دنیای اقتصاد نوشت:

بانك مسكن در فاصله دو هفته بعد از تصويب طرح راه‌اندازي صندوق پس‌انداز «يكم» در جلسه 29 ارديبهشت ماه شوراي پول و اعتبار، توانست دستورالعمل اجرايي اين طرح را تدوين و نهايي كند.

صندوق پس‌انداز «يكم» سه‌شنبه هفته جاري در مراسمي با حضور وزير راه‌وشهرسازي، مديرعامل بانك مسكن و مقامات ارشد بانك مركزي به‌صورت نمادين در يكي از شعب بانك مسكن شهر تهران تشكيل و همزمان، در ساير شعب بانك مسكن امكان افتتاح حساب و ‌نام‌نویسی از متقاضيان تسهيلات جديد خريد در اين صندوق، فراهم مي‌شود. صندوق پس‌انداز «يكم» به سپرده‌گذاراني كه تحت شرايط مشخص، مبالغي را در حساب بانك مسكن براي دوره زماني معين سپرده‌گذاري كنند، سه نوع وام خريد 80، 60 و 40 ميليون توماني به ترتيب به ساكنان تهران، شهرهاي بزرگ و مناطق شهري كوچك پرداخت مي‌كند. مطابق ضوابط تعيين شده براي سپرده‌گذاري در صندوق پس‌انداز «يكم»، چنانچه گروه اول متقاضيان كه اين هفته افتتاح حساب انجام مي‌دهند، به مدت يك‌سال رقمي معادل نصف سقف وام را در صندوق سپرده‌گذاري كنند، در خرداد 95 يعني درست يك‌سال بعد، مي‌توانند تسهيلات مصوب را دريافت كنند.

در تهران براي دريافت 80 ميليون تومان وام خريد مسكن از صندوق «يكم»، چنانچه مدت انتظار «يك‌ساله» مدنظر متقاضي باشد، بايد 40 ميليون تومان در زمان افتتاح حساب صندوق نزد بانك مسكن، پس‌انداز صورت بگيرد. به عبارت ساده‌تر، برحسب «بنيه مالي» متقاضيان واجد شرايط اين تسهيلات و همچنين مدت زمان مدنظر متقاضي براي «طول مدت سپرده‌گذاري»، مبلغ اوليه براي اصل سپرده‌گذاري متغير خواهد بود. در مدل تعيين شده براي صندوق پس‌انداز مسكن «يكم»، بانك به ازاي هر 6 ماه سپرده‌گذاري، معادل يك برابر آن را به متقاضي وام پرداخت مي‌كند به اين صورت كه اگر فرد واجد شرايط دريافت تسهيلات خريد مسكن 80 ميليوني در تهران، با 20 ميليون تومان اقدام به افتتاح حساب كند و در طول مدت سپرده‌گذاري، ميزان سپرده خود را افزايش ندهد، تسهيلات 80 ميليوني به جاي يك‌سال در مدت دو سال، به او تعلق خواهد گرفت. البته در صندوق، براي ميزان سپرده‌گذاري اوليه، يك مبلغ حداقلي تعيين شده است كه سه‌شنبه اين هفته جزئيات آن به‌صورت رسمي اعلام خواهد شد. گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: براي دريافت وام‌هاي سه سقفي خريد مسكن از محل صندوق پس‌انداز «يكم»، بايد «فرد متقاضي» و همچنين «آپارتمان مورد معامله» حائز سه شرط مشخص باشند. اين تسهيلات از بابت شرايط سمت تقاضا، فقط به «خانه‌اولي»‌ها پرداخت مي‌شود.

