این کار به تنهایی از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برنمی آید،سایر بخش ها باید به صورت جدی به او کمک کنند

دولت منابع مالی برای استخدام جدید ندارد.وضعیت تولید نامطلوب است.بخش خصوصی به دلیل رکود تورمی توان به کار گیری جوانان را ندارد.لغو تدریجی تحریم ها راهی زمان بر است و ممکن است تاثیری بر بیکاری هم نداشته باشد، دختران و پسران زیادی در آستانه ی ازدواج قرار دارند،به بحران جنسی نسل جوان بی توجهی می شود، در این شرایط راه حل اشتغال چیست؟به دور از کلی گویی باید گفت ما برای ساخت درونی و اقتدارداخلی که رهبر معظم انقلاب بارها در سخنان مختلف بر آن تاکید دارند، نیاز به تحولی عمیق در امور اداری جاری داریم.با گفتاردرمانی و نصیحت هم کاری پیش نمی رود.مسیر انقلاب اسلامی راه خود را در بزرگراه طی می کند،لکن گاهی لازم است درمسیربدون گم کردن مقصد ، بزرگراه را مدرن سازی کرده و طی مسیر کنیم.این کار تجدید نظردر اصول نیست.درس گرفتن از خطاها،آسیب شناسی و بازسازی انقلاب در جهت رضایت مردم در آستانه ی 40 سالگی انقلاب است . تحول مذکور ضرورت اجتناب ناپذیر انقلاب ماست که باید از سوی تصمیم گیران نظام تایید و اجرا شود.نتیجه ی بی توجهی به ساخت درونی،فروپاشی بنیان های اجتماعی و ضعف حکومت را در پی دارد.گاهی لازم است برای درک خطر مشکلات اجتماعی آمار و اطلاعات سرقت و بیکاری جوانان با وسواس زیادی ملاحظه شود.اقتصاددانان می گویند شاه کلید درآمد اقتصاد بدون نفت ،مالیات است ،اما من براین باورم صنعت توریسم هم هست .در شرایطی که همه از بیکاری سخن می گوییم،چرا راه برای ابتکارات عملی بازنمی شود؟ پس از درآمدهای نفتی بهترین منبع اشتغال و درآمدبرای نسل جوان گسترش صنعت توریسم است.البته این پیشنهادات با استدلال برخی آخرت خواهان به ظاهر متنفر از دنیا که بدون برنامه برای معیشت و تفریح دنیای جوانان هستند،مواجه می شود،اما آنان باید بدانند فقدان برنامه موجب شده است تا فساد،سرقت و طلاق و سایر آسیب های اجتماعی روندی فراگیرو نگران کننده داشته باشدکه آسیب های آن به مراتب بیشتر از خطری است که برخی با ورود گردشگر احساس می کنند.پیشبرد صنعت توریسم را با نگاه مشفقانه و وحدت بخش می توان اجرا کرد و نیاز به هم فکری و هم اندیشی همه ی بخش ها دارد:
1-درباره ی گسترش صنعت توریسم باید اتفاق نظری کامل و وحدت آفرین شکل گیرد،تا بیشتر تصمیم گیران در کشوربر گسترش این صنعت به دور از نگاه قشری ،نظری تقریبا واحد بیابند،بدیهی است که همه را نمی توان راضی کرد.مخالفان صنعت توریسم می توانند مخالفت کنند و در همه جا باشندو به هر عنوانی مخالفت کنند،اما حق ندارند به منافع ملی این نگاه راهبردی و درآمدزایی آن برای نسل جوان آسیب بزنندو مانع ایجاد کنند.اگر کسانی مخالف این برنامه ی راهبردی برای حل مشکل بیکاری جوانان به هر دلیل باشند،باید پیشنهادی بهتر برای حل مشکل بیکاری جوانان بدهند و گرنه بایدسکوت کنند.نمی توانیم خودمان در رفاه و رانت های مختلف ادامه ی حیات بدهیم و جوانان را به صبر و معنویات بیشترحواله دهیم! یقین داشته باشیم اگر این دنیای جوانان به بهانه های واهی و تفسیرهای متعددسلیقه ای از دست برود،آن دنیا هم از دست رفته است.اگر کسی به بهانه و استدلال یک ارزش مذهبی بگویداین مشاغل برجوان مسلمان حرام و مکروه است،من می گویم اعتیاد، سرقت و خودکشی یک جوان بیکار و آزارش بروالدینش یا بر سایر مردم حرام تر و مفسده بارتراست.( با توجه به ماهیت نظام اسلامی ما،یکی از بخش هایی که باید سرمنشا اجماع نظر باشد،مراجع عظام قم هستند،پیشنهاد می کنم وزیر کشور با آمار جرائم به خصوص در بخش سرقت ،مزاحمت ، اعتیاد و خودکشی و فرار از خانه و وزیرکار با آمار بحرانی بیکاری جوانان به دیدار مراجع بروند و وضعیت را تبیین کنند)
