۵ نفر
۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۲۶
نقدی بر رفتارهای نفرت پراکنانه گشت ارشاد

هیچ‭ ‬انسان‭ ‬منطقی‭ ‬قانون‌شکنی‭ ‬را‭ ‬مجاز‭ ‬ندانسته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬رعایت‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬اشکال‭ ‬و‭ ‬مبانی‭ ‬اجتماعی‭ ‬تاکید‭ ‬می‌ورزد. ‬اما‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬دفعات‭ ‬مکرر‭ ‬و‭ ‬متعدد،‭ ‬فیلم‌هایی‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬مامورین‭ ‬انتظامی‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬درگیری‭ ‬فیزیکی‭ ‬یا‭ ‬رفتارهای‭ ‬غیر‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬شئونات‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭ ‬منتشر‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬است‭.‬

آخرین‭ ‬آن‌ها‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬پیش‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬یک‭ ‬خانم‭ ‬شهروند‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬ون‭ ‬نیروی‭ ‬گشت‭ ‬ارشاد‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ظاهرا‭ ‬دختر‭ ‬آن‭ ‬بانوی‭ ‬محترم‭ ‬توسط‭ ‬مامورین‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خودرو‭ ‬هدایت‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬کالبد‭ ‬شکافی‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬تلخ‭ ‬توجه‭ ‬دقیق‭ ‬هموطنان‭ ‬عزیز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نکاتی‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬جلب‭ ‬می‌کنم‭: ‬

الف‭: ‬مامورین‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی‭ ‬نیز‭ ‬مثل‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬دارای‭ ‬خانواده‭ ‬بوده‭ ‬واز‭ ‬مشکلات‭ ‬مختلف‭ ‬نظیر‭ ‬گرانی،‭ ‬تورم‭ ‬اجاره‭ ‬خانه،‭ ‬بیماری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬خانواده،‭ ‬گرمای‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬دیگر‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬روحی‭ ‬و‭ ‬عصبی،‭ ‬رنج‭ ‬می‌برند‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬اغلب‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬معابر‭ ‬و‭ ‬میادین‭ ‬شاهد‭ ‬برخوردهای‭ ‬سخیف‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬هنجارشکن‭ ‬با‭ ‬مامورین‭ ‬پلیس‭ ‬حتی‭ ‬فحاشی‭ ‬و‭ ‬درگیری‭ ‬فیزیکی‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬که‭ ‬مامور‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬خاطی‭ ‬مقاومت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬حتی‭ ‬جان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برسر‭ ‬اجرای‭ ‬وظیفه‭ ‬می‌گذارد‭. ‬

ب‭: ‬گاهی‭ ‬یک‭ ‬شهروند‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬مشکلات‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬انفجار‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬رفتارشناسی‭ ‬آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬رو‭ ‬برخورد‭ ‬کوچکی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انفجار‭ ‬می‌رساند‭. ‬

ج‭: ‬شهروندان‭ ‬دشواری‌های‭ ‬خدمات‭ ‬مامورین‭ ‬را‭ ‬نمی‌بینند‭ ‬در‭ ‬مرزها‭ ‬جان‭ ‬برکف‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬اسلحه،‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬سارقین‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬در‭ ‬خیابانها‭ ‬با‭ ‬فرد‭ ‬یا‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬عادی‭ ‬نبوده‭ ‬با‭ ‬کوچکترین‭ ‬کنش‭ ‬به‭ ‬واکنش‌های‭ ‬خشن‭ ‬و‭ ‬خونین‭ ‬دست‭ ‬می‌زنند‭. ‬خوب‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬کرد؟‭ ‬مدیر‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬تلاشگر‭ ‬نیروهای‭ ‬انتظامی‭ ‬باید‭ ‬طی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مدون‭ ‬علمی،‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬الی‭ ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬مامورینی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صف‭ ‬اول‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ارباب‭ ‬رجوع‭ ‬می‌باشند‭ ‬تست‌های‭ ‬روانکاوی‭ ‬اجباری‭ ‬در‭ ‬محورهای‭ ‬پرخاشگری،‭ ‬سازگاری‭ ‬اجتماعی،‭ ‬افسردگی‭ ‬و‭ ‬اضطراب‭ ‬و‭... ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬افرادی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬نتایج‭ ‬آزمون‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬رضایت‭ ‬بخش‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬روانکاوی‭ ‬و‭ ‬روان‭ ‬درمانی‭ ‬و‭ ‬درمان‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬اعزام‭ ‬دارند‭. ‬ماهی‭ ‬یکبار‭ ‬مامورین‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬خانواده‭ ‬برای‭ ‬صرف‭ ‬شام‭ ‬یا‭ ‬ناهار‭ ‬به‭ ‬مراکز‭ ‬مناسب‭ ‬وزیبا‭ ‬اعزام‭ ‬شده‭ ‬وهزینه‌هایشان‭ ‬مشترکا‭ ‬پرداخت‭ ‬گردد‭.

ایجاد‭ ‬مرکز‭ ‬مشاوره‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬زناشویی‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬خدمت،‭ ‬تجربه‭ ‬موفقی‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬وحشت‭ ‬بی‌جهت‭ ‬از‭ ‬اطلاع‭ ‬همکاران‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬موضوعات‭ ‬فیمابین‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬می‌گردد‭. ‬برگزاری‭ ‬کلاس‭ ‬مهارت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬شغلی‭ ‬برای‭ ‬شاغلین‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬مردم،‭ ‬مخصوصا‭ ‬آموزش‭ ‬مهارت‭ ‬کنترل‭ ‬هیجان‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬آثار‭ ‬مناسبی‭ ‬بر‭ ‬رفتار‭ ‬این‭ ‬کارکنان‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬آخرین‭ ‬نکته؛‭ ‬واکنش‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اخلاقی‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حادثه‭ ‬تلخ‭ ‬بود‭. ‬

‌ای‭ ‬کاش‭ ‬وزرا‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬مرتکب‭ ‬خطا‭ ‬گشته‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تمرکز‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬آن‌ها‭ ‬حوادث‭ ‬تلخی‭ ‬را‭ ‬خلق‭ ‬می‌کنند‭ ‬مثل‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬عذرخواهی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حادثه‭ ‬دیدگان‭ ‬همدردی‭ ‬نمایند‭. ‬انعکاس‭ ‬گسترده‭ ‬تخلف‭ ‬یک‭ ‬مامور‭ ‬و‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬تلاش‌های‭ ‬جمع‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬شریف‭ ‬و‭ ‬زحمتکش،‭ ‬حرکتی‭ ‬ناجوانمردانه‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬انصاف‭ ‬است‭. ‬

و‭ ‬اما‭ ‬سخنی‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬سازان‭ ‬شرافتمند‭ ‬نیروی‭ ‬انتظامی‭: ‬

برادران‭ ‬ارجمند‭ ‬گاهی‭ ‬یک‭ ‬حرکت‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬نادرست‭ ‬موجب‭ ‬تخریب‭ ‬تلاش‌های‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬تلاشگر‭ ‬می‌گردد؛‭ ‬سعی‭ ‬شود‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬تلخی‭ ‬مثل‭ ‬حادثه‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬کارکنان‭ ‬آموزش‭ ‬دیده‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬ارتباطات‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آموزش‭ ‬حین‭ ‬کار‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آزمون‌های‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سطور‭ ‬فوق‭ ‬اجازه‭ ‬تخریب‭ ‬چهره‭ ‬مامورین‭ ‬خدوم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرصت‭ ‬طلبان‭ ‬ندهند‭. ‬
با‭ ‬طرح‭ ‬موضوعات‭ ‬مشابه‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬صادقانه‭ ‬با‭ ‬موضوعات‭ ‬مشابه‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬دخیل‭ ‬و‭ ‬بیان‭ ‬روند‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬عاقبت‭ ‬موضوع‭ ‬ضمن‭ ‬تقویت‭ ‬اعتماد‭ ‬اجتماعی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬کارکنان‭ ‬آن‭ ‬اجازه‭ ‬تضعیف‭ ‬روحیه‭ ‬خدمتگزاران‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬وابسته‭ ‬ندهند‭.

* رفتارشناس
* منتشر شده در روزنامه آفتاب یزد / یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱

کد خبر 1654722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 33
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • امیر قلی نژاد IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
  29 5
  چرا فرماندهان نیروی انتظامی فکری به حال این موضوع گشت ارشاد نمیکنند ، آقایان چرا با ندونم کاری یک عده افراد بی کفایت ، زحمات کل نیروهای خدوم نیروی انتظامی را زیر سئوال میبرید ؟ چرا میگذارید این رفتارهای خودسرانه باعث عدم اطمینان مردم به نیروی انتظامی شود ؟ همین مردمی که با شهید شدن کادر جان برکف نیروی انتظامی به مراسم های تشیع میروند و ادعای دین میکنند ، همین مردم هستند که بعضی افراد کاملا روان پریش نسبت به قطع این رابطه دوطرفه اقدام میکنند . در چند روز پیش دیدم چند خانم با رفتار محترمانه در مترو تهران نسبت به دادن گل و ارشاد اسلامی اقدام میکردندو همه شاهد اینت بودند که چه رفتار هایی زیبا و تصاویر زیبایی رقم خورد . اصلاح را اول از خدمان شروع کنیم و بعد به دیگری امر به معروف کنیم.
 • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
  41 4
  بنظر بنده این قانون عفاف و حجاب نیازمند تغییراتی هست و می بایست اجرای آن متوقف و به مجلس بازگردانده شود.
  • ناشناس IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
   2 2
   کدوم مجلس
  • ایرانی IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
   0 3
   اگربتوانند عفاف رادرجامعه حاکم کنند،حجاب معقول هم رعایت میشودمانند ۴۰سال پیش وقبل ترازآن البته اگرانانکه منافعشان درگرو این بی نظمیهاست بگذارند،تفرقه بیندازوحکومت کن نه سیاست انگلیس که سیاست شرق متجاوزیست که خودراقیم کشورهای همسایه میداندوبه بهانه دلسوزی برای مردم درپی غارت منابعشان بنفع خوداست.
 • علی حیدری IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
  7 22
  ما مورین این وسط گیر کردن از دو طرف میخورن
  • رسول IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
   0 2
   مجبور نیستی... حق انتخاب داری.
  • IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
   2 1
   مامور نیست۔ مزدوره
 • ایرانی IR ۰۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
  0 43
  مامور گشت ارشادی که که در هوای گرم،دارای خانواده،،مشکلات گرانی،اجاره خانه،،غر زدن خانم خانه،،دعوای مادر همسر محتر مه،،بدهکاری بقالی سر کوچه،،فوت پدر بزرگ گرام،،بیماری والده محترم،،نخوردن صبحانه به خاطر قهر حاج خانم منزل،،خلاصه خیلی از گرفتاریها،،به خاطر اجر من الله،،جهادی،،بدون هیچ حقوق و مزایایی،،فقط برای ترساندن انسانهای عقب مانده که یک وقت شیطنت نکنند خدای ناکرده عریان ظاهر شوند و فرهنگ عریان دوستی،،رواج شود شل و روز در ماشین نشسته که مبادا این انسانها فرهنگ جامعه را دستخوش تغییر قرار دهند چرا باید بد نگاه ،و مورد انتقاد تیز پیکان رسانه ها،،و افراد بدنبال باشند،،،چقدر تحقیر،چقدر توهین،،کار جهادی،،تشکر که هیچ،،همه اش بدبینی،،خودتان را جای این انسان های فی سبیل الله بگذارید خدا را خوش می آید ،،از وجودشان برای امنیت اجتماعی انهم ماشین این روزها در بازار گران کشور معطل ما،،بنزین لیتری فلان تومان،،هزینه شود و ناشکر بود،،،
  • IR ۰۶:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
   1 0
   معلومه چی میگی؟ حالت خوبه؟؟؟؟!!!
 • عباسمزنگ IR ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 3
  مامور مرغ ماشینی هم در عزا هم در عروسی سرش را میبرند
 • محمد DE ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 3
