شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید/روحانی18میلیون/قالیباف6میلیون/جلیلی4میلیون

نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد.

به گزارش خبرآنلاین، ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 20:20 روز شنبه 25 خردادماه 1392 از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای نتیجه شمارش آرا در تمامی شعب را به شرح زیر اعلام کرد:
کل آراء ماخوذه 36 میلیون و 704 هزار و 156 رای
کل آراء صحیح: 35 میلیون و 458 هزار و 747 رای
نتیجه  آرای شمارش شده نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم  به شرح زیر است:
1- حسن روحانی: 18میلیون و 613 هزار و 329 رای
2- محمدباقر قالیباف: 6میلیون و 77هزار و 292 رای
3-سعید جلیلی: 4میلیون و 168 هزار و 946
4-محسن رضایی میرقائد: 3میلیون و 884 هزار و 412 رای
5. علی اکبر ولایتی: 2میلیون 268 هزار و 753 رای
6- سید محمد غرضی: 446هزار و 15 رای

................................


به گزارش خبرآنلاین، ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت19 روز شنبه 25 خردادماه 1392 از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای نتیجه شمارش آرا در  52هزار و 424 شعبه را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه 32 میلیون و  189 هزار و 621  رای

کل آراء صحیح:  31 میلیون و 106 هزار و 865  رای

نتیجه آرای شمارش شده نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم تا ساعت 19 روز شنبه به شرح زیر است:

1- حسن روحانی: 16میلیون و  413 هزار و 281 رای 

2- محمدباقر قالیباف: 5میلیون و  73هزار و 652 رای

3-سعید جلیلی: 3میلیون و 665 هزار و 234

4-محسن رضایی میرقائد: 3میلیون و  593 هزار و 507

5. علی اکبر ولایتی:1 میلیون 969 هزار و 351 رای 

6- سید محمد غرضی: 391 هزار و 840 رای

......................

 

 

مقایسه درصد آرای نامزدهای ریاست جمهوری

 

.........................

 

به گزارش خبرآنلاین، ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 17 روز شنبه 25 خردادماه 1392 از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای نتیجه شمارش آرا در 44هزار و 745 شعبه را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: 27 میلیون و 594 هزار و 719 رای
کل آراء صحیح: 26 میلیون و 682 هزار و 84 رای
نتیجه آرای شمارش شده نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم تا ساعت 17:00 روز شنبه به شرح زیر است:
1- حسن روحانی: 14 میلیون و 20 هزار و 139
2- محمدباقر قالیباف: 4میلیون و 369 هزار و 985
3-سعید جلیلی: 3میلیون و 163هزار و 211
4-محسن رضایی میرقائد: 3 میلیون و 129 هزار و 444
5. علی اکبر ولایتی: 1 میلیون 673 هزار و 200
6- سید محمد غرضی: 326 هزار و 105

..........................................

مقایسه درصد آرای نامزدهای ریاست جمهوری

ستاد انتخابات وزارت کشور نتیجه انتخابات را تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 15:30 روز شنبه 25 خردادماه 1392 از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای نتیجه شمارش آرا در 21 هزار و 376 شعبه را به شرح زیر اعلام کرد:

کل آراء ماخوذه: 23میلیون و 14 هزار و 873

کل آراء صحیح: 22 میلیون 247هزار و 364


آرای نامزدهای ریاست جمهوری به ترتیب در ادامه می آید:
1- حسن روحانی:11میلیون و 754 هزار و 13 رای
2- محمدباقر قالیباف: 3میلیون و494 هزارو 938
3- محسن رضایی میرقائد: 2میلیون و 723 هزارو 202 رای
4- سعید جلیلی: 2میلیون و 593 هزارو 169 رای
5- علی اکبر ولایتی: 1 میلیون 405 هزار و 543
6- سید محمد غرضی: 276 هزارو 499

..................................

مقایسه درصد آرای نامزدهای ریاست جمهوری

وزیر کشور با حضور در خبر ساعت 14 شبکه اول سیما آخرین نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به گفته مصطفی محمدنجار وزیر کشور نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا ساعت 14:00 به شرح زیر اعلام شد:

تعداد کل آرای شمرده شده: 16 میلیون و 716 هزارو937
تعداد کل آرای صحیح: 16 میلیون و 166 هزار و 392

1- حسن روحانی: 8 میلیون و 439 هزار و 530
2- محمدباقر قالیباف: 2 میلیون و 560 هزار و 383 رای
3- محسن رضایی: 2 میلیون 101 هزار و 330
4- سعید جلیلی: 1 میلیون و 890 هزار و 462
5- علی اکبر ولایتی: 977هزار و 765
6- سیدمحمد غرضی: 196 هزار و 922

............................

مقایسه درصد آرای نامزدهای ریاست جمهوری

ستاد انتخابات وزارت کشور نتیجه انتخابات را تا ساعت ۱۲:۱۰ امروز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ستاد نتایج آراء انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 12:10 روز شنبه 25 خردادماه 1392 از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای نتیجه شمارش آراء در 21 هزار و 376 شعبه را به شرح زیر اعلام کرد:


کل آراء ماخوذه: 12میلیون و 91 هزارو 699
کل آرای صحیح: 11 میلیون و 686 هزار و 139

آرای نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم به ترتیب می آید:
1- حسن روحانی: 6میلیون و 49 هزار و 655
2- محمدباقر قالیباف: 1 میلیون و 844هزار و 463
3- محسن رضایی میرقائد:1 میلیون و 518 هزار و 964
4- سعید جلیلی: 1میلیون و 400 هزار و 712
5- علی اکبر ولایتی: 729هزار 44
6- سید محمد غرضی: 143 هزار و 301


..........................................

 

در جدیدترین نتایج انتخابات ریاست جمهوری تا ساعت 11:30 دقیقه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین آمار شمارش آرا به گفته حسنعلی نوری مدیرکل انتخابات وزارت کشور تا ساعت 11:30 اعلام شد.

1-حسن روحانی: 5میلیون و 3هزار و 633

2- محمدباقرقالیباف: 1 میلیون و 582 هزار و 724

3-محسن رضایی میرقائد: 1میلیون و 298 هزار و 597

4-سعید جلیلی: 1 میلیون و 229 هزار و 151

5- علی اکبر ولایتی: 620 هزار و 908

6- سید محمد غرضی: 124 هزار و 129

...........................................

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آخرین آمار شمارش آرا به گفته حسنعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور تا ساعت 10:30 اعلام شد.

از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای، آرای 14 هزار و 603 شعبه شمارش شده است که مجموع آرای ماخوذه 8 میلیون و 319 هزار و 768 رای و از این میزان 8 میلیون 50 هزار و 738 رای صحیح است.

نوری آرای تفکیک شده را به شرح زیر اعلام کرد:

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی: 4 میلیون 125 هزار و 32 رای

محمدباقر قالیباف: 1 میلیون 341 هزار و 947 رای

سعید جلیلی: 1 میلیون 56 هزار و 327 رای

محسن رضایی: 902 هزار و 121 رای

علی اکبر ولایتی: 521 هزار و 97 رای

سیدمحمدغرضی: 104 هزار و 214 رای

...............................................

به گزارش خبرآنلاین، ستاد انتخابات کشور، نتایج آرای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت 9:30روز شنبه 25 خردادماه 1392 از مجموع 12058 شعبه اخذ رای نتیجه شمارش آراء در شعبه را به شرح زیر اعلام کرد:


کل آراء ماخوذه:6.598.300
کل آراء صحیح:6.387.317


که به ترتیب به نامزدها زیر تعلق دارد:
1-حسن روحانی: 3میلیون و 219 هزار و 323 رای

2- محمدباقرقالیباف:1 میلیون و 95هزار و 671 رای

3-سعید جلیلی: 868 هزار و 301 رای

4-محسن رضایی: 708هزار و 941

5-علی اکبر ولایتی: 412 هزار و 941 رای

6- سید محمد غرضی: 82 هزار و 131

-----------------------------------------------------------------

ساعت 9 بامداد

آرای حسن روحانی از مرز50درصد گذشت

نتایج شمارش آرا تا ساعت 9 صبح نشان می دهد که حجت الاسلام حسن روحانی بی اش 50 درصد آرا را کسب کرده است

.به گزارش خبرآنلاین، آخرین آمار شمارش آراء به گفته حسنعلی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور در ده هزار و 718 صندوق اعلام شد.

از مجموع 58 هزار و 764 شعبه اخذ رای، آرای 10 هزار و 718 شعبه شمارش شده است که مجموع آرای ماخوذه 5 میلیون 378 هزار و 714 رای و از این میزان 5 میلیون 211 هزار و 245 رای رای صحیح است.

نوری آرای تفکیک شده رابه شرح زیر اعلام کرد:

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی: 2 میلیون 720 هزار و 144 رای

محمدباقر قالیباف: 903 هزار و 389 رای

سعید جلیلی: 679 هزار و 524 رای

محسن رضایی: 536 هزار و 725 رای

علی اکبر ولایتی: 305 هزار و 529 رای

سیدمحمدغرضی: 65 هزار و 934 رای

 

/2727

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 298713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 64
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • محمدعلی IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  زمستان شکست و رفت............
  • بی نام A1 ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   فكر ميكني با عوض شدن ِ يه نفر يهو همه چي عوض بشه؟ تا وقتي خودمون عوض نشديم؟
  • بی نام IR ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   66 54
   آخر چی بگم که ناراحت نشید ؟؟ بنده یک طرفدار اصولگرا هستم ولی به هیچ عنوان با هیچ اصلاح طلبی سر دشمنی ندارم ولی میگویم این گوی و این میدان... اگر همین آقای روحانی پس فردا شروع نکرد به چرخش از مواضع و صحبتهای کنونی خود... ببینیم و تعریف کنیم که چقدر از وعده های خود را عملی میکند و چقدرش مثل رئیس جمهور های قبلی فقط به یک وعده بی عمل تبدیل میشود... امیدوارم اقتصاد شبه لیبرالی حاکم در ایران بعد از بیش از سی سال از گذشت انقلاب ریشه کن شود و برکت به ایران برگردد نه طرح های نئوکینزی و فرویدی ها و امثال اومانیستها.... با یک نفر چیزی عوض نمیشود همکاری همه را میخواهد.... راستی آقای روحانی یک سوال " از اصولگراها هم در کابینه ات استفاده میکنی؟؟؟؟ " در آخر به ایشان تبریک میگم و آرزوووووی موفقیت دارم
 • خليج فارس ايران A1 ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  تبريك به همه ملت ايران چه اصلاح طلبان چه اصولگرايان چه مستقل ها رئيس جمهور منتخب رئيس جمهور همه ملت ايران است
  • مصطفی A1 ۱۳:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   و یه تبریک ویژه به آقای رفسنجانی که 8 سال تخریبش کردن اما مردم قدرشو دونستن!
  • بی نام IR ۱۳:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   این دلیل نمیشه اصولگراهایی که کشور رو به این وضع کشوندن ادعای سهمی داشته باشن
  • بی نام IR ۱۴:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   16 23
   جناب بی نام. مگه غنیمت جنگیه که می گی سهم داشته باشن یا نداشته باشن. کابینه طبق وعده های آقای روحانی باید شامل همه نیروهای شایسته و از همه جناح ها باشه. این افکار انحصارطلبانه دوباره 4 سال بعد یا 8 سال بعد نتیجه عکس رو به همراه داره.
  • بی نام EU ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   26 2
   به بی نام. همه ی ایرانیا در ایران سهم دارن و حرف شما یعنی دیکتاتوری ،نه دموکراسی
 • بی نام IR ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  این چه وضع اعلام نتیجس؟
 • بی نام IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  عكس هاي روحاني با امير قلعه نوعي رو منتظر كنيد تا همه بدانند اين 2 چه رفاقتي دارند
  • بی نام IR ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   78 13
   امیر قلعه نوعی شما از آقای رضایی حمایت کرده بود!
 • رضا IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  درود بر ملت حماسه ساز ایران
 • بی نام A1 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  بروز شو الان 5 نتیجه ها رو گفتند
 • بی نام A1 ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  آرای جدید 27 میلیون نفر و 594 هزار. آرای روحانی 14 میلیون
 • باباجون IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  به به....
 • سيدمجتبي طباطبائي A1 ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  واقعا بايد به اين ملت قهرمان تبريك گفت. آنهايي مردم را تحت عنوان اصولگرا واصلاح طلب گروه گروه ودسته دسته ميكنند، فقط به تفرق واختلاف كمك ميكنند حتي اگر دلسوزهم باشند.
 • فریبا IR ۱۳:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  این عیدی بود که خدا تو ماه شعبان بهمون داد......
 • یونس A1 ۱۳:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  تبریک مبگم پیروزی روحانی را
 • محمد IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  تبریک به ملت حماسه ساز
 • فردین IR ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  دکتر حسن روحانی ریس جمهور شد وسلام
 • بی نام A1 ۱۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  96 86
  علي فتح اله زاده و قلعه نوعي ميدونستن دوستشون روحاني رييس جمهور ميشه واسه همين موندن ... حالا عباسيه كه بايد بره
  • حسن A1 ۱۴:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   85 9
   خواهشاً شما سوء استفاده نکنید. این دو نفر اگه راست می‌گید چرا در انتخابات از ایشون حمایت نکردند. اگه آقای روحانی به زعم شما بخواد ناعادلانه از یک تیم یا حتی هردو تیم پایتخت طرفداری کنه و فوتبال شهرستانها را فراموش کنه، محبوبیتش به شدت کاهش پیدا می‌کنه. هنری که آقای روحانی می‌تونند داشته باشند اینه که سایه سیاست و رانت و بی‌عدالتی را از سر فوتبال بردارند.
  • بی نام IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   4 8
   ببینم نکنه تو "علی" هستی همه جا کامنتات هست؟ قلعه نوعی کیه؟!
 • بی نام A1 ۱۳:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  94 2
  سلام لطفا نتایج را در یک جدول زمانبندی قرار دهید تا مقایسه آرا از نظر ساعات خوش یمن !!!!! امکان پذیر باشد.
 • hamid IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  کلید دارا ، دست ها بالا...
 • محسن IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  به خاطر صلابت و درستی در گفتار حق اقای روحانی است
 • بی نام IR ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  آقای روحانی لطفا فارغ از دسته بندی های سیاسی در هر پست و منصبی از شایسته ترین افراد استفاده کنید. به خصوص از برخی از رقبای انتخاباتیتون مثل آقایان عارف ولایتی و رضایی حتما استفاده کنید. حتی از آقای قالیباف اگرچه در مناظره آخر استارت بگم بگم را زد و بحث را به حاشیه کشاند... استقاده از افراد شایسته فارغ از دسته بندی های سیاسی نشانه بلوغ سیاسی شما خواهد بود
 • بی نام A1 ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  124 6
  خوشم اومد با بنفش نمودار روحانی رونشون دادین ممنون
 • بی نام A1 ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  91 5
  سلام 16 میلیون روحانی ساعت 19
  • داود RS ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   20 4
   سلام!
 • محمد IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  59 11
  چرا تو نمودار درصدها یک جا به اقای روحانی 52 درصد رای داده شده دو باره تو همون سطر 50 درصد؟
 • الین IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  14 2
  آقای روحانی دکتر عارف{منظورم معاون اولتونه}یادتون نره
 • علی IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  12 3
  خدا شکرت ........ 4 سال پر افتخار و زیبا رو پیش رو داریم
 • احسان A1 ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  19 1
  یادی دوباره از دکتر عارف ( ان شاءالله معاون اول )
 • بی نام IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  6 0
  جدول با دست می کشین ... چقدر دیر میاد بالا
 • سینا IR ۱۴:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  10 2
  بالاخره حق به حق دار رسید ..تبریک به تمام ایران ..فارغ از هر گونه رنگ ، مذهب ، عقیده ،، حماسه ساز شدیم..
 • iran IR ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  7 13
  وای به حال پرسپولیسیا........
 • محمد A1 ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  2 4
