مرکز خبر حوزه‌های علمیه منتشر کرد:

یکی از مهم‌ترین ایرادات و مشکلات موجود در کشور ما این است افراد غیر متخصص در اموری که در حیطه تخصص‌شان نیست داد سخن می‌دهند، از جمله آقای حسن عباسی که پیوسته در حال نظریه پردازی است، آن هم در رشته‌هایی که در تخصص او نیست.

در پی انتشار سخنان موهن حسن عباسی و نقد غیرکارشناسانه او به فلسفه اسلامی و حکمت متعالیه و هماورد طلبی آیت الله جوادی آملی، جهت مناظره، مرکز خبر حوزه‌های علمیه در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین بهرام دلیر نقده ای، دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرس خارج فقه و اصول و فلسفه و عرفان به بررسی اظهارات سخیف عباسی پرداخته و بی اساس بودن آن را تبیین کرده است.

 

*مطالب آقای حسن عباسی را در یک نگاه کلی چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

آقای حسن عباسی در دو حوزه دین و فلسفه به ایراد سخن پرداخته‌اند و حال آنکه ایشان نه در حوزه دین و نه در حوزه فلسفه، هیچ تخصصی ندارد، کسانی که با الفبای فلسفه ملاصدرا آشنا هستند، هیچ‌گاه، هیچ گزاره‌ای در فلسفه حکمت متعالیه دال بر اینکه ماده اولی موضوع فلسفه است، سراغ ندارند؛ معلوم است وی از مباحث فلسفی بسیار فاصله دارد و با فلسفه نا آشناست، نه از فلسفه اطلاعی دارد و نه از دین و با این وجود، هم در حوزه دین و هم در حوزه فلسفه مشغول نظریه پردازی است. موضوع فلسفه "هستی شناسی" است و مراد از "هستی شناسی"،" هستی مطلق" یعنی پروردگار عالم است و مهم‌ترین تفاوت فلسفه صدرایی با اشراق و مشاء در توحید محوری بودن فلسفه ملاصدرا است.

نکته دیگری که قابل توجه است، این مطلب است که خود را در مقابل شخصیتی قرار می‌دهد که سرمایه ملی و مذهبی ماست؛ مگر ما چند نفر مانند آیت الله جوادی آملی در دنیا داریم که خطاب به ایشان درخواست مناظره می‌کنند و بی ادبانه خدمات ایشان را به هیچ می‌انگارند و می‌گویند: «این حجم چند صد هزار دقیقه ای تلویزیونی آقای جوادی، در جامعه اثرش چه بوده است؟! هرکجا گفتند؛ ما حاضریم مناظره کنیم و با همان تکنیکی که در بدایه و نهایه است ثابت می‌کنیم که اینها نمی توانند کاری کنند.»؟!

عباسی نمی‌داند و نمی‌فهمد مناظره چه هست ؟ یا بیش از اندازه‌ی گلیم خود، پایشان را دراز می‌کند ؟!

یکی از مهم‌ترین ایرادات و مشکلات موجود در کشور ما این است افراد غیر متخصص در اموری که در حیطه تخصص‌شان نیست داد سخن می‌دهند، از جمله آقای حسن عباسی که پیوسته در حال نظریه پردازی است، آن هم در رشته‌هایی که در تخصص او نیست، در مباحث قضایی، فیلم و سینما، روابط بین الملل و... نظریه پردازی می‌کنند و این سنخ افراد آبروی نظریه و نظریه پردازی را می‌برند. لازم نیست این آقای عباسی با آیت الله جوادی آملی مناظره کند، بلکه اگر با یک طلبه پایه ده حوزه به بحث بنشیند کافی است.

آیا موضوع فلسفه ماده اولی است ؟! کدام شخصیت فلسفی چنین حرفی زده است و این حرف را از کجا می‌آورد ؟ کجای حکمت متعالیه با توحید و گزاره‌های دینی مخالفت شده است ؟ توحید و مباحث دینی حتی در امور عامه فلسفه صدرایی جاری و ساری است .

*آیا سخنان حسن عباسی مبنای علمی دارد ؟

من نمی‌دانم که آیا عده‌ای بر اساس شهوت شهرت است که اینگونه سخن می‌گویند ؟ هر سخنی باید مبنایی داشته باشد و حرف علمی،گزاره و کلامی است که مبنای علمی داشته باشد و ایشان حرف‌هایی زده است که نه مبنای فلسفی و نه مبنای دینی و نه مبنای علمی دارد و به جز هوی و هوس و پرخاشگری و این و آن را متهم کردن از این سخنان، هیچ مطلبی برداشت نمی‌شود .

البته انسان اگر با مبنا به نقد تفکرات ملاصدرا و بزرگ‌تر از ملاصدرا هم برود، اشکالی ندارد، اما بدون مبنا به نقد سخن بزرگان پرداختن درست نیست، خود ملاصدرا به شخصیت‌هایی که اهل دانش هستند توصیه می‌کند که در من توقف نکنید و از من عبور کنید در مقدمه جلد اول اسفار می‌گویند؛ " و إنی أیضا لا أزعم أنی قد به لغت الغایة فیما أوردته کلا فإن وجوه الفهم لا تنحصر فیما فهمت و لا تحصی و معارف الحق لا تتقید به ما رسمت و لا تحوی لأن الحق أوسع من أن یحیط به عقل و حد و .....؛ الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، ج1، ص: 10" قلمرو حقیقت بیش از وسع من بوده است و در وسع ملاصدرا نیست.

آیت الله جوادی آملی به عنوان حکیمی متاله و یکی از چهرهای مظلوم معاصر ماست، بجای اینکه قدر ایشان را بدانیم و حتی در مسائل اقتصادی از ایشان نسخه بخواهیم، بگوییم شما حرفی برای گفتن ندارید؟! چه زمانی از ایشان نسخه‌ای خواستند و ایشان نسخه نداد؟ بجای اینکه از ایشان طلب نسخه کنید بگویید ایشان حرفی برای گفتن ندارند؟! آیا این ادعا نباید مستند به مطلبی باشد؟! چگونه ایشان چیزی ندارد و حال آنکه حدود صدها جلد کتاب نوشته‌اند، آیا این‌ها هیچ است؟ یونسکو برای ایشان جایزه می‌دهد و دنیای آن طرف آب این چهره را می‌شناسد و از ایشان قدر دانی می‌کنند، آنگاه بگوییم ایشان هیچ است؟ و آن وقت یک آدم حراف بدون پایه‌های علمی وراجی کند، آیا این درست است ؟ اگر آقای حسن عباسی گفته است موضوع فلسفه «ماده اولی» است چنانچه با صفحه اول بدایه و نهایه علامه طباطبایی آشنا بود این حرف را نمی‌زد .

پارادوکس‌هایی که در کلام وی وجود دارد، بسیار است، او اول فلسفه بخواند و بعد به نقد بپردازد خواندن که بد نیست؛ دانستن که بد نیست و دانایی زشت نیست، اینکه آقای عباسی آثارش را در همه جا پخش کرده است و شهرتی پیدا کرده در میان اندیشمندان نیست، بلکه شهرت ایشان بیشتر در بین عوام است، و عوام فریبی در سخنان وی وجود دارد و کسانی که با فلسفه و دانش و دین آشنا هستند سخنان او را بر نمی‌تابند، مگر در حوزه دین چقدر مطالعه داشته‌اند ؟ آقای عباسی در چه رشته ای تخصص دارد ؟ و در آن رشته در چه گرایشی تحصیل نموده‌اند ؟ اصلا ایشان دکترا دارد ؟ بر فرض هم که داشته باشد در یک رشته دکترا دارد، اما متاسفانه در همه رشته‌ها و حتی در گرایش انقلاب به نظریه پردازی می‌پردازند جناب آقای حسن عباسی از کجا این حرف‌ها را می‌گوید و سخن پراکنی می‌کند ؟ کسی که هنوز موضوع فلسفه را نمی‌شناسد، چگونه داعیه مناظره با آیت الله جوادی آملی را دارد که رشته‌های مختلف علمی را در نوردیده است و مفسر، فقیه و اصولی بزرگ و عارف دلسوخته ای است و در فلسفه همه مکتب‌های آن، اعم از مشا و اشراق و متعالیه صاحب اثر و کرسی نظریه پردازی است.

*آقای حسن عباسی در بخشی از مطالب خود می‌گویند: " قطعا اگر مطهری می‌دانستند موضوع فلسفه ماده اولیه است، هیچگاه بحث فلسفه اسلامی را مطرح نمی‌کردند." نظر شما در این باره چیست ؟

اینکه آقای حسن عباسی می‌گوید؛ اگر مرحوم طباطبایی و مطهری می‌دانستند، موضوع فلسفه ماده اولی است، هیچگاه بحث فلسفه اسلامی را مطرح نمی‌کردند یعنی چه ؟ یعنی علامه طباطبایی نمی‌دانست و جاهل است ؟ علامه طباطبایی در آثارش صریحا تصریح کرده است که موضوع علم فسلفه «هستی شناسی» است و در غایت، علم فلسفه می‌خواهد هست را از نیست تشخیص دهد که چه چیزه‌هایی حقیقت است و چه چیزهایی واقعیت نیست ؟ اگر بگوییم موضوع فلسفه صدرایی، فلسفه وجودی است گزافه گویی نکرده ‌ایم و حال آنکه آقای عباسی می‌گوید: موضوع فلسفه «ماده اولی» است ؟! همین گزاره چنان رسا است و به صراحت داد می‌زند که ایشان از الفبای فلسفه بی اطلاع هستند، لازم نیست با آیت الله جوادی آملی به مناظره بپردازد، بلکه اگر بحث اعتبار‌یات روش رئالیسم علامه طباطبایی را خوب بفهمد می‌توان گفت، از فلسفه بویی برده است، اما با این کلماتی که گفته است، معلوم می‌شود با الفبای فلسفه هم آشنا نیست و از تعبیراتی هم که بکار برده‌ معلوم می‌شود، هیچ عقلانیتی هم در کارشان نیست و انسان عاقل اینگونه سخن نمی گوید و تجاوز اندیشه‌ای نمی‌کند، همین جملات نشان می‌دهد، هیچ بار علمی و فلسفی ندارد و حرف‌های او بی اساس است، حرف با ربط زدن سخت است و حرافی بسیار ساده و آسان است .

آقای حسن عباسی می‌گوید: حکمت متعالیه ملاصدرا هزار و یک اشکال درآن هست که اگر بگویید اسلام است به قرآن و اسلام نسبت داده‌اید. ملا صدرا علم کلام و عرفان وفلسفه را جمع کرد و گفت؛ این حکمت متعالیه است آیا این حرف درست است ؟

حکمت متعالیه می‌خواهد قرآن و برهان و عرفان را به هم پیوند بزند، وی اصلا نمی‌فهمد حکمت متعالیه چیست ؟ اینگونه نیست که ملاصدرا کلام و فلسفه و عرفان را با هم عجین کرده و متعالیه از آب درآمده است، در صورتی که حکمت متعالیه نه کلام است و نه اشراق و نه ابو نصر فارابی و نه مشا؛ حکمت متعالیه روش و دستگاهی دارد، همین ملاصدرا اصول کافی را بر اساس حکمت متعالیه شرح کرده است، آیا آقای حسن عباسی می‌داند اصول کافی یعنی چه ؟ ایشان حتی از شرح یک حدیث آن عاجز است . لذا باید در بین جامعه فضا به گونه ای باشد که به چنین افرادی اجازه ندهند اینگونه به سخن پراکنی‌های بی اساس بپردازند و شخصیت علمی که عصاره مراجع دینی و حوزه‌های علمیه است را اینطور بی ادبانه به مناظره بطلبند و من در همین جا اعلام آمادگی می‌کنم که با او مناظره کنم .

اینگونه سخن گفتن، کوچک کردن دین است، چرا به گونه‌ای صحبت شود که دیگران فکر کنند، هر کسی می‌تواند در هر رشته‌ای و در مسائل دینی نظریه پردازی کند و متخصص دین است؛ چطور دامداری و دارو سازی و موسیقی و ...و نیاز به متخصص دارد، اما به دین که می‌رسد همه اظهار نظر می‌کنند ؟! یعنی دین نیاز به علم آموزی و تخصص ندارد ؟ مراجع دینی بی خود این همه زحمت کشیده‌اند ؟ مثل آقای حسن عباسی متخصص دین است ؟!او دو روز هم درس‌های دین را نخوانده است ؟ لذا حق ندارد در مسائل دینی اعم از کلام و فلسفه و تفسیر و فقه و عرفان نظریه پردازی کند .

وی بیوگرافی خود را بیان کند که چه خوانده است، گویا شهوت سخنرانی دارند و الا اگر عقلانیت باشد اینگونه به این و آن حمله نمی‌کند چرا این همه فلسفه‌های ماتریالیستی و سکولاریسم و فلسفه‌هایی که با روح دین معارض هستند را نقد نمی کنند ؟! بجای اینکه تفکرات دیوید هیوم و نیچه و...را نقد کنند، به مثل آیت الله جوادی آملی چنگ بیندازد، آیا این درست است ؟

*آقای حسن عباسی در بخش دیگری از سخنان خود گفته‌اند " اگر کسی بگوید انقلاب ما صدرایی بوده یعنی می‌گوید انقلاب ما اسلامی نبوده و این توطئه خطرناکی است این مطلب را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

امام راحل پیرو، حکمت متعالیه است و خود او حکیم متعالیه است و این آقا امام را هم خوب نشناخت، امام به گورباچوف نامه می‌نویسد و توصیه به آثار ابن عربی و ملاصدرا می‌کنند و این حرف‌ها بالصراحه باقی است، موسس این انقلاب، امام است و امام محصل حکمت متعالیه است و معلوم نیست آقای عباسی چگونه این حرف‌ها را می‌زند

بزرگترین انقلابی ما امام بود و امثال شهید مطهری و علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی و... از ایشان حمایت می‌نمودند و همه ایشان فلسفه صدرایی خوانده بودند و در بحث انقلاب اسلامی چه اشکالی دارد که این انقلاب فلسفه‌ای داشته باشد و فلسفه آن هم صدرایی باشد، امام راحل خروجی و شارح حکمت متعالیه است و اگر بخواهیم بگوییم انقلاب اسلامی از فلسفه حکمت متعالیه بهرمند است، کجایش خیانت به انقلاب است ؟! شکی نیست که دغدغه امام در تشکیل حکومت، دین بوده است و اینگونه نبوده که در راس هرم ملاصدرا قرار داشته باشد، ملاصدرا هم شارح دین است و آقایان بین این دو مطلب خلط کرده‌اند، پس اگر بگوییم انقلاب، فلسفه‌ای دارد آن فلسفه چه نوع فلسفه‌ای بوده است ؟ جواب فلسفه صدرایی است و کجای این مطلب خیانت است ؟! اصلا خیانت بزرگ در این روزگار، ترور شخصیت بزرگانی مانند آیت الله جوادی آملی است، امروز بزرگ‌ترین خیانت را آقای عباسی می‌کند که در خصوص آیت الله جوادی اینگونه هتاکانه سخن می‌راند، بزرگ‌ترین خیانت این است که به بهانه‌های واهی حرف‌هایی بزنند، آقای عباسی در دین و فلسفه تخصص ندارد و جاهلانه به این دو حوزه وارد شده است .

* انگیزه آقای حسن عباسی از اینگونه سخن گفتن چیست ؟

به گمان همه، این حرف‌ها از سر جهل و عنادهای بی خود است و گویا یک جریان فکری است که هرکسی، عمامه به سر است باید زده شود، کسی که اینگونه خطاب به آیت الله جوادی آملی سخن می‌گوید به راحتی به دیگر طلبه‌ها حمله می‌کند، آیت الله جوادی نماد روحانیت و حوزه است و کسی که به ایشان حمله می‌کند، کانّه به همه حوزه و روحانیت حمله کرده است و سر ناسازگاری دارد. وقتی امثال آیت الله جوادی و مراجع دینی و کارشناسان دینی هستند، دیگر عرصه برای امثال آقای حسن عباسی تنگ می‌شود و اگر این‌ها نباشند، آقای حسن عباسی می‌شود مرجع دینی؛ البته اشکالی ندارد ایشان به دنبال علم و تحصیل بروند و شرایط مرجعیت را تحصیل کنند و شارح دین شوند، اما مثل اینکه مشکل ایشان با روحانیت است لازم نیست عباسی با آیت الله جوادی مناظره کند، به قول یکی از آقایان ایشان بیایند همین بدایه و نهایه علامه طباطبایی را علنا امتحان دهند و رسانه‌ها هم باشند، ببینیم ایشان از پس بدایة الحکمه ای که آغاز فلسفه هست بر می‌آیند؟ اسفار و شفا لازم نیست، اگر راست می‌گوید بیاید امتحان بدهند .

*آقای عباسی در بخش دیگری از سخنان خود مطالبی مانند اینکه"اگر شما سرتاسر بدایه و نهایه مر حوم طباطبایی را بخوانید به ایمانتان اضافه می‌شود؟! تقوی الهی و قرآنی در حکمت متعالیه و اندیشه ملا صدرا فراموش شده است." و"فلسفه نه حکمت است و نه عقلانیت." و " فلسفه عمیقا مسیر هدایت را برای شما کُند می‌کند چون از ماده و چیستی و وجود شروع می‌کند و هیچگاه حرف متقن نتوانسته بزند ؟" را بیان کرده است آیا اینگونه است ؟

ما می‌بینیم کسانی که حکمت متعالیه را خوب خوانده‌اند، مومن‌ترین افراد بوده‌اند، مثل شهید مطهری و علامه طباطبایی و امام خمینی و حسن زاده آملی و جوادی آملی، آیا اخلاص و ایمان ایشان کمتر از برخی از اشخاص هست، بنده وقتی اسفار تدریس می‌کردم می‌گفتند، کسانی که با فلسفه مخالفت می‌کنند، چرا مخالفت می‌کنند و حال آنکه تمام اسفار اربعه از ایمان سخن می‌گوید ؟! اگر سراسر حکمت متعالیه را ورق بزنیم، حتی در امور عامه آن هم بحث از خداست، فلسفه متعالیه مراقبه را به ارمغان می‌آورد، به قول علامه حسن زاده آملی ( حفظه الله ) کشیک نفس کشیدن است، اگر آقای حسن عباسی کشیک نفس داشت، اینگونه حرافی نمی‌کرد و کمی انصاف به خرج می‌داد، کسانی که در حکمت متعالیه غوطه ور بودند، مجسمه تقوی بوده اند، مرحوم رفیعی قزوینی مجسمه تقوی بود؛ مرحوم شعرانی مجسمه تقوی بود مرحوم علامه تهرانی مجسمه تقوی بود، امام راحل مجسمه تقوی بودند؛ کدام شخصیت را سراغ دارید که حکمت متعالیه را فهم کرده باشد و از نظر ایمانی کمبود داشته باشد ؟و کدام شخصیتی است که حکمت متعالیه را خوب فهمیده باشد و به عقلانیت خوبی نرسیده باشد ؟ آقای عباسی که می‌گویند: "فلسفه نه حکمت است و نه عقلانیت پس این چیست ؟ بهترین شرح اصول کافی از مرحوم ملاصدرا است، بهترین شرح بر حدیث عقل و جهل از امام راحلی است که خروجی حکمت متعالیه است؛ اگر شما تنها آیات و روایاتی که ملاصدرا در اسفار آورده است را بشمارید شک می‌کنید که اصلا این تفسیر قرآن است؛ تفسیر روایت است یا فلسفه است؛ هنر ملاصدرا این بود که فلسفه را در خدمت دین آورد، فلسفه، خادم و نوکر دین است و نیامده است دین را فدای فلسفه کند .

*آقای حسن عباسی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: فلسفه عمیقا مسیر هدایت را برای شما کُند می‌کند چون از ماده و چیستی و وجود شروع می‌کند و هیچگاه حرف متقن نتوانسته بزند.(تمام فلاسفه یک حرف متقن نزده‌اند، ولی 124هزارنبی یک حرف زده‌اند). " آیا این مقایسه صحیح است ؟

کار انبیا و معصومین با دیگران جداست و این‌ها با ملاصدرا قابل مقایسه نیستند، ملاصدرا کجا و ابراهیم خلیل کجا ؟ این مقایسه‌ها مقایسه‌های بی خردانه ای است و اگر خردمندی باشد و آقای عباسی راهنما شناسی خوبی بود، هیچگاه پیامبر را با یک شخصیتی مانند ملاصدرا مقایسه نمی‌کرد، پیامبر جایگاهش ویژه است و صاحب مقام الهی است و صیانت از خطا دارند و معصومند و ما معصوم نیستیم، این مقایسه‌ها مقایسه‌های بی خردانه ای است و الا اگر معرفت باشد این مقایسه‌ها را انجام نمی‌دهد .

آیا امثال علامه حسن زاده آملی و آیت الله سید عز الدین زنجانی و امثال ایشان بی تقوی هستند و حسن عباسی با تقوی است ؟ اصلا آیا حسن عباسی می‌فهمد تقوی یعنی چه ؟ اخلاق هم تخصص می‌خواهد، آقای جوادی آملی ( حفظه الله ) متخصص اخلاق است؛ نراقیین متخصص اخلاقند متاسفانه زمانه برعکس شده است .

*آقای حسن عباسی می‌گوید: " اسفار اربعه ملا صدرا ریشه در افکار افلاطون دارد و برای خودش نیست." آیا این کلام صحیح است ؟

ملاصدرا شخصیت با انصافی است و هیچگاه تیشه به ریشه افکار گذشتگان نمی‌زند و متقی است و از گذشتگان قدر دانی می‌کند، اسفار اربعه ملاصدرا در بحث‌هایی که مطرح کرده است فراتر از افلاطون است، البته ملاصدرا برای افلاطون احترام زیادی قائل است، حتی نسبت به گذشتگانی که نقد می‌کند با احترام نقد می‌کند و هیچگاه خیانت در نقدهای ملاصدرا رؤیت نمی‌شود، نقد عالمانه می‌زند، ملاصدرا نظر گذشتگان و یونان باستان را مطالعه کرده است و نظرات مشاء و اشراق و افلاطون و ارسطو را دیده و عالمانه فهمیده است و ایشان از مفاخر تشیع و دین ما هستند، آیا انصاف است که چنین شخصیتی که ستون فقرات تمدنی ما هستند، اینگونه توسط فرد هتاکی مثل عباسی خرد شود ؟ ملاصدرا غیر افلاطون است از افلاطون و نظرات گذشتکان استفاده می‌کند و در اوج ادب است؛ ملاصدرا فقط ملاصدراست؛ افلاطون و شیخ اشراق و ارسطو و افلاطون ..نیست او دارای روش خاصی است، آثار ملاصدرا سراسر توحید است .

گفت‌وگو از حمید کرمی / 6262

کد خبر 207024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 129
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • خاکی تر از خاک IR ۲۲:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  نظر دکتر عباسی هم در این باره بنویسد و یک تنه به قاضی نرید از خبر انلاین خواستار این هستیم!!!!
  • بدون نام IR ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
   31 9
   یاد مطالب شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری افتادم که در نقد سخنان سخیف گروهک فرقان راجع به علامه طباطبایی گفتند. روح هر دو بزرگوار غریق رحمت خدا.
  • بدون نام US ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
   47 11
   اگر فقط یکبار اظهارات عباسی را شنیده باشید، خودتان قاضی خواهید شد.
  • بدون نام US ۰۰:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   28 19
   دوستان مخاطب خبر آنلاین انگار آقای عباسی را نمی شناسند. از منفی ها اینگونه بر میآید. البته ایشان مواضعشان عمدتا علیه معترضان به نظام بوده، این بار از دستشان در رفته.
  • بدون نام IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   33 42
   کلاس خبرآنلاین بالاتر از حسن عباسی است. برای چه نظر او را بگیرد؟همه اینها را ول کنیم. لطفا خبرآنلاین تحقیق مستقلی شروع کند که ببیند حسن عباسی دکتری دارد؟ یا مدرکش فوق دیپلم است؟
  • بدون نام IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   14 29
   دکتری فلسفه دانشگاه ازاد و به صورت سفارشی. خبر کاملا موثق است
  • بدون نام IR ۱۵:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   29 32
   خودت هم میدونی که مدرک مهم نیست ،همین آقای جوادی آملی چقدر به فکر دغدغه های مردم بوده ؟ حرف های این استاد حوزه علمیه قم هم بیشتر توهین بوده واقعا اگه نمیترسین خوب بزارین مناظره برگزار بشه ... ( جرعت داری چاپ کن )
 • بدون نام IR ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  استاد جالبه مناظره کنید شما که ترسی ندارید پس بسم الله
  • نادر IR ۰۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   20 36
   مناظره پیش شرط های منطقی دارد!باید علم و دانش طرف در حد ادعای مناظره اش باشد! نمی شود که فردی با تحصیلات دیپلم مدعی مناظره با استادی بزرگ شود. در حالی که سوادش به اندازه یکی از شاگردان مبتدی استاد هم نمی باشد.
  • سید رضا IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
   21 9
   من از همین الآن به تمام اندیشمندان ، متفکران ، متخصصان و . . . در همه علوم (البته اونایی که در حد اعلی هستند) و همچنین تمامی روسای جمهور دنیا اعلام میکنم حاضرم با آنها مناظره کنم! چون آنها از این پیشنهاد سر باز میزنند پس چیزی برای عرضه ندارند و من پیروزم!!! اگر آقای جوادی آملی میخواست وقتش را با مناظره با افرادی اینچنینی طلف کند آقای جوادی آملی نبود.
 • سیامک IR ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  عباسی به دنبال شهرت است. با این کار ها فقط او را به مقصودش میرسانید. این مدافع تمام عیار احمدی نژاد را آیا نمی شناسید که روزی همه جا فریاد میزد به احمدی نژاد رای بدهید؟ اینقدر آب به آسیاب اینها نریزید.
  • بدون نام IR ۲۳:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
   39 21
   منم با سیامک موافقم. اما سوال من اینه که چطور بعضی از روحانیون خودشونو در همه زمینه ها صاحب نظر میدونن(اگه برنامه های تلویزیون رو ببینین میفهمین که در تمام موارد اعم از پزشکی جامعه شناسی سیاست و ... صحبت میکنن) اما بقیه فقط باید در موردی که تخصص دارن حرف بزنن؟ خبرانلان میدونم که جرات چاپ نداری
  • بدون نام IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   19 15
   کبوتر با کبوتر، باز با باز! پس بگو چرا اینقدر ادبیاتشان به هم شباهت دارد . با توهین و تحقیر بزرگان، درصد بزرگنمایی خود هستند!
  • بدون نام IR ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   41 35
   آقای عباسی والله همیشه منتقد دولت هم اصلاحات بوده و هم اصولگرا درضمن اینقدر ایشون به اندازه خودش مشهوره که نیازی به شهرت نداره و نخواهد داشت
  • بدون نام IR ۱۱:۱۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   19 6
   یعنی به نظر شما یک روحانی نمی تواند در رشته های علوم انسانی و طبیعی درس خوانده و تخصص گرفته باشد ؟ یک روحانی حدود 30 الی 40 سال به صورت طبیعی در حوزه درس می خواند صبح ها را به دروس حوزه و مباحثه گذرانده و بعد از ظهرها نیز می تواند در دانشگاه یا رشته های متفرقه متعددی شرکت نماید . بنابر این اگر یک روحانی در زمینه روانشناسی یا جامعه شناسی یا حتی پزشکی صحبت کند چیز غریبی نیست . البته مردم حق دارند از او مدرکش و تخصصش را بپرسند
 • صادق IR ۲۲:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  حیف نیست حوزه و دانشگاه وقتش را برای این یه شبه دکتر شده ها تلف بکنه. به خدا حیفه. این عباسی بی سواد است. الکی بزرگش نکنید
  • محمدامین IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
   27 16
   تفکر در دانشگاه و حوزه تار عنکبوت بسته و همه در حال درجا زدن هستند.
  • کیوان IR ۲۳:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
   46 14
   اگه به سخنرانی هاش گوش بدی بعضی از حرف هاش واقعا بدرد بخوره
  • بدون نام IR ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   29 26
   به قول جناب آقای عباسی دکتر باید دکترینال داشته باشه کدوم دکتر کشورته که دکترین داره جز آقای عباسی که به گفته نیویورک تایمز به کسینجر ایران معروفه جناب صادق برید تو هم اینترنت بیوگرافی دکتر عباسی (به قل شما شبه دکترشده) رومطالعه بفرمایید خواهش میکنم وقتی از کسی شناخت نداری حرف الکی نزن
  • بدون نام IR ۰۰:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   32 8
   آقا صاذق عزیز ، اگر یادتون باشد در زمان دولت آقای خاتمی استاد عباسی توهین ها و اراجیف و چرندیات زیادی را علیه آقای خاتمی و دولت ایشان از تریبونهای مختلف اظهار می کردند و همین آقایان که الان علیه او جبهه گرفته اند آن زمان با تمام امکانات از او حمایت می کردند و هیچگاه هم نگفتند در اسلام توهین و غیبت و دروغ گناه است
  • ن IR ۰۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   21 2
   مودب باش جناب با سواد
  • مبین IR ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   14 7
   برای شما مدرک زده ها متاسفم فکر میکنید برای عباسی که تو هرزمینه ای تونسته در حد تخصص مهارت کسب کنه کاری داره که از این مدرک های بی ارزش بگیره، خدا وکیلی افرادی حرف از مدرک میزنند که از نظر هوشی بهره ی کمی دارند و گرفتن مدرک حتی از دانشگاه آزاد و پیام نور و علمی کاربردی براشون کار سختیه برای همین مدرک واسشون چیز بزرگیه در حالیکه باهوشترها و حتی افراد معمولی تر هم میدونند که گرفتن مدرک هیچی نیست اونهم توی این دوره زمونه، آوردن اسم مدرک فقط آبروی گوینده را میبرد! همین و بس
  • منتظر IR ۲۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   12 4
   یه عده ای گالیله را به کفر متهم کردند چون حرفی زد که عقل آدمیان آنزمان از درک آن عاجز بود و رأی به سوزاندن آن دادند. گالیله مجبور شد حرفش رو پس بگیره و همین جهل آن عده، علم نجوم را چندین سال عقب نگه داشت. قصه ی عباسی، قصه ی دیروز و امروز نیست، درد بشر در طول تاریخ است.قصه ی کج فهمی ها و نفهمی هاست. هنوز نمیدونیم کی و کجا و از کی و چی حمایت کنیم و مقابل کی و چی و چه وقت بایستیم. حضرات کرور کرور سرمایه ی ملت و مملکت رو به تاراج میبرند بعضیها حتی لب باز نمیکنند که بگن آخه چرا؟ آونوقت عباسی نعوذبالله خلاف کلام خدا حرف زده پس باید چنین شود و چنان شود
 • بدون نام IR ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  37 5
  وظیفه شما اطلاع رسانی است. نه اینکه قضاوت! سخنان اورا هم درج کنید تا مردم قضاوت کنند سخیف است یا نه!
 • زهرا IR ۲۳:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  37 32
  متاسفم برا آقای عباسی که جایگاه حضرت آیت الله جوادی را در بین مردم نمی دانند.
  • ساسان IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   7 39
   آیه اله جوادی آملی جایگاه بین مردم دارند؟ کدام مردم؟
 • بدون نام IR ۲۳:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  12 12
  آقای عباسی دریک برنامه زنده تلویزیونی چنان مطالبی گفتند که هیچ سر در نیاوردیم
 • ترابی IR ۲۳:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  21 3
  خواهشا مطالب ایون را دوباره گوش دهید ایشان هیچ جا نمی گویند که می خواهند با آقای جوادی مناظره کنند و در مورد ماده اولیه نمی گویند که موضوع فلسفه است بلکه می گویند از جهت تاریخی فلسفه از این جا شروع می شود
 • arman US ۲۳:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  30 16
  با عرض خسته نباشید و خطاب به مدرس حوزه علمیه : چطور شده است که ایشان در تمام صحبتها و کلامشان رو این نکته تاکید دارند که "هر کس باید در حوزه تخصص خودش صحبت کند ". ولی در میان کلامشان پیشنهاد میدهند که از آقای جوادی عاملی در زمینه اقتصاد نظر بخواهند مگر ایشان (اقای جوادی عاملی ) اقتصاددان هستند . ایشان میگوند که "هر کس ابتدا یک علم را بیاموزد و بعد در مورد آن نظر بدهد" . پس چرا روحانیون ایران که در حوزه دینی درس خوانده اند ولی در مورد همه چیز (اقتصاد-سیاست-ورزش-اموزش و پروش -راه و ترابری - خلاصه همه و همه ) هر روز و شب از روی منبر و یا هر جای دیگر نظر میدهند . مگر آنها در مورد همه اینها علم کافی دارند . ایشان چنان در مورد آقای عاملی صحبت میکند که انگار در مورد امامان شیعه صحبت میکند.
  • ماری IR ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   14 2
   آرمان جان آملی نه عاملی
  • بهنام IR ۰۹:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
   7 1
   من به تحلیلهای این خبر و گفتگوی فوق کاری ندارم.اما آیت اله جوادی آملی انسان شریف و خیلی متواضعی هستند.چون گاهی صحبتهای ایشان را در سیما گوش میدهم.واقعا سزاوار نیست به ایشان هجمه شود.
 • محمد IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  28 4
  خیلی یک طرفه قضاوت کرده اید. امیدوارم آقای عباسی جوابیه بدهند. در خصوص شخصیت متعالی اقای جوادی آملی تردیدی نیست اما بحث مناظره چه ایرادی دارد؟
 • بدون نام IR ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  29 6
  برادر گرامی،درست است که آقای جوادی آملی در قرآن بسیار عمیق تفکر می کنند.کسی منکر زحمات ارزشمند ایشان نیست.حرف آقای عباسی این است که چطور ایشان و آقایان حوزوی نتوانستند در این چند سال از عمر نظام اسلامی مدلی بومی و قرآنی اقتصاد را ارائه کنند به طوریکه هم چنان نظام اقتصادی ربا محور در جامعه حکم فرماست. مگر حتما باید کسی از ایشان درخواست کند؟ پس تکلیف چه می شود؟؟
  • بی نام RU ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۲
   2 0
   عقل هم خوب چیزی است طرف متخصص جراحی قلب است، به او میگویی بیچاره بدبخت برو بمیر که نتوانستی اتم بشکافی و انرژی هسته ای تولید کنی واقعا عقل هم خوب چیزی است.
 • طلبه ای از قم IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  19 26
  سلام.وقتی سخنان آقای عباسی را گوش می دادم با ادبیات یک فرد عامی هیچ تفاوتی نداشت.در اول همه ی کتب فلسفی بحث است که موضوع فلسفه وجود بما هو وجود است.ایشان حتی خط اول را نخوانده اند تا برسد به مابقی.آن گونه که ما می دانیم ایشان دکترا ندارند.ولی حالا مدرک غیر رسمی آنها چیست خدا می داند....
 • سام IR ۲۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  20 3
  این روحانی محترم بهتر است بیاییند و با ایشان مناظره کنند. اینجوری که ارزشی ندارد.
 • دکتر... IR ۲۳:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
  16 35
  عباسی، سلمان رشدی ایرانی است. مردم به لباس مطهر حضرت آیت الله جوادی تبرک می جویند حال این آقای عباسی تلاشهای علمی ایشان را زیر سوال می برند نعوذ بالله. ملاصدرا افتخار جهان اسلام و دنیای فلسفه است هم مورد قول ایشان نیست ماندم چرا مردم تظاهرات نمی کنند
  • بدون نام IR ۲۳:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   33 3
   آقای مثلاً دکتر صد در صد دروغی و بیسواد و بی اطلاع، سلمان رشدی به قران و رسول خدا توهین کرد بعد تو بیسواد اون ها رو بلا تشبیه با ملاصدرا و جوادی معادل میکنی. خاک بر سر جامعه ای که مردمش اینقدر کوته فکر و .....
 • بدون نام US ۰۰:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  18 14
  دکتر عباسی، به فرموده خودشان، تئوریسین "تروریسم مقدس" اند و مدعی اند که حزب الله لبنان را با دو دست خودشان درست کرده اند. والبته تئوری "زنای ذهنی" هم از تراوشهای ذهن ایشان است. دوستا ویدئو های آقای عباسی را جستجو کنید. با ایشان آشنا شوید.
  • بدون نام IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   8 13
   آخه سن عباسی به درست کردن حزب الله لبنان قد میده؟
  • من IR ۲۳:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   5 2
   دوست عزیزم این تئوری که از نظر آماری بررسی شده و صحتش هم تایید شده ( منبع رو پیدا می کنم و همینجا می گذارم) از تئوری های شهید هاشمی نژاد هست. فقط جهت اطلاع عرض شد.
  • مریم IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   7 3
   راست میگید ولی تقصیر خود عباسی است که اجازه نمیده بیوگرافی کاملش در اختیار عموم قرار بگیره شما اگر به دور از تعصب و با انصاف تمام سخنرانی هایش را گوش کنید فقط در عصبانیت ها و خیلی اوقات در دفاع از خودش از کارها و فعالیت هاش گفته مثل همین تشکیل حزب الله لبنان. متاسفانه خیلی ها هنوز عباسی رو نشناخته اند. معمولا کسانی که همیشه حرف حق میزنند مورد علاقه ی عموم قرار نمیگیرند.
 • سرباز IR ۰۰:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  17 2
  ما که اهل فن نیستیم و حرف و نظری هم نداریم ولی آقای دکتر قطعا آقای جواد آملی کل حوزه نیست و اگر کسی نظری مخالف ایشان داشته باشد به این منظور نیست که با کل حوزه و ... درافتاده از این حرفا برمیاد که شما هم با هر سلاحی میخواهید از نظریات خودتون دفاع کنید بنده متعجبم که گاهی به برخی از مراجع بی حرمتی میشه ، و اونجا کسی صداش درنمیاد و یا تمام تلاش و علم و ... اون عالم نادیده گرفته میشه و گاهی از دایره نظام و اسلام خارجش می کنن و.. من کارشناس نیستم ولی وقتی این مطالب را می خوانم کاملا مشهوده که دفاعیاتی که شخصیت های مختلف از خودشون و .. ارائه می دهند کاملا خصمانه است زیبنده مسلمان نیست که اینچنین با هر سلاح و حربه ای بخواد رقیب و یا حتی دشمنش رو از سر راه برداره هر طرف دعوا که باشه فرقی نداره
 • بدون نام IR ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  10 7
  واقعا دوست دارم بدانم اگر امثال این آقا در زیر سایه همین روحانیت نبودند الان کجای جامعه بودند همین الان بفرستیدشان در یک کشور دیگر تقاضای کار کنند انصافا ببینید چه کاری واسشون در نظر میگیرند، جز این که سخنانشون در ماهواره های خارجی مورد سو استفاده قرار میگیره یا جهت انبساط خاطر نوجوانان بلوتوث میشه چیز دیگه ای هم هست
 • داریوش IR ۰۰:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  19 1
  جامعه ما تشنه تضارب آرا است . از لحن تند و ناحوشایند آقای عباسی که بگذریم اگر این حرفها باعث شروع بحثهای آزاد علمی شود باید باستقبال آن رفت . هیچیک از طرفین نباید دیگری را تحقیر کند و اینها جای استدلال را نمیگیرد .
 • سرباز IR ۰۰:۲۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  25 2
  عالمی به درد جامعه میخوره که کلامش ساده و قابل درک برای عامه ، راه گشا پرمحتوا ، باور پذیر و در نهایت داری ثمر و بار برای کل جامعه باشه و حتی فراتر... حالا خیلی علمی و حوزی صحبت کردن که نشانه سواد نیست به طور قطع منظورم شخص معینی نیست ولی باید پذیرفت که عموم مردم کسانی رو می پسندند و از کسانی درس میگیرند که بتوانند ارتباط بهتری با او برقرار کنند قطعا مقام معظم رهبری بهترین نمونه و شاخصه یک عالم پرخیر و برکت و راه گشا برای نه تنها جامعه ما بلکه کلیه جوامع بشری هستند هر چند به حرفای من ممکنه ایراداتی وارد باشه ولی خوب این نظر منه چه کار میشه کرد
 • علی IR ۰۰:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  10 15
  مردک در حوزه سینما هم تخصص ندارشت رفته بود بوطیقا ارسطو حفظ کرده بود اوردنش داور جشنواره کردند چرا چون سینما اولیائی ندارد که به دادخواهی برخیزد و امثال این اقا را سر جایش بنشاند .
 • علی CA ۰۰:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 5
  "کی از مهم‌ترین ایرادات و مشکلات موجود در کشور ما این است افراد غیر متخصص در اموری که در حیطه تخصص‌شان نیست داد سخن می‌دهند" ما همه همین حرف را میزنیم ولی هنوز که هنوزه هیچ کس به فکر رفع این مشکل نیست!!!!!!!!! تا نظیر عباسی فرصت صحبت کردن داشته باشن؟ نمی دانم چرا؟ شاید این را می خواهند؟
 • بدون نام IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 18
  عباسی نقد را با توهین اشتباه گرفته و بنظر منهم فقط به دنبال کسب شهرت و پیدا کردن هوادار است. من را به یاد مارکس میندازه.
 • بدون نام IR ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 4
  من با نظریات عباسی مخالفم ولی در اینجا دعوت به مناظره کرده، این که حرف بدی نیست !!!
 • رضا IR ۰۰:۴۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  20 2
  شما که ادعایتان این است که عالم هستید و خود را مدافع اسلام میدانید برای پایه ریزی بنیانهای حکومت اسلامی در جامعه چه کرده اید اصلا کاربرد این علم شما در جامعه کجاست که بعد از 33 سال از انقلاب، کشور ما بر پایه مولفه های غربی میچرخه.که از فرهنگ گرفته تا اقتصادش لیبرالی پس نقش شما چیه؟
 • محمد IR ۰۰:۵۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  6 9
  من کاری به درست و غلط این مطلب ندارم. ولی ببینید چند تا از دکتر های مملکت ما میتونن 10 دقیقه اینگونه صحبت کنند (البته هستند ولی ندیدیم) ولی کسی که میتواند این چنین رسا صحبت کند و اینقدر منتقد را جذب کند باید دکترا به او داد که به نظرم ایشان دارد.البته سخنان ایشون در مورد ایت الله جوادی املی رو به شدت رد میکنم زیرا نباید اینگونه شخصیت های محبوب و مهم رو به جنگ کلامی خواست.
 • بدون نام US ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  12 9
  آقای عباسی در حوزه مسائل جنسی هم نظرات جالبی دارند که نشان دهنده اوج گل آفشانیهای ایشون هست !
 • رهگذر GB ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  12 11
  حتما باید پرش به پر شما میگرفت که یادتون بیاد ایشون در موضوعاتی که تخصص نداره اظهار نظر میکنه؟ قبلا که مخالفان شما رو میکوفت که یادتون نبود! بالاخره چاقویی که بد ساخته شده باشه دسته خودش رو هم میبره!
 • رضا IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  11 2
  آیت‌الله جوادی عاملی مرد بزرگی است بسیاری از سخنرانی‌های وی را اغلب از رادیو شنیده‌ام، جناب حسن عباسی نیز فرد کم اطلاعی نیستند. اگر دعوت به منظره بوده، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. چه بسیار کسانی که در زمینه های مختلف بی آنکه مطلع باشند نظر داده‌اند. اینگونه برخورد با افراد درست نیست. به‌جای شخصیت‌گرایی بهتر است به دیدگاه‌ها و عملکرد افراد توجه شود.مباحثه‌ی علمی بزرگ و کوچک،عالم و دانشمند برنمیتابد.
 • ياسر IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  20 2
  اينكه آيه اله جوادي املي درحال حاضرفخرجهان تشيع وايران عزيزهستند شك وبحثي نيست اماچه ميشودبراي يكبارهم كه شده نسل ما يك مناظره ازاين عالم ببيند! مگرامامان ما وعلماي بزرگ ماازشيخ صدوق وابن سينا وهمين ملاصدرا-روح همگي شاد-مناظره بابي سواد وباسواد وداناونادان نمي كردند.حال چه ميشودبراي يكباردرحال حاضرچنين اتفاقي بيفتد
  • سید رضا IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
   2 0
   محض اطلاع آقای جوادی آملی مناظره دارند اما در حوزه تخصصی خودشان و با متخصصین این حوزه تاکید میکنم در حوزه تخصصی خودشان و با متخصصین این حوزه کار آدمای بزرگ هم توچشم مردم بودن و هوچی گری نیست (البته منظورم دکتر عباسی نیست چون ایشونو دوست دارم ولی اینجا پاشو از گلیمش درازتر کرده)
 • محمدی IR ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  7 4
  مخالفت با فلسفه در عالم تشیع با آقای عباسی آغاز نشده است بلکه اصولا قاعده در تشیع مخالفت با فلسفه و عرفان صوفیانه بوده است و دفاع از ان استثناء بوده است. هشام بن حکم شاگرد برجسته امام صادق اولین ناقد و مخالف ارسطو در عالم تشیع بودن است . حتی همین امروز اغلب مراجع تقلید شیعه (از جمله حضرات آیات سیستانی ، صافی گلپایگانی ، وحید خراسانی ، مبشر زنجانی ، مکارم شیرازی و ...) مخالف فلسفه و عرفان هستند. نمونه هایی از مطالب خلاف عقل و دین فلسفه: منزه آنكه اشيا را ظاهر كرد، و خود عين آن‏ها است. همانا خداوند منزه، همان خلق داراي همانند است! تحقيقا آن [ذات الهي] همان است که به صورت خر و حيوان ظاهر شده است. من نگفتم: "اين سگ خداست". من گفتم: "غير از خدا چيزي نيست"... وجود بالاصالة و حقيقة الوجود در ج
