۱ نفر
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۰
دفتر هبیتات در ایران و اجرای پروژه‌های اثرگذار ملی

در حال حاضر بیش از 60 درصد سازها در مناطق در معرض خطر و بلایای طبیعی هستند.

به همین دلیل تاب آوری و مقاومت سازه ها از اصول اساسی ساخت و ساز ساختمان هاست. از طرفی به همان نسبت به موضوع تاب آوری و مقاومت سازه ها برای مراکز بهداشتی مهم است، برای مدارس و ساختمان ها  و دیگر سازه ها نیز حایز اهمیت خواهد بود. گرچه توسعه پایدار با سلامت و در مان در ارتباط تنگاتنگ قرار داد اما مضامین دیگری مانند تاب آوری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. هبیتات به عنوان آژانس شهری سازمان ملل متحد برای ایجاد شهرها و جوامع فراگیر با سازمان ها و کشورها مختلف همکاری می کند و رویکرد آن به شهرنشینی، نیروی مثبت تغییر دهنده برای مردم و جوامع در راستای افزایزش رفاها و امنیت است. کاهش نابرابری، کاهش تبعیض و کاهش فقر به عنوان اهداف هبیتات مهم است.

نکته نخست آن است که باید در نظر داشت توسعه پایدار شهری بدون داشتن مراکز درمانی پایدار مقاوم و تاب آور متصور نیست. همچنین بیمارستان ها باید در بالاترین سطح خدمات دهی قرار گیرند.
درعین حال کادر درمان نیز باید دسترسی کامل به امکانات مورد نیاز را داشته باشند و این امکانات را در دسترس آسیب دیدگان قرار دهند. موضوع مطالعه و فراهم کردن پروژه های بین رشته ای میان رشته های علوم زیستی، علوم انسانی برای بررسی جنبه های فراگیر مساله، ضروری است. باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می توان بیمارستان ها را با دیدگاه اجتماعی، اکولوژی، توسعه پایدار و منطبق بر شرایط جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی مفهوم بندی کرد.

استراتژی به این مفهوم ایجاد ساختار مناسب برای مشارکت جامعه در توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین تامین انتظاراتی که مردم از بیمارستان ها داشته و مطالبه می کنند، است. از این رو لازم است میان مراکز بهداشتی و درمانی و مردمی که خواهان دریافت خدمات هستند، کارآمدی و ارتباط موثر برقرار شود.

اهداف توسعه شهری، پیوند نزدیکی با تامین امنیت و سلامت جامعه دارد. اطمینان از زندگی سالم، ارتقا رفاه برای توسعه پایدار را حق طبیعی هر شهروندی است. جهان با بحران بهداشت روبه روست. بیماری کووید 19 امان جامعه جهانی را بریده و درد و رنج را چند برابر کرده است.

این درحالی است که بحران اقتصادی، زندگی انسان را به خاطر فقر مواجه کرده است. بنابراین تامین امنیت و بهداشت نه فقط با تمرکز بر سازه های بیمارستانی، بلکه با آوردن بیمارستان به درون جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. این امر از راه گسترش همکاری های بین بیمارستان ها و جوامع محلی امکانپذیر است.

راهکارهایی که درباره آموزش جوامع محلی وجود دارد، تقوبت حق تعلق با استفاده از تجارب همه کشورها است. با توجه به ماموریت دفتر هبیتات در ایران، ظرفیت بالایی برای اجرای پروژه های اثرگذاری ملی  متصور است. درواقع دفتر پروژه هایی را می تواند خلق کند که به عنوان پروژه های برجسته قابلیت نسخه برداری بین المللی نیز داشته باشد؛ زیرا ایران دارای چنین ظرفیتی است.

گرچه اجرا پروژه های در سطح ملی مطلوب است اما انتظار می رود تفکر و اندیشه جهانی برای آن شکل بگیرد تا حوزه اثرگذاری در مقیاس جهانی باشد؛ در غیر این صورت نمونه های این پروژه ها در سطح کشورهای توسعه نیافته وجود دارد.

پیشنهاد می شود یکی از ماموریت های هبیتات گسترش شبکه ها و ظرفیت سازی باشد. زیرا ایران ظرفیت بالایی داشته و یکی از معدود کشورهایی است که با همسایگان زیادی احاطه شده است. چنین ظرفیتی این انتظار را ایجاد می کند که دفتر هبیتات در ایران به عنوان یک TOTAL POINT ظرفیت کشورهای همسایه را نیز فعال و شبکه ای منسجم و قوی برای عملیاتی کردن اهداف توسعه شکل دهد.

ایران این ظرفیت را دارد که به قطب پزشکی و درمان منطقه تبدیل شود. زیرا ارزان بودند هزینه های درمان مزیتی است که دفتر هبیتات در ایران با یک نگرش منطقه ای و فراملی منابع کشورها را جذب کند.
می توان با یک برنامه ریزی دقیق، زنجیره تامین از مرحله پیش از پذیرش بیمار تا دوران بعد از نقاهت را شکل داد تا ایران به عنوان یکی از قطب های گردشگری سلامت نه فقط در منطقه که در جهان شناخته شود.
در این راستا دفتر هبیتات در ایران باید بتواند با استفاده از ظرفیت ها و منابع موجود نخست خود را به یک مرکز پایدار رو به رشد از طریق دستیابی به منابع پایدار تبدیل کند و سپس با روش جذب همکاری، سطح کاری و اثرگذاری خود را ارتقا دهد.

* دبیرکل کمیته ملی اسکان بشر ایران
* سخنرانی در هفتمین جلسه دوشنبه‌های اسکان با رویکرد بهبود تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی _ پروژه بهتاب _

کد خبر 1491965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =