از داخل کمد دیدم که به من خیانت میکند، با مشت آنقدر به گیجگاهش زدم تا مُرد

گوشه ای از راهرو دادسرا تنها کِز کرده بود و قطرات اشک مدام از چشمانش سرازیر می شد وهر از گاهی سرش را از روی زانوی غم زده اش بالا می آورد .از پشت بلورهای اشک نیم نگاهی به در ورودی می انداخت و دوباره سر به جبین و هق هق گریه ای که صدایی شبیه به ناله ی طفلی شیرخوار داشت.

جو حاکم در دادسرای جنایی  برایم طوری است که از چند کیلومتری نرسیده به حیاط دادسرا هوای غم آلود و اندوهناک مردان و زنان نشسته بر نیمکت های فلزی حیاط دادسرا که در چله ی تابستان هم می توان سردی اش را حس کرد آوار می شود بر روح  و جانم ،حتی روزهایی که نه به عنوان وکیل دادگستری که در قالب رهگذری حسب اتفاق از آن مسیر عبور می کنم فضای غم آلود و پر استرس منتشر شده در اتمسفر محدوده ی دادسرای جنایی را حس می کنم.شک ندارم که اگر در و دیوارهای ساختمان این مجتمع قضایی زبان سخن داشتند محضر خدا شکایت می بردند که این چه سرنوشتی است برای ما رقم زده ای؟چطور ممکن است در چندصدمتری باغ ارم شیراز و باغ ناری باشی وحال و هوایت مدام بسان شب های کویر وهم انگیز و دلهره آفرین باشد!یقین دارم کاربلدترین متخصصان جغرافیا و هواشناسی نیز در حل این معما در می مانند که چطور ممکن است حال و هوای یک نقطه از شهر که چهار گوشه اش به باغات شیراز منتهی می شود تا به این حد دلگیر و ملال آور باشد هرچند که علت و دلیل  این رویداد عجیب  در علم توپوگرافی* هیچ جایگاهی ندارد اما حسب تجربه باید گفت در فهم و استدلال  بنده و همقطارانم( وکلای دادگستری) که ساعاتی از روزگار خویش را در چنین فضاهایی گذرانده ایم توجیهی منطقی و استدلالی منطبق بر واقع دارد  که چیزی نیست جز  ارتباط حال و هوای مردم ِشهر بر اتمسفر شهر و تاثیر متقابل این دو بر حال برهم!

در این بین کافی است  پدر یا مادر باشی تا با تمام وجود دلیل نگاه سرد ونومید والدین متهمان که سر در گریبان  رگه های سیاه موزاییک های حیاط دادسرا را می شمارند و به بخت سیاه فرزندشان ربط می دهند بفهمی! آنجاکه فرزند دلبندشان  پابند به پا و دستبند به دست کشان کشان به اتاقی هدایت می شود برای حل معمایی که ممکن است پاسخ معما حبس  یا سلب جان شیرینِ کودک گریزپای دیروز باشد  که امروز پابندی آهنین به پایش گره خورده آنگاه حاضری تمام دنیا را بدهی برای فرصتی مجدد در تربیت فرزند  اما افسوس که دیر شده!

 در راهروهای دادسرای جنایی پارادوکس چهرها حکمفرماست. چهره ی پیش از دستگیری و غل و زنجیر شدن متهمان ِقفل شده به نرده ها که با سبیل های از بنا گوش در رفته و زخم های نقش بسته بر صورتشان  حاصل شکاف قمه و تیزی که خروجی اش چهره ی غضبناک  ایشان شده و چهره ی اکنون ایشان که برخلاف لحظات پیش از بازداشت دیگر خشم و غضبی از آن تراوش نشده بلکه کم مانده به طفل معصومی شبیه شوند که اگرمجال خلوتی  فراهم بود ،  گودی زخم ها که بسان برکه ی خشکیده ایست  سیرآب  اشک می شد.

در این دو دهه فعالیت بارها از این دست اشک ریختن ها دیده ام و به کرات شنیده ام که ناظران این صحنه ی دلخراشِ شکستن غرور مردانه ی متهم را به اشک تمساح تلقی  کرده اند اما کافی است لحظاتی کنارشان بایستی و سیگاری  تعارف کنی تا با اولین کام سیگار سفره ی دل باز کنند،آنگاه خواهی دریافت نه تنها اشک تمساح نریخته بلکه  تجربه ی دودهه حشر و نشر با این فضا و اندکی مرور علم جرمشناسی خروجی اش می شود این حکم که غالب آنان که تا دیروز قمه در دست عربده کش کوچه و خیابان ها بوده و امروز دستبند به دست محبوس  قانون و ترازوی عدالت هستند می توانستند آنطرف میز بر مسند قضاوت یا این سو تر در کسوت وکالت یا روپوش به تن  پرستار بیماری یامعلم دانش آموزی باشند،اینکه ایشان در روزگار کودکی عوض قلم در دستانشان تیزی گرفتند و شوخی شوخی قصه ی لات و اوباشی برایشان جدی شد فارغ از باور به جبر و اختیار انسان  دلایل متعددی دارد از رودربایستی با  اهل محل و  قصه ی پرتکرار کم نیاوردن نزد دوستان و اهل محل تا پر کردن خلاء شخصیتی که با تیزی و عربده پر شده و سرانجام این سرنوشت را رقم زده ، هرچند که ممکن است بسیاری از ایشان در اصل و ذاتشان این کاره نبودند.

با این همه صغری و کبری کردن، منِ وکیل مکلف به حضور در این فضا هستم و حق ندارم آه و ناله کنم بلکه بلعکس باید با صلابت و خوشرو به این فضا وارد شوم، آن هم نه به صرف قرارداد و حق الوکاله که هرچند تومان به قیاس میلیون هم که گرفته باشی  به ثانیه ای تحمل آنچه بر روح و روانت آوار می شود نخواهد ارزید بلکه بسیار پیش آمده که حضورت در این سرای اندوه از حیث تکلیفی است بر سرباز عدالت که وکیل تسخیری خطابش می کنند و قرار است با عبارات و کلماتی که از قانون استخراج شده و برمدار استدلال می نشیند سره را از ناسره تفکیک کنی.

