۰ نفر
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۴:۴۱

حال که شهداى عزیز آتش نشان در حادثه پلاسکو بر روى دستان هزاران نفر از مردم رهرو و آماده ایثار و فداکارى، تشییع و به خاک سپرده شدند، جا دارد واقعه آتش سوزى پلاسکورا که زنگ خطر و هشدارى براى شهروندان تهرانى و مدیران و مسئولان ارشد کشورى خصوصأ شهر تهران است ازمنظر نمونه بسیار کوچکى از بحران در تهران بررسى کنیم.

الف-بررسى وضعيت آتش سوزى در ساختمان پلاسكو:

١-پلاسكو ساختمانى آماده آتش سوزى و انفجار بوده است با فاكتورهايى مانند:
١-١-ساختمان مملو مواد محترقه مانند؛پلاستيك، پارچه ، كپسولهاى گاز١١كيلويى و پيك نيكى مخازن گازوييل وامثال آن
٢-١-فاقد لوازم و ابزار اعلام و اطفاء حريق بوده است.

ب-وضعيت ساختمانى:
٢
-پلاسكو از نظر ساختارى نيز وضعيتهاى نا بهنجار زير را داشته است؛
١-٢-عدم رعايت آيين نامه ٢٨٠٠زلزله در ساختمان
٢-٢-فرسودگى ٥٤ ساله ساختمان
٣-٢-ساختار اسكلت فلزى با جوش اتصالات كه در برابر حريق و تكانهاى جانبى فاقد استحكام لازم بوده است
٤-٢-تحميل اضافه بارى معادل دو برابر مقاومت تعريف شده سازه با افزودن واحدها، تيغه بنديها، تغيير متريالها در ساختمان ، كف سازيهاى غير مجاز، بار مازاد حاصل از كالاهاى توليدكنندگان و امثال آن كه ساختار را آماده قوس بردارى سريع ستونهاى حمال و ريزش يكباره ساختمان بدليل عدم امكان مقاومت لازم در زمان حادثه نمود
٥-٢-عدم وجود دسترسيها وخروجيهاى كافى در مواقع اضطرار بدليل محصور شدن ساختمان و متأسفانه مسدود نمودن برخى پنجره هاى مشرف به خيابان توسط كسبه

ج-اتفاقات صورت گرفته:
با وجود موارد مذكور و موارد ديگرى كه جاى ذكر دارد، متأسفانه ساختمان پلاسكو در اتفاقى كه بسيار پيشتر از اين ميشد انتظار آنرا داشت آتش گرفت و به تلى از خاكستر تبديل شد، در اين حادثه اتفاقات ذيل حادث شد

٣-اقدامات امدادى
١-٣-بلافاصله پس از حادثه ، آتش نشانان ،ايستگاهى پس از ايستگاه ديگر به محل حادثه رسيدند و عمليات مهار آتش را آغاز كردند
٢-٣-آتش نشانان عزيز براى نجات جان هموطنان كه اصرار به رفتن به حجره هاى خود و خارج كردن اموال و دارائيهايشانرا داشتند به آتش زدند و عده بسيارى را از مرگ حتمى نجات دادند
٣-٣-پليس از ورود نيروهاى جديد غير مسئول به ساختمان جلوگيرى كرد
٤-٣-با وجود پيش بينى و يا شايد هم عدم پيش بينى ، ساختمان به يكباره فروريخت و عده اى از فداكاران آتش نشان و شهروندان در زير آوار ماندند
٥-٣-عمليات امداد توسط ديگر امدادگران با ابزار و وسايل موجود آغاز شد
٦-٣-مردم مانند هميشه بى صبرانه آماده همه گونه همكارى و خدمت و امداد صف كشيده بودند
٧-٣-امدادگران با وسايل و نيرو از شهرهاى دور و نزديك جهت كمك و يارى شتافتند
٨-٣-كليه مسئولان و مديران سياسى و اجرايى وارد صحنه شدند
٤-عمليات آوار بردارى:
١-٤-كل مساحت ساختمان پلاسكو در سطح حدود ٢٠٠٠متر مربع و كل بنا حدود ٢٩٠٠٠متر مربع بوده است
٢-٤-عمليات آوار بردارى با پيشرفته ترين و مدرنترين دستگاههاى موجود در تهران انجام شد
٣-٤-بالغ بر ٢٠٠٠كاميون و حدود ٢٠٠٠٠تن نخاله و آوار از محل خارج شد
٤-٤-عمليات آوار بردارى و پاكسازى محور١١شبانه روز به طول انجاميد
٥-اقدامات هشدار و پيشگيرى :
١-٥-شهردار تهران اعلام داشته است بالغ بر٣٠ بار به اهالى ساختمان پلاسكو اخطار داده ايم
٢-٥-مراتب خطرات ساختمان پلاسكو توسط شوراى شهر درسال ٩٣ به شهردار تهران ابلاغ و شهردار تهران اعلام عجز از نحوه اقدام نموده است
٣-٥-رئيس قوه قضائيه اعلام نموده با بستن محلهاى كسب مردم مشكل حل نمى شود
د- با توجه به توضيحات فوق موارد زير قابل تأمل است:
٦-بررسى وضعيت ساختمانهاى مشابه در تهران؛
١-٦-با توجه به وجود صدها هزار ساختمان بلند مرتبه در تهران چند ساختمان مشابه پلاسكو يا نزديك به آن داريم؟
٢-٦-اقدامات لازم براى پيشگيرى از اتفاقات مشابه در تهران چيست؟
٧-بررسى وضعيت بحران در تهران :
١-٧-اساتيد زلزله شناسى كشور كه به برخى از آنان اشاره ميشود همگى تهران را در معرض زلزله ميدانند
٢-٧-آقايان دكتر آريامنش (معاون پژوهشكده زلزله شناسى)-دكتر بهرام عكاشه (رئيس دانشگاه علوم پايه دانشگاه آزاد)-دكتر على بيت اللهى (مدير گروه زلزله مركز تحقيقات مسكن و ساختمان)-دكتر مهدى زارع(معاون پژوهشگاه بين المللى زلزله شناسى)-دكتر فاطمى عقدا(رئيس پژوهشكده سوانح طبيعى ) واكثر اساتيد زلزله شناسى كشور معتقدند:
١-٢-٧-زمان بازگشت زلزله بالاى هفت ريشتر در تهران تقريبأ هر ١٧٣ سال يكبار است كه اكنون به دعاى مؤمنين و عنايت پروردگار ٢٥ تا ٣٠ سال از آخرين دوره زلزله مهيب در تهران گذشته و هر لحظه بايد انتظار اين فاجعه طبيعى را داشت
٢-٢-٧-٥٠ تا ٦٠ درصد ساختمانهاى موجود در كشور و حداقل ٣٠ درصد ساختمانهاى تهران نيازمند مقاوم سازى است
٣-٢-٧-تقريبأ در كشور ساختمان ضد زلزله نداريم
٤-٢-٧-در صورت وقوع زلزله بالاى هفت ريشتر حداقل ٣٠درصد ساختمانهاى تهران تخريب خواهند شد
٥-٢-٧-در صورت وقوع چنين زلزله اى، آمار تلفات تكان دهنده خواهد بود
٣-٧-با توجه به زمان برى ساماندهى ساختمان كوچك پلاسكو، در صورت وقوع چنين فاجعه اى درتهران چه مقدار امكانات ، نيرو و زمان براى امدادرسانى و آوار بردارى نياز است؟
٤-٧-در صورت وقوع چنين بحرانى در تهران بعلت انسداد كليه مسيرها امدادرسانى عملأ امكان پذير نخواهد بود

هـ-وضعيت هشدارآميز فعلى تهران:
٨-ضمن تقدير و تشكر از كليه عزيزانى كه در واقعه كوچك و محدود آتش سوزى پلاسكو از جان و دل مايه گذاشتند ، سپاس از مردمى كه نشان دادند همواره آماده گذشت و فداكاريند و درود بى پايان به ارواح پاك و روح پر فتوح شهداى آتش نشان كه در عين خواب و چرت عميق برخى بى انصافها كه فقط پول، شهرت، حزب و دسته و بسته و جايگاه وپايگاه برايشان مهمتر از هر چيزى است بار ديگر روحيه ايثار و فداكارى و از خودگذشتگى و مردانگى را در جامعه پراكندند و به آنها كه دنيا و پرداختن به آن كعبه آمالشان است آموختند كه چگونه زيستن و چگونه مردن شايسته انسانهاى معتقد به دين و آخرت است.

آيا واقعأ خود را به خواب و يا تجاهل زده ايم كه مى پنداريم:
١-٨-ساختمانهاى با وضعيت خطرناك مشابه در تهران نداريم
٢-٨-زلزله نخواهد آمد و ما به دلايلى كه معلوم نيست چكونه چنين نتيجه گرفتيم كه در مصونيت و حفاظت از اين بلا خواهيم بود.
٣-٨-هشدارهاى مكرر و مطالعات متعدد زمين شناسى در خصوص وقوع زلزله در تهران جدى نيست.
٤-٨-اگر چنين واقعه اى اتفاق بيفتد بدون انجام مقدمات و بسترسازيهايى از قبل، ميشود كارى كرد.
٥-٨-آيا هيچ ابزار و امكانى پاسخگوى چنين فاجعه اى در تهران خواهد بود؟
٦-٨-آيا وقت آن نرسيده تا دعواهاى سياسى و منافع حزبى و فاميلى و شخصى را كنار گذاشته ، براى پيشگيرى يا كاستن عواقب اين بلاى حتمى الوقوع فكرى كنيم؟
٧-٨-آيا نبايد به فكر اقداماتى از قبيل:
١-٧-٨-شناسايى و مقاوم سازى ساختمانهاى پرخطر
٢-٧-٨-جايگزين كردن ساختمانهاى پرخطر با سازه هاى مقاوم و جابجايى آنها
٣-٧-٨-آموزش محله به محله مردم و الزام آنان به رعايت دستورالعملها و فرمانهاى ابلاغى ، خصوصأ در زمانهاى بحران
٤-٧-٨-كوچك كردن تهران
٥-٧-٨-محدود كردن مهاجرتها به تهران
٦-٧-٨-بالا بردن هزينه زندگى در تهران
٧-٧-٨-اعطاى امتيازاتى براى ترك تهران
٨-٧-٨-انتقال بخشى از مراكز جمعيت پذير ادارى و اقتصادى به خارج از تهران
و امثال آن بود؟
٩-توجه، جديت و اقدام لازم و مؤثر مسئولان كشور و شهر تهران نبايد در تلاش جناحى وسياسى جلوه دادن ، شائبه ايجاد رعب و وحشت در مردم، در دست انجام داشتن كارها و اقدامات(كه متأسفانه چيزى به مردم گزارش نشده است)، عدم امكان اقدام بدليل مسائل مالى ، سياسى ، اجتماعى، برنامه اى و امثال آن كمرنگ يا بى اثر شود، و لازم است متوليان امر اگر اقداماتى در دست دارند سريعأ به مردم گزارش آنرا ارائه نمايند و اگر تا كنون برنامه مؤثرى تدارك ديده نشد اقدام، و گزارش مرحله به مرحله اقدامات را به مردم ارائه نمايند و مطمئن باشند نه تنها مردم وحشت يا مقابله نخواهند كرد بلكه همانگونه كه تا كنون نشان داده اند در كنار دولت و نظام مردمى خود همراه و همگام خواهند بود.
نظارت ضعيف و بى اثر دستگاههاى نظارتى هم بايد شفافتر، سالمتر و بيشتر شود ، بديهى است اگر خداى ناكرده حادثه اى واقع شود، آنگاه خيلى دير شده و عذرى پذيرفته نيست، يادمان باشد روزى نزد پروردگار بايد پاسخگو باشيم.

کد خبر 630998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =