امام رضا:مردم ازامام عدالت وصداقت میخواهند نه ساده زیستی!

به این امام رضا علیه السلام باید افتخار کرد، امامی که برابر صوفیه که از امام می خواهند غذای سخت بخورد و لباس خشن بپوشد و سوار الاغ شود صریحا می فرماید که آنچه از امام انتظار می رود اینها نیست، عدالت و صداقت و انجام وعده هایش است. در اینجا تحلیلی در این باره را خواهید خواند.


جریان های اجتماعی و مذهبی که فرصت بروز و ظهوری می یابد، درست مربوط به زمانی است که می تواند وجهه نوعی انقلاب و تحول و تجدد به معنای نوشدن و نوکردن را به خود بگیرد و بدین ترتیب گاه تا میان عمیق ترین لایه های جامعه نفوذ کند.
برای نمونه، هر بار که مردم دچار مشکلات مالی می شوند، یا جامعه طبقاتی شده و فاصله میان طبقه اشرافی و فقرا آشکار می گردد، شعار «ساده زیستی» محبوبیت خاصی پیدا می کند. فرقی نمی کند که این شعار توسط چه کسی داده شود، کمونیستها علیه اشرافیت سرمایه داری یا صوفی ها برابر اشرافیت مغولی، مهم آن است که این شعار مردم را جذب می کند و زمینه را برای تحول آماده می کند.
اما سوال اینجاست: غالبا چه کسانی از این شعار استفاده می کنند؟ باید گفت فراوان؛ ...و اما یکی از رایج ترین بهره وریها از این شعار در دنیای قدیم اسلام، توسط صوفیان و زاهدان بوده است، جریانی که یکی از راه های نفوذش میان عامه، بر اساس همین شعارها بوده است. البته ممکن است این بهره گیری واقعی باشد، چنان که ممکن است فریبکارانه و از روی ریا باشد.
تصوف یک گرایش جدی مذهبی و اجتماعی است که در یک دوره طولانی از تاریخ اسلام برآمد، در اعماق جامعه و در یک گسترده شگفت نفوذ کرد و در دوره های هم افول کرد و برافتاد.
و در تعریف دیگر، جریانی است که وجوه زیبایی و ابزارهای نفوذ خاص خود را داشته و دارد. جذابیت های مذهبی، حتی هنری و ادبی و به خصوص اجتماعی و جنبه های مردمی که همواره می توانست جماعت فقرا را سر یک سفره جمع کند.
همین تصوف، در برخی دوره ها، با حذف تعصبات مذهبی و پیوند دادن گروه های مختلف مذهبی این کار را کرد. در ادواری مبارزه با ریاکاری ها و گاه سخت گیری های فقیهانه راه را برای تصوف باز کرد.
به اجمال عرض کنم که این تصوف که حالا در جغرافیای اطراف ما مغمور است، روزگاری دراز حرف اول را می زد و با همین شعار که ما نماد ساده زیستی هستیم، نماد مردم گرایی هستیم و توده های عامی را عزیز می داریم خود را بر مردم حاکم می کرد. گاه، اینها شعارهایی بود که تصوف را بر شاخه و شاخ سیاست می نشاند و اگر زمینه را مساعد می دیده، خرقه را کنار گذاشته و بر سریر سلطنت و تخت شاهی جلوس می کرد.
اما یک نمونه جالب از زمانی که تصوف نبود، و شعار ساده زیستی بود.
در عهد نخست اسلام که هنوز صوفیه نبودند، خوارج ادعای ساده زیستی داشتند و به عکس آنچه شهرت دارد، امام علی (ع) در برخورد با آنها، عکس این شعار آنها عمل کرد. این روایت امام صادق علیه السلام است:
إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين علیه السلام إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه، و تطيب بأطيب طيبه، و ركب أفضل مراكبه، فخرج إليهم فوافقهم فقالوا يا ابن عباس بينا [بيننا] أنت خير الناس إذ أتيتنا في لباس من لباس الجبابرة و مراكبهم، فتلا هذه الآية « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ» ألبس و أتجمل، فإن الله جميل يحب الجمال و ليكن من حلال. [تفسیر العیاشی: 2/ 13]
زمانی که امام علی (ع)، عبدالله بن عباس را برای گفتگو نزد خوارج فرستاد، او بهترین لباسش را پوشید، بهترین مرکب را سوار شد و نزد آنان رفت. وقتی با او روبرو شدند، گفتند: این فرزند عباس! در حالی که تو بهترین مردم هستی، اما در لباس جباران و سوار بر مرکب آنان نزد ما آمده ای! ابن عباس این آیت را خواند که: «بگو چه کسی زینت الهی و پاک ترین رزق ها را که خدا برای بندگانش قرار داده حرام کرده است؟». من اینها را می پوشم و خود را آذین می کنم، زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، اما باید از حلال باشد.
در اینجا فرق میان «حلال خوری» با «ساده زیستی» مهم است.
ساده زیستی نه تنها با «حلال خوری» فرق دارد، بلکه ساده زیستی آن هم برای امرا و حکام و سلاطین، آن اندازه ها هم که تصور می شود، اهمیتی ندارد. صد البته رعایت حال فقرا در ظاهر هم برای حاکم امری پذیرفته شده است، اما مهمتر و هزار بار مهم تر آن است که حاکم، به عدالت رفتار کند و صادق باشد. آنچه مردم می خواهند عدالت و قسط است، نه ساده زیستی که می نماید که تواند فریبکارانه هم باشد. این چیزی است که امام رضا بر آن تأکید دارد.
در اینجا روایت بس مهمی از حضرت رضا علیه السلام وجود دارد که بسیار جالب است:
دخل عليه بخراسان قوم من الصوفية فقالوا ان أمير المؤمنين المأمون نظر فيما ولّاه اللّه تعالى من الأمر فرآكم أهل البيت أولى النّاس بأن تؤموا النّاس و نظر فيكم أهل البيت فرآك أولى النّاس بالنّاس فرأى أن يرد هذا الأمر إليك و الأمة تحتاج الى من يأكل الجشب و يلبس الخشن و يركب الحمار و يعود المريض و كان الرّضا عليه السّلام متّكئا فاستوى جالسا ثم قال: كان يوسف نبيّا يلبس أقبية الدّيباج المطرّزة بالذهب و يجلس على متّكئات آل فرعون و يحكم انّما يراد من الامام قسطه و عدله و إذا قال صدق و إذا حكم عدل و إذا وعد أنجز انّ اللّه لم يحرم ملبوسا و لا مأكولا و تلا «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ». (كشف الغمّة ج 3 ص 147).
شماری از صوفیان خراسان نزد امام رضا علیه السلام آمدند و گفتند: مأمون، با تأمل در ولایتی که خداوند به او سپرده به این نتیجه رسیده که شما اهل بیت، اولای از سایر مردمان در این امر هستید که مردم را امامت کنید، و باز از میان مردمان، شخص شما را از میان اهل بیت برای این امر مقدم و اولای بر دیگران دانسته است که حکومت را به شما بسپارد. مردم نیاز به کسی دارند که غذای سخت بخورد، لباس خشن و خشک بپوشد، سوار الاغ شود، و از مریض عیادت کند.
امام رضا علیه السلام در حالی که تکیه به متکایی داده بود، از حالت تکیه درآمده، نشست و فرمود: یوسف (ع) پیامبر خدا بود، اما قبای ابریشمین که طلا در زینت آن بکار رفته بود می پوشید و بر متکاهای آل فرعون تکیه می زد و حکومت می کرد. آنچه از امام انتظار می رود قسط و عدل است، و این که وقتی سخن می گوید راست بگوید، و وقتی حکم می کند به عدالت رفتار کند، و وقتی وعده می دهد عمل کند. خداوند هیچ خوردنی و پوشیدنی را [جز آنچه صریح قرآن است] تحریم نکرده است. آنگاه این آیت را خواند که: بگو چه کسی زینت الهی و پاک ترین رزق ها را که خدا برای بندگانش قرار داده حرام کرده است؟
و اما قسط و عدل در حکومت، چنین نیست که کسی مرتب تکرار کند، چنان که امری شعاری و صوری نیست که در پشت سر آن، حقوق مردمی پایمال شود، به جرم این که با ما در فکر و اندیشه همسانی ندارد، یا به بهانه این که قصد داریم، ضعیفان را سرکار آوردیم، پس لازم است یک مشت افرادی را که شایستگی ندارند در پست ها و منصب ها با امتیازات ویژه قرار داده و با اعطای بورسیه و غیره آنها را برای اشغال آنچه شایستگی ندارند آماده کنیم.
و اما فقط بحث عدالت نیست، بحث از صداقت که امام رضا علیه السلام آن را مطرح کرده هم هست و بسی مهم تر است. هستند کسانی که شعار ساده زیستی می دهند و و حتی شعار عدالت، اما گاه در مرئی و منظر میلیونها نفر دروغ می گویند. از نظر امام رضا (ع) مهم برای امام و صاحب منصبان این است دروغ نگویند، نه آن که نان خشک روی میزهایشان بگذارند و با ادعاهای ساختگی ساده زیستی، به جذب قلوب مشتی ضعیف بپردازند که البته این راهی شناخته شده در تاریخ است و همیشه چنین بوده و هست و خواهد بود.
عمل به وعده ها هم از دیگر ملاکهایی است که امام رضا علیه السلام در این روایت بیان کرده است؛ یعنی پس از عدالت و صداقت، انجام وعده هایی است که به مردم داده است.
به این امام رضا (ع) باید افتخار کرد ولادتش مبارک

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 374020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 40
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  اسلامم آرزوست
  • کلافه A1 ۱۹:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   2 65
   جناب جعفریان شما معتقدید که مسیر حرکت امام رضا از سمت قزوین بوده ؟ اگر جواب مثبت است لطفا مسیر معروف را مستند نقد کنید و اگر احتمال داده اید اجازه ندهید از کتاب شما سو استفاده شود.
 • سهیل A1 ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  درود بر احمدی نژاد عزیز
  • بی نام A1 ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   39 2
   اشتباه دستم خورد :
  • بی نام A1 ۲۱:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   30 2
   برو بابا
  • sadegh A1 ۰۴:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
   14 0
   نمی دانم این گفته شمابرای فساد گسترده دولت احمدی نژاد بود یا برای ریخت و پاشها و تجملات و سفر های غیر ضروری ایشان. و یا برای تبعیت نكردن از امام و مقتدای ما امام رضا ع.
 • بی نام IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  119 1
  اين حديث 8 سال پيش كجا بود؟
 • بی نام A1 ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  43 1
  ای بابا
 • بی نام EU ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  69 3
  بیگ لایک.... انگار 1400 سال پیش از الان ایران بهتره بوده
 • بی نام IR ۱۵:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  50 5
  خیلی دلنشین بود لطفا توجه شود
 • بی نام FI ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  9 175
  با این حرفا نمیتونین از قدرت گیری مجدد احمدی نژاد جلوگیری کنید.مردم از اشرافیت این دولت خسته و خواهان بازگشت احمدی نژادن.
  • بی نام A1 ۱۹:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   54 2
   بهتره چیزی نگی
  • علی IR ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   42 3
   مردم ؟ اگه شما چن نفر مردم هستین پس ما چییم ؟
  • فريد ۲۱:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   32 2
   لطفاديگه اسم اون رو نياريد
  • بی نام IR ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
   7 0
   اونها که شما میگید مردم نیستن... نمیشه اینجا گفت چی هستن وگرنه کامنتم سانسور میشه
 • صالحی A1 ۱۶:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  46 2
  باسلام، تحلیل جالبی بود، استاد عزیز سربلند باشید
 • بی نام A1 ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  36 1
  الله اکبر... چه حدیثی
 • بیکارالدوله IR ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  34 15
  اشتباه می کنی برادر. اتفاقا مردم دنبال آدم های ساده زیست هستند و نه عدالت. دلیل ساده است. برای اینکه ساده زیستی یک رفتار اجتماعی قابل مشاهده است ولی عدالت یک مفهوم هزارتا برداشت ازش میشه داشت. مردم عادی به رفتارها نگاه می کنند و از درک مفاهیم عاجزند.
 • بی نام A1 ۱۷:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  19 3
  یکی از مدعیان علم، درویشی را گفت: «این کبود چرا پوشیدی؟» گفت: «از پیغمبر ص، سه چیز بماند؛ یکی فقر، دیگر علم و سوم شمشیر. شمشیر، سلطانان یافتند و نه در جای خود کار بستند؛ و علم، علما اختیار کردند و به آموختن تنها بسنده کردند؛ و فقر، فقرا اختیار کردند و آن را آلت غنا ساختند. من بر مصیبت این سه گروه، کبود پوشیدم» خبر جان خداوکیلی از من نیست از جناب هجویریست؛ پس لطفا چاپ کن.