 • بدون نام IR ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  10 7
  این مرکز بررسی‌های دکترینال (اندیشکده یقین) که این آقا (دکتر پروفوسور فوق تخصص همه چی حسن عباسی) رئیس اونجاست چیه، کارش چیه؟
 • محمدی IR ۰۱:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  6 3
  لطفا انتشار دهید - ادامه : معناي عليت و افاضه خداوند به اين باز مي‏گردد كه خود او به صورت‏هاي مختلف و گوناگون درمي‏آيد. . چون به دقت بنگري آن‎چه در دار وجود است وجوب است و بحث در امكان براي سرگرمي است! آنچه ديده مي‏شود همان حق است؛ و خلق، وهم و خيال مي‏باشد. دعوت انبيا همين است که اي بيگانه به صورت، تو جزء مني... بيا اي جزء، از کل بي‌خبر مباش! لذا کسانی سعی نکنند باب بحث و گفتگو را در نقد و فلسفه و عرفان ببندند و خفقان فکری ایجاد کنند. مقام معظم رهبری نیز سخت مخالف هر گونه خفقان فکری هستند. پس اگر مدافعان فلسفه اهل تحقیق و تعقل و آزاد اندیشی هستند اجازه بدهند افراد نظرات خودشان را مطرح کنند.
 • عاشق IR ۰۱:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 1
  جناب "صادق" شما برو درستو بخون توی کار بزرگتر ها دخالت نکن عزیز.
 • بدون نام IR ۰۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  12 2
  چرا از مناظره طفره مي رويد و به ديگران تهمت جهل و ... مي زنيد مناظره كنيد قال قضيه رو بكنيد بره پي كارش. حجت الاسلام و المسلمین بهرام دلیر نقده ای خودت پا پيش بذار
 • محسن IR ۰۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  18 2
  1-همین اشکالی که به آقای عباسی گرفتن به خودشون وارده. 2-جواب رو منطقی بدن، با ترور شخصیت چیزی بدست نخواهند آورد. 3- آیت الله جوادی افتخار مایند ولی این به معنی عدم نقد ایشان نیست. 4- به بهانه نقد نباید توهینی به اشخاص شود و البته به هیچ وجه دکتر عباسی نیز توهینی نداشتن. 5- فایل صوتی سخنان دکتر رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید. http://www.raztv.ir/uploads/film/raztv.ir_abbasi_falsafeh.mp3
 • بدون نام US ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  12 9
  آقای عباسی، حافظ یک بیتی داره: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود میبری و زحمت ما میداری بهش فکر کنید.
 • بدون نام NL ۰۲:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 5
  ببینید دوستان من هم مثل اکثر شما می دونم و قبول دارم که آقای عباسی اساساً آدم شهرت طلبی هست و در خیلی از زمینه ها حتی کامپیوتر و تکنولوژی و این ها نظر خنده دار می ده و به خودش هم میگه شریعتی زمانه ! ولی این بار بعضی حرف ها زده که فارق از اینکه ایشون کی هستند و اینکه در حکمت متعالی جمله ی غلطی گفته و ...، "بعضی" از حرف های این بارشون که زیاد لازم نیست آدم بدونه فلسفه چیه و ... من رو به فکر فرو برد و باید بهشون جواب داده بشه مخصوصا در مورد رابطه ی حوزه و فلسفه و امام.
 • بدون نام IR ۰۲:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  13 7
  کار از کار گذشته است !!!! آنقدر استاد مثل این استاد حسن آقا مثل مور و ملخ زیاد شده و لب تاب بدست با منشی خانوم در کوچه و بازار که خدا بخیر گرداند !!!! با سنین تا سی سال شده اند استاد !!! دین شناس و همه چیز را مردود میکنند و مغز ها را میشویند و عجیب که در مجالس اینها جمعیت جوان موج میزند و چنان محو و اسیر این چرندیات آنها شده اند که جرات اعتراض بفرزند خود را هم نمیشود بروز داد !!!!
 • حسین IR ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  10 4
  اشکال اینجاست که حُسن زبان آوری عباسی، عیب بی ادبی وی را پوشانده بود و به همین جهت رسانه های نظام او را حسن عبّاسی کردند.
 • بدون نام IR ۰۲:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  15 5
  1خبر آنلاين عزيز، لطفا اين نظرات را منعكس كنيد: . لازم به معرفي بيشتر اين آقا نيست همه ايشان را خوب خوب ميشنايند كه چطور آسمان ريسمان ميكنند! كارشناس علوم استراتژيك به قول خودش چه كار با فلسفه و منظره؟ 2. فقط يك نفر است كه مي تواند با آيت ا... جوادي آملي كه از مفاخر عالم اسلام است منظره كند كه متاسفانه داخل نيست! و به آيت ا... هم بسيار ارادت دارند. 3. اما اين عبارت "اینکه آقای عباسی آثارش را در همه جا پخش کرده است و شهرتی پیدا کرده در میان اندیشمندان نیست، بلکه شهرت ایشان بیشتر در بین عوام است" در مورد يك نفر ديگر هم كه صدق ميكند كه مرتبا در تلويزيون پشت يك ميز نشسته است و با لهجه خراساني حرف ميزند.
  • بدون نام IR ۱۷:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   4 0
   حيف از دومي كه د رميان ما نيست. اما بسياري از انديشمندان و حتي حوزويان از نظرات و آثارش استفاده ميكنند و با فاصله چند سال به بسياري از نظرات ايشان ايمان مياورند. روشنفكر جهان اسلام كه مسلط به زبان هاي عربي و فارسي و انگليسي و متون قديم و جديد كه با شيوايي كامل سخن ميگويد و با نثر شيرين و وزين مي نويسد و اشعار مولوي را به زيباترين صورت مي خواند. حيف و صد حيف كه در ميان ما نيست تا جوانان و دانشمندان از نظرات و آثار او بهره هاي بيشتري ببرند.
 • مجید IR ۰۲:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 4
  چقدر جالبه به صورت کاملا خودجوش نظرات مخالف اقای عباسی پوینت منفی بالایی به خود اختصاص داده.کاملا خودجوش
 • رضا IR ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  11 12
  من که یکی ازسخنرانیهای این آقا(عباسی)راگوش دادم چنان رنجشی نسبت به ایشان سراسروجودم رافرگرفته بودکه تاکنون ازاوبه بدی یادمی کردم .حالا که پررو شده وسینه چاک کرده وهماورددینی می طلبد.بابا دهنت زیاده.توراچه به این اراجیف
 • محمدامین57 IR ۰۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  14 11
  عباسی نمونه بارز یک ((سوفیست)) و ((سفسطه گر))است.افرادی که آشنایی با تاریخ فلسفه دارند سوفیست ها را به خوبی می شناسند.آنها مهارت خاصی در خطابه و سخنراني داشتند و باتمرین و ممارستی كه در فنون سخنوری داشتند ميتوانستند سخنان ناحق و باطل خود را به مخاطبان عوام خود٬ بقبولانند. آنان با سخنوری و مجلس آرایی و داستان گویی و حماسه سرایی نظر مردم را جلب می کردند و روز به روز بر غرور و ادعایشان افزوده می شد.این گروه در مباحثه و گفتگو با زبان بازي و سفسطه گری حریفان را مغلوب می کردند. بازي با الفاظ و تغيير معاني كلمات شیوه رایج سوفیستها بود که باعث گمراهی جوانان و ضایع شدن حقوق افراد بی گناه در دادگاهها می شد مردم عادي يونان باستان توانایی فهم و پاسخگويي به مغالطه‌هاو سفسطه گری های سوفيستها را ندا
  • محمدامین 57 IR ۱۰:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   4 2
   ادامه : نداشتند و همین امر موجب تقويت موقعیت اجتماعی و سیاسی آنها گشت. تا اينكه سه حكيم بزرگ يوناني یعنی سقراط ٬افلاطون و ارسطو به مقابله با آنها پرداختند زیرا وجود آنان را به ضرر جامعه می دانستند. شعار سقراط اين بود: «من هيچ نميدانم» و از اين رو خود را «فيلسوف» یعنی دوستدار حكمت ميناميد.پس اساس و پایه ایجاد فلسفه روشی برای مقابله با سفسطه گری و فن مغالطه بود تا مانع نابودی حکمت و گمراهی مردم شود.بنابراین واضح و مبرهن است کسانی که دشمن فلسفه هستند پیرو چه افکاری می باشند.
 • بدون نام IR ۰۳:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  7 2
  حسن عباسی رو بیخیال از سخنان سخیف درباره یارانه ها بگو
 • بدون نام AU ۰۴:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  10 7
  دکی عباسی ؟ کی دکتر شده؟
 • پارسا IR ۰۵:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  19 8
  بهتر است آقای عباسی همان سریال لاست را تفسیر کند یا اینکه بیاید فلسفه رنگ صورتی ؛ پلنگ صورتی را برایمان شرح دهد
 • حسین IR ۰۶:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 9
  عباسی همان گنجی دوم است بیشتر مواظبش باشید اخر هم گندش در میاید
 • عبدالله IR ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  11 9
  مطمئن باشيد اين عباسي سر در آخور جريان انحرافي داردو سخنانش از آنجا آب مي خورد. بهر حال اين موضوع اثبات خواهد شد.
 • بدون نام US ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  19 8
  ‫سروش را صادر کردیم؛ به جایش این بابا را وارد کردیم!!!
 • بدون نام IR ۰۷:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  15 10
  دقیقا با نظرات ایشون موافقم . این (آقای)عباسی رو باید از نظر روانی مورد بررسی قرار داد. شما ببینید آیا حوزه ای هست که این بنده خدا توش احضار نظر نکرده باشه.تفاسیر ایشون در مورد فیلم های سینمایی و مهمتر از اون کارتون ها رو که یادتون نرفته........... البته به نظر من مقصر تلویزیون که همچین موجوداتی رو بزرگ میکنه در مورد مناظره با آیت الله جوادی آملی هم به ایشون میگم: ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود میبری و زحمت ما میداری
  • مبین IR ۲۳:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   6 1
   حضرت با سواد شما اول برو کمی فارسی بخون هم املات قوی شه هم تن شعرای بدبخت رو توی گور نلرزونی با این شعرهای غلط غلوط، بینوا!!! عباسی اونقدر برای تو و امثال تو بزرگه که دفعه بعد که خواستی اسمش رو بیاری احتیاط کن خفه نشی چون مطمئن باش اینبار شانس آوردی. در ضمن: اظهار نظر درسته نه احضار نظر --------- عرصه ی سیمرغ نه حضرت سیمرغ --- خوب شد منتقدین عباسی رو هم شناختیم
 • جواد IR ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  12 2
  با سلام؛ در سطح سواد و علم جناب آقاي ايت الله جوادي آملي هيچ شكي نيست ولي مگر ايشان از حضرت امام رضا (ع) بالاترند كه مامون براي ايشان مرتباً آدم هايي را مي آورد كه مناظره كنند؟ ايشان مناظره كنند و جواب دندان شكن بدهند.
  • بدون نام IR ۱۰:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   4 1
   حالا پیدا کنید مامون را!!
  • بدون نام IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   1 3
   جواد عزیزیه کمی تاریخ بخونی میبینی اونایی که به دستور مامون با امام رضا مناظره میکردن یه مشت بی سواد بی سرو پا نبودن بلکه هر کدومشون دانشمند بزرگی تو حوزه خودشون بودن یعنی اون موقع هم این موضوع رو در نظر میگرفتن که چه کسی باید با هم پای مناظره بشینن درخواست مناظره این بابا عباسی از ایت الله جوادی آملی مثل اینه که یه بچه تو کودکستان بیاد بگه من میخوام با دکتر ماندگار در مورد مسایل مربوط به پیوند قلب مذاکره کنم ایا دکتر برای اثبات علمش باید این کار رو بکنه؟ به نظرم جواب این گونه موجودات فقط سکوته واظهار تاسف
 • دکترحاتمی IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  13 2
  همه افرادحق اظهارنظردارند،مناظره برگزارکنید.بدبختی مااینست که به مخالفان خودبرچسب می زنیم.
 • بدون نام IR ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 2
  متأسفانه هردوطرف بیشتر از آنکه نقد علمی کنند سعی در تخطئه طرف مقابل دارند،سخنان دو طرف بیشتر شبیه دعواهای سیاسی است تا بیان مباحث علمی آقای عباسی با نام بردن از بزرگان فلسفه درحوزه به نفی آنان پرداخته است،ایشان هم در جواب با نام بردن از بزرگان تاریخ فلسفه از یک طرف و انتساب صفات خاصی به آقای عباسی سعی در کوبیدن ایشان دارد. یقیناً بضاعت دو حوزه علمی کشور ما (دانشگاه و حوزه دینی) بسیار بیشتر از این است.
 • بدون نام IR ۰۸:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 2
  خانه از پاى بست ويران است خبر انلاين در فكر نقش اطاق خواب است
 • بدون نام IR ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 9
  آقاي عباسي همان شخصي است كه روزي هم عليه بزرگاه جهاد و رزمندگي حرفهاي سخيفي داشت . به نظر ميرسه به ايشون اگر پستي و مسئوليتي بدهند آروم ميشه......
 • شهرام IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 12
  برای این حسن عباسی متاسفم. او یک بی سواد شهذت طلب است. گول حرف هایش را نخورید. این روزها هرکی ضد روحانیت حرف بزنه انگار محبوب می شه
 • علیرضا IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  10 1
  خوب بذارید مناظره کنند، اگر با آیت الله آملی نمی شود با شاگردان ایشان بالاخره نقد فلسفه صدرایی که شاید شالوده اصلی فلسفه اسلامی مسئله مهمیه و دیر یا زود به چالش جدی کشیده خواهد شد، آیا بهتر نیست با نقد احیاش کنید
 • هشدار IR ۰۹:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  14 1
  وای به روزی که نقد و بررسی و اظهار نظر و پاسخ گویی و بحث و مناظره تعطیل شودکه امروز متاسفانه چنین شده و این یعنی سقوط و انحطاط.
 • سعید CA ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  12 1
  جالبه اون موقع که این آقای عباسی به مخالفین شما و کسانی که با تفکرات شما موافق نیستند توهین میکرد و فحاشی می کرد و مسخره میکرد نتنها صدایی از شما در نمی آمد بلکه تشویقش هم می کردید حالا که تنه اش به تنه شما خورده یادتان آمده اظهاراتش سخیفه؟
  • آیناز IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   1 1
   راست میگی. ولی نکته جالب تر توی این قضیه اینه که چرا بعد از دو سال یادشون اومده که بهشون برخورده؟؟؟ فکر کنم عباسی دیگه شده مهره ی سوخته. واسه همین توی سخنرانی هاش دنبال یه مطلب میگشتن خرابش کنن یکدفعه سخنرانی سال 89 رو دیدن و گفتن: آها ، این خوبه، با این حسابی حالشو جا میاریم. و گرنه کی دلش به حال جوادی و زحمات او سوخته؟؟ دروغ میگم؟!
 • بدون نام IR ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 3
  اگر قرار باشد که هر کس در حوزه تخصصی خود سخن بگوید که درست هم همین است با رعایت این اصل روحاتیان عزیز که تلاش های ارزشمندی هم در حوزه دین می کشند لطفا وارد عرصه های دیگر نشوند و به حوزه ها و اماکن و مباحث دینی بسنده کنند و لاغیر. و من اله توفیق
  • بدون نام IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   4 1
   یعنی مثلا آیا اشکالی دارد که پس از پایان دروس حوزوی یک روحانی به جای مشغول شدن به امور روزمره زندگی ، در زمینه دیگری مثل علوم پزشکی ، مهندسی ، اجتماعی یا سیاسی وارد دانشگاه شده و ادامه تحصیل بشود و تخصص بگیرد
 • ش-چ IR ۱۰:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 13
  به نظر بنده هم آقاي عباسي با درك عميق ديني , فلسفي و عرفاني خصوصا تفكر شيعي مشكل اساسي دارند.بنده شاهد بودم كه در زمان جنگ ايشان با خواندن دعاي عهد بچه هاي هم چادري خود مشكل داشتند
  • مبین IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   3 2
   شما از دعای عهد چه ها فهمیدی؟ ای کاش حداقل اینقدر می فهمیدی که منتظر مولا اینقدر راحت تهمت به این بزرگی به کسی نمیزند! طبق فرمایش جنابعالی عباسی ضد دین و ضد شیعه و.... فقط میتوانم بگویم برایتان متاسفم
 • ثابت IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 6
  برای حسن عباسی باید متاسف بود با این نظرات بی سوادانه او. توصیه میکنم طنز شکیبارا درباره عباسی بخوانید. حرف های عباسی فقط به درد طنازان می خورد طنز/ «کلاه‌قرمزی» و خیانت به انقلاب http://khabaronline.ir/detail/206904/weblog/shakiba
 • محمدامین57 IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  9 7
  آیت الله جوادی آملی فخر جهان تشیع است. آیت الله جوادی آملی حامل پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی به گورباچف رهبر شوروی بود .تنها کسی که لیاقت تبیین و تفسیر پیام امام خمینی به سردرمداران کمونیسم را داشت٬ ایشان بودند.اگر امام خمینی (ره) فلسفه و علوم عقلی را قبول نمی داشت هیچ گاه برای ارسال و تبیین و تفسیر پیام بسیار مهم خود از یک فیلسوف استفاده نمی کرد.وانگهی تنها دینی که بر مساله عقلانیت و استفاده از عنصر عقل و فلسفه در شناخت دین تاکید می کند دین اسلام است .در ضمن بزرگترین علمای جهان اجازه جسارت به مقام علمی ابن سینا ٬ ملاصدرا ٬ فارابی و افلاطون را به خود نمی دهند حالا یک فرد مجهول الهویه که مشخص نیست تحصیلات حوزوی یا آکادمیک دارد یا نه به خود اجازه می دهد در هر موردی اظهار نظر نماید.این فرد دار
 • محمدامین57 IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  4 4
  جریانی بسیار خطرناک و تخریب کننده با موزی گری و عوام فریبی در صدد هستند با تخریب جایگاه علمی ((روحانیت)) اثبات نمایند که علمای دینی و روحانیت توانایی علمی نداشته و فاقد یک برنامه و تز علمی جهت اداره مملکت می باشند.اگر به سخنان این فرد توجه کنید بزرگترین علمای جهان اسلام از ملاصدرا و ابن سینا و فارابی گرفته تا شهید مطهری و علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی به نادانی و اشتباه در مسیر حرکتیشان متهم شده اند؟اگرعده ای از مسئولین به ایشان تریبون می دهند که هر سخن ناروایی را در مورد علمای اسلام بزند بزرگترین خیانت را به جهان اسلام و حکومت اسلامی روا می دارند.قطعا این فرد انسان مسئله داری است.
 • آرش IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  5 5
  شما تصور کن یک کودک دبستانی بخواهد با یک استاد دانشگاه مناظره کند.آیا این قابل پذیرش است؟یا اینکه یک بچه دبستانی که فقط علوم اول ابتدایی را مطالعه کرده است نسبیت انیشتین را زیر سئوال ببرد.عباسی در این مثالها معادل کودک دبستانی است که می خواهد فارابی معروف به معلم ثانی و ملاصدرا معروف به صدرالمتألهین که بنیانگذار حکمت متعالیه است و سایر بزرگان علم را زیر سئوال ببرد.آیا چنین فردی قابل اعتنا است؟ مشکل ایشان این است که خود بزرگ بین است و این فضا رامن وشما ایجاد کرده ایم.یعنی برای علما ارزش قائل نبوده ایم که حالا این فرد خود را همپای تمام بزرگان علمی تاریخ از افلاطون تا علامه طباطبایی به حساب می آورد.
 • گل آقا IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 20
  بهتره به جای لقب کسینجر اسلام به عباسی گفته بشه:((زبل خان)) چون به قول معروف تنها زبل خان بود که همه جا حضور داشت.((زبل خان اینجا٬ زبل خان اونجا٬ زبل خان همه جا))کافیه در یک نقطه ای از جهان هستی٬ یک مبحث علمی و غیرعلمی مطرح بشه٬ جناب زبل خان به سرعت اون مساله رو رد کرده و خط بطلانی بر تمام علوم بشری از ابتدای خلقت تا حال حاضر می کشه. تا با صدای رسا و بلند اعلام کنه:((زنده باد زبل خان جامع العلوم)) امیدوارم طرفداران عباسی جنبه طنز رو داشته باشند
  • بدون نام IR ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   3 3
   امیدوارم جناب عالی هم تحمل جواب داشته باشی و آنرا نمایش دهی! اولاً: تا کور شود هر آنکه نتواند دید. ثانیاً همین حضراتی که میبینی الان برافروخته شده اند هر جا کم آورده اند دست به دامان همین عباسی بیسواد( به قول شما) شده اند. عیب بزرگ عباسی اینست که برای زمان خود بزرگتر از اندازه است. فقط همین!
  • آرش IR ۱۰:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
   4 3
   اتفاقا عباسی و عباسی ها با افکار التقاطی که آکنده از تعارضات است و با شیوه پوپولیستی و عوام فریبانه قصد دارند این مملکت را به دوران پارینه سنگی برگردانند. آیا فردی که ابن سینا و ملاصدرا و فارابی را (که جهان آنها را تحسین می کند )مورد شماتت قرار می دهد یا علوم انسانی دنیای مدرن را که حاصل تلاش اندیشمندان دنیای معاصر است پوچ می خواند انسان بزرگی است؟امثال این فرد به راحتی افرادی را که عقل را تعطیل نموده و تابع احساسات هستند فریب داده و به اهداف خویش نزدیکتر می شوند.
 • حسن IR ۱۲:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 5
  نظر آقاي حسن عباسي در اين مورد بسيار صحيح است:جانا سخن از زبان ما مي گويي...
 • علی IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  8 5
  1- در شان علمی و مقام روحانی آیت الله جوادی عاملی شکی نیست و نبوده 2- استاد عباسی یک دانشمند بین المللی است که متاسفانه مانند خیلی چیزها ارزش ایشان برای غرب روشنتر از ما است. 3- برای سوال کردن نیازی به مدرک دکترا نیست ( به نقل از امام علی علیه السلام ) 4- بی ادبی و جهالت طلبه تازه به دوران رسیده برای کسانیکه پای صحبت استاد حکیم عباسی نشسته اند کاملا مشخص است و از یک طلبه اول انتظار اخلاق می رود که نشانه بی اثر بودن حوزه علمیه در این ارتباط است 5- مقام معظم رهبری حوزه ها را متهم به برقرار نکردن کرسی های نظره پردازی کردند که این مهم همچنان پابرجاست و اتفاقی بیفتاده است 6- شماها که ادعا می کنید ملاصدرا و ابن سینا و آیه الله جوادی آملی فخر همه هستند در کجای زندگی خود از ایشان اثری داشته اید
 • بدون نام IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  4 11
  "آقای عباسی در دین و فلسفه تخصص ندارد و جاهلانه به این دو حوزه وارد شده است ." اضافه بفرمایی: اقتصاد، سینما، علوم اجتماعی و ...
 • سعید حسینی IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 12
  این آقای عباسی شورش رو دراورده. ظاهرا ایشون کارشناسی ارشد هم نداره که بهش میگن دکتر. تو هر زمینه ای هم اظهار نظر میکنه. از فلسفه و دین و سیاست خارجی و مطالعات راهبردی گرفته تا سینما و اقتصاد و ...
  • متین IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
   4 7
