تیتر سه وبلاگ‌ها

  • چرا نمایندگان مجلس زیر بار خودنظارتی نمی روند؟

    چرا نمایندگان مجلس زیر بار خودنظارتی نمی روند؟

    وقتی  قالیباف احساس کرد نمایندگانی که تاکنون شعارهای آنان در مورد نظارت و شفافیت گوش فلک را کر کرده است، در عمل به تشدید نظارت بر خود رأی نمی دهند لذا تصمیم گرفت اعلام کند که این طرح را دو شوری رسیدگی می کنیم تا با وعده بر طرف کردن دغدغه نمایندگانی که نگران نظارت بر خودشان هستند به کلیات طرح رأی دهند.