  برخوردبامسله حجاب کارفرهنگی وافرادخبره خودرامی خواهد که آموزشهای لازم وبرخودی بامهر ورفتارژیبا ودلنش باعث جالب افراد قانون شکن فرهنگی باشد هرمتخلف قانونی بابرخورد فیزیکی خل نمی شودخوصوصا جامعه پرازاستراب ما قطعا برخورد قهرآمیز جواب معکوس میدهد
 • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  1 3
  دوست عزیز اینکه همش تعریف و تمجید بود بجای آین کار بهتر بود راجب اینکه اصلا نیازی به برخورد با مردم نیست صحبت میکردی.
 • محمد IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 3
  باسلام بهترین راه برای گسترش فرهنگ حجاب درسطح جامعه امریه معروف همراه با اخلاق و خوش برخوردی است ضمنا ظابطین گشت ارشاد باید دوره هاوتخصصهای خاص ازجمله روانشناسی را ببینند علت اصلی این طرح با واکنش‌های منفی مردم مواجهه شده نحوه برخورد و تندروی‌های برخی از مامورین می‌باشد ولی مردم بااصل حجاب هیچ مشکلی ندارند
 • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 3
  مقصر شمردن مردم یا تطهیر گشت ارشاد ؟؟؟؟؟
 • هنر IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  3 2
  من.تا. به. امروز. فکر. می. کردم. نیروی. انتظامی. یعنی. ایجاد. امنیت. وارامش برای. مردم. نه. اینکه. خودشان. به. زنان. کشور. بی. حرمتی. ورفتارهای. توهین. امیز. نمایند جایگاه. شما. این. نیست..نظامی. بودن.حرمت. دارد. الان. من. زن. احساس. نامنی. در جامعه. خوددارم نمیدانم. در موقع. خطر.ومشکل چه کسی. راصداکنم. که. رفتار. درست. داشته. باشد. الان. همه. به. جون. هم. انداختند. اصلا. جو. خوبی. نیست.
 • علی آذری IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  2 3
  با آن معلم کثیف و رذیل که از دختران پاک مردم سواستفاده جنسی می کرده آن طور برخورد نمی شود که دل خانواده های آسیب دیده را راضی و خشنود کند اما با بیرون موندن موی سر یک دختر جوان همچون برخورد خشن و قهری می شود که انگار چه جنایت هولناکی مرتکب شده است.
 • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  5 1
  کاش ماموران ما و یا نه همه انسان ها به این باور برسند که : امروز اگر با زور و تهدید بر سر عده ای خراب می شوید . فردا نیز این برگ به ضرر خودت برمی گردد و این زور و تهدید بر سر خود خواهد آمد (مز ن بر سر ناتوان دست زور ، که روزی در افتی به پایش چو مور)
 • حسین IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  2 1
  خدا لعنت کنه اونایی که با مردم این رفتارو میکنن شرف ندارین
 • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 1
  مادی‌گرایی چرت پرتهاراقانون نمی‌دانیم بجنگ تابجنگیم
 • اشنا IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  1 3
  ژست روشنفکری نگیریدوقتی شخص مجرم مقاومت می کندوشروع به فحاشی مامور می کندوحاضربهدتمکین نیست وگاها"مامورراموردضرب وجرح قرارمی دهدمامورچکاربایدبکند؟ودرست یک فیلم بریده شده فقط ازرفتارمامورضبط وپخش می شودنه قبل ازان وشمای روشنفکربدون درک واقعیتها تحت تاثیرتبلیغات منفی شروع به ادای فضل می کنیدونمی گوییداین ماموربایدتحمل چندبرخوردمشابه درروزراداشته باشدوهمه توقع کارشناسی روان شناسی دین شناسی جامعه شناسی استاداخلاق راازیک مامورجوان انتظارداریدومعلوم نیست تابحال که دشمن روی اشاعه بدحجابی وبی حجابی کارمی کردکجابودید؟
 • ذوالفقار ایرانی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  1 0
  ولی اگر این رفتار از سوی هنجار شکنان وهمراهان شان برای تاثیر گذاری بر انجام وظیفه قانونی ماموران صورت بگیرد چه؟ من بعد از این افراد سعی می کنندبا هوچی گری وحتی خودزنی ومظلوم نمایی وتماشاچی جمع کردن رفتار خود را محق جلوه بدهند! #اقتدار نیروی انتظامی # اجرای قانون
