علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی سال  ۱۳۴۴ در تهران  متولد شد. او نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از تهران و همچنین نماینده منتخب شهر قم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است. زاکانی در آخرین سال مجلس نهم ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام، نتایج و پیامدهای آن را برعهده داشته‌است.
او سابقه فرماندهی بسیج دانشجویی و عضویت در هیئت منصفه مطبوعات را در کارنامه خود دارد و از حوادث مهم در دوره مسوولیتش می‌توان به ماجرای 18 تیر سال 78 و حوادث کوی دانشگاه اشاره کرد.