   این متن را بعلت طولانی بودن نمی توانم یکجا کامنت بگذارم. لذا در چند قسمت می نویسم ********* برای بنده که نزدیک به 9 سال است که این جناب حسن عباسی را می شناسم و غیر از چندین باری که در جلساتش حاضر بوده ام ساعتها سخنرانی صوتی و تصویری و کلاسهای درس ایشان را به دقت گوش کرده و دیده ام، شنیدن این افاضات از سوی ایشان نه عجیب است و نه غریب. برخی خصلتهای ایشان را می گویم تا بیشتر بشناسیدشان: 1. علاقه افراطی و بیمارگونه ای به اظهارنظرهای تخصصی و پرادعا و مدعایی در زمینه های مختلف علمی، سیاسی، نظامی، استراتژیک، اجتماعی، اقتصادی، فلسفی، سینمایی، دینی و حتی ورزشی دارد.
 • متین IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 5
  2. مطالبی که مطرح میکنند و بحث هایی که پیش میکشند در بسیاری موارد فاقد معیارهای لازم و حداقلی برای یک استدلال و استنتاج منطقی است. در بسیاری مواقع یک هوچی گر تمام عیار و مدل شبه تحصیلکرده و تیپ شبه مدرن همان لاتهای سرمحله و چاقوکشهای سر گردنه است. آنچه می گوید بیشتر به یک تکه پرانی عقده ای شباهت دارد تا یک بحث عقیدتی. تضاد و تناقض، سکه رایج بازار عباسی است. تلاش ویژه ای دارد که نشان دهد بسیار می داند و بسیار خاص است. شدیدا دوست دارد به مخاطبش بفهماند که بین مولفه های متضاد می توان جمع کرد. مثلا اینکه هم می توان منتقد گلشیفته فراهانی بود و هم معترض به جوادی آملی و فلسفه صدرایی. هم می توان عاشق و مدافع یکه تاز و سینه چاک ولایت بود و هم مخالف هاشمی رفسنجانی یا سپاه یا اطلاعات یا صدا و سیما و یا
 • تین IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 6
  3. شدیدا با شور و هیجان و حرارت سخن می گوید. برخی از مخاطبان مرعوب غرش ها و قلدریها و قلندربازی های او میشوند و نه مجذوب عالمانه های کلامش. شدیدا پتانسیل این را دارد که مغرورانه و حق به جانب، جوّ هر جلسه ای را به یک دعوا تبدیل کند و در بسیاری موارد نیز چنین میکند.
 • متین IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 4
  4. خواسته یا ناخواسته از جهل مخاطبش بیشترین بهره ممکن را می برد. هنر او اینست که صرفا از چند کلمه تخصصی اسم می برد اما در بسیاری مواقع، پیرامون آن کلمات بحث جامع و مانعی را پیش نمی برد. مخاطب نیز که می بیند سخنران در حوزه های مختلف با اسامی و اصطلاحات تخصصی آن رشته ها آشناست، به خودش شک میکند و در برابر او احساس حقارت علمی میکند و نتیجه و موخره ای که عباسی با شور و هیاهو اعلام میکند را می پذیرد. غافل از اینکه او همان کلمات تخصصی را نیز گاهی درست نمی داند و اشتباه تلفظ میکند. او این کم سوادی اش را با حرارتی که به کلام تزریق میکند پوشش می دهد.
 • متین IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 4
  5. تلاش ویژه ای دارد تا فهم و درک دینی خود را جدا از جریان حاکم بر حوزه و روحانیت نشان دهد. برای اینکار هم از ذکر نام چند آیت الله معروف و برجسته و ترجیحا منتسب به حاکمیت ابایی ندارد.
 • متین IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 5
  6. تلاش ویژه ای دارد تا نشان دهد با دولتمردان مختلف و متعدد جمهوری اسلامی از جناح های مختلف در این سالها مشکل دارد و ایشان را قبول ندارد و مستقل از همه آنهاست. سعی میکند نشان دهد با هیچکس از جمله وزیر اطلاعات و سپاه و قوه قضا و امثالهم هیچ تعارفی ندارد و اصطلاحا از ایشان نمی ترسد و حساب نمی برد. ایشان در سالهای اوایل دهه 80 جزء افرادی بود که خاتمی و هاشمی را توأمان و البته به همان شیوه و مشی و منشی که در بالا ذکر شد، می کوبید. مسلما این امر برای برخی مخاطبان آن روز، مصداق و معیاری از استقلال فکری و انصاف او بود.
 • متین IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  3 6
  7. تلاش ویژه ای دارد که نشان دهد مدل حکومتی ما در این سی سال اسلامی نبوده است. در این زمینه هم یقه حوزه ها را می گیرد و هم دولتیان را. مهمترین حرفش هم اینست که مدل اقتصاد ما چرا اسلامی نیست. اما حتی یکبار هم یک بحث آکادمیک و علمی مفصل و منطقی در حوزه اقتصاد لیبرال، سوسیال و اقصاد اسلامی مدنظر خودش مطرح نکرده یا از او نشنیده ام. فقط و فقط با عصبانیت دو سه تکه می اندازد و رد میشود و تبدیل میشود به تیتر یک.
 • بدون نام US ۲۲:۲۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
  7 11
  حقیقتا عباسی شریعتی زمان است هنوز مانده شماها ایشان را بشناسید
  • بدون نام GB ۰۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
   2 6
   چرا شریعتی زمان است؟ چون او هم دم از اسلام منهی روحانیت می زد؟!
 • سی IR ۰۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
  6 3
  دکتر حسن عباسی انسان بزرگی است. بنده به ایشون و تمام بیاناتشون علاقه زیاد دارم. البته آیت الله جوادی آملی هم بزرگوار است. در مورد این حرف دکتر عباسی که ساعت ها فیلم سخنرانی ایت الله جوادی، چقدر بیننده دارد را قبول دارد. مثلا مرحوم ایت الله مجتهدی تهرانی، بنده همیشه از سخنرانی ایشون لذت برده و میبرم. اما بیاییم منصف باشیم. سخنرانی آیت الله جوادی ، مخاطبان اهل فن و متخصص میخواهد ، پس در تلویزیون که مخاطبانش از اقشار مختلف مردم هستند ، باید با زبانی عامیانه تر حرف زد تا مردم کشش داشته باشند و تاثیر بگیرند. دکتر عباسی ، جدا اندیشمند است. من از نزدیک ایشان را ندیدم ، اما بیاناتشون بسیار روشنگرانه و متفکرانه است. البته شاید باید در این سخنرانی اخیرشون کمی مراعات میکردند.
  • ساجد IR ۰۰:۱۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
   0 0
   احسنت-تحلیل آقا یا خانوم سی رو قبول دارم.
 • الف IR ۰۱:۴۶ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
  0 6
  زنده باد ايران من هر دو طرف رو رد مي كنم شيفته كسي شدن دليل اينه كه خيلي خودمونو كوچيك مي بينيم و واكنش ما بيشتر احساسيه تا عقلاني
 • سعید IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
  7 1
  رهبر معظم انقلاب فرمودند کرسی آزاد اندیشی برگزار کنید حالا سئوال اینجاست که چرا 1-بعضی ها به هر طریقی از هر مناظره یسا مباحثه ای جلوگیری می کنند یا بزرگ کردن یکی یا تحقیر دیگری؟ 2-آیا شهید بهشتی با کمونیتها و جبهه ملی ها در یک سطح بود ، آیا شهید مطهری با هر که مناظره کرد با او هم سطح بود؟ 3-چرا جای مردم تصمیم می گیرید و تعیین سطح می کنید در مناظره همه چیز معلوم می شود؟ 4-خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید بشارت بدهید به بندگانم بشنوید قولها را و بهترین آنها را برگزینید چرا حقی که خداوند به بنده اش داده را از او سلب می کنید؟ 5-چرا در زمانی که انسانها در زمینه دین شناسی به سمت ارث بردن دین متمایلند از بحث به این جذابی و روشنگرانه جلوگیری می کنید؟ 6-چرا جلوی اندیشه را می گیرید؟
 • امید IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۲
  11 1
  بیچاره رهبر چقدر حرف از کرسی آزاد نظریه پردازی بزنه ولی بعضی از این حوزوی های متعصب به غیر از خودشان کس دیگه ای رو قبول ندارند به نظر شما با مقدس کردن افرادی چون ملاصدرا مطهری و ایت الله جوادی ها میتوان آزاد اندیشی کرد در ضمن مگر خود امام در کتاب سر الصلوت با کلمه حضور وجود ذهنی ملا صدرا را رد نکرده اصلا ذهنی که در قران نیست و فلسفه ای که مبدا اش کفریات یونان است کسی نمیتواند آن را رد کند وحکمت اسلامی را جایگزینش بداند آقای عباسی تنها کسی است که دعوت رهبر را در برگزاری کرسی آزاد نظریه پردازی لبیک گفته و طرحریزی استراتزیک مینماید ما باید حمایتش کنیم
 • رضا IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۳
  3 8
  همان بهتر که دین از سیاست جدا باشد.
 • بدون نام IR ۱۸:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۱/۲۸
  1 1
  در اسفار اربعه، سفر چهارم سفر از خلق به حق نيست، بلکه سفر در خلق به حق است. در واقع او که کوله‌باري از معرفت به حق از سفر دوم آورده است، نيازي نمي‌بيند همه‌ي مردم در بند را برهاند و به حق ببرد، بلکه حق را به ميان آن‌ها آورده است. در واقع در سفر چهارم صدرايي، مهدويت و ظهور ديده نمي‌شود. اگر سفر چهارم، سفر با خلق به حق بود، مي‌شد مدعي مهدويت در آن گرديد و انقلاب اسلامي را سفر چهارم صدرايي خواند، اما اين پارادايم مخدوش است و عنصر امامت و ولايت در آن مغفول و محذوف است. شخص سفر کرده، متعهد به رهبري ديگران نيست و تنها شهروند مسئولي است حق-مدارانه به خلق بازگشته و در ميان آن‌هاست.چهارچوب تصوري ناب اسلامي، بر چهار مفهوم هبوط و عروج، و نبوت و امامت استوار است. حذف يا غفلت از عنصر امامت در سفر چهارم .
 • بدون نام IR ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
  3 0
  آقای حسن عباسی و هر شخص دیگری حق دارد نظرات خودش را بیان کند دیگران هم اگر به نظرات ایشان انتقادی دارند محترمانه مطرح کنند و تضارب آرا و مناظره در جامعه علمی ترویج یابد و حقایق از میان آن آشکارشود البته یک اشکال در برخی روحانیون محترم هست و آن اینکه بجای نقد رقیب فکری او را تکفیر میکنند و همین مسئله نقطه ضعفی است که نهایتا" هم به ضرر آنها تمام میشود . خوب است همه اهل علم چه روحانی و چه دانشگاهی ظرفیتهای خود را برای شنیدن مطالب مخالف بالا ببرند /
 • مهران IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
  9 6
  امثال اقاي عباسي بدنبال مريدپروري اند كه ازين رهگذر تفكر بولتني خويش را بسط دهند .
 • عاشق IR ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
  5 1
  اینم برای تایید، ابلهان و مخلفان دکتر: که استاد عباسی چرا داد میزنه !! تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر اينكه « نقص فلسفه ما آن است كه اين ذهنيت، امتداد سياسي و اجتماعي ندارد، فلسفه هاي غربي براي همه مسائل زندگي مردم كم و بيش تكليف معين مي كنند؛ يعني سيستم اجتماعي ارائه مي دهند، سيستم سياسي را هم معين مي كنند، اما فلسفه ما به كلي در زمينه ذهنيات مجرد باقي مانده و امتداد نيافته است. بايد اين امتداد را تأمین كرد و اين امر شدني است. (سخنراني در جمع نخبگان حوزه علميه قم 1382) »
 • محمد IR ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
  3 0
  سلام من متاسفانه اونقدر سواد ندارم که قضاوت منطقی کنم. حرف هر طرفو بشنوم در لحظه به نظرم منطقی میاد. اما از این اختلاف نظر ها خوشحالم. این بحث ها نشانه زنده بودن و جاری بودن تعصب و غیرت تو روح اندیشمندان ماست. خیلی عامیانه بگم امیدوارم خیلی دعواشون نشه و بهم توهین نکنند. هر نظری اگر نظر مخالف نداشته باشه چهار تا حالت داره 1.وحی منزله 2.سواد کمه 3.جرات انتقاد نیست 4.تعصب مرده که خوب الحمدالله هیچ کدوم از اینا نیست. فحش ندید رگ گردنتونم تند نکنید بذارید بحث کنند.
 • بدون نام IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۲/۰۶
  4 1
  آقا هم موضوع عرفان وفلسفه را غاطی کرده