تیتر سه وبلاگ‌ها

  • خرما یادتان نرود

    انفعال در برخورد با فساد اقتصادی، این پدیده را آن قدر عادی کرده است که حتی در مذاکرات مجلس شورا هم قبح آن ریخته است.

  • آیا ابرتورم در راه هست؟

    این روزها که بازارها ملتهب هستند به‌جای رفتارهای برخاسته از اضطراب باید اجزای هزینه توزیع و تبادل را شناسایی کرد تا قیمت تمام شده پایین بماند. یکی از پرسش‌هایی که این روزها مطرح می شود این است که آیا ابرتورم در راه است و قرار است قیمت کالاها افزایش نجومی پیدا کند؟