۰ نفر
۸ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۵
نذر دستان بریده عباس

دو دست عباس که بر خاک افتاد،نه اهل خیام که ملائکه شیون کردند. نه زمین که هفت آسمان لرزید.نه زینب که زهرا هم تا کنار علقمه دوید. نه کودکان تشنه که حسین و زین العابدین و زینب هم آه از نهادشان برخاست.

دو دست بریده را اما، فرشتگان بردند تا عرش خدا. دو دست بریده، رفت زیر عرش خدا. و نگه داشت عرش را تا بر زمین نیفتد.
تا دودست عباس هست ، خدا هم بر عرش هست.

الرحمن علی العرش استوی.

1717

کد خبر 367409

برچسب‌ها