تیتر سه وبلاگ‌ها

  • آقای ژوله هم باید به روان‌پزشک مراجعه کند

    آقای ژوله هم باید به روان‌پزشک مراجعه کند

    هر فردی‌، حق دارد هر جای‌دنیا که دلش می‌خواهد زندگی‌کند و هرجای‌دنیا که دلش خواست برود و هرجای‌دنیا که دلش خواست بچه اش را به دنیا بیاورد و به هیچ کس هیچ ربطی‌ندارد.

  • تلویزیون و سریال‌هایی که به خشم جامعه دامن می‌زنند

    تلویزیون و سریال‌هایی که به خشم جامعه دامن می‌زنند

    یا باید پایان این سریال‌ها تلخ و واقعی باشد یا یک پایان خوش آبکی که در آن صورت خشم مردم بیشتر می‌شود و به این نتیجه می‌رسند که حقشان توسط صداوسیما هم ضایع شده چرا که در دنیای واقعی قرار نیست پایان‌ها به این خوبی و خوشی باشد. در طول ۲۵قسمت زجر و بدبختی و فلاکت را دیدند و پایانش با از خودگذشتگی یک کاراکتر یا ریش‌سفیدی یک بزرگتر تمام می‌شود؛ چیزی که در عالم واقع آن را نمی‌بینیم.