به عنوان یک اصولگرا عرض می کنم:

تا اینجا و این لحظه رقبای اصولگرایان برنده جام اخلاق انتخابات هستند.
صلاحیت شان رد شد،بازی را بر هم نزدند.
ناشناس ترین کاندیداها را برایشان باقی گذاشتند،همانها را به خط کردند.
به نفوذی بودن و انگلیسی بودن و ... متهم شدند، به مصداق" اذا مروا باللغو مروا کراما" از کنارش گذشتند.
با عبارتهای تند و تیز، به آشوب تحریک شدند، متانت و صبوری به خرج دادند.
به لطایف الحیل خواستند حضورشان را کمرنگ کنند، به شکل گسترده پای صندوق آمدند و به ندای رهبری و بزرگان پاسخ مثبت دادند.

خواستند با ایجاد تنگنا، به کار غیرقانونی وادارشان کنند، زیر بار نرفتند.

در تبلیغات انتخاباتی در قیاس با طرف مقابل به حداقل ها قناعت کردند.

و...

تا اینجای کار مدیون رقباییم. هم قدرشان را بدانیم و هم ازشان یاد بگیریم.
 اگر باز هم هوشمندی به خرج دهند و با همین دست فرمان جلو بروند و کار تمام شود، باید از آنها دعوت کنیم برایمان کلاس بگذارند و کمی اصولگرایی یادمان بدهند!

کد خبر 514043

برچسب‌ها