۰ نفر
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸

تو به فریاد رس

غلامرضا فدایی
تو به فریاد رس

در روز ۲۷/ ۹۸/۱ مطابق با دهم شعبان المعظم و به اقتضای شعر «منتظران را به لب آمد نفس» سروده شد.

«ای شــه خوبــان تو به فریاد رس»
رحــــم به یاران، خفــــا را تو بس

صلـح جهان بسته به یک تار مـو
آب فــــراوان، ولی تشــــنه کـــو

بین که مفاهیم عوض گشتـه است
دزد و دغـل راه به ما بستـــه است

من ز که نالــم ز خودی یا عــدو
فتنــــه و آشــوب کنند جستـــجو

خـــــادم بر بیتِ خدا خـــائن است
بـهر همه جور و جفا ضـامن است

منطقــــه را پر ز بــــاروت کــرد
خدمتی بس عمده به جــالوت کرد

بیت خــــدا دست یزیــــدان ببین
مشـرف بر کعبــــه پلیـــــدان ببیـن!

اسلـــحه شان بهر مهــــار خــودی
حـافظ تکریمِ خودی کی شـدی؟      

وحشت و ارهـــــاب طریق عمل
ســــکّه صلــــحِ داشته آن هم بَدَل

داعش و النصــره و یا حزب شــام
سعی به تحــــریف حقـــایق مدام

می زننـد و می کشنــد و می برنــد
حـق ضعیفــان تمــامی خـــورند

رسم جهـــــالت ز نو شــــد پدید
بردگی اکنــــون شده  بس شـدید

حاکــــم مســــلم اجیـــر عـــدو
بنــــده و برده شــــده و سفـله­ خو

دین خدا ملعبــــــه ملحـــــــدان
بهــــر امــم نقشــه کشند مفسـدان

ثــروت مـــــردم به یغمـــــا برند
بیشتـر از وحش شکــــم می درند           

فقـــــــر و فلاکت به اسلامیــــان
شــــاد از این وضـع شده دشمنــان

کشتن و غــــارت چه عادی شده
رســــم توحش چه جــــاری شده

ملـــــت اسلام به خـــوابی عمیق
دولتشــان گشتــــه به دزدان رفیـق

سطــح ســواد بین چه پائین شده
بی ادبــــی رســـمی و آئـین شـده

 جور کشیــــم از خودیِ مدعـــی
مـدعیــــــانی که باشنــــــد دنــی

 می خــــورند و می بــرند و هنوز
نق بـــــزنند نیست نوالــــه به روز

کــی هدفی هست بجز کسب مال
با ستـم و زور کننــد عشق و حال!

افضــــل اعمـــال دعـــــای فرج
لیک چه ســــازیم به کـردار کج؟

هر چه تـــــوانیم به راهـت دهیم
جــان چه باشد که به پـــایت نهیم

ای همـــــه امیــــــد به دنیای ما
ای بفـــــــدایت بـــــر و بـالای ما

یوســـــف مصـــــرم نگاهی نمـا
خــــــانه خرابیــــــم  شــــه ما بـیا

ملــــت ایـــران که بودش امیـــد
غـــرق بلاها است، نگر ای سعیـــد

قبله حاجـــــات توئی ای عـــــزیز
جــام تهی هست تو قــــدری بریز

کن تو تصـــــدق و احســـــان نما
اجـر خـــود از خـــالق یکتـا بخواه[۱]

دست «رضـــــا» بسته، کند او دعا
بهـــــر فـرج  سوی خـــدا التجـــا

[۱] - این دو بیت مضمون آیه یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین./ یوسف

کد خبر 1251806

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =