علی ربیعی به روزنامه اعتماد گفت: ما با دولت ترامپ مشکلات بیشتری را تجربه خواهیم کرد. به همین دلیل باید با مردم صادقانه صحبت کنیم و بگوییم ما در یک جنگ واقعی وارد شده‌ایم و این جنگ ابعاد نظامی ندارد ولی شرایطی که دولت ترامپ برای ما به وجود آورده است شرایطی است که نیازمند اعتماد بیشتر مردم به دولت و عملکرد عقلانی‌تر آنهاست، از سوی دولت نیز نیاز به سختکوشی بیشتر وجود دارد.

* اگر از من بپرسيد با تجاربي كه داريد سرانجام اين وضعيت چه مي‌شود؟ پاسخ مي‌دهم ما از بحران عبور مي‌كنيم.

* يك نكته اينجا بگويم من خيلي متاسفم كه گاهي وقت‌ها مي‌خواهند مثالي بد را بگويند مي‌گويند عين برجام است حتي بعضي دوستان خودمان هم از برجام اسم نمي‌برند به اعتقاد من «برجام دستاورد بسيار بزرگ نظام سياسي ايران در ٤ دهه اخير بود. نه ٤ دهه اخير حتي مي‌خواهم بگويم در زمان شاه هم دستاوردي بين‌المللي به اين بزرگي نداشتيم. من يادم است در سخنراني‌هاي شاه كه حسرت شاه اين بود كه قدرت‌ها چگونه با او رفتار كنند. اگر خاطرات فردوست را بخوانيد مي‌بينيد كه شاه جلوي طرف خارجي چطور رفتار مي‌كرد و جلوي داخلي چطور. در برجام ٦ قدرت جهاني نشستند با جمهوري اسلامي ايران تفاهمنامه امضا كردند. قراردادي را امضا كردند به نظر من اين اتفاق بسيار مهمي بود.

* خيلي‌ها  مي‌گفتند اين برجام پوچ بود و در آن چيزي نبود. اگر پوچ بود كه اينقدر جيغ زدن ندارد پوچ بوده است و رفته است پس معلوم است دستاوردهاي مهمي در برجام بود.

* ما در درازمدت وضعيت بهتري پيدا مي‌كنيم. من در اين هيچ ترديدي ندارم كه در درازمدت شرايط ما بهتر مي‌شود و امريكا نمي‌تواند اين روند را ادامه بدهد اين فشار در دوره‌اي كوتاه نزديك به ميان‌مدت روي ما است. آن چيزي كه الان مهم است اينكه گفتمان مشترك ما با مردم ضعيف شده است همين بحران ارز و سكه نشان داد يك معيار ديگر عوض شده و آن معيار اعتماد و معيار شاخص‌هاي رواني جامعه است. اتفاقا فكر مي‌كنم هدف ترامپ هم حمله به روح و روان جامعه است خودش هم همين را مي‌گويد و هدف‌گيري او است.

* اولين كار اين است كه به يك باور عمومي همه در مورد شرايط برسيم. به اعتقاد من روزنامه‌ها امروز نقش برجسته‌تري نسبت به قبل دارند چون فضاي مجازي، با احترامي كه به فضاي مجازي و آزادي فضاي مجازي قائل هستم و معتقدم با وجود اينكه ممكن است فضاي مجازي نكات منفي داشته باشد اصل ماندن فضاي مجازي و آزادي آن در نهايت به نفع ما است ولي بالاخره فضاي يله‌اي است؛ فضايي كه خيلي چيزها درآن بي‌مسووليت نگاشته و پخش مي‌شود.

* چيزي كه الان فضارا تحت تاثير قرار مي‌دهد فضاي مجازي است، گفت‌وگوهاي سينه‌به‌سينه است و شايعه موضوع را جلو مي‌برد. استراتژي ما بايد آزادي بيشتر به رسانه‌ها باشد و روزنامه‌ها آزادتر شوند. صداوسيما خودش را از قيدوبندهاي برنامه‌ريزي‌شده‌اي كه دارد حركت مي‌كند رها كند. اعتماد از طريق رسانه‌ها از موضوعاتي است كه ما بايد دنبال كنيم.

* آنچه فكر مي‌كنم در اين شرايط بايد اجرا شود، تئوري مقاومت اجتماعي است و من در حوزه اقتصاد مقاومتي اين را مطرح كردم. نظريه مقاومت اجتماعي و جلوگيري از شكنندگي اجتماعي و افزايش تاب‌آوري اجتماعي را مطرح كردم. نظريه تاب‌آوري اجتماعي را مطرح كردم. از طرف وزارتخانه همكاران من كار كردند و اين تبديل به برنامه حفاظت از زندگي روزمره مردم شد. در جلسه هيات دولت هم اين بحث به شكلي مطرح شد كه ما و سازمان برنامه مسوول شديم من فكر مي‌كنم مهم‌ترين كار ما اين است كه حداقل بايد بين چهار- پنج دهك را كاملا محافظت كنيم تا سبد معيشت روزمره آنها دچار فروافتادگي نشود.

* در تحريم يك سري صنايع آسيب مي‌بينند و ريزش نيرو دارند و يكسري شغل رشد مي‌كنند. مثلا صنايع پايين‌دستي پتروشيمي رشد مي‌كند، پوشاك رشد مي‌كند. كفش رشد مي‌كند.يك سري مشاغل هم اصلا به تحريم بي‌اعتنا هستند. مثلا در بخش كشاورزي، زعفران به تحريم بي‌اعتنا است. يعني تحريم اثري روي آنها ندارد و همان حالت خودشان را دارند.

يك سري بخش‌ها هم تاثير مثبت دارد. مثل معادن هزينه‌هاي‌شان ريالي و درآمدشان ارزي است. ما در پوشاك يك جهت‌گيري كنيم، ٦٠٠- ٥۰۰ هزار شغل مي‌تواند اضافه شود و يك سري جاها مثل خودرو در تحريم لطمه مي‌خورند.

* در برابر تحریمها اگر ما يله ول كنيم جامعه از هم گسيخته مي‌شود. فشارهاي اقتصادي خود را نشان مي‌دهد چون هدف ترامپ فشار اقتصادي معطوف به زندگي مردم است. وقتي نتانياهو ليوان آب دستش مي‌گيرد ٥ تا استان ما را هدف مي‌گيرد يا با توپ روپايي مي‌زند.

* ما فكر مي‌كنيم چون نرخ ارز تغيير كرده گردشگر خارجي بيشتر به ايران بيايد. براي او مي‌صرفد. ما فكر مي‌كنيم اين خودش يك انگيزه‌اي مي‌شود اتفاقا گردشگري گسترش پيدا مي‌كند. اگر با نرخ ارز بازار ثانويه بگذاريم براي مردم مي‌صرفد و براي گردشگر خارجي هم مي‌صرفد.2 يا ٣ بانك هم مسوول اين كار مي‌شوند. صرافي‌هاي بانك‌ها مسوول اين كار مي‌شوند كه كارتي به‌ آنها داده مي‌شود در بازار ثانويه با نرخ خيلي خوب. هم ايراني‌هايي كه بخواهند بروند مي‌توانند از اين بازار ثانويه ارز خود را تامين كنند. خودش به نظر من توازني ايجاد مي‌كند. ما ٣٦ هزار شغل فقط در بوم‌گردي پيش‌بيني كرده بوديم كه بخشي از آنها در اشتغال روستايي دنبال شد.

* من معتقد نيستم طرح تحول سلامت شكست‌خورده. دلم مي‌خواهد اين را به وضوح بنويسيد. اما نياز به اصلاحات اساسي دارد. شايد اشتباه استراتژيك ما اين بوده كه پول در بيمه‌ها نيامد و از طريق بيمه‌ها نچرخيد بايد از طريق بيمه‌ها نوسازي مراكز درماني‌مان صورت مي‌گرفت از طريق بيمه‌ها هم دستمزدها و تعرفه عوض بشود بيمه به تناسب وضع درآمد و منابع خودش تعرفه را عوض مي‌كرد. بالاخره از مسير ديگري رفت و الان به نظرم من بايد آن را به مسير برگردانيم. من فكر مي‌كنم شايد رفتن بيمه سلامت از وزارت رفاه يك نعمت در درون خود داشت كه متوليان وقتي با يك واقعيت روبرو شدند به منطقي كردن منابع و مصارف هم مي‌انديشند. ما بايد اصلاح بكنيم و گرنه شكست وقتي است كه مثل قبل بگوييم مردم دارند از جيب هزينه مي‌كنند واقعا اين طور نشده. مردم واقعا مثل قبل از طرح تحول سلامت از جيب هزينه نمي‌كنند منتها هزينه بيمه‌ها خيلي افزايش پيدا كرد. سفره‌مان را بيش از توان خودمان پهن كرديم. الان بايد سفره را كوتاه‌تر كنيم بخش‌هايي كه تعرفه‌ها را افزايش داديم را بايد محدودتر كنيم. اين هم كار سختي هست با اين حال به نظرم راه اصلاح‌پذيري دارد به هر حال دستاورد ما بوده بايد آن راحفظ كنيم طرح تحول سلامت كماكان با موفقيت عمل مي‌كند. يكي از جاهايي هست كه مردم واقعا با درمان زود به تله فقر مي‌افتادند. ما كماكان بايد سطح يك تحت پوشش‌مان را حفظ كنيم.

* يك وقتي من جنبش كارگري بودم شيشه وزارت كار را هم مي‌شكستم؛ آمديم دم در وزارت كار زديم اين شيشه‌ها را شكستيم يك گروهي بوديم. ٥٧-٥٦ بود. دقيق يادم نيست، منتهي يك وقتي آدم در جنبش كارگري است، يك وقت ديگر وزير كاري، خوب ديگر شيشه نمي‌شكني. الان هم اتفاقا کارگران مي‌آيند و مي‌شكنند. آنجا هم اورژانس آماده كرده‌ايم كه در صورت بروز حادثه به سرعت به كمك حادثه‌ديدگان بيايد.

17302

کد خبر 794293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 4
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 11
 • دانشجو GB ۰۳:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  6 0
  شما که زدید کلا همه نسل های بعد از دهه ۵۰ رو به خاک سیاه نشاندید ، بعدش چیزی که عوض داره گله نداره
 • بی نام IR ۰۴:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  6 0
  دراز مدت به چه درد من میخوره ؟ جوانی من،‌عمر و سن و سال و انرژی فعلی من برمیگرده ؟ هی میگن صبر صبر. من الان میخوام از زندگیم لذت ببرم نه 10 سال دیگه اونم با وعده سر خرمن
 • بی نام A1 ۰۶:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  3 2
  در دولت قبلی بیمه ایرانیان هفتاد هزارتومن بود، 60 درصد هزینه آزمایشگاه با بیمه شده. الان دویست و شصت هزار تومنه هفتاد درصد با بیمه شده. خیلی از داروها از شمول بیمه خارج شدن و اکثر قریب به اتفاق مراکز درمانی غیر دولتی قبولش نمیکنن.
 • بی نام IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  2 0
  دلار زمانی 70 ریال بود