۰ نفر
۲۷ تیر ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۹

چند سال پیش در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان این ابیات را سرودم و امشب از وبلاگ شخصیم به نام khatereha012 نقل کردم .در برابر عظمت و بزرگی او کمترین کاری است که توانستم انجام دهم .خالصانه سرودم و از شما می خواهم خالصانه بپذیرید.

 

هر چند طولانی سرودن را خوب نمی دانم ولی برای آنهایی که طول و عرض هستی عشق را در بر گرفته اند هر چه بسراییم کم است.

///////////////////////////////////////

آوازه ی عشــــــق دلنشــــین اســـت

جان در ره عـشق کمتــــــرین اســـت

عشق آیه ی شادی و ســرور اســـت

عشق از غــــم غیـــــر یار دور اســت

عشق از ســـخن اســــتعاره گــــــیرد

از مــــا و منـــــی کـــــناره گـــــــــیرد

عـــشق آب حـــــیات جـــاودان اسـت

عشــــق آیت دلشــــکستگان اســت

ای عشــــــق بیــــــاسخــــنوری کـن

ما را به نیــــــــاز رهبـــــــری کـــــــن

ای عـــــــشق تو چــاره سـاز ما باش

هـــــم روزه و هـــــم نــماز مــــا باش

//////////////////////////////////////

عشــــــق ازلـــــــیت از تو جــــوشید

معـــــــــنای ولایــــت از تو جــــوشید

تو کیــــــــستی ای ترانـــه ی حــــق

تو چیـــــــستی ای بــــــهار مطـــلق

نام تو چــــــــکامه ی جـــــــــــــهانی

خورشــــــــــید بلنـــــــــد آســـمانی

نام تو شــــــــــــــــکوه آفریـــــــــنش

پــــــــــرواز حقــــــــــیقی نیایــــــش

نام تو ســـــــــــــــرود شــــــادمانی

 دردانه کــــــــــــلام جاودانــــــــــــی

دروازه ی عــــــــــــلم و اصل عرفـــان

فریـــــــــــــــاد زمان و عین وجـــــدان

اشـــــــــک شب آرزو تویـــــــــــی تو

سر دفتر گفتــــــگو تــــــــــــــویی تو

آرامــــــــــــش جــــــــان و راحت روح

 در ســـــــــــایه ی تست کشتی نوح

گفـــــــــــــــتار تو راه زندگـــــــــــانی

مفــــــــــــــــــتاح حـــــــــقایق نهانی

اسطوره ی عشـــــــق و  جود و ایثار

آیینه ی حـــــــــــــــــــق نمای بیدار

نام تــــــــو علیست، آیــــــت جـــــان

گفتار تو ترجــــــــــــــمان قـــــــــــرآن

/////////////////////////////////////

جان از سخن تو مایه گــــــــــــــــیرد

احـــــــــــــــساس ز تو نشانه گیــرد

تو خـــــــــــــون حقیقی زمــــــــانی

تو نقـــــــــــــــطه ی عطف آسمانی

تو شـــــــــوکت و عشق و اشتیاقی

ایــــــــــــمان ز رشـــــــادت تو باقی

در بســــــــــــــتر دین تو آرمـــــیدی

جان پســــــر عم خود خریــــــــــدی

فرمــــــــــــــوده خدا از این تــــــولا

بعد از نــــــــــبیم علیست مــــــولا

//////////////////////////////////

ای شــــــــــــــــــاهد بزم روزه داران

ای قایدپیــــــــــــروان قــــــــــــــرآن

عشـــــــق از تو گرو ستانده جان را

غم از تو ســــــــــــــــرودن نهان را

مهتـــــــــــاب حکایتـــــــــی زکویت

خورشـــــــید تبــــــــــلوری ز رویت

شب بنــــــــــــده ی زلف تاب دارت

روز است همــــــــــــیشه وام دارت

خاک از لقـــــب تو سرفـــــــرازست

در لفــــــظ" ابو تــــــــــراب" راز است

تو بنـــــــــــده ی ناب قبله ی خاک

از عشــــــق تو گل به تن زده چاک

راز تو نـــــــــــــیاز روزگــــــارســت

جز عشـــــــق تو عاشقی نزارست

شمـــــــــشیر تو اصل آشـــــــنایی

بی مـــــــــــهر تو مهر، بـــــی وفایی

با یــــــــــاد تو جان عـــــــــروج گیرد

بی یــــــــــاد تو عاطفت بمـــــــــیرد

امــــــــید به یاد تو سخـــــــــــــــنور

اســــــــــــــــطوره زتو ستانده افسر

گل را نظــــــــــــــرت چنین صـفا داد

نام تو بـــــــــــه دین چنــــین بها داد

دست تو به خیــــــــــــــــــبر آوردفتح

آوازه ی تو فــــــــــــــــــــراز هر مدح

ایمــــــــــــــــان ز تو گشته پای بر جا

یاد تو به دل گرفــــــــــــــــــــته ماوا

در ســـــــــــــوره ی" هل اتی" قیامت

محـــــــــــــــدوده ی" لا فتی" به نامت

دادی به زبـــــــــــــــــان روزه نان را

 برسایل مســـــــــــــتمند خوان را

///////////////////////////////////

دل از تو گرفـــــــــته جوشش و تـب

با چاه سخن تو گفته ای شــــــــب

قرآن ز کتابت تو جــــــــــــــــــــــاوید

هان ای عـــــــــــــــــلی ای بهار امید

آن دم که تو در نــــــــــــــــماز بودی

با خالق خود به راز بــــــــــــــــــودی

با او ســـــــــخن از چه می سرودی

کاین گونه ز خویــــــــــش دور بودی

آندم که ز زخم سر زدی چـــــــــاک

انگار ز هم دریده افـــــــــــــــــــلاک

فریـــــاد زدی به رســــــــــــــتگاری

 تاجان به خـــــــــــدای خود سپاری

تو رهبـــــــــر قسط و عدل و انصاف

اوج کرم و عـــــــــــــــــــــیار الطاف

آن لحظه که خون به چهره ات ریخت

اشک دل و خــــــون به هم درآمیخت

 گفتند که شـــــــیر چاره ساز است

 بر زخم وجود تو نـــــــــــــیاز است

مولا تو که خود بســـــــــــان شیری

در بحر وجود بی نظــــــــــــــــــیری

ما زخمی انــــــــــــــــتظار و دردیم

بی گرمی قامت تو ســـــــــــــردیم

تو شیر خدا عــــــــــــــــــروج ایمان

 از زخمی عشــــــق خویش پنهان ؟ 

فریاد رســـــــــــان که نوش خواهیم

در ظلمت غم سروش خواهـــــــــیم

دریــــــــــای وجود همــــــــــــتی تو

فریاد رس مصـــــــــــــــــــــــیبتی تو

ای قامـــــــــت مــــــــردی و حقیقت

ای اصــــــــــــــــل شریعت و طریقت 

"قد قامت" عــشـــــــــــق بی تو مبهم

بی یاد تو دل گرفـــــــــــــــــــته ماتم

تو کیســــــــــــــتی ای ترانه ی حق ؟

 تو چیــــــــستی ای به فرق منشق ؟

بر لوح دلــــم نوشتــــــــــــــــــه نامت

در گـــــــــــوش دل آیت کـــلامـــــــت

///////////////////////////////////////

یا علی مدد

 

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 365888

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • دانش A1 ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
    0 0
    دمت گرم. من قبلا هم این شعر را خوانده بودم. مولا یارت