 • بی نام A1 ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  14 2
  والا تا عدالت و صداقت معیارش چی باشه .... برادر چه میگویی ما ملت هم ....
  • بی نام A1 ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   16 1
   چه جالب خبرآنلاین ویرایش و سانسور میکنه. خسته نباشی سانسور چی
 • بی نام A1 ۱۹:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  27 2
  پس این همه سال که تمام مسئولین شعار ساده زیستی میدادن چی شد؟ همش باد هوا بود؟
  • بی نام A1 ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
   20 1
   خخخ بله گویا
 • بی نام A1 ۲۰:۲۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  17 4
  جالبه هر کی در مورد هر چی مطلب مینویسه چند تا حدیث و روایت هم در تاییدش پیدا می کنه
 • بی نام IR ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  9 2
  متاسفانه از این دست احدایث و روایات بسیار کم بر منابر گفته میشود و وقتی هم عالمی بر اساس همین روایت فراگرفته از قران و عترت در خطبه های نماز جمعه برای مردم میخواند و انتظار داشت بچه مسلمان انقلابی جنگ دیده بعد از جنگ نیز مثل همان ائمه معصومین به نظافت و خوش پوشی و خوش بوئی رفتار کند هنوز هم که هنوز است او را محکوم به مانور تجمل میکنند .همانهایی که نمیتوانی از چند متریشان رد شوی بس بوی عرقشان ازار دهنده است خداوند همه ما را براه راست هدایت کند
 • بی نام IR ۲۰:۵۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۵
  10 1
  حالا عده ای هی مانور بدهند که فرزندان فلان عالم دینی هنوز مستاجرند و ......این چه دردی از جامعه دوا میکند ایا اگر کسی ارضه داشته باشد و از راه حلال تاکید میکنم حلال کسب درامد کند و با ان برای فرزندانش و خانواده اش زندگی راحت تری تدارک ببیند حتما تجملاتی شده و از دین خدا خارج ؟ تا انجا که ما میدانیم خداوند همه نعماتش را برای استفاده همه بندگانش فراهم اورده نه فقط برای امریکاییها و اروپایی ها و عربهای انطرف خلیج فارس
 • بی نام A1 ۰۲:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  4 7
  حرف شما درست است ولیکن ناقص است چون فقط به یک دسته از روایات توجه کرده اید ما در عین حال روایاتی داریم که ساده زیستی وزهد را یک ارزش معرفی کرده ونیز روایاتی که حاکمان را امر میکند که مانند فقیر ترین مردم خود زندگی کنند
  • بی نام A1 ۰۵:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
   5 0
   دیروز رفتم کتابهای درسی دخترم رو بگیرم ولی با خجالت برگشتم چون سه برابر پارسال شده بود که اصلا فکرش رو هم نمی کردم باید امروز از یه جایی جور کنم تا دخترم بتونه کتابهایامسلش رو ببینه
 • شهلا IR ۰۳:۳۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  13 7
  باور کنید من هم واقعا راضیم که آقایان در قصر زندگی کنند به شرطی که فرزند ایرانی کار داشته باشد و نگران معاش روزانه اش نباشد فدای تو ای امام رضا
 • بی نام A1 ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  4 7
  آقای جعفریان بینک و بین الله اگر روحانیت پیش از انقلاب به ساده زیستی عتقادی نداشت و بر منابر از آن نمی گفت آیا مردم به سمت اسلام انقلابی می آمدند؟؟ حضرت آقای جعفریان می شود بگویید حضرت امیر المومنین ع که تنها امامی بودند که حکومت را تجربه عملی نمودند ساده زیست بودند یا خیر؟؟ شیوه ایشان تنها بر عدالت و صداقت بود یا ساده زیستی نیز رفتار ایشان بود؟؟ حضرت امام جعفر صادق چگونه می زیستند؟؟ چرا دارید از حضرت امام رضا ع تفسیر به رای تایید اشرافیت در پناه اسلام می نمایید عاقبتی بدتر از منافقین برای شما آرزومندم
  • اسمال طلا IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
   9 1
   اشتباه نکنید. خطاب آقای جعفریان روحانیت نیست بلکه سیاستمداران است. روحانیت باید ساده زیست باشد تا کلامش در مردم تأثیر کند. کار روحانیت ترویج اخلاق است که در سایه تجمل و اشرافیت حاصل نمیشود کمااینکه مراجع بزرگ ما همگی ساده زیست هستند. اما سیاستمداران باید بیشتر از آنکه بفکر آخرت مردم باشند دنیای آنها را بسازند. متاسفانه در کشور ما تمام معیارها بهم ریخته. سیاستمداران شعار ساده زیستی میدهند مردم را به بهشت دعوت میکنند ولی برخی روحانیون دنبال دنیا داری و اینا.
 • بی نام A1 ۰۵:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  5 5
  آقای جعفریان لطفا نهج البلاغه رو هم مطالعه کنید چرا امیر المومنین اینقدر نسبت به زندگی اشرافی استاندارانشون حساس بودند چون فساد دقیقا از روزی شروع میشود که میل به زندگی اشرافی در افراد ریشه میزنه
  • بی نام A1 ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
   3 1
   در زمان امیرالمومنین روحی فداه اشرافیت و مال پرستی به صورت فرهنگ در آمده بود و علاوه بر آن امیرالمومنین حاکم مردمی بودند که بر اثر ظلم و ستم حکام پیشین دچار اختلاف طبقاتی شدید شده بودند. امام علی مثل پایین ترین آنها زندگی میکردند چون حاکم و خلیفه بودند ، این هیچ منافاتی با جمله امام رضا نداره. چون همون زمان امام علی به یکی از یارانشون گفتند که تو نباید مثل ما ساده زیست باشی ، من حاکمم و به خاطر همین ساده زیستم. چیزی که از اسلام می فهمیم اینه که ساده زیستی یک وسیله است نه یک هدف ، وسیله ایست برای همدردی با فقرا و کاهش اختلاف طبقاتی ، وقتی همه به سطح مطلوبی از رفاه رسیدند ، ساده زیستی مفهومی ندارد و امام هم ملزم نیست که ساده زیست باشد.
 • بی نام A1 ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  3 3
  ما در روایات داریم که اهلبیت کسانی که یه بعضی روایت تمسک جسته وروایات دیگر رو رها کنند مورد لعن قرار دادند جناب جعفریان آیا به راستی تمام مطلب با نگاه به یک یا دو روایت حل می شود فکر نمی کنید شما برای منظور خاصی که در نظر داشته اید چند روایت جور کرده اید کاری که مخالفان شما هم به راحتی با تمسک به روایات دیگر می توانند انجام دهند
 • بی نام A1 ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  5 1
  بدان كه هر پيروى را امامى است كه بايد از پيشواى خويش پيروى كند و از نور علم او كسب نور نمايد. بدانيد كه امام شما را از دنياى خود به دو لباس فرسوده و دو قرص نان قناعت كرده و شما نمى‏توانيد مثل امامتان زندگى كنيد و لكن مرا با پرهيزكارى و تلاش و عفت و درستكارى خويش يارى نماييد. قسم به پروردگار از دنياى شما طلا نيندوخته و از غنيمت‏هاى آن مال فراوانى ذخيره نكرده و با لباس فرسوده‏اى كه در بردارم لباس فرسوده ديگرى مهيا نساخته‏ ام. نامه 45 نهج البلاغه
 • امیر A1 ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۶
  4 2
  احسنت آقای جعفریان لذت بردم
 • mbagher A1 ۰۵:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
  2 2
  هميشه ساده زيستي وسيله اي بوده براي جذب عوام و توده مردم و عوام فريبي والا هيچكس از تجمل بدش نمياد
 • mbagher A1 ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
  0 1
  خبرآنلاين با قالب هاي ذهنتان خشت ميزنيد
 • محمدرضا بزمشاهی A1 ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۶/۲۱
  0 0
  استاد ای کاش این حدیث را در سال 84 یا 85 مینوشتید دیر اما قابل تقدیر
 • بی نام A1 ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۴
  0 0
  مولا علی ع بر این باور بود که یک زمامدار عادل نمی تواند به احقاق حقوق شهروندان و اجرای کامل عدالت بپردازد، مگر اینکه خود را با پایین ترین طبقات جامعه یکسان بداند و زندگی اش را با محرومین همگون سازد و می فرمود: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ عَلَی أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفَةِ النَّاسِ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُهُ؛ خداوند متعال بر پیشوایان عادل واجب کرده است که سطح زندگی خود را با ضعیف ترین افراد جامعه یکسان کنند تا فقر و تنگدستی بر تهیدستان و بینوایان فشار نیاورد و آنان را نگران نسازد