روزنامه خبرورزشی

 روزنامه خبرورزشی پرتیراژترین روزنامه ورزشی و پرمخاطب‌ترین روزنامه بخش خصوصی کشور است که از سال ۱۳۷۶ منتشر شد.