 • محمد IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 2
  هرکس‌به‌گشت‌ارشاد‌‌وبرخورد‌فیزیکی‌ اعتقاد‌ دارد‌بد اند‌که‌ عمدا‌ا‌یاسهوا‌میخواهد‌مردم‌ونظام‌را‌باهم‌درگیر‌کند‌‌هوشیارباشید...
 • سارا IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  3 1
  انگار خانومها کنیز و برده هستن که چنین رفتاری باهاشون بشه
 • اىرانى IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  1 1
  خلاصه این شد که باید بیشتر هوای خاطی وخلافکار روداشت
 • رزمنده قدیمی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  2 2
  توجیه کردن از کار زننده نیروی انتظامی بدتر است دست دختر مردم را می گیره حتما نیروی انتظامی هم مثل پزشک محرم شده کاش به جای این کارها امنیت برای کودکان وشهروندان ایجاد می شد
 • حمید IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 5
  تا جایی که مطلع هستم مامورانتظامی راننده عمدا این کار را کرده تا اولا این گشت ها جمع آوری بشود در ثانی فداکاری کرد و تنبیه را به جان خرید تا مردم آسوده شوند در ثالث مراتب نارضایتی خودش را به این مدل بروز داد که داد مردم را درآورد
 • IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 2
  درجانفشانی نیروی انتظامی شکی نیست ولی نبایست الت دست دزدان واختلاسگران شود رفتار مردم عکس العملی است درمقابل ظلم اقتصادی معیشتی دولت نسبت به مردم.۶
 • K.y IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  0 2
  جوری نکنید که مردم از حکومت متنفر بشن. تذکر بدین رد بشین. اینها رو میبرین کجا؟؟ میبرین تعهد بدن؟؟ شاید کسی اونروز کار واجبی داشته باشه باید چند روز بخاطر تدکری معطل بشه؟؟ حکومت ما حکومت خوبیه اما بعضیا با ندونم کاری دارن خرابش میکنن. هیچ چیز اجباری جواب نمیده با مردم مدارا کنید. بیشتر حواستونو بدین به اونهایی که با چادر میرن اونور لخت میشن خریدهاشونو میکنن بعد میان اینجا برا ما نسخه میپیچن. برخوردتون رو با مردم اصلاح کنید. اگر قانون و مامور نباشه متاسفانه افراد شروری هستن که مردم رو تیکه پاره میکنن. ضمن تشکر از دوستانی که باعث ایجاد امنیت میشن با مردم درست رفتار کنید. آقازاده ها میرن خارج از کشور عیش و نوش میکنن بعد مردم بدبخت که نمیتونن حتی ایران رو بگردن کمی موهاشونو بیرون میزارن تنبیه میشن.... افسوس من دیدم خیلی ها سوار ماشین اون بالا بی روسری با شلوارک تو ماشین نشستن کسی نمیبینه اما اونی که حتی پول تاکسی نداره پیاده رد میشه گیر مامورها میافته.
 • نادر IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
  2 3
  به نظر بنده وجود گشت ارشاد بغیر از ایجاد کینه ونفرت بین ملت ونیروی انتظامی نفع دیگری ندارد وهر چه زودتر جمعش کنند بنفع دولت است چون بالاخره مجبور خواهند شد جمعش کنند انهم با شرایط خیلی بدی!!!!
 • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
  2 1
  انسان یادنیروهای ساواک میافتد انگارساواک برگشته باعنوان گشت ارشاد البته توقعی هم نیست
 • سروان کریمی IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
  0 3
  از روز اول سپردن مسئولیت کنترل حجاب مردم به نیروی انتظامی و پلیس در واقع ظلم و ستم به نیروهای انتظامی کشور بود و باعث خوار و خفیف شدن نیروی انتظامی در نظر مردم شد در هیچ کجای دنیا چنین کار سخیف و تحقیر آمیزی از پلیس در خواست نمیشه
 • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
  0 0
  کاملا درسته
 • منصور IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
  2 3
  نیروهای گشت ارشاد اساسا بی سواد.فاقد اگاهی اجتماعی از محل زندکی در شهرهای بزرگ با توجه محیط زندگی سابق خود.افرادی جو گیر با توجه به داشتن دستبند. جوان و بی تجربه هستند