اعلام برائت ستاد اجرایی فرمان امام از شرکت توسکا

نامه نیوز نوشت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعلام کرد که شرکت توسعه کسب و کار توسکا به هیچ وجه جزء شرکت های تحت مدیریت و کنترل ستاداجرایی فرمان حضرت امام نیست.

در این بیانیه آمده است: شرکت توسعه کسب و کار توسکا با توجه به سهام حداقلی ستاد در شرکت مخابرات ایران و بالتبع همراه اول به هیچ وجه جزء  شرکت های تحت مدیریت و کنترل ستاداجرایی فرمان حضرت امام نمی باشد و هیچ گونه درآمد و انتفاعی نیز از طریق این شرکت برای ستاد تامین نشده و نخواهد شد.

همچنین تاکید می‌نماید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با توجه به ماموریت ها و ارزش های سازمانی در تمام شرکت های تحت مدیریت خود مقید به حفظ تمام چارچوب‌های قانونی و شرعی می باشد و در این زمینه هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت.

1717

کد خبر 621295

برچسب‌ها