هرچند هنوز کفه ترازو به نفع جریان های موافق مادورو سنگینی می کند،اما اگر رییس جمهوری ونزوئلا اصلاح اساسی در نحوه اداره کشور انجام ندهد،ادامه شرایط برای او دشوار خواهدبود.درادامه مشروح گفت و گوی آسمان بااین کارشناس آمریکای لاتین را می خوانید.

سعیدجعفری پویا:آمریکای لاتین بیش از2دهه است که تغییرچهره داده است و جریان های پوپولیست سوسیالیستی،جای رژیم های بعضا اقتدارگرای دست راستی را گرفته اند.همین تغییر چهره سبب شده تاناآرامی و بی ثباتی در این کشورهااستمرار داشته باشد و از کشوری به کشور دیگر به صورت دومینووار منتقل شود.این روزها جانشین چاوز درگیراین روندشده و توانایی کنترل اوضاع درونزوئلا را تاحد زیادی از دست داده است.هادی اعلمی فریمان معتقداست؛هرچند هنوز کفه ترازو به نفع جریان های موافق مادورو سنگینی می کند،اما اگر رییس جمهوری ونزوئلا اصلاح اساسی در نحوه اداره کشور انجام ندهد،ادامه شرایط برای او دشوار خواهدبود.درادامه مشروح گفت و گوی آسمان بااین کارشناس آمریکای لاتین را می خوانید:


--ونزوئلا باز هم درگیر ناآرامی شده است،ریشه این بحران و بی ثباتی را در چه می دانید؟

ریشه ناآرامی ها به دلیل دوقطبی بودن ساختار سیاسی جامعه ونزوئلاست.یعنی قطبی که راستگراست،اززمان چاوز دراین کشور فعال بوده است.اما با خرابکاری هایی که از آن زمان ایجادشد،زمینه های ناآرامی میان جریان های سوسیالیست و راستگرا افزایش یافت و در مقاطع مختلف هم این مساله ادامه داشته است.ماهیت اعتراضات خیابانی هم در شرایط کنونی تغییر کرده است.ناآرامی هایی که امروز وجود دارد،به چند مساله اساسی باز می گردد.یکی بحث تورم بسیار بالایی است که دراین کشور رشد وحشتناکی داشته است.دیگری فزونی یافتن مساله جرم و جنایت در ونزوئلاست.این عوامل باعث شده تا شرایط ناگواری در ونزوئلا شکل گیرد.به نظر می رسد سیاست هایی که آقای چاوز در ونزوئلا در پیش می گرفت ،آقای مادورو قادر به ادامه دادن آن ها نیست و تورمی که امروز درکشور وجود دارد،باعث شده تا دولت نتواند خدمات اولیه و زیربنایی راادامه دهد.


--به اعتقاد شما آنچه امروز تحت عنوان شرایط ناگوار در ونزوئلا از آن یاد می شودبه نوعی میراث چاوز است؟

بله،من فکر می کنم این میراث چاوز است که با استفاده از نفت به جا گذاشته است.نفتی که همواره گفته می شود طلای سیاه نفرین شده است،در ونزوئلا کاملا نمود عینی داشته و به صورت بارز این مساله به نمایش گذاشته شده است.وقتی شما نفت را در خدمات زیربنایی قرار دهید،آن هم نه به صورت ساختاری،که در زمره خدماتی مانند تامین غذا،طبیعتا در نهایت این نتیجه را در بر خواهد داشت.براین اساس می توان چنین تحلیل کردکه مساله نفت که اقای چاوز از آن استفاده می کرد،امروز اثرات منفی و مخرب خود را در ساختار ونزوئلا به صورت تورم گسترده و جرم و جنایت بروز داده است.تمامی این موارد سبب شده تا جامعه ای شبکه ای شده دراین کشور به وجود آید.اقتداری که چاوز داشت را مادورو ندارد،یعنی اینکه با شرایطی که امروز در کشور وجود دارد،همه چیز را نمی توان به این منوط دانست که جناح راست چهره ای فاشیستی دارد.باید پذیرفت کاریزمایی که درچاوز وجود داشت،نزد مادورو مشاهده نمی شود و این ها زمینه ای شده تا اعصاب آقای مادورو به دلیل همین ناتوانی به هم ریخته و سبب شده تا او نتواند شرایط را آن طور که باید مدیریت کند.


--دولت مدعی شده بخش اصلی اعتراضاتی که در زمینه اقتصاد صورت گرفته ،پروپاگاندای رسانه های غربی بوده و عمق فاجعه دراین حد و اندازه نیست.شما با این اتهام دولت ونزوئلا موافق هستید؟

من از شواهد احساس می کنم وضعیت اقتصاد در این کشور جدا بغرنج است.شاخص تورم به خوبی می تواند موید این مطلب باشد.امروزنرخ تورم در ونزوئلا43تا 50 درصداست و این عددبه طور شفاف نمایان گر این است که مشکل اقتصادی در این کشور به صورت کاملاجدی بروز یافته است.ولی دولت به دلیل اینکه ناتوان است،طبیعی است که اتهامات را متوجه طرف مقابل کند و با مسائلی چون متهم کردن طرف مقابل به پیش گرفتن رویکردهای فاشیستی یا تلاش اپوزیسیون برای جلب حمایت های خارجی تلاش کندکه از خود سلب مسئولیت کند.


--اخراج نمایندگان دیپلماتیک آمریکا از ونزوئلا را شما چگونه تفسیرمی کنید؟با توجه به اینکه پیش ترهم دولت این کشور چنین اقداماتی انجام داده بود و ظاهرا روابط سینوسی بین آمریکا و ونزوئلا برقرار است.

به اعتقاد من این فرافکنی هایی است که از سوی دولت ونزوئلا صورت میگیرد.در بحران های داخلی معمولا دولت ها سعی می کنند یک مجرم پیدا کنند و مسلما این مجرم خارجی بهترین و ساده ترین گزینه خواهد بود.براین اساس چون این کشور در حل مسائل داخلی خود ناتوان است،شاید طبیعی باشد که چنین رویکردی از سوی دولت صورت گیرد.در مواردی که بحث دست های خارجی است،کسب اطلاع از این که واقعا در ناآرامی هایی به این گستردگی ،یک نیروی خارجی دست داشته باشد،بسیار دشوار است و کسی نمی تواند این دخالت را تایید کند.زیرا حجم ناآرامی ها بیشتر از این هاست.


--چشم انداز تحولات را چگونه می بینید؟روند تحولات به کدام سمت خواهد رفت،آیا آقای مادورو خواهد توانست ناارامی ها را مدیریت کند؟

به نظر من جایگاه مادورو تضعیف خواهد شدو این روند اعتراضات هم ادامه خواهد یافت.زیرا لوپز رهبر مخالفان، به دولت اعلام کرده که اگر جرات دارند من را دستگیر کنند.براین اساس گمان می کنم یک رویارویی جدی میان مخالفان و دولت وجود دارد و با توجه به پیچیدگی هایی که در کشور میان مخالفان و دولت وجود دارداین روند ناآرامی ها همچنان ادامه خواهد یافت.


(منتشر شده در روزنامه آسمان)


توضیح:پس از انتشار گفت و گو لئوپولدو لوپز دستگیر شده و مادورو او را در زندان متهم به دسیسه برای خرابکاری در صنعت نفت کرده است،با این حال مادرور تمایل به گفت و گو با مخالفان را برای آشتی ملی اعلام نموده است.من معتقدم اگر آشتی ملی مادورو طرحی فراگیر و بر مبنای مشارکت همگان و به دور از شعارهای سوسیالیستی تند و آتشین باشد به نتیجه می رسد و درمواردی که انسجام داخلی بر مبنای رضایت مردمی وجود داشته باشد،هیچ نوع مداخله ی خارجی اثرگذار نخواهدبود.

کد خبر 340627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =