تیتر سه وبلاگ‌ها

  • آیا شکایت ایران به آفکام ثمری خواهد داشت؟

    تروور بارنز، یکی از مدیران ارشد پیشین آفکام درباره اهمیت این نهاد نظارتی در انگلستان گفته است: تنها با داشتن مجوز آفکام می‌توان در انگلیس به پخش برنامه ادامه داد و اگر بدون مجوز برای پخش اقدام شود جرمی جنایی اتفاق می‌افتد.