شگفتیهای سوره اخلاص بخش سوم از سه گانه اعجاز عددی "الله" و " بسم الله الرحمن الرحیم" است و این سوره "نسب الله" است . برای بسیاری همان عدد 114 رقمی که 19 بار بر7 تقسیم می شد از زیبایی های اعجاز عددی بود، اما دیگرانی که ما را با کلمات زننده نواختند شاید این بار تسلیم حق شوند و عناد نورزند و این نظم شگرف ریاضی را نشانه "او" بدانند. بی تردید مشکلات مسلمین با این بحثها حل نمی شود و کسی مدعی فهم ژرفای قرآن نیست اما نمی توان به بهانه لزوم رسیدگی به مشکلات امروز مسلمانان از تحقیق در تنها کتاب بی انحراف و دست نخورده الهی و تحدی طلب دست کشید. شاید کسانی احساس بی نیازی و بیهودگی کنند ولی نمی توان منکر شگفتی آفرینی این نظم ریاضی بی نظیر و غیرقابل انکار و تقلید در فرآن شد.در دوران قرآن سوزی اینهم کاری است برای دفاع از قرآن و شاید یک نفر با آن هدایت شود و همین ما را بس والله یهدی من یشاء الی سواء السبیل

*******************
توضیح: قبلا در مقاله " شگقتیهای اعجاز عددی بسم الله الرحمن الرحیم " یادآور شدم که گذشتگان ما می دانستند که سوره توحید که به تعبیر روایات نَسَب یا شناسنامه خداست 66 حرف دارد و 66 برابر ارزش ابجدی اسم جلاله "الله" (1+30+30+5=66) است. اما این بار به روش مهندس الکحیل و بدون محاسبات ابجدی (و بقول برخی دوستان نا آشنا به علوم: رمل و اسطرلاب!!) و تنها با شمارش تعداد حروف وکلمات و بسامد آنها و تناسب آن با برخی اسامی خدا و آیات از جمله خود بسمله به نکات جالبی پی می بریم و من در شگفتم که برخی از واژه ها و عباراتی استفاده کرده اند که بر من معلوم شد که مطلب را یا درست نخوانده اند و یا خوانده اند و نفهمیده اند و یا در حجاب "خود عالم پنداری یا خود ناصح پنداری " بدون درک زیبایی های این کشف ریاضی مؤلف محترم شروع به پرخاش و توهین و تهمت کرده و حتی در کتب شاعران دوران جاهلیت آن را قابل کشف یافته اند!. مگر ما با بیان این مطالب (که علم بیهوده نیست بلکه شناحت گوشه ای از جهان قرآن است) چیزی را ازدست می دهیم و یا جای خدمات آنها را به مسلمین و جهانیان گرفته ایم!!؟ بر فرض این کار را نکنیم قدرت حل مشکلات مسلمین را داریم؟ همین که عزیزی سبجان الله یا دیگری الله اکبر گفته از مصادیق "شادکردن" مسلمان است و من آن را دارای اجر می دانم .... نمیدانم این چه نوع بلا یا بیماری است که برخی در کامنتها چه موضوعات مربوط به روابط زناشویی و چه دینی و چه اجتماعی با منفی گرایی یا نگاتیویسم ، ذهن خود را سیاه و تیره می سازند ؛ کمی هم زیبا ببینیم. مشکلات را فراموش نکنید اما با قلبی سلیم و مشفق می توان به دیگران هم اندیشید و به باور من کسی که سیاه می نویسد نمی تواند مدعی همدردی با دیگران باشد. با ذهن و زبان و بیان و قلم سیاه و آلوده و بدبین و منفی و متهم کننده (شبیه بازرس ژاور!) نمی توان پاک و مثبت و کارآمد اندیشید و نوشت و اقدام کرد. واقعا نظم عددی در ارقام 56 رقمی و 114 رفمی قابل یافت شدن در کتابی دیگر هست که برخی مدعی اند در هر متنی می توان به آن می رسند؟ با اجی مجی لاترجی معجزه رخ نمی دهد و لودگی مانع فهم حقایق است ... اینکه کسی مدعی ارائه صدتا اعجاز عددی از یک کامنت است گزافه گویی کرده و مگر ما اعداد را دلبخواهی تناظر داده ایم ؟ جملات و آیات معنادار و عمیق قرآن علاوه بر سایر اعجازها نظم عددی اعجازگونه دارد نه جملات بیمعنا و لودگانه ....یاد رفتار مخالفان اعجاز ادبی قرآن و ادعای آوردن مثل آن و انکار اعجاز ادبی قرآن افتادم .....آیا نظم انباشتی حروف سوره توحید که عددی 40 رقمی و قابل تقسیم بر 7 است قابل انکار و مضحکه است یا قابل تأمل؟ اگر کسی مدعی است یک نمونه دیگر ارائه دهد... برخی از این کامنتها کاملا نشاندهنده  متوجه نشدن و فکر نکردن و شتابزدگی برای رد مطالبی است که واقعا جای تأمل دارد. معجزه آنجاست که نظم شگفت آوری در 114 سوره که تنها یکی از آنها بسمله ندارد و یکی دو بسمله دارد، یافت شود. اگر در عهدی ن این نکات بود بارها آن را در بوق می کردند... شگفتا عددی 114 رقمی پیدا شود که به تعداد 19 بار و برعددی رازآمیز یعنی "هفت" قابل قسمت است ( والبته اعداد دیگر هم هست مثل 11و13). صدها مطلب راجع به عدد هفت نوشته اند و چطور مثل برخی کامنتها می توان منکر اهمیت آن در نظام عالم شد؟ حتی آن هنگام که دانش بشر ناچیز بوده به توسط انبیا علیهم السلام فهمیده ایم که آسمان هفت تاست نه شش تا و نه هشت تا! و شگفتیهای این عدد را اگر کسی در نگارش هر کتاب دیگر سراغ دارد به ما هم اطلاع دهد.تنها به یاد دارم که مرحوم حافظیان ارزش ابجدی شعری از سعدی را که یفین وحی فلم به دل پاک او بوده در کتاب گرانسنگ "لوح محفوظ" رمزگشایی کرده، محال است در کل کتاب یک نویسنده این امر قابل اثبات باشد... البنه برخی به تحدی قرآن برخاسته و مفتضح شدند و الان هم "فرقان الحق" را بافته اند اما قرآن عظیم کجا و اینها کجا؟ اینکه از تعداد کلمات و حروف هر آیه بتوان نظمی را ارائه داد کار آسانی نیست و فهمش به هر کسی اعطا نشده و نمی شود. خود من که از بسیاری از مدعیان، اطلاعات بیشتری در مورد علم اباجد و ارثماطیقی دارم در برخی موارد سعی کردم و شکست خوردم. اما مهندس الکحیل این موهبت الهی را دارد. علمش موهوبی است نه موهومی! البته دستور ما توجه به "ما قال" است نه "من قال"، لذا بر فرض که رشاد خلیفه منحرف شد، این ربطی به کشفیات او ندارد(درست مثل آرای خواندنی یوسف القرضاوی قبل از اخلاد الی الارض او و جیره خوری وهابیون سعودی و فتاوای تروریست پرور اخیرش). اینکه تعداد حروف بسمله 19 تاست و "بسم" را "بسم" می نویسیم نه "باسم" و یا به رسم الخط عثمانی "السموت" درست است نه "السماوات" حاوی نکاتی است ( در آیین روس ساخته و انگلیس پرورده بهائیت این عدد مقدس و دارای کاربردهایی است اما این سوء استفاده نباید ما را از بسمله دور کند، بسمله مال ماست) که مجال بحثش نیست. بخاطر دارم که مرحوم دکتر شریعتی می فرمود کسی قرآن را نت نویسی کرده ( ومن سالهاست دنبال آنم و نیافته ام و اگر کسی سراغ دارد مرا مطلع کند ) و در نت حمد مانده و می بیند که با "ملک یوم الدین" کار درست می شود و نه با " مالک یوم الدین" و از قضا قرائت اولی هم معتبر است، نشان از نظم موسیقایی قرآن دارد که این یکی هنور هم بدرستی فهم نشده (البته آهنگ قرآن از همان آغاز جذاب بود اما تا به حال کسی نت نویسی نکرده)، لذا فهم ساحتهای مختلف جهان قرآنی اعم از ادبی و عرفانی تا رباضی و موسیقایی نیاز به کار دارد و هرقدر هم کار بشود بیهوده و بیفایده نیست و دلبستگی را به قرآن و صاحبش بیشتر می کند... بگذریم که ایمان وادی دیگری می طلبد و در زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم بسیاری تسلیم همین ظاهر زیبای اعجازآمیز قرآن شدند و برخی نشدند و گفتند این "سحر" و "قول بشر" است.... البته برخی که ادعای دغدغه مشکلات مسلمین را دارند، می توانند به همان موارد بپردازند و ما هم از مشکلات مسلمین غافل نیستیم اما هرچیز به جای خود.....به هرحال،خوشحالم که هزاران نفر این مطالب را خوانده اند و بسیاری لذت خود را با یک کلمه زیبا یا عبارتی راهنما به ما منتقل کرده اند.... آنها هم که این کار را بیهوده و... یافته اند قابل احترامند و نظرشان (بدون حق تخطئه دیگران) محترم؛ امیدوارم آنها هم بعدها لذتی را که با فهم این نکات یافته ام و بارها سجده شکر بجا آورده ام که مسلمان و متمسک به فرآنم ، درک کنند... نیت و قصد اصلی من پس از لزوم انتشار علم همین شریک کردن دیگران در مائده آسمانی لذائذ فهم حقایق قرآنی بود و هست.....اما برسیم به پرسش مؤلف محترم که:

اسرار این سوره عظیم چیست؟ و آیا به زبان اعداد می توان معجزه جدیدی که عظمت این سوره را اثبات کند، ارائه کرد؟ در این نوشتار زنجیره ای از توافقات شگفت آور آیات سوره با عدد هفت را ارائه می کنیم تا ایمانمان به آفریدگار آسمانهای هفتگانه بیشتر شود.

عدد کلمات هر آیه
 هرآیه از آیات چهارکانه حاوی عدد معینی ازکلمات به شرح آتی است:


(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات 4
(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد کلمات 2
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات 5
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات 6
این ارقام را برحسب ترتیب می نوبسیم :


آیه1 آیه2 آیه3 آیه4
4 2 5 6

عدد حاصل یعنی 6524مضرب هفت است :6524 = 7 × 932

حروف (الله) در هر آیة
همانطور که خداوند عَزَّ وجَلَّ هر چیز در قرآن را با إحکام مرتب کرده
، این ترتیب گیج کننده را برای اسم اعظم (الله) در سوره اخلاص که از الله و وحدانیت و بی انبازی او سخن گفته می یابیم. هر آیه حاوی تعداد معینی از حروف لفظ جلاله (الله)، یعنی الف و لام و هاء است، اگر آیات چهارگانه را با تعداد حروف اسم (الله) در هر یک بنویسیم داریم:

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء 7
(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف الف ولام وهاء 6
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد حروف الف ولام وهاء ء 4
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف الف ولام وهاء 5
اگر ارقام خاص تکرار حروف لفظ جلاله را بنویسیم داریم:

آیه1 آیه2 آیه3 آیه4
7 6 4 5

عدد جدید 5467 مضرب هفت است: 5467 = 7 × 781

کلمات وحروف لفظ جلاله
حتى هنگامی که کلمات هر آیه با تعداد حروف (الله) در هر یک از آیه ها را با هم لحاظ کنیم این نظام عددی باقی است:

آیه  1

آیه  2

آیه  3

آیه 4

کلماتش

ا ل هـ

کلماتش

ا ل هـ

کلماتش

ا ل هـ

کلماتش

ا ل هـ

4

7

2

6

5

4

6

5


عدد 56456274 ار مضارب هفت است :74 62 45 56 = 7 × 8065182

و در این معادلات الهی تأمل کنید که چگونه همگی متناسب با عدد 7 است :
1_ عدد کلمات هر آیه: 4 2 5 6 ازمضارب هفت است
2ـ عدد حروف (الله) درهر آیه: 7 6 4 5 ازمضارب هفت است
3ـ عدد کلمات وحروف (الله) درهر آیه: 74 62 45 56 ازمضارب هفت است

آیا این نظم، کار بشر است ؟کلمات حاوی حروف اسم (الله)
برخی ازکلمات سوره حاوی حروفی از اسم (الله) است و برخی فاقد آن ، که این کلمات را برشماریم 14 می شود یعنی 7 ×2، توزیع کلمات بقرار زیر است :
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ  4
(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ 2
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ 4
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد کلمات حاوی حروف ا ل هـ 4


اگر بر اساس ترتیب بنویسیم رقم جدیدی بدست می آید که مضرب هفت است:

آیه1 آیه2 آیه3 آیه4
4 2 4 4

عدد 4424 مضرب 7 می باشد :4424 = 7 × 632

وکلماتی که فاقد حرفی از حروف لفظ جلاله نیز چنین است:

آیه1 آیه2 آیه3 آیه4
0 0 1 2

عدد 2100 مضرب 7 می باشد: 2100 = 7 × 300اعجاز عددی در یک آیه
اکنون در آیه سوم سوره :(لم یلد ولم یولد) تأمل کنید که چه نظم وتناسب شگفت آوری دارد:
این آیه که خداوند در آن خود را از داشتن فرزند و زاده شدن منزه دانسته ، با وجود داشتن کلمات قلیل (12 حرف) غنی از اعجاز ودلایل آن است . در پنج بخش این آیه اسرارعددی شگفت آوری نهفته که شک درآن ممکن نیست . آیا این معجزه شگرف دلیل یکتایی خدای عز وجل نیست؟
تناسب شگرف آیه سوم سوره اخلاص با بسمله
دراین آیه عظیم معجزه ای برپایه حروف : (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ) وجود دارد، حروف هرکلمه از کلمات بسمله با کلمات (لم یلد ولم یولد) بانظم مُحکَمی تناسب دارد.

کلمه (بسم)


حرف مشترک بین این کلمه وآیه حرف میم است که اگربررسی شود نتیجه وجود حرف میم درهرکلمه آیه چنین می شود:

لم یلد و لم ولد
1 0 0 1 0


(بسم) یعنی 1001 هم ازمضارب هفت است: 01001 = 7 × 11 × 0143


اسم (الله)


حرف مشترک بین اسم (الله) وآیه (لم یلد ولم یولد) حرف لام است که اگربررسی شود نتیجه وجود حرف لام درهرکلمه آیه چنین می شود:

لم یلد و لم یولد
1 1 0 1 1


وعدد 11011 توزیع حروف اسم (الله) مضرب هفت است: 11011 = 7 × 1573


اسم (الرَّحْمنِ)حروف مشترک بین اسم (الرَّحْمنِ) وآیه لام ومیم است که اگربررسی شود نتیجه وجود دو حرف لام و میم درهرکلمه آیه چنین می شود:

لم یاد و لم یولد
2 1 0 2 1


عدد 12012 توزیع حروف اسم (الرَّحْمنِ) هم مضرب هفت است: 12012 = 7 × 1716


اسم (الرَّحِیمِ)حروف مشترک بین اسم و آیه لام و یاء ومیم است که اگربررسی شود نتیجه وجود حروف مذکور درهرکلمه آیه چنین می شود:

لم یلد و لم یولد
2 2 0 2 2


وعدد 22022 توزیع حروف اسم (الرَّحِیمِ) هم مضرب هفت است: 22022 = 7 × 3146

و اکنون می پرسیم آیا ممکن است این چهارتکرار در چهار آیه تصادفی باشد وهمه مضرب هفت گردند ؟
اگر حاصل تقسیم اعدا مذکور برهفت را بنویسیم داریم :
1 ـ کلمه (بسم): 0143
2 ـ کلمه (الله): 1573
3 ـ کلمه (الرَّحْمنِ): 1716
4 ـ کلمه (الرَّحِیمِ): 3146
یعنی به ترتیب داریم :


بسم الله الرحمن الرحیم
0143 1573 1716 3146

عدد متشکل از ردیف این ارقام که 16 رقمی است هم مضرب هفت است :
3146171615730143 = 7 × 449453087961449


(أحد) تجلَّى می کند ...در این آیه عظیم ارقام ونظم وتناسبی است که گواه وحدانیت ویکتایی خدای تعالی است . از نامهای زیبای خدا وصفاتش (الأحد) است که انبازی ندارد. اگر کلمات آیة و تعداد حروفی از اسم (الأحد) یعنی حروف: ا ل ح د را بنویسیم داریم:

لم یلد و لم یولد
1 2 0 1 2

عدد 21021 (و مقلوب آن 12012) هم ازمضارب هفت و هم دو بارقابل قسمت بر آن است که تأکید می کنم این نظم صادر از خدای واحد أحد سبحانه و تعالى است : 21021 = 7 × 7 × 429

حتى هنگامی که در هر کلمه حروف (أحد) بدون (ال) را بجوییم نیز این نظام پابرجاست:

لم یلد و لم یولد
0 1 0 0 1


یعنی عدد توزیع حروف از مضارب هفت است:
10010 = 7 × 1430

شگفت آور آنکه حاصل قسمت این دو عدد یعنی 429 و 1430 نیز اگر درکنار هم نوشته شود (1430429 ) نیز مضرب هفت است: 1430429 = 7 × 204347

این تناسبات شگفت آور با عدد هفت دلیل قاطعی است بر آنکه خداوند تعالی حروف قرآن و نظم و ترتیب آن را به شکلی محکم و متین آورده که نظیر آن را نمی توان آورد.
أسماء الله الحسنى و آیه سوم سوره اخلاص
بیشتر نامهای زیبای خدا در این آیه متجلی است مثلا توزیع حروف اسم (المبدئ):
لم یلد و لم یولد
2 3 0 2 3

که عدد 32032 مضرب هفت است : 32032 = 7 × 4576

اسم (القدیر) :لم یلد و لم یولد
1 3 0 1 3

که عدد 31031 هم مضرب هفت است : 31031 = 7 × 4433

وشگفت آورتر آنکه این مطلب درهردو حالت معرفه و غیرمعرفه اسم مشاهده می شود مثلا در: (الصَّمد) یا (صَمَد)، قاعده ثابت است.


اولین حرف و آخرین حرف آیه
از عظمت کتاب خداوند تعالى آنکه کتابی است کامل در سوره ها و آیاتش ، و درتکرار اولین حرف و آخرین حرف در آیه نظم عددی محکمی مشهود است که در همه کتاب خدا هست.


1 ـ توزیع حرف لام: اگرآیه را با تعد اد حرف لام در کلماتش بنویسیم داریم:

لم یلد و لم یولد
1 1 0 1 1


عدد توزیع حرف لام یعنی (11011) مضرب هفت است .


2 ـ توزیع حرف دال: اگرآیه را با تعداد حرف دال در کلماتش بنویسیم داریم:

لم یلد و لم یولد
0 1 0 0 1

وعدد 10010 هم مضرب هفت است .

پس هم اولین وهم آخرین حرف آیه براساس نظم عددی مبتنی بر هفت توزیع شده است.

حروف (الـم)
دراین آیه نظمی براساس حروف الف ولام ومیم وجود دارد ، این بارهم آیه رابراساس تعداد کلمات (ا ل م) می نویسیم :

لم یلد و لم یولد
2 1 0 2 1


عدد 12012 و مقلوب آن
21021 برای توزیع (الم) هم از مضارب هفت است . این موزد برای اسم (الأحد) هم مطرح شد.

نکته عجیبی از عجائب قرآن
از عجائب آیه (لم یلد ولم یولد) آنکه همه اعدادی که ذکر شد بر 7 قابل قسمت است و این اعداد بر (11) هم از دو طرف قابل قسمت است و این عدد به حساب ابجد برابر (هو) می شود !! و این خود دلیلی بر وحدانیت خداست چرا که عدد (11) از دو (1) و (1) ترکیب شده و تاکید بر وحدانیت خداوند تعالی است.


وجالب آنکه این اعدادبر 13 هم قابل قسمت است که عدد اول است و نمایند عدد سالهای دعوت در مکه است.به مجموعه عملیات زیرتوجه فرمایید که اعداد بدون استثناء بر (7) و (11) و (13) تناسب دارند:
1001 = 7 × 11 × 13 × 1
11011 = 7 × 11 × 13 × 11
2002 = 7 × 11 × 13 × ×2
12012 = 7 × 11 × 13 × 12
21021 = 7 × 11 × 13 × 21
22022 = 7 × 11 × 13 × 22
31031 = 7 × 11 × 13 × 31
13013 = 7 × 11 × 13 × 13
32032 = 7 × 11 × 13 × 32
23023 = 7 × 11 × 13 × 23


این نتایج عجیب تصادفی بدست نیامده است . اگر براساس قانون احتمالات بخواهیم سخن گوییم احتمال آن یک در یک میلیون میلیارد میلیارد (یعنی یک با سی صفردرمقابل آن !) است . برای همین می توان گفت که بشر از تقلید حتی یک آیه قرآن ناتوان است چه رسد به کل قرآن ؟

نکته آخر آنکه اگرهر سه عدد: 7-11-13 را درهم ضرب کنیم عدد حاصل یعنی: 1001 هم تأکیدی بر عدد یک است و دلیلی بر وحدانیت خداوند یگانه یکتا (الله الواحد الأحد).أسماء الله در سوره اخلاص
کیفیت تجلی أسماء الله الحسنى درسوره اخلاص که سوره توحید است دلیل عینی و عددی قوی بر إحکام حروف اسمای حسنای الهی درآیات کتابش قرآن است تا قدرت او برهرچیز را نشان دهد و أن الله هو الواحد الأحد لم یتخذ ولداً ولا یساویه شیء فهو خالق کل شیء، سبحانه وتعالى عما یشرکون.


توزیع حروف اسم (الملک)


(الملک) اسمی از أسماء الله الحسنى است، یقول تعالى: (هُوَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ) [الحشر: 59/23]. وازعظمت قرآن آنکه هر حرف آن بمقدار ونظام مُحکَم وضع شده است. وکسی که سوره اخلاص را نازل کرده (الملِک) تبارک وتعالى است، برای همین حروف اسمش را درون این سوره بانظم عددی متناسب با عدد هفت مقررفرمود تا دریابیم و بدانیم که : (أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْماً) [الطلاق: 65/12].

اگرکلمات سوره اخلاص را نوشته و عدد حروف اسم (الملک) یعنی حروف: ا ل م ک را در آن بنویسیم داریم:

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

1

0

3

1

3

3

 

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

1

0

2

1

0

2

1

1

2

1

عدد حاصل یعنی 12112012012331301 مضرب هفت است :
12112012012331301 = 7 × 1730287430333043


وگرچه این نتیجه شگفت آور است اام شاید کسی بگوید این نتیجه تصادفی است لذا خداوند تعالی نظم دیگری برای تأکید بر این نتیجه قرار داداه است یعنی اگرتعداد حروف اسم (الملک) در هرآیه را محاسبه کنیم حاصل چنین است:

آیه1 آیه2 آیه3 آیه4
5 6 6 7

یعنی عدد 7665 مضرب هفت است : 7665 = 7 × 1095
آیا این نظم شگفت آور نیست؟


توزیع حروف اسم (القدُّوس)


واین نظم با حروف اسم (القدوس)، نیز مشاهده می شود : ا ل ق د و س:

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

2

1

3

2

3

3لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

1

1

3

1

1

0

1

2

2


عدد توزیع حروف (القدوس) یعنی: 22101131121332312 هم مضرب هفت است :
22101131121332312 = 7 × 3157304445904616

اعجاز ادامه دارد چرا که عدد حروف در هر آیه به قرار زیر است :

آیه1 آیه2 آیه3 آیه4
8 6 8 7

عدد توزیع حروف (القدوس) یعنی 7868 مضرب هفت است : 7868 = 7 × 1124

وسبحان الله العظیم! خود نظم تماماً با هر دو اسم تکرار شده است آیا این امر تصادفی است ؟


و می پرسیم :

آیا برای انسانی هر قدر هم توانا ممکن است که نصی ادبی با این نظم عددی بیافریند؟ در کتاب خداوند عَزَّ وجَلَّ هر قدر بگردیم خلل و اختلافی - چه دربلاغت و معانی و چه در اعجاز علمی و عددی - نمی توانیم پیدا کنیم و صدق الله سبحانه وتعالى عندما یقول عن کتابه: (لا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ) [فصلت: 41/42].


*نظم شگرف دو اسم از أسماء الله
اکنون در نظم متعاکس توزیع حروف دو اسم: (الخالق البارئ) تأمل و تدبر کنید که عدد توزیع حروف (الخالق) و مقلوب عدد توزیع حروف (البارئ) در سوره هر دو مضرب هفت هستند.توزیع حروف اسم (الخالق) عَزَّ وجَلَّ در کلمات سوره


به روش پیشگفته عدد حروف (الخالق) ، یعنی حروف ا ل خ ق درسوره چنین است:

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

2

0

3

1

3

2لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

1 0

1

1 0

1

0

1

1

1

وعدد توزیع حروف اسم (الخالق) مضرب هفت:
11101011011231302= 7 × 15858715890186

توزیع حروف اسم (البارئ) تعالى درکلمات سوره


برای حروف کلمة (البارئ) سبحانه وتعالى، یعنی حروف ا ل ب ر ی اعداد چنین است:

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

1

0

3

1

3

2لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

0

1

2

0

1

1

1

1

1

از مقلوب یا معکوس آن یعنی اگرعدد از راست به چپ (از قل به طرف أحد) خوانده شود عدد 10313212012011111 به دست می آید که مضرب هفت است :
10313212012011111 = 7 × 1473316001715873

تنوع وتعدد أسلوبهای اعجاز عددی موجب ازدیاد پیچیدگی معجزه عددی قرآن و محال تر شدن تقلید این معجزه توسط انسانهاست . برای همین می توان گفت که تعداد نظم های عددی این کتاب بزرگ پایان ناپذیر است!
توزیع حروف اسم (الخالق) و اسم (البارئ) بنحوی که یاد شد کار انسان نیست بلکه کار پروردگار انسانهاست .

و  به عظمت کلام خدا بنگرید : (قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً) [الکهف:18/109]. و اگردر بسیاری از أسماء الله الحسنى تأمل کنیم این نظم پابرجاست مثلاً اسم (البصیر) و اسم (العدل) از این نظم پیروی می کنند... به موارد دیگر توجه فرمایید :

(المحصی) و سوره اخلاص


این بار سوره راکامل وبا بسمله و تعداد حروف کلمة (المحصی) یعنی ا ل م ح ص ی را درآن می نویسیم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

1

3

4

5

1

0

3

2

3

4


لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

2

0 2

2

0 2

1

1

1

2


عدد توزیع حروف (المحصی) در کلمات سوره یعنی 211120220224323015431  هم مضرب هفت است :
211120220224323015431 = 7 × 30160031460617573633


این نظم عجیب حتی دراجزای سوره هم وجود دارد اگرتعداد هرحرف اسم (المحصی) سبحانه وتعالى را در هرکلمه جزء اثباتی (بسمله و آیه نخست سوره) بنویسیم داریم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

1

3

4

5

1 0 3 2 3

4


وعدد 4323015431 هم ازمضارب هفت است :
4323015431 = 7 × 617573633

در جزء نفی (آیات دوم وسوم سوره ) داریم :

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

2

0

2

2

0

2

1

1

1

2


وعدد 21112022022 هم ازمضارب هفت است :
21112022022 = 7 × 3016003146

و حتى اگر با یک آیه محاسبه را تکرار کنیم داریم :

لم یلد و لم یولد
2 2 0 2 2


عدد
22022 هم ازمضارب هفت است : 22022 = 7 × 3146

و لم یکن له کفوا احد
0 2 1 1 1 2

عدد 211120
هم ازمضارب هفت است : 211120= 7 ×30160

این نتایج قطعی الثبوت تأکید می کند که خداوند تعالی این آیات را به این شکل شگفت آور إحکام بخشیده است و جز رب السماوات السبع کسی را توان این کار نیست .
برای همین به مدعیانی که در قرآن شک دارند باید گفت: (فَلْیَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کَانُوا صَادِقِینَ) [الطور: 52/34]. ما در قرن 21 میلادی هستیم و هنوز کسی نتوانسته در برابر این تحدی قد عَلَم کند (و هرکه کرد رسوا شد) و مگر کسی می تواند چون قرآن بیاورد ؟

اکنون به اسم (المبدئ)، می پردازیم ، یقول عز وجل: (وَهُوَ الَّذِی یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ) [الروم: 30/27].

المبـدئ


توزیع حروف (المبدئ)، یعنی: ا ل م ب د ی بدین قرار است :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

2

3

3

4

1

0

3

2

3

4لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

3

0

2

3

0

2

1

1

1

2


وعدد حاصل مضرب هفت :
211120320324323014332= 7 × 30160045760617573476

و این نظم در دو جزء نفی و اثبات سوره تکرار می شود، در جزء اثباتی :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

2

3

3

4

1

0 3

2

3

4


عدد: 4323014332 مضرب هفت است ودر جزء نفی :

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

2

3

0

2

3

0

2

1

1

1

2


عدد: 21112032032 دو بار بر هفت بخشپذیر است .

و این دلیل و تأکیدی از خداوند عز وجل به زبان عدد است که اوست یگانه یکتایی که نه زاییده و نه زاده شده (أنه واحد أحد لم یلد ولم یولد!) و این نظم در هر آیه تکرار می شود:

لم
یلد و لم یولد
2 3 0 2 3

وعدد 32032 برهفت بخشپذیر است : 32032 = 7 × 4576

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

0

2

1

1

1

2


عدد 211120 برهفت بخشپذیر است: 211120 = 7 × 30160

شاید کسی بگوید این موارد تصادفی است؛ پس به دو اسم متلازم می پردازیم :
از اسمهای وارده درقرآن قوله تعالى است:(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) [البروج: 85/14]. نظم مذکور دراین مورد هم صادق است .

توزیع حروف اسم (الغفور)حروف این اسم یعنی ا ل غ ف و ر را به قرار زیر می نویسیم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

3

3

1

1

3

1

3

2لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

1

1

1

2

1

1

0

1

3

1

عدد حاصل برهفت بخشپذیر است :
131011211112313113330= 7 × 18715887301759016190

توزیع حروف اسم (الودود)وحروف اسم (الودود) یعنی حروف ا ل و د هم ازاین نظم پیروی می کنند:

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

2

2 1

1

3

2

3

3لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

1

1

3

1

1

0

1

2

2


وعدد حاصل برهفت بخشپذیر است :
221011311213323112230= 7 × 31573044459046158890

اسم (اللطیف)


توزیع حروف (اللطیف) یعنی ا ل ط ی ف به قرار زیر است :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

2

3

1

0

3

1

3

2لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

0

1

2

0

1

1

1

2

1


وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :
121110210212313013230= 7 × 17301458601759001890

اسم (الولیّ)


توزیع حروف (الولیّ) یعنی ا ل و ی
هم چنین است :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

3

2

3

1

1

3

1

3

2لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

1

1

3

1

1

1

1

2

1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :
121111311212313113230= 7 × 17301615887473301890
عبارات قرآنی هم با نظمی مُحکم تجلی می کنند

تجلی اسمهای زیبای الهی را ملاحظه کردید ، اکنون به برخی از عبارت قرآنی می پردازیم . خداوند تعالی درقرآن می فرماید (اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ) [الزمر: 39/62]،


توزیع حروف این عبارت یعنی : ا ل هـ خ ق ک ش ی را بدین ترتیب می نویسیم :

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

4

2

3

2

1

4

1

4

2لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

2

0

1

2

0

1

2

2

2

1

وعدد حاصل بر هفت بخشپذیر :
122210210212414123240= 7 × 17458601458916303320سؤال: آیا إعجاز قرآن بر یک نظم عددی خاص متکی است ؟ پاسخ این پرسش در را بخش نظم حروف و ارائه نظم انباشتی ارائه می دهیم تا با یقین و تدبر بخوانیم : (وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً) [النساء: 4/82].

اعجاز با بسمله ادامه داردعدد حروف هر آیه همراه با بسمله می نویسیم :

بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

19

11

9

12 15

عدد حاصل یعنی 151291119 ز مضارب هفت است :
151291119 = 7 × 21613017

و اگر اولین عدد یعنی 19 را با آخرین عدد یعنی 15 با هم در نظرگیریم هم عدد حاصل یعنی 1519 از مضارب هفت است آن هم دو بار: 1519 = 7 × 7 × 31

حتی اگر تعداد حروف بسمله رادر هریک از موارد یاد شده بنویسیم داریم:

(بسم الله الرحمن الرحیم):عدد حروف بسمله 19 حرف
(قل هو الله أحد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 8 حرف.
(الله الصمد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 7 حرف.
(لم یلد ولم یولد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 8 حرف.
(ولم یکن له کفُواً أحد):عدد حروف بسمله در کلمات این آیه 9 حرف.

و اگر آنها را مرتب بنویسیم می شود :

بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

19

8

7

8

9


و عدد حاصل یعنی 987819 هم از مضارب هفت است :
987819 = 7 × 141117

حروف (الـم)

حروف (الم) الف و لام و میم درآیات به این ترتیب است:

(
بسم الله الرحمن الرحیم): عدد حروف (الم) 10
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): عدد حروف (الم) 5
(اللَّهُ الصَّمَدُ): عدد حروف (الم) 6
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): عدد حروف (الم) 6
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): عدد حروف (الم) 5
که اگر افقی بنویسیم می شود:


بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

10

5

6

6

5


این عدد یعنی 566510 هم از مضارب هفت است :
566510 = 7 × 80930

عجیب آنکه این نظم در اولین و آخرین حرف هم تکرار می شود!!


اولین حرف از (الم)

اولین حرف از (الم) یعنی ألف رادرهرآیه می نویسیم:

(بسم الله الرحمن الرحیم): تعداد حرف الف 3
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): تعداد حرف الف 2
(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرف الف 2
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): تعداد حرف الف 0
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرف الف 2

واگر مرتب بنویسیم می شود:


بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

3

2

2

0 2

عدد حاصل یعنی 20223 از مضارب هفت است :
20223 = 7 × 2889

آخرین حرف (الم)
این نظم درمورد حرف آخر یعنی میم هم به چشم می خورد:


(بسم الله الرحمن الرحیم): تعداد حرف میم 3
(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ): تعداد حرف میم 0
(اللَّهُ الصَّمَدُ): تعداد حرف میم 1
(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ): تعداد حرف میم 2
(وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ): تعداد حرف میم 1
اگرمرتب بنویسیم :


بسمله

آیه 1

آیه 2

آیه3

آیه 4

3

05

1

2

1

عدد حاصل یعنی 12103 از مضارب هفت وآن هم دوبار می باشد :
12103 = 7 × 7 × 247
و عجیب آنکه جمع هردو حاصل قسمت هم ار مضارب هفت است :
2889 + 247 = 3136
3136 = 7 × 7 × 64

 

نظم حروف سوره 66 حرفی توحیدبه حساب ابجد تعداد حروف سوره اخلاص 66 تاست (از بسمله تا احد) و ارزش عددی 66 برابر کلمه جلاله (الله) است. اما در سوره اخلاص نظم عددی دقیقی برای تعداد حروف کلمات وجود دارد که با فهم آن باید سجده کرد و به عبودیت در برابر حق اعتراف و به اسلام و قرآن افتخار کرد. اگر حروف این سوره را به روش تراکمی یا انباشتی محاسبه کنیم ( یعنی تعداد حروف هر کلمه را با کلمه قبل جمع کنیم ) به نظم شگفت آور دیگری می رسیم و وجود این نظم تراکمی در کتاب خدا دلیل مادی و ملموس برحقانیت آن است:

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

3

7

13

19

21

23

27

30

34

39

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

41

44

45

47

51

52

54

57

59

63

66


این عدد شگفت آور 40 رقمی و بخشپذیر برهفت به دست می آید یعنی :
663595754525147454441393430272321191373

این است حقیقت نابود کننده باطل و راهی برای اثبات حقانیت قرآن و اسلوبهای متعدد اثبات اعجاز عددی در قرآن که بزرگترین کتاب روی زمین است .

توزیع کلماتی که حاوی حروف اسم (الله) است
هنگامی که در سوره توحید می نگریم درمی یابیم که برخی ارز کلمات حاوی حروفی از لفظ جلاله (الله) است و برخی دیگر چنین نیست . اکنون به روش دودویی Binaryبه این موضوع می پرداریم یعنی به وجود حرف عدد یک و به عدم وجود ان عدد صفر می دهیم و تمام سوره را می نویسیم توجه شود که :


عدد 1 یعنی وجود یک یا چند حروف اسم (الله) درکلمه.
عدد 0 یعنی عدم وجود یک یا چند حروف اسم (الله) درکلمه.


بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

عدد 21 زقمی حاصل هم بر هفت بخشپذیر است :
111010110111111111110= 7 × 15858587158730158730
بدیهی که خواننده محترم می داند که در زمان پیامبراعظم (ص) روش دودویی و استفاده از صفر و یک برای محاسبات مطرح نبوده است و این خود تأکیدی است بر تازگی قرآن در همه زمانها و  بی پایانی عجائبش .

توزیع شگفت آور هر حرف از حروف (الله)
در سطور پیشین دیدیم که توزیع حروف اسمهای زیبای خداوندی چگونه است . اکنون به روش دودویی به محاسبه تک تک حروف لفظ جلاله می پردازیم :

توزیع حرف ألف

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

1

1

1

0

0

1

1

1

1

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

0

0 0

0

0

0

0

0

0 1

1


وعدد حاصل برهفت بخشپذیراست :
110000000001111001110= 7 × 15714285714444428730


توزیع حرف لام

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

2 1

1

1

0

2

0

2

1

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

0

وعدد حاصل برهفت بخشپذیراست :

001010110111202011120= 7 × 144301444457470160


توزیع حرف هاء

بسم

الله

الرحمن

الرحیم

قل

هو

الله

أحد

الله

الصمد

0

1

0

0

0

1

1

0 1 0

لم

یلد

و

لم

یولد

و

لم

یکن

له

کفواً

أحد

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

و مقلوب عدد حاصل (از بسم به طرف أحد ) بر هفت بخشپذیراست :
010001101000000000100= 7 × 1428728714285714300

قبلا هم شاهد این نظم بدیع بوده ایم و توزیع حرف اول وآخر عکس هم بوده است :

توزیع اولین حرف در اسم (الله)      توزیع آخرین حرف در اسم (الله)
       ألف از چپ به راست                     هاء از راست به چپآیا این اعداد بزرگ دلیلی برآن نیست که قرآن را خداوند عَزَّ وجَلَّ نازل فرموده است؟

وصدق الله القائل عن کلماته: (وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ) [لقمان: 31/27].

ما دراین نوشتار اثبات کردیم که آوردن سوره ای کوچک مانند سوره اخلاص محال است چه رسد به آوردن کتابی نظیرقرآن عظیم. و این فضل خداست که مارا به ارائه این برهانهای ملموس و قابل فهم همگان - یعنی زبان اعداد - هدایت فرمود والحمدلله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا

واین تصدیق سخن حبیب خدا و محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فریقین نقل کرده اند که عجائب قرآن پایان ندارد :
وهذا تصدیق لقول الحبیب الأعظم علیه الصلاة والسلام عندما وصف القرآن بقوله: (ولا تنقضی عجائبه) [رواه الترمذی] بحارالأنوار 89 24 باب 1- فضل القرآن و إعجازه و [تفسیر العیاشی‏] عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَى الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّا إِذَا کُنَّا عِنْدَکَ سَمِعْنَا الَّذِی نَسُدُّ بِهِ دِینَنَا وَ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِکَ سَمِعْنَا أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةً مَغْمُوسَةً لَا نَدْرِی مَا هِیَ قَالَ أَ وَ قَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ سَیَکُونُ فِی أُمَّتِکَ فِتْنَةٌ قُلْتُ فَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا فَقَالَ کِتَابُ اللَّهِ فِیهِ بَیَانُ مَا قَبْلَکُمْ مِنْ خَیْرٍ وَ خَبَرُ مَا بَعْدَکُمْ وَ حُکْمُ مَا بَیْنَکُمْ وَ هُوَ الْفَصْلُ لَیْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ وَلِیَهُ مِنْ جَبَّارٍ فَعَمِلَ بِغَیْرِهِ قَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنِ الْتَمَسَ الْهُدَى فِی غَیْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِینُ وَ هُوَ الذِّکْرُ الْحَکِیمُ وَ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ لَا تُزَیِّفُهُ الْأَهْوَاءُ وَ لَا تُلَبِّسُهُ الْأَلْسِنَةُ وَ لَا یَخْلُقُ عَنِ الرَّدِّ وَ لَا تَنْقَضِی عَجَائِبُهُ وَ لَا یَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ هُوَ الَّذِی لَمْ تُکِنَّهُ الْجِنُّ إِذَ سَمِعَهُ أَنْ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ هُدِیَ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ هُوَ الْکِتَابُ الْعَزِیزُ الَّذِی لا یَأْتِیهِ الْباطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ.
*****************
شگفتی های سوره اخلاص قبلا اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و چند جای دیگرناقص منتشر شده

***********************

تکمله :

قرائت سوره توحید برابرقرائت یک سوم قرآن است آیا مشکل است روزی سه بار آن را بخوانیم که معادل ختم قرآن است؟

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَیُّکُمْ یَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ سَلْمَانُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ص فَأَیُّکُمْ یُحْیِی اللَّیْلَ قَالَ سَلْمَانُ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَأَیُّکُمْ یَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَغَضِبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنَ الْفُرْسِ یُرِیدُ أَنْ یَفْتَخِرَ عَلَیْنَا مَعَاشِرَ قُرَیْشٍ قُلْتَ أَیُّکُمْ یَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ أَنَا وَ هُوَ أَکْثَرُ أَیَّامِهِ یَأْکُلُ وَ قُلْتَ أَیُّکُمْ یُحْیِی اللَّیْلَ فَقَالَ أَنَا وَ هُوَ أَکْثَرُ لَیْلِهِ نَائِمٌ وَ قُلْتَ أَیُّکُمْ یَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَقَالَ أَنَا وَ هُوَ أَکْثَرُ نَهَارِهِ صَامِتٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَهْ یَا فُلَانُ أَنَّى لَکَ بِمِثْلِ لُقْمَانَ الْحَکِیمِ سَلْهُ فَإِنَّهُ یُنَبِّئُکَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِسَلْمَانَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَیْسَ زَعَمْتَ أَنَّکَ تَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَأَیْتُکَ فِی أَکْثَرِ نَهَارِکَ تَأْکُلُ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنِّی أَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِی الشَّهْرِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ أَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ فَذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ فَقَالَ أَ لَیْسَ زَعَمْتَ أَنَّکَ تُحْیِی اللَّیْلَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَنْتَ أَکْثَرُ لَیْلِکَ نَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ حَبِیبِی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ بَاتَ عَلَى طُهْرٍ فَکَأَنَّمَا أَحْیَا اللَّیْلَ کُلَّهُ فَأَنَا أَبِیتُ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ زَعَمْتَ أَنَّکَ تَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِی کُلِّ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتَ أَکْثَرُ أَیَّامِکَ صَامِتٌ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ حَبِیبِی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لِعَلِیٍّ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَثَلُکَ فِی أُمَّتِی مَثَلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَیْنِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَیِ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَمَنْ أَحَبَّکَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ کَمَلَ لَهُ ثُلُثُ الْإِیمَانِ وَ مَنْ أَحَبَّکَ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَقَدْ کَمَلَ لَهُ ثُلُثَا الْإِیمَانِ وَ مَنْ أَحَبَّکَ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ نَصَرَکَ بِیَدِهِ فَقَدِ اسْتَکْمَلَ الْإِیمَانَ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ یَا عَلِیُّ لَوْ أَحَبَّکَ أَهْلُ الْأَرْضِ کَمَحَبَّةِ أَهْلِ السَّمَاءِ لَکَ لَمَا عُذِّبَ أَحَدٌ بِالنَّارِ وَ أَنَا أَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَامَ وَ کَأَنَّهُ قَدْ أُلْقِمَ حَجَراً (بحارالأنوار ج73 ص181)

بحارالأنوار 89 351 باب 124- فضائل سورة التوحید زائدا ع
وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ أَ مَا یَسْتَطِیعُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی لَیْلِهِ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

 

بحارالأنوار 89 353 باب 124- فضائل سورة التوحید
وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَکَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ قَرَأَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ فَکَأَنَّمَا قَرَأَ رُبُعَ الْقُرْآنِ

الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ الْعَادِیَاتِ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ (بحارالأنوار ج 89 ص 333)
کان رسول الله صلى الله علیه وسلم جالساً مع أصحابه ذات یومٍ فسألهم: أیعجز أحدکم أن یقرأ ثلث القرآن فی لیلة؟ فتعجبوا من ذلک السؤال الصعب، فکیف یمکن قراءة ثلث القرآن فی لیلة واحدة؟ ولکن الرسول الکریم صلى الله علیه وسلم الذی وصفه الله بأنه رؤوف رحیم بالمؤمنین، أخبرهم بسورة تساوی ثلث القرآن فقال لهم: (قُلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآن) [رواه البخاری].

****************************

دوستان برای کاری که هیچ امیدی به عملی شدنش ندارند: 1000بار (الله الصمد) بگویید به اذن خدا برگشت نداره واجابت می شود.

حضرت باقر(ع) فرمود: اگر از برای علمی که خدای متعال به من عطا نموده، حمله‌ای می‌یافتم(یعنی کسی که بتواند بفهمد و تحمل نماید)، هر آینه منتشر می‌نمودم تمام حقایق توحید و اسلام و ایمان و دین و شرایع را از اسم الصمد

خواص مداومت بر اسم الصمد

می‌گویند هر که بر اسم الصمد مداومت کند، آثار تجلی صمدانی ظاهر شده و وی را از مرض جوع و گرسنگی خلاص کند. عدد مکتوبه‌اش (برای تکرار) 134 است.

 

 

کد خبر 309615

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 70
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • یک رفیق قدیمی IR ۰۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  50 17
  حالا که صحبت از آیه وسوره شد یه توصیه دوستانه عزیزان بنده قدرت دعای یونسیه را دیدم خواهشمندم دوستان حتما بخوانند لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نوشته دقیقشو از اینترنت سرچ کنید تا قدرت خداوند را ببینید
  • بی نام EU ۰۴:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   9 17
   این آدم عجب رویی داره... :)) عجب اعتماد به نفسی!! :)) خودشو زده به خواب و نمیشه بیدارش کرد به این زوری ها... خدایا هر کسی را دکتر نفرما...
  • بی نام IR ۰۵:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   15 2
   من متاسفانه دقیقا متوجه نشدم.
  • حجت A1 ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
   21 3
   پیامبر ماه رو دو نیم کرد همین نفهم های به ظاهر عاقل به جای ایمان آوردن ؟ میگفتن عجب جادوگری
 • فامیل دور MY ۰۲:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  اگر من هم اندازه شما بیکار بودم و وقت داشتم، می نشستم و از شعرهای ساسی مانکن هم این همه عدد جالب درمی اوردم
  • بی نام IR ۰۵:۲۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   تو كه هيچي اگر تمام مردم دنيا هم جمع بشن نميتونن مثل اين جور اعجازي را تو هيچ كتبي پيدا كنند. پس اگر به قرآن اعتقاد نداري لااقل به دين افراد احترام بذار.
  • مهرداد از شیراز A1 ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   (ببخشید مجبورم که ی کم بی ادب باشم خواهشا و لطفا پیاممو بذارید) فقط ی جمله بهت میگم فامیل دور و اونهم واقعا خاک برسرت که این دو رو باهم مقایسه میکنی خبر آنلاین اگه پیاممو نذاری مدیونی
  • بی نام A1 ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   13 26
   خیلی خوبه که این پیام رو حذف نکردین. این واکنش خیلی ها به همچین چیزاییه که از قرآن ذکر میشه و خدا وکیلی هم این معجزه های آبکی بیشتر وقتها باعث تمسخر کتاب مقدسمون میشه.
  • كامران IR ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   بعد ازنوشتن چند سطر توسط نويسنده ، اندر احوالات كامنت گذاران خبرآنلاين به اين نتيجه ميرسيم كه واقعيت اين است كه گروهي فقط دنبال خالي كردن عقده هاي خود بصورت كامنت هستند و از درك و تفكيك اخبار و مطالب عاجز و اين شايد ناشي از درج اخباركم عمق از طرف خبرآنلاين باشد كه اينگونه به اعجاز قرآن ميتازند
  • بی نام A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   استغفرالله ربی و اتوب الیه خدایا من به جای این بنده ناخلف از درگاهت عذر می خواهم همه ما را به خاطر خودخواهی ها و غرور و کج فهمی ها و نا دانی هایمان ببخش العفو
  • بی نام A1 ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   34 68
   چقدر باید انسان نادان و جاهل باشد که کلام الهی را با شعر یک .... مقایسه کند استغفرالله به نظر من این توهین به قران است لطفا این کامنت که از طرف یک بی شعور است را بردارید
  • بی نام IR ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   30 36
   اگه مردی و از دهنت حرف میزنی بشین عدداشو در بیار
  • بی نام A1 ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   19 28
   خواهشا چیزی رو که نمی خونی دربارش نظر نده
  • مهدی A1 ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۱۱
   37 15
   خواهش میکنم این کامنت رو حذف نکنید برات متاسفم یک خواننده اشغال رو با کلام خدا مقایسه میکنی مرگ بر منافق مرگ بر ضد ولایت فقیه
  • mitra IR ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
   13 9
   باشه بیا شروع کنیم باور کن یبیشتر از 3 تا شباهت مسخره پیدا نمیکنی عزیزم
  • پارسا A1 ۰۵:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
   22 1
   شاید یک روز یا یک لحظه متوجه بشید که همه چیز رو نمیشه به شوخی گرفت...
  • بی نام IR ۱۸:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
   12 1
   اگه خیلی ادعا داری یه سوره از سوره های قرآن را بیاور تا ما همه چیز را کنار بزاریم
  • نازی A1 ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۷
   8 39
   چرا راه دور بریم پیش ساسی مانکن اصلا بیاین بریم سراغ اعجاز ریاضی در "اتل متل توتوله": در جمله‌ی اتل متل توتوله، حرف "ت" چهار بار تکرار شده است که تعداد 4 فصل سال است. حرف "ل" 3 بار تکرار شده است که تعداد ماه‌های هر فصل است. از حاصلضرب این دو 4 ضربدر 3 مساوی با 12 است. پس تعداد 12 ماه سال بدست می‌آید، و مهمتر اینکه تعداد تمام حروف اتل متل توتوله 12 حرف است. آیا به راستی این نظم و ترتیب را خالقی نیست ؟ آیا فکر می کنید این هماهنگی بی هدف و بی منشاء بوده است ؟ اینم برای اون دوستانی که میگفتن همچین اعجازی هیچ جا پیدا نمیشه، در یه جمله سه کلمه ای پیدا شد
 • بی نام A1 ۰۲:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  46 12
  حالا هی به این کارت ادامه بده....
 • بهروز IR ۰۴:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  87 25
  شما را به خدا قسم، دست از این کارها بردارید. بررسی کنید ولی آن را حجّت اعجاز بودن قرآن الهی معرفی نکنید. حتّی اگر به این محاسبات شما، می‌شد اطلاق اعجاز کرد، باز هم دون شأن رساله‌ی الهی بود که بجای بررسی و تبیین مفهوم آیات صریح و حلّ اشکالات ادراکی، مثل "اجیب دعوت الداع اذا دعان" به این امور مشغول شد. قرآن کتاب هدایت است. نه رمّان و شاهکار ادبی است، نه مرجع ریاضیّات است و نه مشابه هیچ کتاب بشر نوشت دیگر. ما انسان‌ها استعداد شگرفی در یافتن الگو در همه چیز داریم. چند بار در ابرهای آسمان تمثال افراد بزرگ را شناخته‌ایم؟ چند بار باریکه‌های جریان آب در چشم ما به نوشته مانده است؟ چند بار رطوبت روی دیوارهای کاهگلی را به حضرت عبّاس و یا دیگر بزرگان تشبیه کرده‌ایم؟
  • امیر IR ۰۵:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   13 4
   با سلام خدمت دوست عزیز. البته بنده نظر شمارا قبول دارم ولی تقدس قرآن نه فقط برای این است که ارسال کننده و تدوینگرش خدای باریتعالی است بلکه یک برنامه دقیق و پر از شگفتی و راهنمای اعجاز آوری برای بشریت است.اینکه به دنبال اعجاز در قرآن باشیم یا نباشیم هیچ چیز از قداست و تمامیت قرآن و اصالت و نجابت آن کسر نمی کند. و بهتر است با مسائل خرافه ای که عده ای سست عنصر و ضعیف ایمان در موارد واقعا مسخره ای چون موضوعی که اشاره کردید،توجهی عجیب نشان می دهند مقایسه نشود.
  • محمد حسن A1 ۰۷:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
   17 5
   دوست عزیز "بهروز" همه مثل شما فکر نمیکنن! خیلیا فقط دنبال این هستن که بگن این کتاب معجزه نیست و فقط بیانی است از زبان رسول الله. و اگر شما از طرفداران قرآن هستید باید از این معادلات استقبال کنید و خوشحال هم بشید که کسانی هستند که زندگیشونو وقف قرآن کنن و هر روز اعجاز بیشتری از این کتاب الهی کشف کنن. ضمنا یادمون نره که قرآن کتاب همه جانبه است. پس هیچ وقت نگیم که مرجع چیزی نیست، چون فقط امام معصوم میتونه اسرار قرآن رو درک کنه... به دوست عزیزمون "فامیل دور" هم تبریک میگم که ایـــــــــــــنهمه سرش شلوغه و کار داره!! اما بهت پیشنهاد میکنم که حتما بشین و از اشعار ساسی مانکن این ارقامو دربیار و منتشر کن تا همه با اعجاز این خواننده(!!!!) هم آشنا بشن.
  • علی A1 ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
   9 2
   بسم الله الرحمن الرحیم سبحان رب السموات السبع و رب الارضین السبع دوست عزیز در این عصر لازم است ویژگی معجزه بودن آن برای همگان بیان شود. که این ویزگی در زمینه های مختلف علمی قابل تامل است. لذا با تشکر از زحمت این دوست عزیز بیان این مطالب منافاتی با هدف خداوند از نزول آن ندارد همچنانکه در هر عصری مردم از پیامبر وقت خود درخواست اعجاز می کردند ما هم در این عصر از این قاعده مستثنی نیستیم. والسلام علی من اتبع الهدی
 • بی نام IR ۰۴:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  17 17
  خبر آن لاين ...باور كردم كه مرض داري !!!!!!!!!!!!!!!
 • عنایت IR ۰۴:۱۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  7 2
  بسیار متشکریم و به شما تبریک می گوییم
 • ایرانی IR ۰۴:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  17 36
  توی قرن 21 اروپا و امریکا دارن سعی میکنن اسرار هستی رو کشف کنن اونوقت شماها با قرآن بازی ریاضی راه انداختید و بعنوان خبر منتشر می کنید. از هر کتابی با هر محتوایی میشه از این نسبتها و مضرب ها بدست آورد.
  • بی نام IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۷
   11 5
   میشه بدست بیاری واسمون؟
 • افشین IR ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  9 9
  ما ایرانی ها فقط به حاشیه سازی علاقه داریم و از اصل بازمانده ایم...رسانه دست این جور آدم هاست
 • بی نام A1 ۰۵:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  7 19
  آقا دوران اين حرفا گذشته , ديگه اينجور معجزه نشون دادن لوث شده
 • حس من FR ۰۵:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  11 11
  عالمان دینی ما چند تا " قل" پیدا کرده اند!!! 100 تا 1000 تا 2000 تا ... ما بالاخره نفهمیدیم در چند ایه اشاره شده قران را ساده برای عموم نگارش فرموده اند یا برای 99درصد مردم فراری از ریاضی و علم حساب چطور می تواند در عین تناقض کامل با نفرت اکثر مردم از ریاضی معجزات پیچیده ریاضی نشان دهنده معجزه ای گیرا باشد ... در حالیکه اکثر مردم که علاقه ای به ریاضی ندارند بیشتر استفاده از این نقطه ضعف آنهاست والا خدواند در جایی اشاره می کرد که مردم برای درک بهتر ریاضی یاد بگیرند در حالیکه در آن زمان طبق ایه ای از قران ، ساعت نماز شب را مردم نمی دانند و در انجا اشاره ای نمی شود که بروید یاد بگیرید بلکه می گوید شما نادانید و ساعت نماز را من برای شما تعیین می کنم.
 • مجيد IR ۰۵:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  4 4
  باسلام. دوست عزيز (نويسنده محترم)، شايد شما از روي دلسوزي و تشويق افراد به منظور رو آوردن به كتاب الهي اينكار را مي‌كني، اما براي اين هدف خود قران با همين آيات نورانيش كافي است و خداوند حتي اگر بصورت رياضي هم در آيات اعجاز كرده باشد در مقابل خود آيات و مفهوم آنها ( اعم از تحدّي ، پيشگويي ، درون شناسي ، آسيب شناسي ، درمان يابي ) كلماتي دارد كه خود هر يك معجزه است و نيازي به اين حرفها نيست. بازهم از حرص دروني شما قابل تقدير است ولي اين تذكر كوچك هم بگم كه بيشتر اينجور كارها (اثبات رياضياتي ) از ناحيه كساني است كه قران تنها را قبول دارند و عترت اهلبيت عليهم السلام را ناديده مي گيرند. براي اثبات مدعا بايد بگم اگر توانستيد در روايات معصومين عليهم السلام حتي يك نمونه پيدا كنيد. پس حواسمان باشد.
 • مسعود A1 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  5 7
  تو این مملکت اصل دین ول میشه میچسبیم به چیز ها حاشیه ایش.خبر جان داری یواش یواش سخیف میشی.
 • محسن IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  3 5
  هچکس منکر اعجاز قران نیست نظر دوستان اینه که بابا جان اعداد حجت اعجاز قران نیستند.
 • saeed IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  6 4
  معجزه های علمی که در قران امده بعد توسط دانشمندان کشف شده بهتر است تا این اعداد ابجد به نظر من مثلا جدا بودن اب شیرین و شور در بعضی دریاها
 • بی نام IR ۰۵:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  8 15
  من خودم داستانهايي كه در باره تعداد اسم ماه و سال و چميدونم زن و مرد و اينها تو قران ميشه رو چك كردم هيچ كدومش واقعيت نداشت لطمات اين كاراتون خيلي بيشتر از منفعتش هست
 • فربد A1 ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  6 10
  قرآن كريم بازي پازل نيست حضرت آقا. توبه كن و خجالت بكش.
 • بی نام A1 ۰۶:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  5 6
  الان با این محاسبات شما چه مشکلی حل شد؟ معنی تفکر در آیات خدا همینه ... عزیز متفکر، یکم معنی آیه ها رو بخونیم و بهش فکر کنیم موثر رتر از ارائه این فرمول های بدرد نخور نیست....
 • بی نام IR ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  5 6
  آخه به جاي اينكه به اصل قضيه بپردازين اين بازيا رو در اوردين ؟ تو همش خودشو يه جورايي به هفت رسونده متاسفم بابا دستورات قرآن رو تو زندگي به كار بگيريم اين بازي با اعداد به درد كسي نميخوره!
 • مجید هلاکویی A1 ۰۶:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  7 2
  سوره توحید ...........او این چنین گفت .................. با خود می گفتم من با تمامی وجود قبول دارم که تمامی هستی و تمامی علم می گوید او هست و او یگانه است ...... اما او کیست ؟ او این چنین گفت : او حق است ....... از او پرسیدم برای چه مرا آفریده مگر نیازی داشته ؟ این بار او گفت : منظور از یگانگی حق بی همتا بودن اوست پس چون بی همتاست بنابراین بی نیاز هم هست . قبول کردم چون نیک می دانستم که بی همتایی بی نیاز بودن را به همراه دارد ......... این بار از او پرسیدم چرا زاییده نشده و نزاییده است کسی را ؟ این بار او این چنین گفت : چون بی نیاز است ........ ای انسان وقتی متولد می شوی به بقیه نیازمندی و ازدواج می کنی چون دوباره نیازمندی . اما حضرت حق بی نیاز است ...........
 • محمدرضا A1 ۰۶:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  4 6
  قرآن ، قرآن است ، واضح و روشن ! خداوند برای اثبات حقانیت خود به اعداد و مضارب عدد 7 نیاز ندارد ، خواندن قرآن به زبان فارسی ، انگلیسی یا حتی چینی هم لذت بخش و روح افزاست .شما میگویید : " دوستان برای کاری که هیچ امیدی به عملی شدنش ندارند: 1000بار (الله الصمد) بگویید به اذن خدا برگشت نداره واجابت می شود. " بازی کامپیوتری انجام دادید تا حالا !؟ از این رمز ها اونجا هم هست ، یعنی اگر بنده 999 بار بگویم الله صمد خداوند مرا میراند !؟ به بزرگی خداوند متعال شکی نیست ، خداوند به انسان عقل و درایت عنایت فرمودند تا به امور خویش برسد نه اینکه همه چیز را رها کرده و برای " کار نشد " 1000 بار الله صمد ذکر کند .
 • ئاسو IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  11 10
  اعجاز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اعجاز یعنی کاری که بشر از انجام آن ناتوان باشه، برید اشعار شاعران بزرگ رو بخونید تا متوجه بشید که با کلمات چه کارهایی که نکردند بعضی ها اخیرا قرآن رو دستمایه خوبی برای کسب نام و درآمد قرار دادند
 • محسن A1 ۰۷:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  7 16
  مرامی دیگه نکن این کارها رو باعث میشی ما بخندیم اونوقت سوسک میشیم :) آفرین.
 • آرش IR ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  8 5
  شما مثل اینکه ول کن نیستی.به ولله با این تحقیقت داری به اسلام ضربه میزنی.طبق گفته ی خودت که میگی با این تحقیقم شاید یه نفر هم هدایت بشه ، به خدا عوضش صد ها نفر رو اسلام زده میکنی.
 • بی نام GB ۰۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  10 7
  به به ! اینم دریچه ای جدید از علم و دانش در اختار بشریت !!!!
 • مهرانتبریزلی A1 ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  4 4
  به نظر می آید درک این موضوع با روشی که شما بیان نموده اید کمی سخت و نامفهوم باشد- مفاهیمی قابل درک بهتر هستند که عامیانه تر بیان شوند-در ضمن در خواص و اعجاز این اسما و آیات و سوره ها تردیدی نیست .
 • سهیلا IR ۰۷:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  4 6
  متاسفانه انهایی که عشق دنیا قلبشان را پر کرده نمی خواهند قبول کنند که معجزه الهی بودن قران در همه ابعاد است با تشکر از نویسنده محترم بهتر است که کتابی در این زمینه معرفی نمایند وریز مسایل را برای همه بازگو نکنند چون هر کسی ظرفیت ندارد وممکن است خدای ناکرده توهینی صورت گیرد
 • سروش A1 ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  6 9
  ساسی مانکن وتوی فامیل دور لیاقت هم رو دارین کارگشا ی تو همون باشه
 • عباس A1 ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  6 8
  استاد ارجمند، واقعا خسته نباشید. مطالبتان درباره اعجاز قران بسیار عالی است. کاش آنهایی که نظرات مخالف دارند فقط یکی از مطالب را تا آخر می خواندند و کمی فکر می کردند و بعد کامنت می نوشتند.
 • بی نام US ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۲/۰۶/۰۵
  7 5
  نظر منو نزاشتید ؟ باشه ..بقول خودتون بحث علمی کنید و با هم و درباره ی معجزه های اثبات شده!!! و معصومانه خودتون حرف بزنید ... ببخشید دیگه : حافظ بخود نپوشید این خرقه ی می آلود/ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را
 • بی نام IR ۲۲:۱۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
  5 2
  به قول قران حتی اگر مرده رو جلو چشم این ادما زنده کنی بازم ایمان نمیارن خب یکی بگه بچه تو اصلا یه نگاهی به مطالب بالا انداختی که تز میدی؟مگر کوری نمیتونی ببینی؟برو بینم اخر ساسی مانکن چیکار برات میکنه تازه مگه چه عیبی داره این معجزات قشنگ قران گفته نشه؟اگر بدرد نخور بود همون اول تو قران نمیومد
 • كيان IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
  8 5
  قرآن کتاب هدایت است. هم رمّان و شاهکار ادبی است، هم مرجع ریاضیّات است و نه مشابه هیچ کتاب بشر نوشت دیگر. اي كساني كه بي هيچ مطالعه اي صرفا فقط و فقط بر سر لج و لجبازي با هر چيزي سعي در كوبيدن، از بي بردن يا نفي و تكذيب آثار، بركات و يا حتي معجزات ظاهري و باطني قرآن داريد و داشته ايد و انشا الله مورد عنايت آقا به راهي درست و زيبايي چون راه قرآن و امام زمان هدايت شويد... فقط يك نمونه براي صمد صمد تنها اسم و صمدانيت تنها صفتي از خداست كه ويژه ي ذات اوست... به دنبال چه مي گرديد؟؟!!!
 • فاطمه ندا IR ۱۷:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
  7 1
  من کاملا با نظر آقا کیان موافقم... شما خدا و آثارش رو از دید کوچک و محدود خودتون می بینید. شاید اینها تنها قطره ای از دریای بیکران باشه... خداوند قادر مطلق هست و همه کارهایش بی مثال است! پس شک جز بر دل نامحرم نمی افتد!
 • محسن اکبرپور A1 ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۲
  4 2
  معجزه... قرآن همیشه به روز است و هیچ قدرت و توان انسانی نمی تونه انکار قران و اسلام بشه.اعجاز عددی قران کاملا درست و حقیقت است آشکار. و کشف این اعداد نشانه به روز بودن قرآن است اگر علم کامپیوتر نبود کشف این حقیقت که نظم بر قرآن و تمام سوره وجود داره کشف نمیشود پس در آینده چه چیزی کشف می شود آیندگان آگاه اند...
 • پوریا A1 ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۷
  5 2
  حالا که انقد زحمت کشیدی (دستتم درد نکنه) بزار یه چی بگم خستگی از تنت در بره اون اعداد بزرگی که از اسما حسنی بدست اومده رو اگر 110 بار جذر بگیری به 1 میرسی واسه همه رو آزمایش کردم ، بیکارم نبودم ؛ 110 به ابجد دیگه تابلوه که چیه !! مگه نه ؟؟ یکی از نام های این سوره (( ولایت )) هستش خیلی راحت داره میگه واسه رسیدن به 1 ( یکتا ) باید از دروازه 110 ( علی ) بگذری این سوره سراسر نام علیست ، برای شناساندن علیست ؛ وگرنه خدا که از شناساندن خودش بینیاز ( صمد ) است .
 • فاطمه IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۳
  4 2
  سلام درروز مبارک سیزدهم رجب میلاد باسعادت امیرالمومنین به دنبال تفسیر سوره اخلاص می گشتم با این معجزه عجیب آشنا شدم. تمام وجودم لرزید وانگار که دریچه ای جدید برای کشف معنا و تفسیر قرآن یافته ام . خدا قوت چگونه می توان این علم راآموخت.
 • فاطمه A1 ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۵
  8 2
  من هم نظر دوستمون رو که میگه قرآن کریم معجزاتش به روزه رو قبول دارم قرآن برای هر عصری یکی از معجزاتش رو نشون میده اعجاز عددی هم یه معجزه دیگه این همه نشونه اعجاز یکی شم برا محکم تر شدن ایمان کافی
 • بی نام IR ۲۱:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۶
  2 3
  دوستان فكر ميكنم هر كسى با سطح أفكار وبينش خودش است كه به قرآن و حتى زندگى روزمره اش نگاه ميكند. وقتى كسى نگاه روشنى ندارد و همه چيز را با بينش محدود خودش ميبيند ، پس توقعى نيست كه خرده بگيرد. البته هستند كسانى كه حتى حرمت كتاب الهى را هم نگه نمى دارندو به عمد و با نيت فاسد اين كار را مى كنند.اما بهتر ميدانم كه براى رشد بينش خودم تلاش كنم نه به رخ كشيدن كوته فكرى افراد زيرا اگر كسى خودش دنبال يافتن أركان قرآن نباشد،هرگز حتى معناى ظاهريش را هم متوجه نخواهد شد ديگر چه رسد به إعجاز آن. ولى كاش بعضى ها حداقل اين را بدانند كه وقتى دو چيز هم جنس و هم سطح باشند، قابل قياس مى شوند.قضاوت در مورد اين أشخاص را به حضرت حق واگذار ميكنم . از كسانى كه مطالب را در اختيار نهادند كمال تشكر را دارم.
 • لاله افرررررررررررررررررين IR ۱۱:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۸
  4 0
  مرحبا احبك قل قل
 • بورس A1 ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
  3 1
  سلام . آقا درود به شما . ممنون که این مطلب زیبا رو با همه به اشتراک گذاشتید.
 • بی نام A1 ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۱۱
  11 3
  ولى من باور دارم وبهم ثابت شده كه قرآن معجزه است وخيلى كارها رو ميتونيم باقرآن خوندن به نتيجه برسونيم چون بهم ثابت شده
 • ایران IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
  6 0
  سلام ممنون از شما که مطالبو در اختیار ما گذاشتین قران معجزه بی نظیریه البته برای کسی که بفهمه.
 • بی نام US ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
  2 9
  قران برای فهم و راه و روش زندگی است.نه بازی با اعداد
 • مهدى A1 ۱۴:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
  1 4
  جالبش اينجاست كه اصلا قران در مورد اعجاز عددي حرفي نزده،فقط ي كليد تو يكي از اياتش داده،ونوشته واسه كساني كه تفكر كنن.به شماره 19 كه تعداد نگهبانان جهنمه........پس تفکر كنيم......
 • فریبرز رازقی A1 ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
  1 7
  با سلام خسته نباشید.کارتون ارزشمنده. اکتشافات قرآنی حقیر را هم ببینید عنوان وبلاگ : مهندسی آیات الهی
 • محمد A1 ۰۵:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
  0 3
  متن فوق العاد ای بود دنبال یک استاد در علم جفر هستم راهنمایی کنید با تشکرچ
 • عادل A1 ۱۲:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۷
  6 0
  سلام.جالب بود. از اکتشافات این دوره که 1400 سال پیش پیامبرامی گفت اون روز مردم جادو برداشت نکردند که امروز روز دانشمندان اختراعاتشون روبل پایه قرآن، به قول خودشون، بنا گرده اند. اما اعجاز ریاضی قرآن را نسبت به علم امروز نسنجید، بلکه نسبت به علم 1400 سال پیش بسنجید ببینید نگارنده این کتاب چه علمی داشته.
 • مریم RO ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
  1 2
  عالی بود بسیار عالی خداوند چقدر با عظمته که این همه دقیق هست کاراش
 • رضا A1 ۲۲:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
  1 0
  عالی بود من خیلی استفاده کردم و تا به امروز از این دید به کتاب اسمانی نگاه نکرده بودم
 • شبیر RO ۰۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
  0 0
  سلام خدا قوت. برادر این علم بی ثمر نیست و ثمرش نشان دادن حقانیت کلام الله بودن این کتاب است‌ و حد اقل برای اثبات حقانیت قرآن کاربرد داره ولی حقیقت قرآن حکمت است و سنت انبیاء و اولیاء. کسانی که یقین هم دارند به قرآن با دیدن این معجزات راسخ تر میشن ولی چه بسا کسایی به حکمتهایی از قرآن رسیده باشن و با شهود به یقین رسیده باشن که حتی این اسرار رو ندونن. به همین خاطر این علم بیشتر برای اثبات حقانیت این کتاب به مخالفانش کاربرد داره
 • سيد رامين كابلي IR ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
  0 0
  با سلام. عدد 114 اصلا بر عدد هفت قابل تقسيم نيست