 

«خانه‌اولي» به افرادي گفته مي‌شود كه هم «متاهل» بوده و هم «فاقد سابقه مالكيت» هستند. براي افتتاح حساب در صندوق پس‌انداز مسكن، سابقه مالكيتي خانوارهاي متقاضي از طريق سامانه مسكن‌مهر، سامانه استعلام فرم جيم، سامانه تسهيلات‌دهي بانك مسكن و ساير بانك‌ها و همچنين سامانه ثبت اسناد، كنترل خواهد شد و كساني كه قبلا از امكانات دولتي در حوزه زمين و ملك از جمله مسكن‌مهر استفاده كرده‌اند و فرم جيم آنها قرمز رنگ است و همچنين افرادي كه قبلا از وام‌هاي خريد بانك‌ها براي خريد ملك بهره گرفته‌اند و در بانك اطلاعاتي ثبت اسناد، داراي سابقه مالكيت مي‌باشند، اجازه افتتاح حساب در صندوق «يكم» را ندارند و تسهيلات جديد به آنها تعلق نخواهد گرفت.

آنچه باعث شده براي پرداخت تسهيلات خريد مسكن صندوق «يكم»، شرايط خاص در نظر گرفته شود به حمايت‌هاي مالي دولت از اين صندوق برمي‌گردد؛ تسهيلات 40 تا 80 ميليوني خريد مسكن بانك مسكن با نرخ سود يارانه‌اي 14درصد و با تامين اعتبار بخشي از منابع وام‌‌ها توسط دولت، پرداخت مي‌شود، بنابراين چون براي اين تسهيلات، همچون طرح‌‌هاي تامين مسكن دولت‌هاي گذشته، منابع ارزان‌قيمت دولتي و بانكي، اختصاص داده شده است، فقط خانوارهاي گروه هدف يعني متقاضيان فاقد مسكن اجازه بهره‌برداري از اين تسهيلات را دارند. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، براي دريافت تسهيلات صندوق «يكم» علاوه بر دو شرط تعيين شده براي متقاضي، آپارتمان‌هايي كه اين وام‌ها به آنها قابل پرداخت است نيز بايد يك شرط «سني» را دارا باشند.

 

پرداخت فقط به نوسازهای تا 7 سال

 

طبق دستورالعمل تدوين شده، وام خريد مسكن «خانه‌اولي»‌ها كه از محل صندوق پس‌انداز يكم پرداخت مي‌شود، فقط به آپارتمان‌هاي «نوساز تا حداكثر 7 سال ساخت» تعلق مي‌گيرد. در حال حاضر وام خريد مسكن 35 ميليون و 45 ميليون توماني بانك مسكن كه در قالب «خريد اوراق از فرابورس يا شعب بانك مسكن» به همه متقاضيان اعم از افراد فاقد مسكن يا خانوارهاي داراي سابقه مالكيت پرداخت مي‌شود، بدون شرط نوساز بودن واحد مسكوني، به متقاضي ارائه مي‌شود طوري كه «آپارتمان‌هاي داراي حداكثر 20 سال عمر بنا» كه عملا در مرز كلنگي قرار گرفته‌اند نيز مشمول وام‌هاي فعلي خريد مسكن مي‌شوند. اما تسهيلات جديد بانك مسكن فقط به آپارتمان‌هايي كه عمربناي آنها كمتر از 8 سال است، تعلق مي‌گيرد. روال فعلي بانك مسكن در تشخيص سن بناي آپارتمان خريداري شده توسط متقاضي وام، تاريخ درج شده در پروانه ساختماني است.

برخلاف تصوري كه برخي متقاضيان وام نسبت به نحوه محاسبه سن بناي آپارتمان‌هاي مشمول وام خريد دارند، در بانك مسكن به جاي آنكه تاريخ صدور پايان‌كار ساختماني، ملاك عمل قرار بگيرد، زمان ساخت واحد مسكوني (تاريخ صدور پروانه) مبناي محاسبه سن‌بنا تعيين مي‌شود. به اين ترتيب آپارتمان‌هايي كه در بازار معاملات، توسط دلالان ملك يا سازنده، «نوساز» معرفي مي‌شوند، با توجه به مدت زمان حداقل يكساله براي احداث آن، از نظر مرجع وام‌دهنده، داراي حداكثر يك‌سال عمربنا است كه به همين نسبت، بايد سن ساير ساختمان‌هاي چندسال ساخت، مدنظر متقاضيان وام‌هاي صندوق «يكم» قرار بگيرد.

بررسي‌هاي «دنياي ‌اقتصاد» از قدرت واقعي وام 80 ميليوني خريد مسكن در تهران با توجه به آخرين نرخ ميانگين قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني در اين شهر كه مترمربعي 4 ميليون تومان است، نشان مي‌دهد: با اين وام و بدون احتساب اصل سپرده، بين 5/ 28 درصد تا 40 درصد هزينه خريد مسكن خانه‌اولي‌ها بر حسب انتخاب آپارتمان‌هايي با مساحت حداكثر 70مترمربع و حداقل 50 مترمربع، پوشش داده مي‌شود. ضوابط تعيين شده براي واحدهاي مسكوني مشمول وام‌هاي 40، 60 و 80 ميليون توماني، با لحاظ محدوديت منابع قابل ورود به صندوق پس‌انداز «يكم»، قرار است اعمال شود. نيمي از منابع لازم براي پرداخت اين تسهيلات، به اضافه بخشي از مابه‌التفاوت سود 14درصدي تسهيلات تا سود رايج 21 درصدي بانك‌ها، از محل اعتباراتي كه دولت و بانك مركزي براي بانك مسكن ايجاد كرده‌اند، تامين خواهد شد. اين تامين اعتبار از محل استمهال ميان‌مدت قسمتي از خط‌اعتباري 50 هزار ميليارد توماني مسكن‌ مهر انجام مي‌شود به اين صورت كه فعلا حدود 5 هزار ميليارد تومان از اقساط بازپرداخت شده تسهيلات مسكن ‌مهر، براي 7 سال نزد بانك مسكن خواهد ماند تا از اين محل، خوراك مالي صندوق پس‌انداز «يكم» تامين و تجهيز شود.