در  حال و هوای رصد چهره ها و نگاه ها بودم که توجه ام به سه کنج انتهایی راهرو دادسرا جلب شد،جوانی چمباتمه زده گوشه ی دیوار هر از گاهی سر از زانوی غم بر می داشت و چشم به در می دوخت، مدام و یکسره کف دستانش را به زبری کنیتکس دیوار می کشید و مشت گره کرده  می کوبید به دیوار گویی زور مشتانش به زمین و زمان نرسیده بود که دیوار بیچاره را آماج ضرباتش می کرد همان دیواری که اگر چندصدمتر انطرف تر آجرهایش خالی شده بود اکنون همنشین عطر بهار نارنج  و ناظر رنگ بازی باغ ارم در پاییز هزار رنگ بود،در ذهنم قرمز و نارنجی های باغ ارم را تجسم می کردم که مدیر دفتر بازپرس مربوطه کاغذی با ماژیک قرمز روی در دفتر بازپرس چسباند:بازپرس این شعبه کرونا گرفته پرونده ها عودت می شود کلانتری!لطفا سوال نکنید!

اندوه و ملال فضای جنایی دادسرا کم بود که نگرانی آلودگی هوا از انتشار این ویروس منحوس هم افزون شد،بلا درنگ پا گرفتم تا از راهرو دادسرا دور شوم که حس کنجکاوی و ندای درونی گفت بروم سه کنج دیوار ببینم چشم انتظار کیست که مدام ورودی را رصد می کند!چند قدم مانده به وی مامور بدرقه اش متذکر شد که آقای وکیل نزدیکش نشوید مشکل روانی دارد!دلم لرزید و زانوهایم سست شد،جگرم سوخت برای آن همه ابهت و زیبایی که اینگونه زمین گیر شده بود. نامش آرش بود. نه سیبیل از بنا گوش در رفته ای داشت و نه زخمی بر صورت هرچند که با شنیدن قصه اش دانستم  برخلاف چهره اش که عاری از زخم بود،زخم ها بر جان و جگر دارد:

اینا میگن دیوونه هستم،دروغ میگن اصلا عاقل تر از من وجود نداره،شایدم راست می گن ....آهی کشید و اشکی از گوشه ی چشمانش سرازیر شد و گفت: دیوونه ام کردن،بیا بشین الان از در میاد داخل،راه به راه میره  اتاق خواب، دوتایی نمیشه بریم داخل کمد، توبرو زیر تخت فقط قول بده چشمات و ببیندی وگوش هات و بگیری زشته خجالت می کشم.

که یکدفعه بسان دقایقی قبل مشت گره کرد و دیوار را نوازش داد،رد گره مشت هایش را که گرفتم گودی دیوار جار می زد که با تمام جان و توانش  مکرر با هر نگاه به ورودی در که به تصورش ورودی اتاق خوابش هست به دیوار بی زبان مشت می کوبد.درست می گفت دیوانه نبودبلکه دیوانه شده بود یا بهتره بگم دیوانه اش کرده بودند.اینکه مکرر پیام دریافت کنی که همسرت با دیگری است و مدام به خودت بگویی دروغ است و حسادت رقبایی است که چشم دیدن خوشبختی ات را ندارند و بعدتر محتوای پیام ها بشود اعلان ساعت و نحوه ی حضور مردی که ...

با اصرار از مامور بدرقه اش دریافتم که:هر عصرگاه  نامحرمی با همسر آرش خلوت می کرده ،چند پیام از شخصی ناشناس سبب می شود تا آرش جهت کشف حقیقت در کمد اتاق پنهان شود و چند دقیقه بعد ضربات مدام مشت  روی گیجگاه زنی خائن  می شود علت تامه ی قتل و فرار کردن مردی که اگر می بود با همه ی خباثتش می توانست بشود علت توجیه قتل که در قانون علل موجه ای در قالب قتل در فراش تفسیرش می کنند*

قصه ی آرش حکایتی است که گرچه به ندرت در محافل قضایی و صفحات حوادث روزنامه ها میخوانیم اما عمق درد و رنج این حادثه به حدی است که تصور می کنی پرتکرار ترین رویداد جنایی جامعه است.مجوز قتل در ماده630قانون مجازات اسلامی از پرچالش ترین قواعد حقوق کیفری است.فارغ از مباحث مفصل فقهی-حقوقی پیرامون دلیل وجودی این قاعده که محل و مجال بیانش در این گفتار نیست حسب مستندات موجود همسر آرش که نامش در پرونده به عنوان مقتول قید شده مدت ها با فردی به هویت الف در ارتباط بوده که پرینت پیامک ها وتصاویر ارسالی طرفین در فضای واتسپ وتلگرام موید وجود رابطه ای بود که لااقل در قالب زنای محصنه*تعریف می شد و  نتیجه ی منطقی حکم محکمه همانی می شد که آرش با مشت به انجام رسانده بود هرچند که با فرار کردن مسبب اصلی و عارض شدن جنون بر آرش*تنها کسی که در این روند نامیمون محکوم به تحمل رنج بود و زندگی اش را فنا شده می دید آرش بود، همان روز به خودم قول دادم تا آخرپرونده کنار آرش بمانم و از وی در قامت وکیل مدافع دفاع کنم...

توضیحات:
*توپوگرافی همان علم جغرافیاست با گستردگی بیشتر
*قتل در فراش با مقدمات و قیودی عبارت است از اینکه چنانچه مردی زنش را در بستر دیگری ببیند و علم به رضایت همسرش داشته باشد حق دارد هر دو را به قتل برساند=ماده630قانون مجازات
*در قانون مجازات دو عامل تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری(ماده146تا159قانون مجازات اسلامی:اضطرار،اکراه،خواب و...  )وعلل موجه جرم(دفاع مشروع،امر آمر قانونی و....=ماده625و625و...قانون
مجازات اسلامی)قید شده است که جنون در حالت های متعدد موجب سقوط مجازات (رفع مسئولیت کیفری)یا عدم وقوع جرم (علل موجه جرم)می شود

*ماده221حد زنا را تعریف و ماده225قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصنه را تعریف می کند

* وکیل دادگستری

کد خبر 1571014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 127
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • منصف IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  لعنت به زن و مردی که بستر مقدس زناشویی و به کثافت می کشند....لامصب تو که دلت با همراه زندگیت نیست گورتو گم کن تا اینجوری یه آدم و یه عمر بی گناه ،دچار جنون نکنی.....
  • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
   2 12
   به نظرم مرد ها باید مرد باشند که اگر مرد خوب باشد هیچ زنی گول نمیخورد
 • moosa mosavian IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  64 14
  بخش دوم این خاطره چرا ارایه نشد؟ راز اجساد کشف شده در کانال رودخانه چیست؟ چطور شد؟ راز اجساد کشف شده در کانال رودخانه چیست؟ پرونده های جنایی، این خاطره را در دو بخش تقدیم نگاه مخاطبان عزیز می کنم. بخش اول تقدیم شما
  • جعفرپور IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   1 0
   درود و سپاس از پیگیری شما. هفته ی بعد از انتشار بخش اول بخش دوم منتشر شد با تیتر اعضا باند وحشی خفن هنوز دستگیر نشده اند مراقب بچه هاتون باشید
 • حسن IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  29 39
  عالی
  • هر چی IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   0 0
   میتونم بپرسم کجاش عالیه بیشعور ؟
  • IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
   0 6
   چی عالی بود خود عوضیش یعنی خیلی پاکه گوه خورد ای کار کرد
 • ali IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  21 15
  ok
 • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  میتونید خیلی ساده تر بنویسید و نتیجه گیری کنیدها.. قطعه ادبی نقل میکنید؟!
  • علی یاکوزا IR ۰۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
   4 2
   آره واقعا،عقده گشایی دوران دانش آموزی انجام میدن
 • الهام IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  64 33
  چه قلم زیبایی چه قصه تلخی
 • IR ۲۰:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  35 8
  😐
 • ناشناس IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  75 27
  درود به شرفت اقای وکیل
 • IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  91 31
  واقعا زن بی شرف حقش بوده کثافت کشته بشه جلو جمعیت محله اش خوب شوهر داشته اولش نکشته اون رو ارش حق داشته
  • اسی IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
   3 2
   زن کثیف،زن بدترین آدم ولی قتل نه.. مگه یک انسان چندباربه دنیامیا مگه چندبارزندگی مکنه.. چراازکشتن جوری میگین انگاری خیلی عادیه.. بدابحال شماآدمای نادان.
 • ن IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  55 17
  آفرین آقای وکیل
 • ابراهیم IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  سلام دم وکیلی مثل شما گرم که آز انسانهایی مثل آرش دفاع میکنید امیدوارم موفق باشید وارش خان هم خوب و سلامتی اش را بازیابد و زندگی جدیدی راه بیاندازد ژنهایی که خیانت میکنن از خوک نجس ترهستند کسی که دلش با همسرش نیست چرا جدا نمی‌شوند تا این گونه اتفاقها رخ نده
 • . IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  74 52
  تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود
  • آقای میم IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   1 0
   آره خائن بالقوه !!
  • نام IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
   2 2
   ایشالا سر خودت هم میاد بی خاصیت
 • لاله IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  خوب کرده که زنش را کشته.من به عنوان یک زن کار آرش را تایید می کنم.
  • مهسا IR ۰۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
   7 13
   تو‌غلط میکنی
 • IR ۲۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  مردم باید آموزش ببینند. باید قانونی علیه زنش اقدام می‌کرد و طلاقش می‌داد. یه جای تلف کردن بودجه کشور در سرزمین‌های دور و برای کارهای ناضرور، به داد اقتصاد و فرهنگ و آموزش برسید تا این رفتارها کم شود.
  • محمد US ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   4 0
   دوست عزیز چه حرف بیهوده ای زدید شوهره یهویی با این صحنه روبرو شده تو اوج عصبانیت مگه کسی فکر بودجه کشور هستش. بودجه زیاد داریم و داشتیم آگه اختلاس نکنن مطمبن باشید می‌توانند صرف آبادانی کشور کنند نیازی به صرفه جویی در زمان ادارات نیست
  • آقای میم IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   6 2
   آره پیشنهاد خوبیه ، تا فرهنگ ما هم مثل کشور های اروپایی بشه که از هر ۲ تا بچه ، یکیش حروم زاده است !!
