شما اومدین تو سروکله هم پریدن که میتونی از دوستت سر بزنی یا نزنی، قیمت هیچ کالای از دیروز با امروز یکی نیست و امروز با فردا یا الله خودت کمک کن، شما هم متونین نظرمو تایید نکنید، حال من از تایید و عدم تایید یک نظر گذشته، ولی حال صاحبان نامه نگاری ها خیلی خوبه
 • بدون نام DE ۲۰:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  10 2
  حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !! خخخخخخخخخ
 • بدون نام IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  جواب اقتی لاریجانی بسیار سنجیده و بجا بود. امیدوارم بجای این دعواهایی که دودش فقط به چشم ملت می رود، به فرموده رهبر توجه کرده و اتحاد درونی ما با عث قدرت گرفتنمان در این شرایط باشد
 • عادل IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  3 1
  هرچند با نظرات رييس محترم قوه قضاييه موافقم و در نادرستى برداشت اقاى رييس جمهور محترم ترديد ندارم ولى ايكاش قوه قضاييه با تدبير و موافقت با بازديد رييس جمهور جلوى اين مسايل گرفته مىشد و بجاى ان با اشنا كردن ايشان با مشكلات از كمكهاى ايشان براى حل ان استفاده مى شد
 • مهدی IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  14 8
  درود بر این عالم بزرگوار و مطیع ولایت . نامه با ادبانه این عالم کجا و نامه رئیس جمهور ....
 • عدالتخواه IR ۲۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  271 3
  خب بالاخره آخرش چی شد؟آقای لاریجانی اگر کسی از دولتی ها در پرونده فساد بانکی نقش داشته چرا او را معرفی و یا حتی محاکمه نکرده و نمیکنید اگر مجرمی هست باید با او برخورد شود. اگر برخورد نشود پس عدالتی که وظیفه اجرابش بعهده شماست کجا خواهد رفت و اگر مجرمی نیست پس چرا میگویید از درون دولت در این ماجرا نقش داشته اند آیا این هم از روی مصلحت اندیشی است.عدالت مصالحه بردار نیست.
 • Eival PL ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  57 10
  حاج آقاطیب الله
 • طالقانی IR ۲۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  منصف باشیم روزی نیست که آقای احمدی نژاد به دنبال جریان سازی در داخل و خارج از کشور نباشد.ایشان به خاطر افرادی خاص یک کشور را تعطیل می کند.برای حفظ مرتضوی هیت دولت تشکیل می شود و اساسنامه تامین اجتماعی را عوض می کند.برای جوانفکر حاضر به اختلاف افکنی در سطح جامعه می شود.من به شخصه ادله آیت اله لاریجانی را منطقی تر می دانم.
  • بدون نام IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   5 29
   منطقی وجود نداره!!!!!!!!!
  • بدون نام IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   4 22
   بازدید از اوین چه نفعی می تواند برای جوانفکر داشته باشد؟؟ مگر اینکه در آنجا آنچنان تفاوت رفتاری را با وی داشته باشند که با بازدید مشخص شود در آن صورت عدالت قوه قضائیه زیر سئوال برود.
 • بدون نام IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  1 0
  خودتان می برید و خودتان می دوزید بعد مردم قضاوت کنند را می گویید
 • احمد IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  18 5
  در این هفت سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تا به حال جوابی به این محکمی و مستدلی نسبت به ایشون ندیدم. باید چند دور از روش بخونه و از چند حقوق دان مشورت بگیره تا بفهمه چی شده!
 • ب ش IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  11 6
  برای اولین بار است چنین قاطیعتی را می بینیم مرسی مرسی
 • شهروند IR ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  23 3
  جناب آقاي احمدي نژاد بهتر است به منظور دفاع از حق ملت مردم ايران به جاي سركشي از زندان به سوپرماركت سري بزنيد و ببينيد كه طي يك ماهه اخير بسياري از اجناس 80 درصد گران شده است. ابتدا بر مسئوليت هاي خود نظارت كنيد و بعد به نظارت ديگر قوا بپردازيد. جهت اطلاع: شير 300 سي سي از 400 تومان 700 تومان شده است، آب معدني از 300 تومان به 500 تومان،‌ دوغ از 1000 تومان به 2000 تومان و .........
 • رامین IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  9 2
  کسی تونست همه ی نامه رو تا آخر بخونه؟
 • احسان EU ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  زنده باد حاج صادق
  • بدون نام IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   19 2
   این زنده باد و مرده باد کی تمام میشود؟
 • مهدي EU ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  77 7
  لطفا يكي بياد صريح و شفاف از منظر قانون موضوع رو توضيح بده تا متوجه مطلب بشيم كي درست ميكه........
  • بهروز IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   12 2
   آخه برادر من، اگه قانون صریح و شفاف بیان کرده بود که دیگه وضع و روزگارمون این نبود! البته قوانین همه کشورها در معرض تفسیر و برداشت و ... هستش ولی قانون ما، بستر بسیار مناسبی برای تفسیر شخصی و برداشت‌هاست.
 • جلالی IR ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  28 68
  مسئولان بدانند در این وانفسا این گونه نامه پراکنی ها جز ایجاد تشنج در رسانه ها و سوء استفاده بنگاه های خبری خارجی حاصلی نخواهد داشت.
 • بدون نام FR ۲۱:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  احسنت بر احمدي نژاد
  • عباس IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   16 13
   من خودم به احمدی نژاد رای دادم الان هم از این کار پشیمون نیستم چون به تشخص و وظیفم عمل کردم ولی نباید چشم خودمون رو روی حقیقت ببندیم. این آقا معصوم که نیست همش از طرفداری کنیم . بر اساس نص قرآن ما باید فقط حامی حرف و کلام حق باشیم. یادمه روزای اول چقدر خاکی با مردم و مسئولین صحبت میکرد . اما الان غرور بدجوری گرفتتش . همه مردم رو میخاد نصیحت کنه مردک .
 • azin IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  156 4
  جدا از این نامه نگاری های عاشقانه! کاملا مشخص می باشد اگردر کشور ما قوه قضائیه محکمتر و بهتر با مجرمان برخورد می کرد این حال روز ما نبود... البته دولتم که تکلیفش مشخصه خدا عاقبت و آخرت مان را ختم به خیر کنه منتظر نامه های بعدی هستیم
 • omid IR ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  به نظر من رئیس جمهوری که نتواند به همه امور کشور دسترسی و دخالت نکند رئیس جمهور نیست من اصلا به احمدی نژاد رای ندادم و خیلی هم ناراضیم ازش ولی در این نکنه حق با احمدی نژاد قانون اساسی درست کنید
 • بدون نام IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  هوشمندانه، با درایت، مصلحت اندیشی و قاطعیت.عالی بود
  • بدون نام IR ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   15 5
   تک تک کلماتی که استفاده کردید برای توجیه این نامه خنده داره!!!!
 • بدون نام IR ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  41 2
  والا چه عرض کنم..........
 • بدون نام IR ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  60 3
  ای خدا....!!!
 • محمد IR ۲۲:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  جناب لاریجانی شما مرد بزرگواری هستید از تنش زایی جلوگیری کنید.
 • ارمين IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  با اينكه با خيلي از كارهاي احمدي نژاد موافق نبودم ولي اينجا حق را به احمدي نژاد مي دهم
 • حسین IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  شما یک مهره کوچک از باند احمدی نژاد را به زندان انداختید ،این بر خورد را کردند . اگر مهره هایی مانند رحیم مشائی و یا معاون اول رئیس جمهور را می گرفتید جه کار می کرد
  • مهدی IR ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   8 3
   افرین
 • بدون نام IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  بند 12 دچار تناقض است. اگر به هیئت منصفه اعتقاد دارید پس چگونه می گویید در آخر باید رای قاضی باشد!؟ فکر میکنم رئیس جمهور در این مورد (حداقل) درست گفته باشن
 • بدون نام IR ۲۳:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  84 19
  حوزه اختیارات رییس جمهوری فراتر از آن چیزی است که بسیاری می اندیشند ولی متاسفانه تصویری سلیقه ای از این اختیارات ارائه می کنند.
 • بدون نام US ۲۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  91 9
  به جای نامه نگاری قوای محترم فکری به حال تورم وحال خراب مستضعفین بکنید یا امام به خیرکه به فکر مستضعفین بود نه قدرت
 • بدون نام IR ۲۳:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  7 3
  احمدی نژاد آیا میخواهد وارد زندان شود و کسی را آزاد کند؟ اگر اینطور باشد که این دخالت در امور دستگاه قضا است و باید جلوی آن گرفته شود. ولی اگر فقط میخواهند به زندان سرکشی کنند، فکر نمیکنم اشکالی وجود داشته باشند. چراکه رییس جمهور بالاترین مقام کشور است که از مردم رای مستقیم میگیرد. به هر حال ایشان به هر صورتی که بوده، در انتخابات سال 88، 63 درصد آرای رای دهندگان که برابر با 53 درصد آرای واجدین شرایط رای دادن بوده است را کسب کرده است. اگر رییس جمهور نتواند به (هر دلیلی که میخواهد باشد) به یکی از ده ها زندان کشور سرکشی کند، پس چه کسی میتواند؟ به نظر میرسد برخی مسائل و انگیزه ها از مردم پنهان شده است.
 • علی IR ۲۳:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  70 33
  ای کاش آقای احمدی نژادبه جای اینکارا یکم به فکر مردم بود قسمت عمده مردم زیربار فشار اقتصادی کمرشو خم شده بعد رئیس جمهور دنبال بحث های حاشیه ای ست/واسش متاسفم ممنون آقای لاریجانی که رفع اتهام کردید چون صدق حرف های رئیس جمهور واسم سوال شده بود
 • مهدی IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  95 4
  بهتره به جای این موارد روسای محترم (!!!) به فکر مشکلات مردم باشن!
 • بدون نام IR ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۳
  3 12
  امروز حضرت آیت الله مکارم شیرازی فرمودند که :اخیرا در سطح جراید نامه‌هایی رد و بدل می شود که تنش آفرین است،‌ بنده عرض می کنم در شرایطی زندگی می کنیم که ایجاد تنش در جامعه حرام است. لطفا این نامه نگاریها را تمام کنید و به درد ملت برسید.که حرام است.ممنونم
 • بدون نام IT ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  20 31
  خیلی خوب بود ولی بعضی ها ادبیات دیگه ای رو متوجه میشن
 • بدون نام IR ۰۰:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  107 5
  همه چی آرومه ، من چقدر خوشبختم...
 • مهران IR ۰۰:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  122 8
  در این خبر نه جائی برای احسنت گوئی به ریاست قوه قضائیه است و نه به قوه مجریه . احسنت به مردمی است که با این شرایط هنوز در کنار هم مخندندو با مشکلات کنار امده اند
  • مهدی IR ۱۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   7 1
   واقعا دمت گرم
  • بدون نام IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   7 1
   احسنت
 • بدون نام IR ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  84 20
  نامه احمدی نژاد بهتر بود خلاصه و ساده بود این نامه خیلی طولانی و دارای کلمات ثقیل است
 • مهدی IR ۰۰:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  21 58
  احسنت
 • سامان IR ۰۰:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  35 59
  بارک الله به آقای لاریحانی. مردم کلمه معروف شیخوخیت را که یادتان نرفته. اینجا خود را نشان داده شیخوخیت یعنی مقایسه صبر و سکوت زیرکانه آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به پرونده قضایی فرزندانش و جار و جنجال دشمن شاد کن آقای احمدی نژاد
 • بدون نام IR ۰۰:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  76 13
  رئيس قوه قضا بأيستي كوتاه ومنجز و كاملا حقوقي و قانوني مكاتبه كرده و از طعنه وكنايه وبخصؤص كاربردمكرر علامات تعجب وسؤال ومباحث متفرقه و مطول خودداري نمايد
 • امیر IR ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  66 9
  خوب مردم دستا بالا .تمام مشکلات اقتصادی و سیاسی ........................... جامعه با رفتن اقای احمدی نژاد به زندان اوین رفع خواهد شد. کف .سوت هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 • majid IR ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  87 3
  بابا مردم دارند تو فشار وحشتناک نابود می شوند شما دست از نامه نگاری بر نمی دارید.تورو خدا یکی به فکر مردم باشه با این تورم وحشت ناک امروز خبر زدن عیدی کارمندان و بازنشستگان ثابت مانده است اخه با چه فرمولی. این مسائل جای بحث دارد نه مسائل درون قوایی که نباید رسانه ای شوند .یعنی واقعا این فشار به مردم رو هیچ کس درک نمی کنه پس کی باید به فکر ما باشه.
  • بدون نام IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   11 3
   اتفاقا اقای احمدی نژاد دقیقا واسه همین این بازی رو شروع کرده و اقدام به نامه نگاری و حاشیه سازی میکنه...واسه اینکه وسط این دعوا و جنگ رسانه ای کسی نپرسه کارمندان با این حقوق چطور زندگی کنند!!کسی نپرسه چرا سوپری محله رئیس جمهور هم دیگه جنس ارزون نداره!!
 • بدون نام IR ۰۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  65 3
  آیا دستگاه قضا در این مشکلات اقتصادی درست عمل کرد و : محتکران و قاچاقچیان و دلالان ارز و دانه درشتها و مافیای اقتصادی و...رو به سزای اعمالشان رسان تا مشکلات معیشت ما مردم حل شود!؟تا دولت رو تنها وسط معرکه جنگ اقتصادی رها نکرده باشه!؟
  • بدون نام IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   3 6
   اخه تو که هوز نمیدونی وظیفه دستگاه قضائی رفتن به چهار راه استانبول و دستگیری دلالان ارز نیست مجبوری اظهار نظر کنی؟!!
 • بدون نام IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  67 6
  در این روز های آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد از این گونه حرکات زیاد خواهیم دید.
 • کارشناس ثبت اسناد و املاک IR ۰۱:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  10 67
  به آقای لاریجانی عزیز عرض می کنم که در راستای اصل استقلال قوا از یکدیگر با مقام معظم رهبری هماهنگی نمایند تا بودجه قوه قضائیه از مجریه منفک و مستقل گردد تا اینهمه مشکلات مالی و گرفتاریهای کارکنان در دستگاه قضایی نداشته باشیم. با اینکه دولتیها بودجه های کلان برای همایش ها و کنفرانس ها و ... که همه طبق اخبار در آن خوابند با بودجه های میلیاردی از بیت المال هزینه می کنند ما کارکنان خدوم ثبت اسناد و املاک برای جشن یکصدمین سالگرد سازمان ثبت از غیر از بیت المال هزینه شخصی کارکنان بود. چرا باید قوه قضائیه در بحث بودجه این قدر مورد بی مهری قرار گیرد و بودجه اش مستقل نباشد؟ کارکنان آن هم به تبع با سیلی صورت خود را سرخ می کنند
  • بدون نام IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   13 0
   والا یک کم مواظب سرخی صورت مبارک باشید. ممکن است تاول بزند!!!! آن چنان در مورد اوضاع بد کارکنان محترم قوه قضائیه(شامل قضات عزیز، بازرسان همیشه در صحنه و کارکنان خدوم !!!!ثبت اسناد!!!!) صحبت می فرمایید، انگار کارکنان دولت در ناز و نعمت غرق اند!
  • بی نام IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   18 0
   حقوق بالای یک میلیون میشه سیلی !!!!!!!!!!!!!!!!!! اگر معلم بودین با 500 تومن چی می گفتین
 • دار IR ۰۲:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  آقای احمدی نژاد از خداشه که این بحث ها ادامه پیدا کنه. چون برای ایشان بازدید از زندان اوین مهمتر از گرانی که کمر مردم را شکسته است.
 • ثریا GB ۰۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  72 29
  نصیحت من به آقای احمدی نژاد : یک نامه دیگه بنویسی، خود رئیس محترم قوّه قضائیه حکمت رو صادر می کنه ^_^ عجب انشاء سنگین فقهی دارند این ریاست محترم قوّه قضائیه ما خبر نداشتیم ^_^
  • بدون نام IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   11 0
   این نامه رو الان 60 تا مشاور نوشته و خونده و بالا و پائین کرده بعید می دونم بعضی ها حتی یک سطر اونو نوشته باشند!!
 • بدون نام GB ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  خیلی عالی. جواب بسیار متین و قاطعانه ای دادند. نه آقای احمدی نژاد باید رئیس جمهور می شد نه موسوی.
  • m IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
   6 1
   دوست من از چه نوع فیلتر شکنی استفاده می کنی؟
 • امیر IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  2 2
  به نام خدا با سلام و احترام خدمت دوستان بنده اصلا به این کار ندارم که کی راست میگه کی دروغ اما اعتقاد دارم عدالت یعنی همان فرمایش مولای متقیان امام علی(ع) که فرمودند عدالت یعنی هر چیزی سر جایی خودش باشد. می خوام بگم که هر کسی اگر کار و وظیف خودش درست انجام بنده همه چیز حل لازم به ذکر که حضرت علی(ع) هیچ جایی توی اون سخنشون نفرمودند در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند . میخوام بگم تو هر شرایطی قانون باید اجرا بشه وسلام
 • بي نام IR ۰۸:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  10 0
  من به نامه نگاري ها كاري ندارم سوال اين است .آيا شخص دوم كشور مي تواند از زندانها بازديد كند ويا خير ؟باز بايد شوراي محترم نگهبان نظر بدهد؟منظر پاسخ از دستگاه قضا هستم.
 • بدون نام IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 3
  جالبه که 2 سال پیش رئیس قوه قضائیه شخصا از رئیس جمهور درخواست کرده تا از زندان اوین بازدید کنه و مشکلات و کمبودهای اونجا رو با چشم خودش ببینه ولی اقای رئیس جمهور حتی به روی مبارک خودشون هم نیاوردند!!ولی الان که جوانفکر تو زندانه؛بازدید از زندانها و دیدار با زندانیان و رفع مشکلات و کمبودهای انها به دغدغه ای برای رئیس جمهور تبدیل شده!!و جالبتر اونه که اقای احمدی نژاد دم از صیانت از قانون اساسی و حقوق مردم میزنه!!این چه حقوقیه که با زندانی شدن جوانفکر رابطه داره؟!!این چه حقوقیه که 2 سال پیش وجود نداشته!!چطوریه که وقتی باید برای قوه قضائیه بودجه تعیین کنی تا به وضعیت زندانها سروسامانی بدن و به قول جنابعالی تبدیلش کنند به دانشگاه چیزی به اسم حقوق مردم وجود نداره حالا که جوانفکر داخله حقوقدان شدی
 • بدون نام IR ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  3 2
  برای من این اقدام طرفین وضعیت دوران شهید بهشتی تداعی می کند خدایا به داد این انقلاب که با خون هزاران شهید آبیاری شده برس
 • محسن IR ۰۸:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  2 5
  حضرت آیت الله مکارم شیرازی خطاب به مسوولان: رد و بدل كردن نامه را رها كنيد و براي گراني، تحريم ها و مشكلات اخلاقي چاره انديشي كنيد
 • محمدازاهواز IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  5 2
  پیشنهادمیکنم رئیس جمهور از بازدشتگاه کهریزک بازدید کنند،چون مقام معظم رهبری هم از وضعیت آنجا ناراضی بودند وگزارش آن را به ملت شهیدپرور ورهبرعزیز تقدیم کنند
 • گلپا IR ۰۸:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  7 2
  حكايت دكتر محمود مثل مربي تيمي است كه تيمش سه هيچ عقبه و كنار ميدون جار و جنجال ميكنه آخرشم تيمش ميكشه بيرون، خدا به خير بگذرونه از اين به بعد بايد شاهد خود زني هاي آقاي دكتر باشيم.
 • اسماعیل IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  3 1
  هرچند از عملکرد دولت انتقاد دارم اما در بعضی از موارد ذکر شده حق با رئیس جمهور است البته به این نامه به طور کلی نمی توان نظر داد اما به تفکیک می شود نظر داد
 • بدون نام IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 2
  همش درگیری، چرا؟ ما باید بدانیم که اتحاد چیزی است که ما را قوی و دست استعمار را کوتاه خواهد کرد. اتحاد در همه ارکان و ملت، تا پیشرفت اقتصادی و فرهنگی و ... داشته بایم. به امید آن روز
 • kian IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  4 3
  البته معلوم نیست رییس جمهور در این وانفسا چیکار داره میکنه که با این نامه پراکنی ها قصد داره افکار عمومی رو از موضوع اصلی دور کنه؟بنطرم تمام این نامه ها گرد و خاک الکیه برای دور کردن ذهن افکار عمومی از ئاقعیت های تلخ موجود در وضعیت کنونی جامع
 • بدون نام IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  2 2
  برای ملت ایران خیلی گران تمام خواهد شد این موارد
 • بدون نام IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  5 4
  طبق قانون اساسی رئیس جمهور مسوول نظارت بر اجرای قانون اساسی است و پاسخ آقای لاریجانی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
 • مهران IR ۰۹:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 5
  آقای احمدی نژاد چرابعد از انتخابات که شا با خرسندی تمام برای دومین بار ریاست قوه مجریه را بر دست گرفتید نسبت به زندانها و زندنیها احساس دین نداشتید ؟؟؟ الان یبعد از 4 سال یادتان افتاده ؟ در ضمن احساس میکن نظرات منفی این پست که اکثرا به نفع رئیس جمهور میباشد بو دار است .
 • هبوط IR ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 0
  نه قرمز نه آبی ، فقط زردی صورت مردم بی پول!
 • بدون نام IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  7 1
  میگویند شخصی پسری گیرش آمد اسمش را گذاشت رستم بعداً هروقت اسمش را صدا میزد خودش میترسید
 • اهوازی IR ۱۰:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  4 7
  خود آقای احمدی نژاد چندین بار در مصاحبه با رسانه های خارجی گفته قوه قضایه ما کاملا مستقل است-حالا چی شده که مدافع حقوق مردم شدید هر چند هم ما می دانیم این نامه نگاری ها مصلحتیست
 • یوسف IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  3 2
  منتظر نامه بعدی هستیم...
 • بدون نام IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  8 2
  حالا کار نداریم نیت رئیس جمهوری از بازدید از زندان چیست.... ولی به نظر بنده حتی اگر در قانون، رئیس جمهوری حق بازدید از زندان را نداشته باشد، باید این قانون عوض شود.
 • milad IR ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 0
  واقعا مردم دارن تو این فشار ها له میشوند الان بی انگیزه گی و ترس از فردا تو چهره هامون داره موج می زنه پس خواهش می کنیم جای این بحث ها فکری به حال مردم کنید.......
 • محمدرضا US ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  5 8
  بعید می دونم کسانی که موافق بازدید احمدی نژاد هستند، نامه لاریجانی رو کامل خوانده باشند! چون هم منطقیه هم واضح! این دوستان موافق بیشتر احساسی نگاه می کنند که البته خواست جناب احمدی نژاد هم همینه
 • عمران IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 11
  جواب رئیس قوه قضائیه بسیار عالی، منطقی و بجا بود. نکته مهم این است که چرا باید رئیس جمهور کشورمان به گونه ای رفتار کند که آقای لاریجانی اینگونه او را مورد عطاب و خطاب خود قرار دهد؟آیا این مسائل در شان مردم ایران است؟ به نظر می رسد از این پس باید بزرگان نظام مراقب بحران آفرینی های رئیس جمهور نیز باشند.
 • سامان IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  9 1
  بزارید بیاد ببینه مگه چی میشه اون میخواد فقط ببینه کاری نمیتونه بکنه نه میتونه آزاد کنه و نه میتونه دربند کنه
 • بدون نام IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 5
  تبارک اله
 • بدون نام US ۱۱:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  12 2
  مردم باید بفهمند در این کشور رییس جمهور که با رای مستقیم انتخاب می شود چقدر واقعا قدرت و اختیارات دارد تا بفهمیم اصلا رای دادن ارزشی دارد یا خیر
 • بی خبر IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  7 1
  دست از این بازی ها بردارید یعنی این مملکت حوزۀ اختیارات رئیس جمهور با رئیس قوۀ قضاییه معلوم نیست؟
 • بدون نام IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 5
  آقای احمدی نژاد بجای دیدار از زندان به مشکل معیشتی مردم رسیدگی کنید
 • Mehdi from Qazvin IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  11 2
  منفی ها به خاطر مخالفت با حرف های آقای لاریجانی نیست بلکه بخاطر این است که مردم احساس میکنند در این سالها قوه قضاییه بیش از حد مصلحت اندیشی کرده است . مردم منتظر یک حرکت اساسی هستند . مثلاْ تو همین پرونده اختلاس آخرش معلوم نشد کی خورد کی برد !! . کی آمر بود و کی عامل ؟ . این وسط فقط حروف الفبای فارسی را برای مردم دوره کردند !!
 • نادر نادری CA ۱۱:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 0
  این مطلب نه در رد کسی و یا تائید کسی می باشد فقط بازگو کردن نظرات است. نظارت حق هر فردی است و هر فردی حق دارد که بر تمامی اقدامات مقامات نظارت کرده و نظر خود را با آزادی بیان کند. به طریق اعلی رئیس جمهور که منتخب اکثریت مردم رای دهنده است - چنانچه رای گیری واقعی باشد – صاحب این حق است. بنابراین این چه تفسیری است که شورای محترم نگهبان می فرمایند که رئیس جمهور حق نظارت ندارد. بله حق اجرا ندارد ولی حق نظارت و بازگو کردن نظارت خود در مورد کلیه امورات جاری را حتما دارد. مردم که حق نظارت و بیان نظرات ندارند رئیس جمهور که حق نظارت و بازگو کردن نظرات خود را ندارد ممکن است بفرمایید چگونه می شود امورات را بدون نظارت و بیان نظرات اصلاح کرد. به نظر من مشکلات اساسی ما در اینجا ریشه دارد
 • نادر نادری CA ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 0
  که ما همه ی مردم را از حقوقشان بی حق کرده ایم که اکنون به اینجا رسانده ایم. خوب بود ایشان و هر رئیس جمهور دیگری از ابتدا به فکر تمامی زندانیان و سرکشی از برخی زندان ها بودند ولی چه اشکال قانونی و شرعی دارد چنانچه یک رئیس جمهور حتی برای دیدار و یا جویای حال یکی از همکارانش به زندان برود. به نظر من بازدید و نظارت باید به صورت سرزده باشد نه مثل بازدیدهای فرمایشی و از قبل برنامه ریزی شده. اینکه دیگر بازدید نیست. بلکه نمایشی از بازدید است.
 • بدون نام IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  5 3
  حالا چرا می‌خواد بره اوین؟ بره مثلا وکیل آباد مشهد... نمی‌شه؟ اجازه بهش می‌دن؟
 • علی IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  8 12
  مگر مراجع نفرمودند که این بحثها حرام است؟ آقای لاریجانی شما چرا؟
 • کوروش PL ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  10 2
  به همه ی دوستان توصیه میکنم قانون اساسی رو دانلود کنند و مطالعه کنندمن فکر میکنم خبلی مظلوم واقع شدیم مخصوصا در اصل21-23-27-28-29-30-31-32 و ...
 • آقایی IR ۱۲:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  12 5
  آقای احمدی نژاد بخدا گرانی کمر مردم رو شکسته-چطور خوابتون میبره چرا که مسیولیت این گرانی با شماست-چه این دنیا چه اون دنیا من خودم 2 بار رو به احمدینژاد رای دادم اما واقعا نفهمی کردم
 • غریبه IR ۱۲:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  8 1
  اگر قوا استقلال دارند. چرا مجلس در قوه قضائیه و قوه مجریه تحقیق و تحفص می کنه.. نظارت بر تمام ارگان ها و اشخاص از بالا تا پایین باید وجود داشته باشد ... نه فقط در قانون بلکه در عمل ...
 • بدون نام IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  12 3
  کو دلسوز مردم؟
 • حمیدی IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  14 3
  آقای لاریجانی با همه هوش وذکاوت در تله احمدی نژاد افتاد میبایست ازاول میگفت ماموافقیم بیا زندان ومشکلاتش راببین ودولت رابدهکارمیکرد نه اینکه بگوید من اجازه نمی دهم وبدهکار شود وطوری جابیندازد که ما به هیچکس پاسخگو نیستسم
 • اکبر IR ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  2 8
  حرف حساب که جواب نداره
 • رضا IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  5 6
  پاسخ خوبی بود کاش با همان ادبیات رییس جمهور به او جواب میدادند.اگر این همه علاقه به بازدید دارن دو سال پیش یه سری به کهریزک میزدند و با قاضی مرتضوی (رییس فعلی تامین اجتماعی!!!!!)نامه نگاری میکردند.
 • بدون نام IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  5 4
  آقای آملی واقعاً جواب سلام علیکم بعد از سلام است یا شما که عالمی وارسته هستید وخود می گویید باید متحد باشیم اینگونه به منتخب مردم نهیب می زنید.شما که همه چیز را مصلحت اندیشی می کنید آیا موقع بازداشت آقای جوانفکر باید دقیقاً همان موقع دفاع آقای احمدی نژاد از حق مردم جهان برای عدالت وبرابری سخن میگویند وپرچم اسلام ناب محمدی (ص) را به اهتزاز در می آورندباشد؟ تا درنتیجه به جای اینکه از ایشان از ایده ها ی خوب وپر مغزشان سوال شود باید پاسخگوی چرایی بازداشت آقای جوانفکرباشند؟چراآنچه شما می اندیشید مصلحت است ولی آنچه آقای احمدی نژاد می اندیشد مصلحت نیست.سخن دراینباره زیاد دارم ولی هردو طرف قضیه را به حق وصبردعوت می نمایم که هردو سرمایه های این مملکتند وماهردورا قبول داریم.وتواصوابالحق وتواصواباالصبر
 • معصومه IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  6 8
  آقای لاریجانی بسار محکم صحبت کردن من شخصا مخالف احمدی نژاد و دولتشم ولی هیچ وقت نگفتم آدمیه که صلاح نظام براش مهم نیست ایشون مقاصد خوبی از اول دوران ریاست جمهوریشون داشتن ولی راه اشتباهی را برای رسیدن به اهدافشون انتخاب کردن به شکلی که هم راه خودشون را گم کردن هم کشور افتاد توی سراشیبی بدی تو این وضعیت که زیر بار اینهمه تحریم له شدیم و سر تمام پیکانها به طرف ایرانه یکی باید یه فکری بکنه که چالشها درگیری ها کمتر بشه نه دامن بزنه به مشکلات ولی متاسفانه ایشون دیگه فقط حرف می زنه نه گوش شنوای داره نه دیگه هدفی داره انتهای ریاست جمهوریشه یجورای انگار داره فقط حاشیه سازی های بی جا می کنه بابا فکر مردم باشید اینجا ایرانه مردم همه خاموش شدن بیصدا به خدا دیگه بریدن زیر بار اینهمه فشار.
 • جانباز جنگ IR ۱۴:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  9 20
  عاجزانه از مقام محترم رهبری خواهش میکنم که هر چه سریعتر به این موضوع ورود و ختم بخیر نمایند مردم چه گناهی کردند که چشم وامیدشون شما هستین محض رضای خدا دست بردارید امام خمینی (رض)کجایی؟
 • پدر شهیدان زکی IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  25 5
  من به عنوان یک پدر شهید می خواهم به روسای قوه مجریه و قضایه بگم : اگه نبودن شهدا شما هیچ بودین نه رئیسی نه میزی نه این نامه نگاری ها و نه اثبات اقتدار و نه فخر فروشی . برین شهدا رو دعا کنین و از محضر ملت عذرخواهی کنین کمترین کاری که میشه کرد .
 • سلمان DE ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۴
  0 1
  از اقاي لاريجاني واقعا بعيد بود ولي خوب شد كه امدند و نظرشان را دادند و جبهه خودشان را براي ما مشخص كردند
 • سروش IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  10 1
  آقای احمدی نزاد بجای سر زدن به زندان اوین یه سری مغازه سر کوچه تان بزن ببین این مردم بیچاره توان خریدن دوتا تخم مرغ رو برا شام زن و بچه شون ندارن از این گذشته تو زندان اوین نهایت 5000نفر بی گناه زندانی باشند ولی اینور تو مملکت 75ملیوندارن از گرسنگی و بدبختی زندگیشون تباه میشه
 • mra-chavoshi GB ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  11 0
  فقط مردم میسوزن
 • سهند IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۵
  7 0
  درشرایطی که مردم عزیز ایران زیربارگرانیهای لجام گسیخته اخیرکه متاسفانه هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست رئیس جمهور و رئیس قوه قضائییه درمورد بازدید ویا عدم بازدید از زندان اختلاف پیداکرده اند آیا واقعاً مشکل کشور این است؟ ماکارمندان متوسط جامعه زیر بارگرانیها داریم له میشیم چراباید آقایان سرمسائل بسیار بی ارزش باهمدیگر مجادله کنند ؟اگر هرکدام از این آقایان واقعاً خیرخواه مردم هستند در مقابل گرانیها اقدام عملی بکنند واقعاً اگر رهبری دلسوز نداشتیوم معلوم نبود الان وضعیت کشور چطوربود؟
 • عادل IR ۲۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  0 0
  به قول امام (ره) شما مسئولین نوکر مردم شهید داده و مستضعفیید . واقعا بعیده در این برهه از زمان که دشمنان به شکم ج ا ا دندون تیز کرده به هم نامه پراکنی کنید و همدیگه را محکوم نمائید . افسوس
 • سمانه IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۶
  0 0
  این داستان ادامه دارد
 • محمد IR ۰۴:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
  4 1
  از دوستان عزیز می خوام که به چند نکته توجه کنند . متن اصل 113 می گوید : پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ، برعهده دارد . نکته اول : همانطور که در عین نص آمده بعد از رهبری عالی ترین مقام رییس جمهور است ومثلا نگفته که بعد از رهبری روسای سه قوه عالی ترین مقامها و... پس عالی ترین مقام بعد از رهبری یعنی چه ؟ نکته دوم : در پاسخ شورای نگهبان در رابطه با اصل 113 می فرمایند که جواب این بوده که :مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است. جالب این است که در ماده 13 فصل دوم از قانون اساسی می خوانیم