تیتر سه وبلاگ‌ها

 • عشق و حکمرانی با هم تلفیق می‌شوند؟

  عشق و حکمرانی با هم تلفیق می‌شوند؟

  محمود سریع‌القلم: در جوامع غربی، اصطلاحی تحت عنوان “Civil Servant”، (خدمت گزاران مدنی) وجود دارد. به عبارت دیگر، کسانی که با دلبستگی و تعلق خاطر به کشور و مردم خود خدمت می‌کنند.

 • نقش ناخودآگاه در توسعه‌یافتگی

  نقش ناخودآگاه در توسعه‌یافتگی

  محمود سریع‌القلم: آدمی هر کاری که بخواهد انجام دهد به تئوری نیاز دارد، حتی برای خریدن یک جفت کفش: داشتن اصول روشن و تست شده، مرحله‌بندی آزمایش اصول و سپس ارزیابی نتیجه.

 • استراتژی آمریکا نسبت به ایران

  استراتژی آمریکا نسبت به ایران

  محمود سریع القلم: آیا دولت فعلی آمریکا، تمام مراحل استراتژی خود نسبت به ایران را روی کاغذ آورده است؟ آیا چنین تقسیم بندی ­ای امکان پذیر است؟

 • ترس و توسعه نیافتگی

  به نظر می رسد که رشد فردی، نتیجه پنج نوع آزادی است:

 • چرا همدیگر را قبول نداریم؟

  دلیل یک. به نظر می­ رسد افراد از طریق تجربه، یاد می­ گیرند که برای بسیاری از کارهای مثبتی که انجام می­ دهند، جواب مناسبی دریافت نمی­ کنند، آنها در نوجوانی و جوانی به تدریج می­ آموزند که کارهای زیر، خیلی فایده و عاقبتی ندارند: