۰ نفر
۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۶

اَیا پیـــامبر رحمت

غلامرضا فدایی
اَیا پیـــامبر رحمت

در روز 7 آبان 1399 مصادف با روز 11 ربیع الاول سروده شد.

اَیا پیـــامبر رحمت تو مـــاهی و تو منیـــری           که بعثتت شده منّت به ما، تو خیــر کثیـــری (1)

توئی ســــراج فروزان، توئی مهــر درخشان           توئی آیــت سبحـان، تو شاهدی و بشیـــری(2)

به مؤمنــــان تو برادر  به مستمنـــد تو یـاور          به هر ستمــگر کافر تو بیـــمی و تو نـــذیری

کجا به خلق تو مِثلی، نه شیخ داند و شبــلی       به کس کنم ز چه میلی کجا تو راست نظیری!

توئی آیت لولاک  که حق گفته خلقنــاک             ز مهر و ماه و ز افلاک  بدرگهش تو فقیـری (3)

همه به لطف تو امیــد، کسی دریغ توان دید؟      کجا شود ز تو نومید یتیـمی یا که اسیــــری (4)

کجــــا مَثَل بتــوان زد نبی خــــالق ســــرمد              کجـــا توان به تو زد حـد(5)  زُمُردی و حریری

اَیـــا پیامبــــر والا  اَیــا به خُــلق تو یکتــــا(6)               گزیدی از همه دنیـــا تو جامه ای و حصیری

شدی به خلق بلاکش ز خون رهاندی و آتش(7)       به مردمان ستمــکش تو یاوری و نصیــری

توئی تجســم قـــرآن توئی کشتی طـــوفان             بیــا دوباره به ما خوان بر این عمل تو جدیری(8)

به عصر کفــر وضلالت در این جهان پرآفت           برای نســـل هــدایت تو یــادمان غــدیری(9)

به بیست وسه سنه(10) سامان بدادی خلق توسلطان(11)   ز مـرحمت و ز احسان به رهبـری و امیـری

کنون نـگر که چه خفت رسیده بر همــه امت         به جای عهــد مودّت شکسته بین و کسیری(12)

  جهــان نگر شده توفان  ز کافر و ز مسلمـان        همه خستــــه ز آنان که تشنه بهر مدیــــری(13)

جهـان کرده تصاحب  ز کینه پر شده یا حب         لجــوجِ پر ز تشاغب(14)  چه رهبران شـریری!

کنون بشـــر به فــلاکت  ز پستی و ز رذالت           رسیده است به نهـــایت، خدا خدا تو بصیری(15)

کنــند فتـنه فراوان شود مضمحــــل ادیـان            کنند بیهـــده جولان  چه بد راه و مســــیری

تلاش کنندکه خاموش به فوت یاکه به پاپوش    که دین رود به فراموش  تو حافظی تو قدیری(16)

اگر بیـــان بُوَد آزاد دهــد حـرمتی بر بــاد؟            حیــا برفته اش از یاد  رئیس پَست قصیـــری(17)

تو ای رسیـــده به دوران  شوی امید پشیمان       ز گفتـــه های پریشــان  تو راستی چه حقیری!

اَیا پیــــامبر امت بسی کشیـــم خجــــالت              اگر کننــــد اهـــانت پلشتیــــان صغیـــــری

جهــــانِ پُر ز تبختر  اگـــر کنند تمسخــــر              ببخشمان که نه ایم حُر  تو اعظمی و کبیـری

به شیعــه و به تســنن بر او کنند چه تفــرعن      کجـــا مانـده تشـأن(18)  چه زندگی عسیــری(19)

در این هفتـــه وحدت ببنـــد عقد اخـــوت            برای عـــزت و قدرت اگر بصیـر و خبـیری

خــدا گفته به قــرآن نشاید اجنبی سلطـان         بـــرای قوم مسلمــــان(20) ، شود اَیـا بپـــــــذیری؟

«رضـا» گشته پریشــــان ز فتنــه های فراوان      دلش ز غصه نه شـــادان  کند نگاه حسیــری(21)

[1] - این بیت اشاره به ایات و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین (انبیا، 107) و لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم  رسولاًمن انفسهم...(آل عمران، 164)

[2] - اشاره به ایه: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً (احزاب، 46-47)

[3] - اشاره به حدیث قدسی  لولاک لما خلقت الافلاک و نیز روایت الفقر فخری

[4] - اشاره به ایه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. (سوره انسان، 8)

[5] - اندازه

[6] - اشاره به آیه وانک لعلی خلق عظیم (قلم، 4)

[7] - اشاره به آیه واعتصموا بحبل الله و لا تفرقوا ... کنتم علی شفاحفره من النار (آل عمران، 103)

[8] - سزاوار

[9] - پیامبر برای هدایت خلق خالق واقعه غدیر بود

[10] - سال

[11] - اشاره به قدرت و سلطه مسلمانان در ظرف 23 سال رسالت وی

[12] - شکسته

[13] - جهان تشنه مدیری جدید و نه از جنس آنان است

[14] - فتنه

[15] - اشاره به آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه لیکشف السوء (نمل، 62)

[16] - اشاره به مبارزه با دین توسط غرب و به ویژه سخنان اخیر ترامپ مننی بر هدم دین و نیز روشنفکرنمایان دینی و نیز به آیات یریدون لیطفوا نور الله بافواههم و الله متم نوره  (صف، 8) و آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (حجر، 9)

[17] - اشاره به سخنان مکرون (کوتاه قد) رئیس جمهور فرانسه که تحت عنوان آزادی بیان از اهانت به پیامبر اسلام حمایت کرد

[18] - شأنیت و منزلت

[19] - سخت و دشوار

[20] - لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا (نسا، 141)

[21]  حسیر به معنای حسرت و نگاه حسرت آلود

کد خبر 1450792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =