روزنوشت را با زلزله آخر هفته آغاز می کنم، ما سه شنبه شب بخاطر بچه ها خصوصا نوه جدید" یسنا" از تهران بیرون آمدیم و در گلشهر مشغول تماشای مسابقه فوتبال بایرن- دورتموند بودیم که زلزله اتفاق افتاد، همه به حیاط گریختیم و دقایقی را در بیرون ساختمان سپری کردیم.

در این وانفسا یاد پیشگویی های دوست ستاره شناسم افتادم که دسامبر را خصوصا نیمه دوم آن را خطرناک دانسته بود( بويژه ۱۸ و۲۱ دسامبر۳۱ ژانویه) . از نظر وی فعلا ماه بسیار قدرتمند است ( سوپر ماه ) ودر نزدیکترین مکانش به مدار زمین قرار دارد وانرژی بالایی از خودش روی زمین متصاعد میکند .این اتفاق هر ۴۱۲ سال یکبار رخ می دهدو انسانها را از نظر احساسی براشفته کرده وبعضا دیوانه ،ضمنا حوادث طبیعی مثل آتش سوزی، زلزله، تغییرات شدید آب وهوایی، سونامی را دامن می زند و علاوه بر این نحوه استقرار سياره زحل و خورشید در این ایام حادثه ساز خواهد بود.

من ابتدا این پیشگویی را جدی نگرفتم ولی زلزله های پیاپی باعث شد که پیشگویی را منتشر کنم ودعا کنم که این حوادث اتفاق نیفتد . بعضی تمسخر کردند وتعداد زیادی از دوستان نیز خواستار اطلاعات بیشتر شدند.

واقعیت این است که اسلام هم به علم ستاره شناسی( هیئت) وتاثیر سیاره ها بر زندگی ما اعتقاد دارد و بارها در قرآن کریم به ماه وستاره ها قسم خورده و این شعر زبانزد عامه مردم است:
"ابر وباد ومه وخورشید فلک در کارند
تا تو نانی به کف اری وبه غفلت نخوری"

همگان تاثیر ماه را بر جزر ومد دیده ایم ولذا ماه می تواند بر بدن ما که ٦٦-٨٥ درصد آنرا آب تشکیل می دهد اثر بگذارد ولذا همگان باید متوجه این تاثیرات باشیم و خود را مدیریت کنیم ومراقب حوادث طبیعی باشیم وهشدارها را جدی بگیریم.

نقد اتاق ایران و راه حل ها

اول هفته نشستي با مديران يك مجموعه موفق خدمات بندري داشتم واطلاعات بسيار خوبي درباره عمليات بندري وحضور سرمايه گذاران خارجي در توسعه بنادر جنوب عراق داشتم، ظرفيت تخليه عراق فعلا حدود ٦٠٠ هزار BTU كانتينر که بيش از ظرفيت فعلي بندر امام وخرمشهر است و پیشنهاد داشتند كه براي همكاري دريايي با عراق برنامه ريزي كنم ، ضمنا از مشاركت با يك سرمايه گزار خارجي براي احداث اسكله وترمينال تخليه وبارگيري غلات خصوصا گندم خبر دادند كه براي گسترش حضور ما در بازار ارد عراق موثر خواهد بود.

يكشنبه جلسه هيات مديره اتاق مشترك ايران وعراق را داشتيم ودرباره اتفاقات اخير تعرفه اي، اجلاس عالي سران دو كشور ومحورهاي بيشنهادي اتاق جهت طرح در دستور جلسه بحث وگفتگو كرديم.

دوشنبه صبح زود در نشست هم انديشي اتاق ايران شركت كردم كه با حضور رهبران جريانهاي متنوع اتاق برگزار شد ورياست اتاق با اشاره به تضاد منافع در جامعه وبخش خصوصي، بي اعتقادي دولت به توان اين بخش ، سردگمي اتاق در انجام وظايف و كاهش تاثير اتاق بر تصميمات ،خواستار ابراز نظر دوستان شد. در اين جلسه سه دسته مسائل مطرح شد

١- بيان نقاط قوت وضعف رييس اتاق

الف: نقاط قوت وضعف رييس ،هيات رييسه ودبير كل
١/١-مطالبه گر نبودن وكمبود جسارت در رياست اتاق
١/٢- اقتدار وپشتوانه حكومتي روساي قبلي وبخش خصوصي بودن رييس اتاق
١/٣-شخصيت مشايه ويكسان تيم مديريتي اتاق
١/٤- تعلق نداشتن رياست اتاق به يك جريان خاص اتاق وتلاش جهت استفاده از ظرفيت همه گروهها
١/٥-سلامت وصداقت رييس اتاق

٢- نقد سازمان اتاق

ب- نقد عملكرد اتاق:
٢/١- عدم صدور بيانيه توسط اتاق
٢/٢- توزيع پول توسط اتاق ولطمه ناشي از درامد يك در هزار در اتاق
٢/٣-قرار داشتن اتاق در دوران گذار
٢/٤- نداشتن قدرت لابي گري در هيات رييسه اتاق
٢/٥- تضعيف اتاقها با مجاز شدن حضور افراد داراي كارت عضويت
٢/٦- اتاقها نه تنها كارايي ندارند بلكه اتفاقات اخير در اتاق تهران وشهرستانها اعتبار اتاق را زير سوال برده
٢/٧- عدم استفاده از ظرفيت اعضاء اتاق وتعجب از جمع شدن افراد موفق وتشكيل يك سازمان ناموفق
٢/٨- نداشتن سند راهبردي ومركز پژوهش واموزش قوي
٢/٩- باقي ماندن اتاق در فضاي انتخاباتي وتاثير انتخابات اينده بر عملكرد يكسال اينده اتاق
٢/١٠-عدم تفكيك حوزه تصميم گيري واجراء در اتاق وانتخاباتي بودن اتاق

٣- راه حل جهت موثر وكاراشدن اتاق

ج- راهكارها والزامات جهت ارتقاء جايگاه اتاق:
٣/١- تغيير شرايط براي عضويت در هيات نمايندگان و لزوم داشتن كارت بازرگاني
٣/٢-برنامه ريزي جهت نمود در بحران
٣/٣-لزوم شناخت قدرت ونفوذ در ان
٣/٤- نياز به نرم افزار قوي جهت استفاده از سخت افزار اتاق
٣/٥- اموزش هيات نمايندگان و ضابطه گذاشتن براي هيات نمايندگان
٣/٦-پايش كردن اتاقها وتشكلها
٣/٧- لزوم داشتن شفافيت، پاسخگويي، سياست گزاري وزيبايي
٣/٨-لزوم تقسيم كار در شرايط بحراني كشور
٣/٩-لزوم اصلاح درون اتاق وكارا شدن ان
٣/١٠-لزوم كاهش اختلافات و آرامش در اتاق
موارد فوق خلاصه جمع بندي من از جلسه فوق بود كه قراره ماهانه برگزار شود.

پس از جلسه فوق در اتاق ايران نشستي با علاقمندان حضور در نمايشگاه اختصاصي كربلا داشتيم ودر اين نشست به امتيازات ويژه آن پرداختم واز شركتها خواستم با توجه به حضور پررنگ عربستان در نمايشگاههاي بغداد وبصره كوتاهي نكنند.

در پايان نشست رايزن بازرگاني بلژيك در ايران تقاضاي ديدار ومذاكره جهت همكاري دو كشور براي حضور در بازار عراق شد كه برايم جالب بود ويكي از موارد دستور كار آينده اتاق را پيگيري جهت كار سه جانبه با كشورهاي اروپايي در موضوع بازسازي عراق خواهد بود واميدوارم كه اتاقهاي مشترك در اين رابطه همكاري ومشاركت نمايند.

با توجه به برگزاري نشست تحولات عراق در عصر دوشنبه در اتاق ماندم واز ساعت ١٤ جلسه با عنوان" اتفاقات اقليم واثار ان بر روابط تجاري" با حضور آقايان كنعاني "دبير ستاد ويژه عراق در وزارت خارجه" وكاشفي رياست اتاق كرمانشاه وعضو هيات رييسه اتاق ايران اغاز شد واهميت اين بازار براي ايران تشريح شد و لزوم گشايش هر چه سريعتر مرز هاي " پرويزخان" و" تمرچين" مورد تاكيد قرار گرفت. اولين بار بود كه موضوع اقليم در دستور جلسه اتاق مشترك بود وحساسيت هايي را هم در عراق وايران بر انگيخت.
با وجود اينكه در اقليم با موضوعاتي نظير "عرب وكرد"، " شيعه وسني" وجود دارد تجار ايراني با كاركردي مناسب جايگاه مناسبي در اين بازار دارند وصادرات بيش از دو ميليارد دلاري كالا به اين منطقه بيش از صادرات ايران به تركيه مي باشد.

در اين نشست به تصميم دولت عراق به دسته بندي تعرفه ها در ٤ گروه وماهش نسبي تعرفه ها اشاره كردم وبرگزاري اجلاس سران دو كشور در تهران را در بهمن ماه امسال فرصت مناسبي براي رفع موانع وارتقاء روابط تجاري دانستم.

در رابطه با اهميت روابط تجاري با عراق اشاره کردم كه صادرات ما به عراق بيش از صادرات غير نفتي ايران به سه قاره اروپا، افريقا وامريكا است، اين مطلب تيتر اغلب رسانه ها شد وسفارت عراق در تهران ووزارت خارجه عراق عكس العمل نشان داده وخواستار ارايه مستندات شدند كه روابط عمومي در حال تدوين وارسال مستندات است.

آمار سال ٩٥ حاكيست كه ٩٢ درصد صادرات ايران به اسيا وفقط ٨ درصد( حدود ٣/٢ ميليارد دلار) به ساير قاره ها بوده واين رقم كمتر از نصف صادرات ايران به عراق مي باشد.

جلسه تا ساعت ١٧ ادامه داشت وچون با تاكسي آمده بودم( عدم فروش طرح) وناهار هم نخورده بودم عازم منزل شدم وبعد از خوردن ناهار وشام از خستگي خوابم برد وموفق به شركت در مراسم سالگرد "دنياي اقتصاد" نشدم، خوشبختانه بخشي از مصاحبه من در مراسم پخش شده بود وبه نوعي مشاركت داشته ام.

سه شنبه صبح پيگير جلسات نماينده اتاق در بصره بودم وتوافقات بسيار خوبي در رابطه با مركز تجاري وقراردادهاي نفتي بعمل آمده وضروريست كه هفته آینده به اين شهر سفر كنم.

بعد از ظهر جلسه كميسيون حمل ونقل اتاق مشترك بود كه موضوعاتي نظير ترانزيت از مسير عراق به سوريه، كارشكني گمرك در ترانزيت از بندر عباس به عراق، رها شدن ستاد توسعه اقتصادي با عراق و فرصت هاي همكاري دريايي بحث وگفتگو شد. پس از جلسه به اتفاق اعضاء اتاق ورييس كميسيون مسابقه فوتبال حذفي بين پرسپوليس وصنعت نفت را تماشا كرديم واز باخت تيم قرمز پايتخت متاسف شديم.

از صبح به علت الودگي هوا سر درد داشتم ولذا شب ، تهران را به مقصد گلشهر كرج ترك كرديم ، اگر چه كرج هم خيلي بهتر از تهران نبود.

چهارشنبه ظهر به تهران رسيدم و ابتدا نامه اي را خطاب به آقاي زنگنه وزير نفت نوشتم و خواستار صدور مجوز جهت فروش فراورده صادراتي به مقصد عراق شدم وسپس محورهاي مورد علاقه اتاق مشترك براي قرار گرفتن در دستور جلسه اجلاس سران دو كشور( ايران وعراق) را به اتاق ايران ارسال كردم ودقايقي در جلسه كميسيون صنايع غذايي شركت كردم، موضوعات متفاوتي مورد بحث قرار گرفت ، خبر هجوم اردني ها به بازار عراق وكاهش ١٥ درصدي قيمت ارد ( البته ارد بي كيفيت اردن وتركيه) باعث نگراني ميباشد وضروريست جهت خفظ بازار ايران كه روزانه بعضا به سه هزار تن ميرسد اقدامات جدي انجام داد واز اين بازار حراست وحفاظت كرد.

در ادامه دیدارهای امروز ، شب را در رستوران تركی واقع در خيابان فرشته با دو نفر از تجار بزرگ وسرشناس تركيه ديدار وشام خوردم و ايده هاي بسيار خوبي براي كار با ايران وعراق در زمينه تامين اجتماعي، IT و دفاعي داشتند . ساعت ده شب به اتفاق امير حسين تهران را به مقصد كرج ترك كرديم وقبل از وقوع زلزله در جمع خانواده بوديم.

کد خبر 739621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =