پس از تغییرات جدید در ساختار دوره راهنمایی و تبدیل آن به دوره اول متوسطه، کتاب‌های جدیدی برای دوره اول متوسطه اول که "پایه هفتم" نام گرفت، تالیف شد و کتاب "مطالعات اجتماعی" جایگزین سه درس تاریخ، جغرافیا و تعلیمات اجتماعی سال اول راهنمایی شد؛ کتابی که از نظر برخی استادان دانشگاه، دارای اشکالاتی است.

بر اساس مطالبی که دکتر محمدرضا چیت‌ساز استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس در اختیار ایسنا قرار داده است، کتاب "مطالعات اجتماعی" دارای اشکالات جزیی، ویرایشی و تاریخی است که ضمن یادداشت‌برداری، دلایل اشکالات آن نیز ذکر شده است؛ ایراداتی که علیرغم پیگیری‌ها و ارسال مطالب به آموزش و پرورش، مسوولی از این وزارتخانه حاضر به پاسخگویی نشد. بخش‌هایی از این اشکالات منتشر می‌شود.

 

‌صفحه 101، سطر سوم کاوش‌های تاریخی ← کاوش‌های باستان‌شناسی: اصولا استفاده از این اصطلاح در این‌جا نادرست است. این نادرستی هنگامی دوچندان می‌شود که در ادامه واژه‌های کاوش‌های تاریخی، از سکونت‌گاه‌های هفت هزار سال پیش، یعنی دوران پیش از تاریخ، سخن گفته شده است، لذا چنانچه بخواهیم از واژه تاریخی استفاده کنیم باید بنویسیم "کاوش‌های پیش از تاریخی" و نه کاوش‌های تاریخی که البته پیشنهاد می‌شود از همان اصطلاح متداول، یعنی کاوش‌های باستان‌شناسی استفاده شود. 

سطرچهارم، صفحه 101 حدود هفت هزار سال پیش ← حدود 10 هزار سال پیش: بر اساس نتایج علمی حفریات چُغابُنوت Chogha Bonut که یکی از کهن‌ترین استقرارگاه‌های ساکنین ایران در آن دوره است و در اطراف دزفول و در فاصله شش کیلومتری غرب چُغامیش، قرار دارد و با کمک آزمایشات کربن 14، قدمت آثار به دست آمده از این مکان، مربوط به میانه هزاره هشتم پیش از میلاد می‌باشد. پس حدود هفت هزار سال پیش، نادرست بوده و صحیح آن حدود 10 هزار سال پیش است. البته آثار بسیار قدیمی‌تری از حضور انسان در ایران بر جای مانده است اما در اینجا، منظور و توجه اصلی، تنها به دوره استقرار در روستاهاست.

سطر چهارم، صفحه 101 سکونت‌گاه‌ ← روستاهای اولیه‌ای: «سکونت‌گاه‌» اصطلاحی است که در حوزه مفاهیم مربوط به فرهنگ پیش از تاریخ، به گونه‌های بسیار متنوعی از مکان‌های استقرار دائم، نیمه دائم، فصلی، موقتی و مانند آن اطلاق می‌شود. بنابراین استفاده از این واژه، دوره "غارنشینی" را نیز شامل می‌شود؛ دوره‌ای که در اینجا مورد نظر مولف نیست. اما به کار بردن اصطلاح، سکونت‌گاه، به این معنا خواهد بود که آثار بسیار قدیمی‌تر از 10هزار سال پیش را نیز، باید در اینجا مطرح کرد. برای پرهیز از این موضوع و در جهت دقت بیشتر، پیشنهاد می‌شود واژه سکونت‌گاه‌ها به «روستاهای اولیه» تغییر یابد.


‌
صفحه 103، قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشری ← یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشری / از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های بشری: پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بیان چنین موضوعاتی که هنوز کاملا تایید نشده‌اند و ممکن است متن کتاب را به سوی نوعی اغراق‌گویی و غیرعلمی بودن بکشاند، این تغییر انجام گیرد.


‌
صفحه 108 ، زیرنویس تصویر دهانه غار تاریخی کمربند در نزدیکی بهشهر ← دهانه غار پیش از تاریخی هوتو در نزدیکی بهشهر: این تصویر دهانه ورودی غار هوتو Hotu است که در نزدیکی غار کمربند می‌باشد. پیشنهاد می‌شود یا زیرنویس تغییر یابد و یا تصویری از غار کمربند ارایه شود. به کار بردن واژه تاریخی برای این غار پیش از تاریخی نیز نادرست است.

‌
صفحه 111، سطر اول حدود هفتاد سال پیش ← حدود هشتاد سال پیش: از سال 1935 که با هواپیما این تپه را دیده‌اند تاکنون حدود 79 سال می‌شود.


‌
صفحه 112، سطر2 قدیمی‌ترین خط دنیا ← یکی از قدیمی‌ترین خطوط دنیا / یکی از اولین خطوط دنیا: با بررسی‌های انجام شده و نظریاتی که محققان و زبان‌شناسان ارایه کرده‌اند، نمی‌توان در این مرحله چنین ادعایی کرد.


‌
صفحه 116، نقشه: در این بخش پیشنهاد می‌شود تا به فلش‌های سیاهی که نشانه مسیر مهاجرت آریایی‌ها است، یک مسیر دیگر اضافه شود. طبق آخرین بررسی‌ها، آریاییان از دو سوی دریای کاسپین، وارد ایران شده‌اند. بنابراین بهتر است مسیری میان دریاچه آرال و دریای کاسپین، از شمال به جنوب به نقشه مذکور اضافه شود.

سطر پایانی صفحه 116 اولین حکومت قدرتمند در ایران به دست مادها پایه‌گذاری شد ← اولین حکومت قدرتمند توسط آریایی‌ها در ایران، به دست مادها پایه‌گذاری شد.

به کار بردن این جمله که اولین حکومت قدرتمند در ایران به دست مادها پایه‌گذاری شده، مناسب نخواهد بود. زیرا پیش از مادها، ایلامیان در ایران حکومت بزرگی تشکیل داده بودند. ایلامیان بیش از 15 سده با اقتدار در ایران حکومت کردند. مرکز حکومت، پرچم، خط و زیگورات‌های گوناگون داشتند و در این 15 سده، در ارتباط با سومریان، بابلی‌ها، اکدی‌ها و آشوریان، روابطی دوستانه و یا گاه خصمانه داشته‌اند. بنابراین هنگامی که گفته می‌شود، "اولین حکومت قدرتمند در ایران به دست مادها پایه‌گذاری شد"، نشانگر این است که دستاوردهای ایلامیان، نادیده گرفته شده است. برای رفع چنین مشکلی، پیشنهاد می‌شود این جمله به این صورت تغییر یابد: "اولین حکومت قدرتمند توسط آریایی‌ها در ایران، به دست مادها پایه‌گذاری شد".


‌
صفحه 122 ، کلاه مرد: چون این مرد نقاشی شده، درباره اشکانیان صحبت می‌کند، بهتر است پوشاک او نیز اشکانی باشد. در صورتی که کلاه او هخامنشی است. پیشنهاد می‌شود تا کلاه کنونی هخامنشی با کلاهی پارتی، جایگزین شود.


‌
صفحه 124، سطر 2 ایرانیان برای اولین بار تقسیم سرزمین به بخشهای مختلف را ابداع کردند ← به کار بردند: پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از بیان چنین موضوعاتی که هنوز کاملا تایید نشده‌اند و ممکن است متن کتاب را به سوی نوعی اغراق‌گویی و غیرعلمی بودن بکشاند، ابداع کردند ← به کار بردند، تغییر کند.

صفحه 124 جدول پایتخت‌های حکومت‌ها در ایران باستان: بر اساس جدول کنونی، کهن‌ترین پایتخت ایران، هگمتانه (همدان) خواهد بود و حال آن‌که چنین نیست، زیرا پیش از آن، مراکز حکومتی دیگری در ایران شناسایی شده است. در گذشته، نگاهی سنتی به تاریخ ایران باستان، وجود داشت که در نتیجه آن دستاوردهای ایلامیان و تاثیرات آنان بر فرهنگ و تمدن ایران، نادیده گرفته می‌شد. خوشبختانه این نگاه نادرست، اکنون در مراکز علمی و تحقیقاتی و در میان محققین، جایگاه خود را از دست داده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا نام ایلام و پایتخت‌های آن، یعنی شهرهای اَوَن (شوشتر یا دزفول)، سیماش (خرم‌آباد)، کاپناک (هفت تپه) و شوش نیز به جدول مذکور اضافه شود.

‌‌

صفحه 126-127: تصاویر و متن‌های ارایه شده، اغلب در خصوص جنگ و سپاهی‌گری است. پیشنهاد می‌شود حجم کمی و کیفی موضوعات مرتبط با جنگ و سپاهی‌گری، در حد و اندازه مناسب و متعادل ارایه شود و به فعالیت‌های علمی، اجتماعی و اقتصادی مردمان ایران باستان و البته مرتبط با عنوان اصلی این فصل بیشتر اشاره شود.


‌
صفحه 131، زیرنویس تصویر در دو کیلومتری کازرون ← در 23 کیلومتری کازرون / در 25 کیلومتری کازرون: بیشاپور در فاصله بین 23 تا 25 کیلومتری غرب کازرون قرار گرفته است.

6060

 

کد خبر 321026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 22
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • ارزو IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  7 14
  بابا
 • بی نام IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  28 12
  پس گروه مولفان کتاب های درسی سواد وآگاهی شان گکجا رفته
 • ایرانی IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  13 12
  با سلام از کجا معلوم که ایلامی ها ایرانی نبودند از کجا معلوم که اریایی ها از قبل در ایران ساکن نبودند بیشتر دانش باستانشناسی نظریات و تخیلات اثبات نشده هستند که زایده افکار غربی ها و اخیرا یهودی ها هست که می خواهند قوم خاصی را بنیانگذار تمدن بدانندو بقیه را متوحش و اگر هم گفته های انها درست باشد باز همه بدبختی های بشر از پی تمدن بوجود امده مثل استعمار برده داری تبعیض نزادی تعصبات مذهبی نزاد پرستی
  • بی نام IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
   13 7
   دمت گرم کل علم تاریخ روتخیل کردی برو یکی دوتا کتاب بخون تلف میشی آقا یاخانم ایرانی
 • بی نام IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  13 7
  حکومت ایلامیان در کتاب های درسی ایران مظلوم واقع شده اند و علت اصلی به خاطر فعالیت های رژیم طاغوت هست که قصد بزرگ جلوه دادن هخامنشیان داشته اند و تا کننون ادامه دارد
 • بی نام IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  20 6
  خدایی دمت گرم خبر انلاین ! کلی خندیدیم !! ولی انصافا کتاب ها چقدر رنگ و بارنگ شده ! زمان ما که هر نهصد صفحه یه عکس داشت ! اونم سیاه و سفید !
 • بی نام IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  23 7
  در مورد کتاب انگلیسی کلاس هفتم هم یه بررسی کنید به یکباره بچه هیچ اشنایی با انگلیسی ندارد خصوصا در مناطق روستایی به یک باره جملات نسبتا سنگین ارائه میشود و همچنین حروف الفبا به صورت نامرتب ارئه میشود همچنین سی دی صوتی که به بچه ها ارائه شده خیلی تند صحبت میکند که اصولا بجه ها چیزی نمیفهمند مگر این که بجه های کلاس رفته ی شهری بفهمند وگرنه بچه های روستا نمی فهمند
  • یه کلاس هفتمی IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
   4 2
   بی نام عزیز،می توانید کتاب لتس گو از مجموعه کتاب های آکسفورد را تهیه کنید.من هم اول همین مشکل را داشتم اما این کتاب کم کم مشکلم را حل کرد.
 • حسین A1 ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  4 24
  اینها ایرادات بنی اسرائیلی است
 • حسین A1 ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۴
  6 22
  اینها ایرادات بنی اسرائیلی است
 • بی نام EU ۰۴:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
  8 9
  کتابای درسی این‌همه ایراد عملی-ادبی دارن اومدید به چی گیر دادید.
  • بی نام EU ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۵
   7 6
   *علمی-ادبی!
 • حسين US ۰۵:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
  17 4
  كجاي كارين بچه ي من كلاس دوم ابندايي خودش ميگه بابا چرا تو يه درس بعضي كلمه ها سر هم نوشته شدن تو درس ديگه جدا از همن يعني تا اين حد...
 • فرهودی IR ۱۷:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
  2 6
  از بس که حق الزحمه داریم شما هم گیر بدین به همین چیزای الکی بابا آموزش و پرورش شده شغل دست سوم معلمان
 • كيميا IR ۱۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۰
  4 2
  اخه يك نفر جان من بگه كه تفكر و اجنماعي چه ربطي به علوم داره ! لطفا چيزي كه نقل ميكنيد را نمايش دهيد
 • فاطمه A1 ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
  7 6
  آخه شما که این قدر زحمت کشیدی خوب همه ی درس هارو درست میکردی
 • کسیا IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
  6 2
  تازه صفحه ی 75 هم نوشته دشت کویر به خاطر خاک های مساعد خالی ازجمعیت است وصفحه ی 52 نوشته است در دامنه های شمالی البرز فقط در تابستان برف و باران دریا فت می کند . مگه می شه این جا تو تهران زمستان هم برف نمی اد اون وقت تو دامنه ی شمالی البرز زمستان ها هم برف می اد.
 • نیلو A1 ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۹
  12 1
  من اگه بفهمم هفتم ابداع کی بود لهش میکنم خستمون شد به خدا
  • زهرا IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
   4 0
   با نظرت موافقم دوست عززیز هرموقع پیداش کردی من رو هم خبر کن که دارم زجر میکشم
 • 1234 A1 ۰۶:۰۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
  5 5
  همه درسارو لطفا نمایش بدید
 • ثنا A1 ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۳
  6 3
  کاش همه ی درس هارو درست میکردین
 • sara IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
  9 4
  اگه میشه عکسهای درس شش اجتماعی رو بذارید