بیشترین حجم ساخت و سازهای انتهای اتوبان همت در غرب تهران به پروژه های بنیاد تعاون ارتش و سپاه تعلق دارد. پروژه های امام رضا (ع) متعلق به بنیاد تعاون ارتش و شهید خرازی متعلق به بنیاد تعاون سپاه بیشترین حجم ساخت و سازهای غرب تهران را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اطلاعاتی که در سایت های خبری بنیاد تعاون ارتش درج شده نشان می دهد بزرگترین پروژه های ساختمانی انتهای اتوبان همت تهران به این نهاد تعلق دارد. پروژه بزرگ امام رضا (ع) در نیمه های راه قرار دارد و احتمالا تا پایان ساا 95 به بهره برداری می رسد. سهام ساختمان های این برج از دو سال قبل به فروش گذاشته شده است. همچنین پروژه بزرگ ساختمانی شهید خرازی هم در همین منطقه در حال انجام است. ساختمان سازی های دیگر منطقه نیز همگی به کمک تعاونی های این دو نهاد انجام می شود.

3535

بلیط هواپیما
‍‍‍