17302
کد خبر 423223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 44
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بنده خدا A1 ۰۳:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  15 6
  این شرط سابقه مالکیت واقعا شرط مزخرفیه. سر این شرط، من و افرادی مثل من، نتونستیم مسکن مهر بگیریم. سالهاقبل که وام 18 میلیونی مسکن پرداخت می شد، من دانشجو بودم. به پیشنهاد یکی از اقوام، وام مسکن ایشون به نام بنده منتقل و به شخص دیگری فروخته شد. شرایط فروختن هم اینجوری بود که خریدار وام، منزلی که قصد اخذ وام براش داشتند رو به نام من سند ششدانگ می زنه و یک وکالت تام از من می گیره. حالا، من عملا خونه ای ندارم، اما یک واحد مسکونی به نام بنده وجود داره و دارای سابقه مالکیت هستم، نه در دولت قبل تونستم از طریق مسکن مهر صاحب خونه بشم و نه الان با این شرط ، تو این دولت. جالبه فردی رو هم میشناسم که 3 تا خونه داره، اما چون سند ششدانگ ندارن، آماده میشه یدونه ازین وامها بگیره.
 • دوست IR ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  21 2
  شرایط وام اصلا مناسب نیست و کلی باید دوندگی کنی یکدفعه بگن نمیدیم دیگه با لام جان اگه 40 میلیون پول داشتیم که میلیونر بودیم دلت خوشه کدوم کارگر یا کارمند الان 40 میلیون نقد بلا استفاده داره مرغ تو غابلمه میخنده
 • بی نام A1 ۰۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  17 0
  خانه تا 7 سال؟ حداقل 70 متر؟ یک سال 40 میلیون؟؟؟؟
 • میثم A1 ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  19 1
  عجب وامی واقعا جونا رو تشویق میکنه یکساااال پولت بخوابه بعد وام بدن ؟؟؟
 • خرمی IR ۰۳:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  23 0
  قیمت خونه 60 متری در استانها حدود150 میلیونه و اگر 30 میلیون تومان پس انداز کنیم که سال دیگر 60 میلیون وام بگیریم اگه قیمت خونه با این طرح 60 میلیون تا یکسال آینده افزایش پیدا کنه اون وقت کی مسئوله که بیاد بگه 60 میلیون با سودش 120 میلیون از جیب مردم کندیم صرفاً بخاطر رونق بازار مسکن.
 • بی نام IR ۰۴:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  18 0
  خودم کارمند بانکم. قسطش از حقوق من بیشتره
 • مستاجر بيچاره A1 ۰۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  20 0
  خدا به داد ما مستاجر ها برسه ،پول پيشي رو كه با هزار بدبختي جور كرديم،بايد بزاريم بانك خودمون هم ريم گوشه خيابون ،يك سال بعد ،بيفتيم تو خيابونا دنبال يه خونه30 متري زير 7 سال ساخت. اون بزرگواري كه اين طرح رو داده خودش خونه داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • بی نام A1 ۰۴:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  15 0
  چقدر سخاوتمندانه
 • عدالت IR ۰۴:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  22 1
  این کار باز به نفع پولداران هست و فقط باعث افزایش قیمت های خانه می شود
 • ساسان A1 ۰۴:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  16 1
  اخه ما اگه 40میلیون داشته باشیم دیگه وام نمیگیرم تازه هم 40میلیون یک سال بخوایم بزاریم بانک حدود9میلیون سود ما ضرر میکنیم دولت چرا به فکر ما نیستش با این شرایط زخمی از زخم ها ما مرحم نمیشه
 • 3333 A1 ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  16 0
  این چه کاریه خدااای مجرد ها خونه نمیخوان؟؟؟
 • بی نام A1 ۰۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  15 0
  تو يه كلمه بگو نمي دهيم
 • سعيد IR ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  27 2
  با سلام خواستم بگم بابا دستتون درد نكنه با اين شرايط وام و بازپرداختها فكر كنم اعضاي محترم تعيين كننده ي وامها همان اصحاب كهف هستند و از قيمتها ي مسكن خبر ندارند فقط بايد گفت متاسفم براي اين افراد بي لياقت كه در راس هستند واقعا متاسفم واقعا .....................................................
 • مموتی IR ۰۵:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  11 1
  برای مبلغ40 میلیون یکساله موسسات خصوصی بالای10میلیون سود میدهند؟ مقرون به صرفه نیست....
 • بی نام A1 ۰۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  14 2
