عضو شورای سیاست گذاری لایحه مدیریت شهری درباره ارکان این لایحه گفت: در این لایحه اتفاقات مهمی رخ می‌دهد که یکی از آن‌ها این است که در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر جمعیت، انتخاب شهردار مستقیم توسط مردم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ نشست خبری هم اندیشی لایحه مدیریت شهری با حضور مصطفی بروجردی و امیر سازنگ اعضای شورای سیاست گذاری لایحه مدیریت شهری و احمد دنیا مالی رئیس شورای سیاست گذاری و عضو شورای شهر برگزار شد.

مصطفی بروجردی عضو شورای سیاست گذاری لایحه مدیریت شهری در ابتدا درباره لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه در هیئت دولت در حال طرح است و یك نقطه عطفی در مدیریت شهری است.

او ادامه داد: در زمان ارائه این لایحه قرار شد هم اندیشی این لایحه در كنفرانسی در بحث و نظر نخبگان و اساتید مدیران گذاشته شود.

همچنین، احمد دنیامالی در ابتدا حرف هایش گفت: امروز بزرگرترین مسائل ایران زندگی شهری است. او درباره وضعیت كنونی شهرها در ایران گفت: ما در دوران گذار هستیم و شهرنشینی ما با سرعت زیاد روبه گسترش است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیامدهای شهرنشینی عنوان كرد: هم افزایش جمعیت ما هم شهرنشینی مشكلاتی ایجاد كرده كه ملموس ترین آنها آلودگی هوا و ترافیك است.

وضعیت مركزی بودن حكومت باید تغییر كند

او ادامه داد: پس باید برای این موضوع تدبیر داشته باشیم، از لحاظ حكومتی وظام ما یك نظام متمركز است. دنیامالی افزود: شاید یك روزی به این تمركز نیاز داشتیم تا حكومت مركزی را تقویت كنیم، كه این اتفاق كم و بیش افتاد بعد از انقلاب این بحث مركزیت عمق بیشتری گرفت.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینكه باید این وضعیت مركزی بودن نظام تغییر كند: باید به نوعی حوزه تصمیم گیری ها تفكیك بشود و همه چیز به بزرگترین مقام در یك كار اجرایی نرسد.

دنیامالی ادامه داد: اشتباه ما این است كه فكر می كنیم مجلس می تواند همه نیازها را تامین كند ولی با توجه به جمعیت زیاد، نیاز داریم گروهی از فعالیت هایی كه حاكمیتی نیست را به حكومت های محلی، شورا ها یا ... داده شود.

رئیس شورای سیاستگداری كنفرانس لایحه مدیریت شهوی بیان كرد: دولت ها باید متولی استراتژی های كلان كشور در حوزه های مختلف باشد.

او افزود: ما الان داریم وارد هجدهمین سال شوراها می شویم، باید و به نوعی روی این تجربه‌های خود بازنگری مجدد داشته باشیم.

نقش كمیسیون تهران در لایحه مدیریت شهری

او سپس درباره كمیسیون شهر تهران توضیح داد: در سال اول جلسه ای با اقای رئیس جمهور جلسه داشتیم تا كمیسیون اختصاصی برای تهران داشته باشیم.

دنیا مالی درباره نقش این كمیسیون بر مدیریت شهری گفت: كمیسیون تهران یك قانون نانوشته دارد و باید مدیریت شهری مدیریت می كند.

او سپس در رابطه با علت برگزاری كنفرانس لایحه مدیریت شهری گفت: در دولت یك لایحه بسیار مهم لایحه مدیریت شهری است ورآن چیزی كه دانشگاهیان را نگران می كند این است كه به علت تكثر موضوعات قوانین این لایحه یك دیگر را خنثی كنند.

او ادامه داد: پس ما به این فكر افتادیم كه قبل از اینكه این لایحه وارد صحن مجلس شود آن را مقابل افكار عمومی قرار بدهیم و از كارشناسان استفاده كنیم.دنیا مالی گفت: ما به جهت اینكه انتقادات را به فرصت تبدیل كنیم و ضمن اینكه من باور دارم در بحث شورای تهران توقع ویژه ای وجود دارد.

او سپس در رابطه با یكی از كمبود های این لایحه گفت: به نظر من در پیش نویس این لایحه جای شورای عالی استان ها كم است. دنیا مالی در ادامه تاکید کرد: یكی از مسائل دیگری كه وجود دارد این است كه خیلی از قوانین یك شكل دارند و وقتی خارج می شوند به یك شكل دیگر است.

نقش نداشتن مسئله جمعیت در لایحه مدیریت شهری

دنیامالی سپس با اشاره به اینكه در این لایحه به مسئله جمعیت پرداخت نشده چون مسئله جمعیت ملی است گفت: به صورت خاص در این لایحه به جمعیت اشاره نشده.

او در رابطه با مشكلات مسئله جمعیت گفت: یكی از مسائل بزرگ تهران این است كه در یك فضای محدود جمعیت زیادی داریم، همین باعث می شود آسیب پذیری های ما بیشتر شود.

او ادامه داد: ما داریم روی این قضیه كار می كنیم ولی نمی توانم منبع ثابت شده ای بگویم، اعتقاد كارشناس ها این است كه شنوایی مردم تهران نسبت به شهرهای دیگر كمتر است.

دنیا مالی سپس گفت: من فكر كنم همین لایحه مدیریت شهری نیاز به دوره ۵ساله آزمایشی دارد و بعد از آن ما روی آن یك بازنگری می مواهد

در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر انتخاب شهردار توسط مردم صورت می گیرد؟

امیر سازنگ عضو شورای سیاست گذاری این لایحه گفت: بحث لایحه مدیریت شهری یكی از مهمترین تحولاتی است كه در حوزه شهر می تواند اتفاق بیافتاد.

او از برخی از ركن های لایحه گفت: در این لایحه ٣ اتفاق مهم رخ می دهد، یكی این كه در شهرهای بالای ٢٠٠ هزار نفر انتخاب شهردار مستقیم توسط مردم انجام شود.

دنیا مالی هم در این رابطه گفت: اعضای شورای شهر توسط مردم انتخاب می شود بنابراین مردم باید از ما بخواهند نظارت داشته باشیم بر مدیری كه مردم انتخاب می كنند.

این عضو شورای شهر ادامه داد: پیشنهاد من این است كه این قانون برای شهرهایی باشد كه جمعیت آنها بیش از١٠٠ هزار نفر باشد.

او ادامه داد: من فكر كنم اگر بخواهیم یك گام به جلو برویم انتخاب شهردار توسط مردم است. این گام بسیار اساسی است كه مردم را در مدیریت شهری دخالت بدهیم.

سازنگ درباره قسمت بعدی این لایحه گفت: مسئله مهم این لایحه این است كه دولت برخی از مسئولیت های خود مثل اماكن ورزشی، اداره گاز و ... را وارد حوزه شهرداری شود.

او افزود: در این لایحه راهكار هایی هم برای تامین منابع مالی شهرها وجود دارد.عضو شورای سیاست گذاری درباره كنفرانس لایحه گفت: سعی داریم یك فضای گفتمانی ایجاد كنیم و این باید در سطح عمومی قرار بگیرد تا مورد پذیرش مردم باشد.

سازنگ ادامه داد: سعی شده با اكثریت نمایدگی های نهادهای مختلف این همایش برگزار شود و اگر درباره برخی چالش ها بپردازیم.

مسئولیت بحران در تهران با شهردار است

دنیا مالی درباره وضعیت بحران در شهر گفت: به نظر من در بحث بحران درمشكل اساسی داریم، در فضای ذهنی عام مدیران ما برای بحران جایگاهی طرح نكردیم چون با این پدیده به شكل موردی برخورد می كنیم و خیلی به آن نپرداختیم. مهم این است كه بدانیم مسئولیت بحران با كیست.

دنیامالی افزود: در استانها استاندارها، در شهرها فرماندارها مسئول بحران هستند ولی در تهران شهردار مسئولیت دارد.

او سپس با اشاره به نقش مسئولیت اجتماعی در بحران گفت: اگر در حوزه مسئولیت اجتماعی كشور بخواهیم بحران را تعریف كنیم از مسائل زیادی جلوگیری می كنیم و قطعا شاهد خسارت های كمتری می شویم. مثلا هنگام زلزله زنجان رودبار در حوزه مسئولیت اجتماعی اتفاق هایی رخ داد كه باعث شد سریع تر این حوادث جمع شوند.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در كشورهای توسعه یافته كه مسئولیت اجتماعی بالای داند هم سیل می آید ولی در كشور های در حال توسعه و جهان سوم تعداد و آسیب های بحران ها بیشتر است.

او سپس درباره وضعیت مدیریت بحران گفت: اینكه می گویند وضعیت بحران ما صفر است خلاف واقع است، مثلا این جزو معدود بحران هایی بوده كه تا آخرین لحظات فیلمبرداری انجام شده است.

دنیامالی درباره مشكل مدیریت بحران افزود: ما یك فرصت طلایی داریم كه در بحران مهم است، مشكل ما این است كه در این زمان باید عكس العمل مناسب داشته باشیم.

او در ادامه گفت: ساختاری هم باید تعریف شده باشد نه اینكه این اتفاق اصلا نیافتاده باشد، ولی این تعریف ها جزیره ای است و ما در قسمتی كه آن مجموعه ای كه همه اینها را باید همگرا كند مشكل داریم.

دنیامالی توضیح داد: ما وقتی در یك موضوع ٣،٤ مدعی داریم و وقتی هیچكسی مسئولیت آن را نمی پذیرد و باید این ها را ساماندهی كنیم.

این عضو شورای شهر تهران سپس با اشاره به اینكه در مسئله بحران نیاز به قوانین خاص وجود داد گفت: اگر امروز شهردار مسئول است باید بدانیم فرمانده او چه اختیاراتی دارد.

این عضو شورای شهر گفت: من اعتقاد دارم باید حوزه آتش نشانی را فقط برای اطفا حریق تربیت نكنیم؛ ما از افتادن در چاه تا گیر كردن انگشت شهروند در چرخ گوشت در آتش نشانی زنگ خور داریم.او افزود: باید در ساختارهای سازمان هایی كه مسئولیت این موضوع را بر عهده دارند بازنگری كنیم.

دنیامالی درباره نقش لایحه سیاست های شهری در مدیریت بحران گفت: باور داریم در موضوعات بحران وقتی مدیریت یك پارچه شكل بگیرد تمام مسئولان كه در پیشگیری وظیفه دارند می تواند كار خود را به خوبی انجام دهد.

۴۲۴۲

کد خبر 633169

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 8 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 3
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
  3
  مردم اصولا تنبل هستند و دنبال هلو برو تو گلو. لذا افزایش تعداد انتخابات نتیجه خوبی نخواهد داشت. مردم از رفتن مدام پای صندوق رای خسته می شوند و ممکن است انتخابات اصلی صدمه بخورند. در ضمن خواستم پیشنهاد کنم در شورای شهر جدید حتما متخصص هواشناسی هم داشته باشیم.
 • بی نام IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
  5
  خیلی خوبه مشروط بر اینکه شهرداران تخصصشان در حیطه مدیریت شهری باشد و مثل داوطلبان ریاست جمهوری به مردم شناسانده شوند و جزءهیچ طیف سیاسی نباشند و وارد فعالیتهای سیاسی هم نشوند. داوطلبان شورای شهر هم افرادی غیر سیاسی ومتخصص در حیطه های مختلف مدیریت شهری باشند و پساز انتخاب تمام رفتارهای شهردار و مجموعه شهرداری را مثل مجلس زیر نظر داشته حق استیضاح داشته باشند. شورای شهر جای هنرمند و ورزشکار و سیاستمدار حزبی نیست. شهرداریها بلند مرتبه سازیها را متوقف کنند و شهرها راگرفتار آلودگی نکنند. باید مدیریت بحران جایگزین دخالتهای بی مورد شهردار در مسائل حکومتی شود. شهردار موظف به رسیدگی به مسائل شهر باشد نه مسئول دخالت در مسائلی که در حوزه وظایفش نیست. شاید اینگونه تهران نجات پیداکند.
 • بی نام IR ۰۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
  0
  تو تهران فقط و فقط باید به متولدین تهران از پدری تهرانی اجازه انتخاب شهردار داده بشه چرا که هم مشکلات شهر رو بهتر از سایرین درک میکنه و هم در غیر اینصورت بخاطر هفتاد و دو ملت شدن تهران طی بیست سال اخیر احتمالا تعصبات قومی بیشتر از منطق بر روی انتخاب شهردار اثرگذار خواهد بود