2-همه ی دستگاه ها باید شرایط لازم را برای ورود گردشگر به کشور در همه ی حوزه ها(از گردشگر تفریحی تا دینی و درمانی و... ) فراهم کنند.اگر نگران امنیت هستیم، دستگاه های متولی امنیت( به خصوص بخش های ضدجاسوسی )باید ظرفیت نظارت را بدون آسیب دیدن به فرایند کلی این برنامه افزایش دهند.وقتی پنجره ها را باز می کنیم،هوای آلوده و تمیز هم زمان می آید،ما باید آمادگی رفتار متناسب با تغییرات داشته باشیم.صبر و تحمل خود را بالا ببریم،امور بی اهمیت و پیش پاافتاده را به مهمترین چالش های زندگی سیاسی و اجتماعی خود تبدیل نکنیم.ماموظفیم با درایت،سعه صدر و دیدگاهی باز و روشن با دنیا مواجه شویم. (همین روزنامه ها و گفت و گو های روزانه را نگاه کنید مملو است از طرح کودکانه ی مسائلی فیلترو فیس بوک وشبکه های اجتماعی که چه انرژی ازهمه می گیرد! و ...در حالی که برای توسعه دولت الکترونیک و مبارزه با فساد اداری و آموزش های مجازی و ارتباط با دنیا ،نیاز به بالاترین زیرساخت های ارتباطی داریم که لازمه ی تمدن سازی است تا کشورهای همجوارهم به ایران به عنوان نقطه ی مرکزی پبشرفت بنگرندو ما برآنها موثر شویم و این شبکه ها نقطه ی بسیار کوچکی در بین شبکه ای ارتباطی با هدفی بزرگ است ودر حالی که ظرفیت پهنای باند اینترنت در ایران یک هزارم دنیاست!)
3-این کار به تنهایی از سازمان گردشگری و میراث فرهنگی برنمی آید،سایر بخش ها باید به صورت جدی به او کمک کنند.وقتی می گوییم صنعت گردشگری،باید برنامه وسیع و متناسب با آن باشدو این سازمان مرکز تصمیم گیری درباره این صنعت و اجزای مرتبط با آن باشند و دیگران در بحث های تخصصی بایداز تصمیمات او اطاعت کنند.چگونه دست وزارت نفت در مسائل نفتی باز است ،به همان میزان باید قدرت لازم برای تصمیم گیری و اجرا در اختیار این سازمان باشد.همه ی قوا و صدا و سیما باید همکاری کامل و همه جانبه ای بدون در نظر گرفتن رقابت های اداری بی مورد با او داشته باشد.گاهی لازم است برای رفاه ملت و جوانان از تکبر اداری بی مورد و رقابت های مبنی بر هوای نفس و جاه طلبی فاصله بگیریم و تفکر خود را ملاک همه ی کارها قرار ندهیم. هم اندیشی بخش ها و اقتباس استراتژی های جذب توریست در کشورهای مسلمان دیگر مانند مالزی،اندونزی،ترکیه ،امارات ،لبنان ،تونس و ده ها کشور مسلمان دیگر ضرورت امروز ماست.
4-سازمان فرهنگ و ارتباطات واسلامی می تواندبا تغییر جهتی ساده در اساسنامه و با هدف رفع بیکاری جوانان ایران، علاوه بر کار خودش ظرفیت های خود در سراسر دنیا را به معرفی ایران و جذب گردشگر تغییر دهدو این نه تنها اشکالی ندارد،بلکه مفیدهم هست.وزارت خارجه باید تسهیل کامل و همه جانبه را در این امر ایجاد کند و به این سازمان کمک کند.شما اگر بخواهید هنر معماری خود را به دنیا معرفی کنید لازم است یک واحد ساختمان زیبا،مدرن و هوشمند برتر از سایر کشورها و فراتر از رقابت با آنان بسازید تا دنیا مدل شما را بپسندد،ابتدا یک ایران بدون نابرابری،بدون فساد و تبعیض و با رضایت و لبخند وشادمانی مردمانش باید ساخته شود تا الگوی قابل تکرار بشود.لذا لازم است مدتی تبلیغ و گسترش اسلام با مهمان نوازی و محبت اشاعه و گسترش یابد.چهره ی منفی و سیاهی که از مردم ایران در دنیا تبلیغ می شود تنها با ایجاد ارتباطات انسانی برطرف خواهدشد.اگر به دنبال همگرایی بیشتر بین مسلمانان دنیا هستیم،باید موظف به برداشتن گام های عملی هم باشیم.شعارما در 5 سال آینده باید این باشد که ایران، چهارراه تمدنی جهان نبایدبدون میهمان گردشگر بماند.
5- بخشی از نیروهای مسلح انتظامی و امنیتی در شرایط صلح (وضعیت سفید)امکان و ظرفیت چه از حیث نیروی انسانی و سایر امکانات برای تامین امنیت گردشگران و آماده سازی زیرساخت ها دارند.باید از این ظرفیت گسترده در صنعت توریسم استفاده کردو آن ها را به کارگرفت.
6-بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان در انفعال است،شعار بدون برنامه برای جوانان کار نمی شود،این بخش در سراسر کشور ظرفیت های لازم را با استفاده از نیروهای جوان به کار گیرد و فعالیتی سراسری در همه ی مدیریت ها و بخش های شهرها و روستاها برای جذاب سازی و بهبود خدمات با کیفیت و مطلوب ایجاد شود.این زیرساخت ها بایدجدی و مستمر و با توان همه ی بخش ها به کار گرفته شود. بایدآموزش های سراسری از سوی سازمان گردشگری در کشور ایجادشود.جوانان با سطح تحصیلات مختلف (به ویژه جوانانی که زبان های خارجی می دانند)می توانند جذب این برنامه ی استراتژیک و همه جانبه شوند.
7-ما باید از ظرفیت های بسیار عالی گردشگری در تمام نقاط کشور درشرق و غرب ، شمال ،جنوب و مرکز بهره برداری کنیم،نخبه ترین و مبتکرترین مدیران باید با دست های باز و اختیارات کافی و کامل در بخش های گردشگری سازمان و استان ها به کار گرفته شوندو با روی باز تسهیلات و مجوزهای سریع و بدون رونداداری فرصت سوزرا به بسترسازان این فرایند ارائه دهند ،ترتیبات امنیتی بی دلیل نباید در صنعت توریسم اختلال ایجاد نماید.چنان که گفته ایم با درهای باز از سرمایه گذاران خارجی استقبال می کنیم ،با درهای باز به جوانان خود اجازه دهیم تا با حمایت همه ی قوا و با دست های پاک شان روزی و برکت مقرر خداوند را کسب کنند.امارات متحده ی عربی به شکلی مصنوعی این زیرساخت ها را ایجاد کرده است و ترکیه و اکثر کشورهای جهان سال هاست بهره ی استراتژیک از این صنعت می برد و حتی همسایگانمان منابع ما را از طریق توریسم جذب می کند،اما ما از آن چه خداوند به ما داده بهره نمی بریم و یا اجازه ی بهره به دیگران نمی دهیم،جوانان منتظر و آماده ی کارند،عزمی باید....


(این یادداشت برای تصحیح احتمالی اشتباه من در تحلیل یا نتیجه گیری باز است، تعصبی ندارم و اگر منتقدانی داردبا آرامش پذیرای خواندن نظرها هستم.)

کد خبر 335717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 6
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۱۷:۵۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
  3 0
  افسوس که قدر این همه اثار تاریخی و مناظر طبیعی رو نمی دونیم مسولین به جای این که روی گسترش کشاورزی تمرکز کنند و حفره های اب زیر زمینی رو از بین ببرن به صنعت توریسم توجه کنیدکه خیلی از کشورها درامدشون از این راه به دست میاد
 • بابک IR ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
  1 0
  با سلام.من دبیر آموزش و پرورش هستم.نظریه ی بسیار پخته و زیباییست.امیدوارم مسئولین محترم و مراجع بزرگوار این مقاله را حتما مطالعه نمایند
  • هادی اعلمی فریمان IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
   4 0
   باتشکراز حسن نظر شما.بله به نظر خود من هم انشای خوبی است!اما به عمل کار برآید به سخن دانی و سخنرانی نیست..!!
 • بی نام A1 ۰۵:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
  6 0
  با تشكر از تحليل خوب هموطن عزيز اميدوارم تا دير نشده مسعولين با شجاعت اين واقعيات را عملي كنند
 • ساجده IR ۱۲:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
  6 0
  امیدوارم که مسئولین این کارها رو سریع تر انجام بدن و موجب پیشرفت ایران بشن.....با تشکر از اقای اعلمی....
 • ناشناس IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۴
  1 0
  تحلیل زیبایی بود