  خبرآنلاین انشا ا... هر چه زودتر نحوه درصد گرفتن رو هم یاد بگیری توی اخرین گزارش درصد روحانی میشه 50.9 اونوقت شما زدید 52 !
 • یاسر IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  88 4
  جلیلی بای بای!
  • بی نام IR ۱۸:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
   8 16
   هم سازش هم تسلیم یار روحانی هستیم
 • مرتضی US ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  63 6
  اندکی صبر سحر نزدیک است.......
 • حجت IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  37 5
  خبرآلاین عزیز آماری که ساعت بعد ار ساعت هفت گذاشتی اشتباه هست رای روحانی اشتباه نوشتی روحانی 164132281 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ **خبرآنلاين : با تشكر از شما كاربر گرامي و پوزش از كاربران در كمترين زمان اصلاح خواهد شد **
 • شیما DE ۱۵:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  26 5
  ایاحوزه های خارج از کشور هم شمارش شدهاند؟
 • شیراز A1 ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  46 6
  با اینکه رای ندادم ولی زمانی که خوشحالی و امید به آینده مردم رو دیدم اشک تو چشام جمع شد.
 • علی از هشترود IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  47 4
  آرای باطله به کنار ، اگر کل آرا نامزدهای دیگر به نامی آقای قالیباف ثبت شود باز هم روحانی پیش تاز هست . پس چه نیازی به دور دوم هست
 • ایرانی US ۱۵:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  26 9
  خبر آن لاین نظر های مخالف رو چرا نمیذاری
 • بی نام A1 ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  8 3
  نجار بگو دیگه حوصلمون سر رفت میخایم بریم جشن پیروزی
 • مصطفی A1 ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  3 0
  خبرآنلاینخبرآنلاین اگه میخوای درصدگیری کنی باید آرا. باطله رو هم حساب کنی طبق قانونگه میخوای درصدگیری کنی باید آرا. باطله رو هم حساب کنی طبق قانون و اگر کسی بالای 50 درصد بود رئیس جمهور میشه اگر کسی بالای 50 درصد بود رئیس جمهور میشه
 • بی نام IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  12 2
  روحانی دوست داریم
 • بی نام IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  13 6
  تبریک به مردم ایران تبریک به سید عزیز که این همه تو این 8 سال اذیتش کردن و او صبر کرد
 • علی IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  12 2
  تمام شد زنده باد روحانی
 • صابر IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  13 2
  فقط دکتر حسن روحانی
 • مهدی A1 ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  11 2
  به همه ی ملت ایران این پیروزی را تبریک میگم.
 • امیر IR ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  16 4
  و اینـــــــــــــــــــــــــــــــــــک بهــــــــــــــــــــــــــــــار
 • وحید A1 ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  12 2
  تـــــــــــبریک ♥
 • سلمان IR ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  12 2
  به همه تبریک میگم این پیروزی رو
 • تبریک A1 ۱۶:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  13 2
  پیروزی دکتر حسن روحانی رو به ملت ایران نبریک میگم.
 • مهدی A1 ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  12 4
  تبریک به همه . ایران صبح شد
 • mahdi IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  23 5
  خدا رو 1000 بار شکر . اینم نتیجه ی صبر خاتمی و هاشمی
 • امید70 A1 ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  14 3
  این پیروزی خجسته باد این پیروزی...
 • ali IR ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  21 3
  تبریک
 • علي A1 ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  26 3
  شکر خدا هزاران هزار شکر و حمد و ثنا الله اکبر
 • saj IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  17 4
  تبریک!
 • بی نام IR ۱۶:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
  21 3
  خبر آنلاین ممنون