  وام نیست کلاه برداریه.40 ملیون یک سال بدیم دست بانک بعدا وام بده .خنده داره با این کار فقط دولت داره وقت میخره و پز وام میده و با این شرایط مملکت مطمئا باشید سال بعد 1 ریال برای وام وجود نداره. یه سر به اگهی های ماهواره و شرایط وام دادن بزنید بعد مقایسه کنید کلاه گشاد بانک مسکن
 • بی نام A1 ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  18 1
  بدرد خودتون میخوره. خب اگه مت 40 میلیون داشتم که ...
 • محمد هادی A1 ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  27 1
  با سلام بچه ها تا حالا دیگه اینجوریش را ندیده بودیم؟ یک سال 40 میلیون پول ما بخوابه؟ اگه این یک سال پول ما تو یکی از بانکای خصوصی بخوابه حداقل 12 میلیون سود میاد روش. با این تفسیر در واقع اونا 80 میلیون به ما وام نمیدن بلکه 68 میلیون وام میشه. چرا؟ چون 12 میلیون این 80 میلیون سود 40 میلیون پول خودمون بوده. جالبه اونا از این 12 میلیون خودمون هم از ما سود 14 درصد میگیرن. در هر حال اونا 68 میلیون به ما میدن و طی 12 سال از ما 175 میلیون تومان پول پس میگیرن. من دقیق و در حالت ساده ترین شکل ممکن حساب کردم . وام اینا تقریبا 34 درصد هست. دوستان به نظر من اصلا و ابدا نگیرید که ضرر میکنید. با تشکر
 • بی نام RO ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  9 1
  روحانی مچکریم
 • حسن د RO ۰۶:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  12 0
  این دیگه چجورشه...یکی نیست بگه اگه 40 میلیون داشتم که به فکر وام نبودم
 • بی نام IR ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  9 0
  جا نداريد چرا سوال سخت مطرح مي كنيد آن بي نوايي كه حداقل سر پناهي ندارد همان 40 ميليون را از كجا بياورد . اگر هم داشته باشد با كل آن 80 ميليون كجا خانه بخرد؟ شايد به درد سيستان و مناطقي از كردستان بخورد . الگوي وام مسكن بطور كل اشتباه است . وام بايد 90 قيمت مسكن را تامين كند و رقمش براي اين اقتصاد نا متوازن بنا بر محل زندگي باشد . بهره اش كم و مدت زمان باز پرداخت آن حداقل 25 ساله باشد. اگر منظور حل مشكل است .
 • محمد هادی A1 ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  10 0
  نمیدونم چرا ما هر وقت نظر میدیم، نظر ما نمایش داده نمیشه؟ این همه فیلتر چه دردی را میخاد دوا کنه؟؟؟؟؟
 • جلال A1 ۰۸:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  9 0
  مسخره کردین ملت رو من اگه سی چهل میلیون داشتم که بتونم یک سال سپرده گذاری کنم که اصلا نیازی به وام حضرات نداشتم.
 • باقر A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  159 2
  فقط می تونم بگم خسته نباشد . اگه وام ندید خیلی شرافتمندانه تر از این نوع وام دادنه .
 • نادر A1 ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  98 1
  بگوید به کسانی پول دارند وام می دهیم . جوانی که تازه زندگی شروع کرده پس انداز ندارد. بگوید وام نمی دهیم . بهترین راه این بود کسانی تا حال وام خرید خانه نگرفته اند و تازه ازدواج کرده اند وکد ملی .....
 • عباس A1 ۱۱:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  17 4
  سلام،خجالت نمی کشید آخه یکی که تازه ازدواج کرده از کجا باید 40 میلیون تومان بیاره که یک سال هم به حساب بانک مسکن واریز کنه و بعدش هم خدا می دونه حالا چه شرایطی برای پرداخت اون براش قرار بدن،زحمت نکشید همین پولها رو هم جمع کنید بدید به یه نفر،که فرار کنه بره،که هم خیال خودتون راحت بشه هم مردم بدبخت،دولت امید،کدوم دولت،دولتی که تا الان فقط حرف زده و عمل نکرده،باز خدا پدر مادر احمدی نژاد رو رحمت کنه حدائقل حرف هم که می زد یه درصدی واقعیت داشت و...
 • بی نام RO ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  6 0
  خاک عالم
 • مجید RO ۱۲:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  8 0
  اقا ما یه پست گذاشته بودیم چرا نمایش ندادید.
 • علی A1 ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  9 1
  بااین کارها ابروی خودتان راهم بردید اگه پول داشتیم وام میخواستیم چیکار
 • بی نام US ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  7 0
  این که تصویب نمی خواست همه بانک ها همین الان هم همین وام رو میدن با چند درصد بیشتر//واقعا خسته نباشید //
 • محمد 27ساله A1 ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  11 0
  آقا من بعد از 3سال کار تونستم 10میلیون پس انداز کنم .حالا میخاستم بدونم چطور میتونم 1،000،000،000؛000 تومان وام بگیرم . در ضمن ضامن هم ندارم . ولی سند موتورم هست.
 • fazel US ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  5 0
  نه که مسکن مهر به آنهایی واگذار شد که ندارند؟ این وام همان گونه خواهد شد، بیچاره ما مستاجرین هیچ یک از قوانین و ماده تبصره ها به نفع ما نیست من اگر 20ملیون داشته باشم می رم در یکی از روستاهای نزدیک شهر یک خونه برای خودم می خرم و منت دولت وملت دیگر نمی کشم راحت پاهامو دراز می کنم ودیگر فکر بی سرپناهی بچهامو نمی کنم.
 • مصطفی A1 ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  7 0
  با این شرایطی که برای ما خونه اولی ها گذاشتید، باید بریم گدایی و تا اخر عمر خوشی نبینیم. مستاجر بودن بهتر از این کار شماست
 • فرزام A1 ۱۸:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  8 0
  مجرد آدم نیست ؟ خیلی از مجردها تا خونه نداشته باشن زن نمیگزرن واقعا خسته نباشید
 • مجید IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  5 0
  خیلی ممنون واقعا خیلی عالی به اجاره نشین ها کمک میکنید مثل همیشه به خوردثروتمندا بدید ما هم به دربه در گشتن دنبال وام ادامه میدیم اگه ۴۰ملیون داشتم خونمو میساختم
 • جاوید AE ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  5 0
  اگر کسی الان چهل میلیون رو دارد، بجای اینکه یکسال سپرده گذاری کند،همین الان یک خانه ی کوچکتر و ارزانتر بخرد. قول میدهم تا سال دیگر به اندازه ی مبلغ وام به قیمت خانه اش اضافه می شود.
 • س ش A1 ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۷
  14 2
  واقعا گل کاشتین باشغل خیاطی وباشوهر معتاد از کجا پول بیارم بریزم بانک یه فکری له حال مابکنید
 • مرضیه A1 ۰۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
  12 0
  چه شرایط عجیبی واضح بیان کنید نمی خواهید مردم خونه دار بشن . ما 40 میلیون پول اولیه رو از کجا بیاریم . با این حقوق کم وزارت بهداشت. من کارمندم فکر نکنم تا زمان بازنشستگی خونه دار بشم. به کم به فکر قشر کم درآمد جامعه باشید. با این حقوق کم وزارت بهداشت و گرونی خونه ها ، گوشت و میوه هم از سفره ما کارمندا حذف شد. واقعا به فکر باشید.
 • ایران US ۰۴:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
  10 0
  خیلی جالبه بخدا،یعنی مردم و چی فرض کردید؟؟؟طرف 40 میلیون خودش و بزاره بانک یک سال بخوابه.بعد 80 تومن وام بگیره.قسط 80 میلیونش و بده.بعد یعنی چی که قسط پوله خودتم باید بدی؟؟؟واقعا خنده داره.یا ما خوابیم یا شماها خیلی بیدار.
 • بی نام IR ۰۵:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
  11 0
  وامشان بخورد بر سرشان.آمین.مردم را گوش بلند فرض مردند این حضرات.اخ
 • خیلی متاسفم A1 ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۵
  4 3
  یکی نیست بگه آخه برادر چهل میلیونم کجا بود که بیارم واسه یک سال بدم به شما بعدش بعد یکسال و تورم و ضمنا با هزار بدبختی بتمنم وام بگیرم.یک کلمه میگفتی نمیییییییدیم و یا اینج نداریم بدیم خیلی بهتر از این شرایط شون بود. چنان پوزی میدند که انگار هشتاد میلیون واریز به حساب کردند. جمع اش کنید این جور وام دادن رو..............................تاسف واسه روحانی
 • کیومرث A1 ۰۳:۳۵ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۴
  2 0
  بنظر من بهتر بو دولت خودش مثل قدیم واحد های سازمانی میساخت و سندشون هم به اسم دولت بود مثلا واحدهای 70 متری وهر فرد واجد شرایط می تونست چند سال ازش استفاده کنه وبعد از اون خانوار واجد شرایط بعدی اولا" همه ی افراد بی مسکن که شرایط دریافت یا توان باز پرداخت این جور وام هارو ندارن ثانیا"وقتی سند دولتی باشه این همه دلال بازی نمیشه زمین هم گران نمیشه ودر انحصار عده ای پول دار قرا ر نمیگیره ثالثا مردم هم بجای این همه قرض گرفتن می تونستن سرمایه هاشونو در بخش ذیگه سرمایه گذلری کنن
 • بی نام A1 ۱۹:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
  1 0
  اخه ما که سند نداریم از کجا بیاوریم
 • محمد یزدانپناه A1 ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۶
  0 0
  سند برای خونه که داریم میسازیم چقدز طول میکشه بدن
 • سام A1 ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
  0 0
  من خودم با اقای اجمدی نژاد مخالف بودم ولی حالا می بینم تنها مردی که توی دولتمردان دیدم فقط و فقط ایشان بودند اقای روحانی و مخصوصا اون نوبخت خوب ملتو خام کردن با شعارهای تو خالیشون