 • ملت IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  اگر بخاطر خیانت زنش دست به چنین عملی زده واقعا گناهی ندارد .که هیچ بالکه حق چنین کاری را هم داشته البته با فرهنگی که ما ایرانیها نسبت به ناموس داریم .شاید درکشورهای غربی چنین نباشد . به هرحال ما ایرانیها چنین خیانتی ویوانه مان میکند . اگر مخصوصا خودش شاهد جریان باشد . ولی راه دومی هم وجود دارد که در مراحل ا ول باید چنین زنانی را طلاق بدهی برود دنبال هرزه گری خودش چون لیاقتش همان هست . ولی همه کس چنین طاقت وصبری ندارند . و منجر به چنین مصیبتی می شود . خدایا خودت همه بند هایت را هدایت بفرما .
 • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  جناب وکیل چنان این قصه جنایت رو قابل توجیه شرح دادید که انگار حق با شوهره بوده .مرتکب قتل شده و باید به زندان بیفته
  • علی اکبر IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   2 0
   بله که حق با شوهرش بوده.میتونی خودتو تو اون لحظه های تو کمد بذاری جای شوهره؟اگه گذاشتی وطرفین رو نکشتی یه حیوون وبس غیرت به تمام عیاری،متاسفانه هستن افرادی که بیغیرتی وبیشرفی رو دارن رواج میدن،همچین قتلی جهاد فی سبیل الله هستش،شما میتونی تصور کنی شوهره حتی اگه آزاد بشه چه عذاب روحی باید تحمل کنه؟چه حرفایی رو باید به جون بخره؟اون تاسالهای سال تو جهنم زندگی میکنه،جهنمی که یه زن ومرد کثیف ولجن وهوسباز براش ساختن
  • مرتضی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
   1 0
   اعدامش میکنن
 • ش IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  ببینم اگر برعکس بود چی؟ زن هم حق دارد شوهرش را بکشه؟
  • رضا US ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   3 0
   اگربواقعیت شما مسلمان هستی که یک مردمی تونه چندزن داشته باشه خانم شین ولی زن فقط یک شوهردرسته کاربدزن ومردنمیشناسه ولی حرفتون جالب نبودکه اگربرعکس بودچی امیدوارم شماحرکت کثیف این مرحومه راتاییدنکنین چون عرش خدافقط به خاطرزنااست که میلرزدوداعش دنبال این نطفه ها می گرده که زنازاده باشندکه راحت بتونن همنوع خودشونوسرببرند
  • ر IR ۰۲:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
   2 0
   اره دقیقا..این چه قانون مزخرفیه بنظرمن به بعضی ازمردهاکه بویی ازمردونگی نبردن بایدخیانت کنی بدترازاین
  • فاطی IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
   2 0
   مرد بحثش جداست ولی زن نباید اینکارا رو بکنه اگه مرد هم اینکارو کرد که خیلی .... باید جدا شد ولی زن اصلا وابدا نباید این کارا رو بکنه
 • ناشناس IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  آیا در برابری قانون زن و مرد برعکس این موضوع برای زن و مرد نیز به همین صورت صدق میکند؟؟
  • صفا IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   0 0
   نه متاسفانه باید بتونه ثابت کنه برای دادگاه تبعیض یعنی این این بنده خدا هم باید پیش بینی می‌کرد کسی رو در خونه میذاشت که در رو کلید کنن و به پلیس خبر بدن نه این طوری خودش رو بدبخت کنه
 • کیایی IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  25 20
  خیلی جالب بود ان شاالله خدا خودش کمکتون کنه
  • دکتر بهداد IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   1 0
   طبق قرآن حکم متاهل سنگسار است ولی قوانین دادگاه آن را تغییر دادند
 • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  20 7
  دیوانه کننده است
 • هاله IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  من به عنوان یک زن هرگز دلیل خیانت زن رو به شوهر نمیفهمم اگر زندگی رونمیخای برو موندن وخیانت سزاش مرگه وبس🤐
 • IR ۲۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  72 14
  راستش آنقد به مطلب طول دادن حوصلم نکشید بخونم چی به چیه
 • اس IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  87 93
  اصلا جالب نبود اگه زن خیانت کنه طلاقش بده نه اینکه بکشش. خدا انشالله به سزای عملش برسونتش
  • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   1 0
   باااااید بکشش
 • عباس FR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  73 15
  لعنت به خیانت لعنت از هر نوعش و لعنت به خیانتکار از هر نوعش
 • IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  72 8
  به نظرم این وکیل باید شاعر میشد عجب ادبیات زیبایی داره
 • ماری جهانی IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  متاسفم بخاطر خیانت ....حقش مرگ نبود .بعد میخای از آرش دفاع کنی ؟بیچاره زنها ....خیانت وحشتناکه ولی حقش مرگ نیست .آرش قاتله
  • فاطی IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
   0 0
   واقعا برا زنهایی مثل شما متاسفم اگر یک زن بخاطر خیانت کشته بشه عبرت میشه برای دیگران تا این کارای کثیف رو نکنن
 • DE ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
  31 20
  داستانه؟🤣🤣🤣🤣
 • IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  49 32
  سلام البته خدمت جناب وکیل عرض کنم که قتل در فراش در صورتی است که مرد ناگهان با صحنه روبرو شود نه اینکه کمین کند... و از سویی با عدم تایید خیانت... نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا آن زن خیانت می کرد؟ و آیا آن زن محصنه بود؟ چه زود؟... چه قامتی؟... چه وکالتی...؟
  • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   2 0
   اگه محصنه نباشه مجازه ؟ انتر
 • تنها IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  منم یه زنم ودقیقا خیانت ازهمسرم دیدم دقیقا تواتاق خواب بایه دختر دیدمش منم وقانون هیچ جوابی برای مردی ک خیانت کرد نداشت
  • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   0 0
   ولی خیلی از خانمها شرایط شما رو داشتن و شوهر خیانتکارشون رو از راه قانون به خاک سیاه نشوندن
 • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  78 29
  خدا لعنت کنه همچین زن هایی رو چه جوری به خودشون اجازه می دن خیانت کنند، مرد هر چقدرم بد باشه همچین اجازه ای ندارند خب برو طلاقتو بگیر بعد از اون هر غلطی خواستی بکن
 • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  56 63
  خدا خيرت بده،ارش بهترین کار را کرد. زن خاعن باید کشته بشه
 • سیمین ابراهیمی IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  44 13
  چرا حرف وکلا اینقدر قلمبه سلمبه س چرا فارسی روان صحبت نمیکنن
 • حسین IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  16 8
  سلام آقای وکیل که مجبور نیست در این محیط دادسرای جنایی باشه و با مبلغ میلیون وارد میشه آن هم هراز گاهی آنقدر دردناک صحبت می‌کنه پس قضات و کارمندان آن دادسرا که هرروز و صرفا به عشق خدمت وارد میشوند چه بگویند
 • بهار IR ۰۲:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  59 32
  خدا زنا و مردای خیانت کار کثیفو لعنت کنه که اینطور پا میزارن رو تعهد زناشویی....دلم به درد اومد..حقش بود بکشش..زنه کثیف
 • موسوی IR ۰۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  6 6
  جالب بود ادامه این موضوع راهم بزارید
 • boy US ۰۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  11 9
  دمتگرم اقای وکیل ۴۴
 • پیام IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  14 6
  بنده به شخصه از شما ممنونم پایدار باشید🌹🌹🌹
 • S IR ۰۴:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  باسلام به نظر من ماده ۶۳۰ خیلی ترسناک هست. این جوری راحت میشه آدم کشت. یکم این ماده دارای تبعیض جنسیتی هست، اگه به مردا چنین حقی دادن، به زن ها هم این حقو بدین. بعد چه کشتاری بشه😑 آخه این درسته، داریم جواز کشتن انگار می دیم، آدم نمی تونه یه حیوونو بکشه چه برسه به انسان، خوب کسی که بهت خیانت می کنه، حتی ارزششو نداره بخوای بکشیش خودتو بدبخت کنی بعدم بشی قاتل. بجای باز کردن راه برای قاتل شدن یک جوان. راهکار درست بدیم نباید قانون بزاریم بکشه قصاص نمیشه. مانند قانونی که گذاشتیم، پدر اگه فرزندشو بکشه قصاص نمیشه اما در مورد مادر قانون اینطور نیست. آخه تا کی باید از این قانونا باشه، اسم حقوق روی قانون هست یعنی عدالت.
 • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  57 9
  پرینت تماسها اگر وجود دارد پیدا کردن فرد متواری سخت نیست. احتمالا داستان پردازی است.
 • سجاد GB ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  61 3
  ای کاش این خیانت ها از بین می‌رفت ای کاش دروغ توی این مملکت از بین می رفت
 • مازندران IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  37 32
  آرش کار خوبی کردی،هر مردی بود همینکارو میکرد ،دمت گرم
  • هلن IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   3 0
   اگه مرد خیانت کنه چی مردی ک مدام زن میاره تو خونش وباعث شده زنش ام اس بگیره چی چرا فقط اسم زنا رو میارید مردا کثیف ترن تو قران حیا از مرد شروع شده ن زن
  • .. IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   0 0
   هر مردی ن.. هرررر نری!
 • پ.ن IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  18 10
  لطفا خاطرات شون رو از این بع بعد خلاصه کنید باتشکر
  • محمد هادی جعفرپور IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   0 0
   چشم
 • IR ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  36 5
  چقد خیانت زیاد شده تو جامعه
 • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  62 19
  من حال و هوای آرش رو درک میکنم. زمانی که اولین نگاهت به پیامک های عاشقانه و فدایت شوم ها رو میبینی، گویا خنجری داغ در سینه آن فرو رفته... مثل این میماند که دارویی تلخ رو در دهان و حلقت می‌ریزند. گویا دنیا روی سرت خراب میشود. من همه این ها رو چشیده ام و حال آرش رو خیلی خوب درک میکنم. کاش قاضی پرونده او و فضایی که او در آن فضا حضور داشته رو درک کنه و حکم به بی گناهی بدهد.
  • IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
   0 0
   آقای وکیل اولا بااحساسات مردم بازی نکنیددوماافرادشروری هستن که بااستفاده ازقوانین که براساس شرعیات نوشته شده باکشتن زن یادختربچه بیگناه خودسعی درفرارازقانون دارن سوما این مردکه باعلم برخیانت همسرش درمنزل مخفی شده بودبااینهمه تکنولوژی چرامبادرت به فیلمبرداری ومستندسازی نکرده چرااول مردمتجاوزرانگرفته وکمک برای دستگیری وی ننموده زنه که جایی نمتونسته بره واگرهم میرفت دسترسی به وی آسان بودواگربخواهید به شماره هایا واتساب وتلگرام استنادکنید ممکنه خودشوهره با استفاده ازخطوط دیگرکه دربازاربه وفورپیدامیشود این سوابق راخودش جعل وبرنامه ریری کرده باشدتازه این مقدمه اول برای اثبات جرم مردمیباشدکه درپروسه تحقیقات جامع مطالب ومسائل حادتری هم یافت میشود
 • پروانه IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  خیلی فضای دادگستری رو خوب توصیف کرد شما که گاهی میرید اونجا حال تون خرابه کارمندای دادگستری طفلی ها ها چه حالی دارن اونوقت با این حقوق کم و ناجیز هیچ پشت و پناه و دلسوزی هم ندارن اینهمه درد و رنج رو هر روز ببینی با تحصیلات فوق لیسانس و دکترا ماهی۳_۴میلیون حقوق بگیری درد بزرگیه
 • IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  خیلی طولانی بود اگه می خواستم شاهنامه بخونم زود تر از این تموم می شد
 • بهمن IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  واقعا از قلم و نوع نگارش شما لذت میبره.پارادوکس قلم شما و این داستانهاست.متاسفانه خیانت رو به فرهنگ روشنفکری تبدیل کردن.هر چه خیانت و بی بند و باری بیشتر=با فرهنگ تر.به روز تر.روشنفکرتر
 • مهتاب IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اینقدر زود قضاوت نکنید وقتی زنی بد میشه دو حالت داره یا واقعا مریضه یا اینکه از شوهرش محبت ندیده زن به محبت نیاز داره
 • مهتاب IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اینقدر زود قضاوت نکنید وقتی زنی بد میشه دو حالت داره یا واقعا مریضه یا اینکه از شوهرش محبت ندیده زن به محبت نیاز داره
 • رزیتا IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  کار آرش ،کار درستی بوده ولی به شرطی که آرش هم خودش اینکاره نباشه
 • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  سلام صبغه چجور ماده ۶۳۰ قتل در فراش شامل حالش میشه
 • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  پاسع تعریف مردن یه موضوع یا قصه چقدر طفره میرید خدا لعنتشون کنه کسی که دنبال کثافت کاریه چه زن چه مرد
 • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  بهترین روش طلاق دادن و شروع یک زندگی دوباره بود کسی که خیانت کرده تا آخر عمر چوبش را خواهد خورد نیازی به قتل و مجازات نیست
 • روح IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  الان این خبر بود یا رمان؟ یه ساعته داریم کوصشعر میخونیم که به خبر برسیم...
 • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  قضاوت سخته ،حکم را آنطور که قرآن گفته باید اجرا شود. من کاری ندارم که چه کسی در این ماجرا مقصره ، ولی از کسانی که حکم صادر می‌کنند میخوام که از خانم هایی که خیانت می‌کنند وجان بدر بردند بپرسند که چرا خیانت کردی .زن محتاج محبته و مرد توجه نمیکنه برای زن قابل تحمل نیست نمیتونه بنا به دلایل متعدد طلاق بگیره فکر میکنه درست میشه امکان داره بچه داشته باشه به خاطر فرزندانش طلاق نمیگیره اصلا خودش فکرش رو نمیکنه روزی برسه دست به این جنایت وخیانت بزنه ومرد یا مشغول کار وزندگی روزمره هست یا به یکی ديگه عشق علاقه داره واز همسرش غافل میشه وزندگی ادامه داره به سردی، تا روزی یکی سر راه زن ویا دختر آن مرد فرقی نمیکنه قرار میگیره ومحبت میکنه ناخواسته جذب آن مرد نا محرم میشه یک وقت خبر میشه میبینه تا کجا پیش رفته همه ی زنان ودختران آنقدر ایمان ندارند که تحمل این بی مهری را داشته باشند.پس قضاوت سخته چه بسا در آن دنیا این چنین مردان که خود را بی گناه ميدانند در آتش جهنم بسوزند.اگر زن محبت ببینه هرگز این کار زشت رو انجام نمیده.
 • Niko IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  چه صغری کبری چیدی،حوصلم سررفت،خلاصه و روان بازگو بکن استاد
 • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  سلام به هر حال خطا کردن ولی مجازات با قانونه چون حتی اگر حقم داشته باشی نباید اقدامی میکرد اینو قانون میگه ولی ای کاش تو قانون برا مردها هم مجازات یاشه فقط زن خیانتکار نیست مردها هم چنین گناه بزرگی مرتکب میشن چون گناه واشتباه مرد یا زن نداره
 • کرمانشاهی IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  متاسفانه از ده سال قبل به این طرف وضعیت رابطه بین زن و مرد به گونه‌ای تغییر کرده که باعث مشکلات فراوانی شده همین الآن دخترانی که چندین دوست پسر را تجربه نکرده باشند بسیار کم هستند و متاسفانه کار به جایی رسیده که زنان متاهل هم دوست پسر دارند و جالب است که مجوز این کارشان را طبیعی بودن همین کار برای مردان اعلام میکنند و میخواهند برابری خود با مردان را نشان دهند اما نه تنها با این اعمال با مردان برابر نمی‌شوند بلکه آن یک ذره احترامی را هم که مردان به علت جایگاه مادری و دختری و خواهری برای زنان قائل هستند از بین میبرند . آیا هیچ مردی حاضر است با دختری که با یک پسر غریبه رابطه‌ای عاشقانه داشته به همسری برگزیند؟ . اگر کسی بگوید که حاضر است این کار را بکند سؤال را خوب متوجه نشده . چون از مردان این سؤال شد!!
 • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  چرت پرت
 • دکتر DBA IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد کسی دیگر بکشد ، هر چند قرآن فرموده حق قتل نفس خود را هم نداریم چه برسد به دیگران... اجازه نداریم از خود حکم صادر کنیم و خلاف دستورات پروردگار عمل کنیم!!! خداوند قاضی مطلق است و او به امور داناست. قتل انسان به هر دلیلی گناه هست هر چند زن نصف مرد دیه دارد... چه زن چه مرد حق قتل دیگری را ندارد ، طرف زناکار است ، خوب طلاقش بده ، به چه حکمی و با کدام دستور خدا و سنت حکم قتل صادر میکنید... حکم زانی در قرآن آمده و وظیفه اجرای آن به عهده قاضی است و بس
 • بابک IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اصلا چی شد؟ همش شعر بود که.. دیگه گندشو درآورده بودی بابا
 • سایه IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  متاسفانه جامعه امروزی ما این کثافت کاری ها شده کلاس برای همین جوونامون میترسن ازدواج کنن بعضی زنان که معیار زندگی رو تجملات آزادی ثروت میدونن این افراد رو نباید اعدام کنن باید بهشون مدال بدن که جلوی این بی بندوباری اا گرفته شه کشورماکه مهدتمدن وفرهنگ بود الان چی بگم که همه میدنن
 • IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  آقای وکیل اولا بااحساسات مردم بازی نکنیددوماافرادشروری هستن که بااستفاده ازقوانین که براساس شرعیات نوشته شده باکشتن زن یادختربچه بیگناه خودسعی درفرارازقانون دارن سوما این مردکه باعلم برخیانت همسرش درمنزل مخفی شده بودبااینهمه تکنولوژی چرامبادرت به فیلمبرداری ومستندسازی نکرده چرااول مردمتجاوزرانگرفته وکمک برای دستگیری وی ننموده زنه که جایی نمتونسته بره واگرهم میرفت دسترسی به وی آسان بودواگربخواهید به شماره هایا واتساب وتلگرام استنادکنید ممکنه خودشوهره با استفاده ازخطوط دیگرکه دربازاربه وفورپیدامیشود این سوابق راخودش جعل وبرنامه ریری کرده باشدتازه این مقدمه اول برای اثبات جرم مردمیباشدکه درپروسه تحقیقات جامع مطالب ومسائل حادتری هم یافت میشوددرثانی مطالب شما فقط برای برانگیختن احساسات مردم خوب بوده ودومااستنادبه ماده هایی که برخی ازافرادفرصت طلب برای فرارازمهریه یاعدم تعادل روحی ویاکسانی که قادربه کنترل خشم خود نیستن بسیاربرای زنان بیگناه گران تمام میشود
 • عبدالله IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  واقعیت تلخ امروز محاکم و کلانتری ها و.. نتیجه ای بجز دادرسی خصوصی ندارد برای احقاق حق قانونی باید کفش آهنی به پا کرد و آنقدر دوید آخر سر هم نتیجه شانسی است اگر مظلوم و ظالم به حتمیت قانون باور داشتند اینگونه نبود
 • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 2
  زنیکه کثافت حقت بود کشته بشی
 • یک انسان خردمند IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  نظرات دوستان بسیار تکان دهنده است و جای تاسف داره مورد اول اینکه توی قانون کشور ما اگر مردی زنش رو در حال ارتکاب خیانت ببینه میتونه اونو به قتل برسونه درصورتی که یک زن همچین حقی نداره این عادلانه است ؟ دوم اگر فردی آسیبی به شما وارد کرده در صورتی که بحث دفاع شخصی و پیشگیری از آسیب بیشتر مطرح نباشه آیا درسته که من مستقیما از اون فرد انتقام بگیرم بر مبنای احساس و برداشت شخصی خودم یا باید به قانون و قوه قضائیه مراجعه کنم تا یک شخص سومی حکم عادلانه ای بین ما صادر کنه اگر هر کس قرار باشه خودش از بقیه انتقام بگیرم پس قانون و قوه قضائیه با چه درد میخوره نظم جامعه رو چطور میشه حفظ کرد مورد سوم اگر من به هر دلیلی تصمیم گرفتم یک نفر رو مجازات کنم مجازات باید با جرم تناسب داشته باشه مجازات مرگ چطور با جرم خیانت تناسب داره اگر کسی به من آسیب عاطفی و روانی وارد کرده من چطور حق دارم بهش آسیب فیزیکی بزنم یا بدتر بکشمش ؟
 • علی IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  نمیشد اینهمه صغری کبری نمیچیدید کنار هم خیلی ساده داستان رو تعریف میکردید؟ شعر میگید یا داستان؟
 • یاس IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  خیلی ازین خیانتها از همین فضای مجازی لعنتی بی دروپیکر شروع میشه.خیلی از آدمای بی هویت برای اغفال دیگران و به نمایش گذاشتن خودشون هر دم ودیقه تو اینستا و این ور اونور پلاسن و کاسبی می کنن ولی خدا ازشون نمی گذره که زندگی دیگران رو خراب می کنن
 • سارا IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  این چه طرز متن نوشتنه.مگه داری رمان عاشقانه مینویسی.حتی نتونستم متن رو تا آخر بخونم،اینقدر که زیادی ادبی بود.اصلا فرق خبرنگاری و رمان نویسی رو میدونی؟؟؟؟عجبا.
 • مهدی IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  این همه هم بگید باز هم همه در ر قهر آشتی خود دنبال چی هستند نمی‌دونم من یکی هستم که طلاق گرفته با 250سکه منجرب به اعمال قانون شدم ولی هیچ چیزی از اون زنی که ناپاک منو به دادگاه کشاند رو ندیدم و نخواهم دید که می‌گفت کثیف بودی بهتر بود ولی من از گل نازک تر به این زن نگفتم که این طور زندگی من به فنا رفت و هیچی از زندگی 10ساله خودم نفهمیدم و فقط درد رو دیدم در خودم بچه ای که تابان این مصیبت شد چون من قربانی زنی شدم که من رو به هیچ فروخت و جرمش این بود که من رو از خودش فقط و فقط جدا کنه و بس اینقدر چرا این زن ها مردها رو به جایی میکشند که به جنون تبدیل بشه و به قتلی نا عمد همین رو می‌دونم که تمام زندگیم رفت به پای هیچی به گناهی که مرتکب نشدم و قاضی می‌گفت که عیبی ندارد میگذره تا وقتی که به زندگیم پایان دادم و طلاق گرفتن الآنم یه آدمی هستم سرد که انگار دیگه زندگی نیست به چندین سال اشک آهی که هیچ کس ندید نگفت که تو چته چرا این جوری شدی و به مراتب از خودم میپرسم چرا زندگیم بهم ریخت و همین رو بگم که من زن رو دیگه آدم نمی‌دونم شیطانی رجیم می‌دونم که صد تا مثله خودشو درس میده همین ممنون
 • IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  وکیلی میگفت که پرونده ای دارد که زن ضمنی به زنا اعتراف کرده است ولی این موضوع مهریه سنگین وی را برطرف نمیکند و باید پرداخت شود
 • سحر US ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  مثل ادم شرح ماوقع میکردی خضعبلات و شعر و شاعریها چیه؟ حوصله سر بر
 • محمدرضا IR ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  آدم باید خیلی حرامزاده وبی ناموس باشد درحالی که می داند این خانم شوهر دارد با او ارتباط برقرار می کند کاش این آقا همسرش را که کشت آن بی ناموس راهم بدرک واصل می کرد .شیطان پیش این آدمها که ناموس حالیشان نیست باید درس پس دهد.
 • علی IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اگر افراد از این قبیل باید کشته بشن جمعیت کشور باید الان یک سومش می‌ماند اول خودتان را قضاوت کنید بعدا برای دیگران حکم بدین وقتی دنیا این‌همه متنوع شده باید فردیت افراد رعايت بشه و بگذارید قانون این مسايل رو حل کنه
 • رضا IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  داداشا خانوما فردا پا نشین همدیگر و بکشین بگین به من می خواست خیانت کنه
 • امیرمعز IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  فوق العاده تأثیرگذارودلهره آور. برای این وکیل لایک طلایی
 • علی IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 1
  اگه همسرش زنده بود بهتر میشد قضاوت کرد سوال کرد ،دلیل خیانتش چه بوده؟ازکجامعلوم خیانتی درکاربوده
 • غروب IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اینقدر متنو کش دادی که آدم خسته میشه و هنوز چند خطی نخونده خارج میشه و بقیه مطالب رو نمیخونه لطف کوتاه و مفید بنویسین . سپاس دوست عزیز
 • شهروز IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  درود بر ادمین محترم من یه پیشنهادی دارم واسه نظرات فقط میشه امتیاز سبز مثبت داد بهتره ادمین بزرگ وار امتیاز منفی قرمز هم قرار بدن تا هر شخص خاست با نظر و نوشته نویسنده مخالف باشه اعلام نظر کنه مرسی
 • عمار IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اینهمه مقدمه برای خبر یه خطی
 • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  خداوند خودش به ما رحم کند ازسر تقصیرات ما بگذرد .خوب بنده خدا باید مروت داشته باشد.زنی که نان شوهر را می خورد ،لباس شوهر رامی پوشد نفقه ازشوهر دریافت میکند باید تحت امر شوهر باشد تاخداوند از او راضی شود وشوهر هم راضی شود ،واقعا بی انصافی وپایمال کردن حق شوهر است که با اجنبی خلوت کند.
 • حسن IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  دوست عزیز در چند پرونده که با چند وکیل برخورد داشتم که بجز اطاله دادرسی و دروغ و ... برداشتی دیگر ازوکیل برایم میسر نبود البته با شکایت و ... کانون و ..... مقداری تنبه شدن اما نگارش این متن و اینکه در آخر در کنار مردی که هر کس بجای او بود معلوم نبود دراون حالت چه تصمیمی می‌گرفت و ..... در مقام وکیل ماندید و دفاع کردید فارغ از هر نتیجه ای دریافتم که کسانی هم به معنای وکیل هستند موفق باشی خدا کند دیگر همکارانت نیز فقط انسانیت و عدالت پیشه کنند.
 • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  متن طولانی، فاقد خلاصه مطلب و اجبار به خواندن کامل از نواقص این مقاله است
 • علی IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  1 0
  اول اینکه راهش این نیست طلاقش میداد و تمام . دوم اینکه زندگی انقدر پیچیده س که نمیشه قضاوت کرد . سوم اینکه هستن کسایی که میخوان جدا شن و شوهره نه طلاق میده نه درست زندگی میکنه .خدا میدونه داخل زندگی چی گذشته که به اینجا رسیده . حالا این داستان سرایی و ادبیات شاعرانه چیه تو داستان بکار رفته خنده داره. زندگی که مشکل داره باید تموم شه . راحت قضاوت نکنید هم زنا حق دارن هم مردا
 • نجمه سادات IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  اگه زنا هم بخوان شوهراشونو بکشن نسل بشر منقرض میشه از بس مردامون پاکدامنن
 • ممد IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  وات ده فاز مردم دیونن
 • IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۱
  0 0
  میتونستید خیلی ساده این داستانو بنویسید این همه داستان سرای نمیخواست
 • رضا IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  ما که نفهمیدیم رمانه یاواقعیت چی نوشتی
 • IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  خیلی خیلی خیلی کش دادی خلاصه میکردی
 • بهنام جباری IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  لعنت به این آدم های بد زات....
 • حالا US ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  خیلی بو دار بود داستان . در همه دنیا فرهنگ سازی میکنن که مردم قانونمند باشند ولی در اینجا. پدر دختر را میکشد و حق دارد. برادر برادر میکشد چون از روز تولد برادر خواهر است ترنس . حق دارد. شوهر. زن میکشد چون خیانتکار است و حق دارد . اگر مردی خیانت کرد. آیا به زن حق میدهید مرد را بکشد. آیا حق دارد
 • ایرانی IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  اصلا متوجه شدی چی نوشتی ؟فکر میکنید کلمات نامفهوم بکار ببرید متن زیبا میشود من واکثر دوستانی که مطالعه کردند قسمت اول رد دادیم و از حرف های آرش خواندیم یعنی ۷۵درصد متن پشم
 • پوچی IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  و من همیشه به این فکر خواهم کرد که چرا از مردی که دست هاش بوی خون میده دلیل میپرسن ولی زنی که مرتکب خطا شده حتی بدون اینکه بهش فرصتی برای دفاع داده بشه کشته میشه و بعد از مرگش همه به شیوه های مختلف قضاوتش میکنن بنظرم من جرم واقعیش خیانت نبوده جرمش زن بودن بوده!
 • نادی IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  فعلا که جمهوری اسلامی تبلیغ چند همسری میکنه میدونید زنی که شوهرش دو تا زن داره هر روز و هر شب باید این فشار روش باشه و هیچ کس فکر نمیکنه چطوری این زن داره داغون میشه
 • زکریا IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  سرانجام ارش چیشد
 • راستگو ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  قوانین اسلام فقط برای زنهاست و مردهای متاهل در قالب صیغه میتونند هزاران خیانت مبارک کنند
 • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  درود دوستان ، نظرات بسیاری از دوستان رو خوندم ، متاسفانه بسیاری از دوستان و شاید حتی وکیل و نویسنده داستان نظرات سلیقه ای خود را حاکم کردند ، قانون تنها حق دارد حاکم باشد ، جامعه بدون قانون محکوم به فناست
 • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  دو ساعت چرت گفتی که قتل رو تو جیه کنی.وای به حال مملکتی که وکیلش تو باشی.به تو باید غاز بدن ببری بچرونی بشرطی که قول بدی گمشون نکنی
 • امیر IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
  0 0
  وقتی دلت میخواد رمان بنویسی ولی خبرگزاری استخدامت میکنه!! جلد بدی داستان آرش کی چاپ میشه. هه
 • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
  0 0
  دمت گرم وکیل دلسوز
 • neda IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  0 0
  وضعیت به شدت خراب شده، متاسفانه کم نیستن!چنین زنان و مردانی خیانتکار اینجا و اونجای شهر،چه بسا در همسایگی خود شاهد ماجرا بودیم و چشممون رو بستیم فقط بخاطر اینکه باعث زندگی کسی نشیم و دوفردا دیگه انگشت اتهام به سمتمون نباشه،از نظر من چنین زنای لازم بود تا یکم مردا درد خیانت رو بچشن و به خودشون بیان،به هرحال برای درست شدن یسری غلطها باید یسری خسارتهای رو تحمل کرد و این جور زنان دارن قربانی میشن تا فرهنگ غلط خیانت مردها که یکجور عادی و مرسوم شده بود برداشته بشه و خیانت رو چه از مرد چه از زن خطا بدونن،البته زود بخوای بگی مردها درک کردن که خیانت به زندگی زناشویی همون قدر که برای شما دردناکه برای زنان که احساساتی تر و حساس تر هستن چه بسا چندین برابره،راه زیاد و قربانیان زیادتری باید داد تا به درک متقابل رسید