تیتر سه وبلاگ‌ها

  • چرا باید قوانین جدید برای توسعه پایدار شهری داشته باشیم؟

    چرا باید قوانین جدید برای توسعه پایدار شهری داشته باشیم؟

    از آنجایی که توسعه پایدار شهری توسعه‌ای تک‌بعدی نبوده، بلکه توسعه‌ای چند بعدی بوده و تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی مختلفی است، دستیابی به آن، چه در حال و چه در آینده مستلزم شناسایی دقیق عوامل کلیدی موثر بر آن و همچنین تاثیراتی که این عوامل بر یکدیگر دارند، است، بنابراین «توسعه پایدار» به عنوان یک معیار در راستای تدبیر برای ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین می‌تواند مدنظر باشد.

  • جایگاه ارزشی طراحی مسکن

    جایگاه ارزشی طراحی مسکن

    از آنجا که طراحان و شهرسازان و معماران در ایجاد فرم مسکن در جامعه دخیل هستند، بنابراین می‌توان گفت اعضای جامعه‌ای هستند علمی که در شکل‌دهی به مسکن سهیم هستند.