۰ نفر
۶ تیر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۴
شیعه کشی؛ چرا!؟

قتل دردناک شیخ حسن شحاته یکی از رهبران شیعیان و4 تن از پیروان اهل البیت علیهم السلام در مصر فاجعه دردناکی است که بی تردید پی بردن به چرائی شکل گیری این حادثه نیازمند یک تجزیه وتحلیل جسورانه است.

 اساسا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بدون مبالغه شرایط سیاسی جدیدی بر منطقه حاکم شد. جهان اسلام وبطور مشخص مسلمانان پس از 1400 سال که ازظهور اسلام می گذشت به ظرفیت ها ی دینامیکی اسلام برای دولت سازی ومقابله با استعمارخارجی پی بردند.
  لذا شورش ها وقیام های پراکنده ای در جهان اسلام بویژه در یمن ، مصر ،سوریه ، عراق وعربستان صورت گرفت اما این شورشها به سر انجام قابل قبولی نرسید.
 دلیل این شکست چیست؟ اولا این شورشها نوعا بصورت هرم وارونه وبدون وجود یک رهبری کاریزماتیک صورت گرفت ولذا از سوی حاکمان این کشورها بیرحمانه سرکوب شدند.
 حلقه مفقوده این قیام ها تکیه مردم مسلمان به برخی از جریان های سیاسی مانند اخوان المسلمین بود که نوعا فاقد مرجعیت لازم وپایگاه مردمی بودند.
 هر چند آموزه های دینی جوهره این قیام ها را تشکیل می داد اما سازمان یافتگی این نوع حرکتها بشکلی غیر منسجم وتحت تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی و بصورتی احساسی صورت گرفت وبهمین دلیل با ناکامی مواجه شدند.
 برخی قدرت ها که به ماهیت ضد استکباری انقلاب اسلامی پی برده بودند با بهره گیری از سازوکارهای خشونت آمیز تلاش کردند تا از تکرار تجربه ایران در کشورهای منطقه جلوگیری کنند.
 یکی از رهبران جریان اخوان المسلمین سوریه می گوید زمانی که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد اخوان المسلمین سوریه آن را سر آغازی برای سرنگونی رژیم های لائیک عرب تلقی کردند .
 وی می افزاید با همین نگاه اخوان المسلمین سوریه در سال 1982 در شهرهای حماء و حمص علیه دولت وقت سوریه شورش کردند اما به دلیل این که این حرکت فاقد یک مرجعیت قابل قبول مرمی بود با شکست مواجه شد.   لذا جریان های سکولار عربی ، لیبرالها وقومیت گراها سریعا خلاء های سیاسی را با حذف جریان های اسلام گرا پر کردند .
 علیرغم بی اعتقادی قومیت گرایان عرب به ظرفیت های اسلام برای دولت سازی ،تلاش کردند تا نوعی تقابل ایدئو لوژیکی میان اسلام گرایان سنتی وسلفی با تشیع به میدان داری ایران ایجاد کنند.
 در عراق وکشورهای حوزه خلیج فارس نگاه تهاجمی وپرخاشگرانه اسلام گرایان سلفی نسبت به شیعیان پر رنگتر از سایر کشورهای عربی بود اما این نگاه به مرحله تخاصم وتصادم میان شیعه وسنی نرسید.
 با این حال زمینه سازی فرهنگی وروانی برای ایجاد یک تقابل قهری میان شیعه وسنی آغاز شد که شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی با بهره گیری ظریف وماهرانه از حوادث تاریخی در ایجاد زیر بنای فکری میان اسلام گرایان سنتی وشیعیان نقش دارند.
 در عربستان یکصد شبکه ماهواره ای با چرخش مالی سالانه 10 میلیارد دلار در تشدید جریان های ضد شیعی وتقویت انگیزه های سلفی گری در میان جوانان عرب مشارکت فعال داشته اند.
 عربستان در طول 30 سال گذشته بیش از 60 میلیارد دلار برای شکل دهی جریان های فکری وهابی در جامعه الازهر مصر وتقویت شیوخ سلفی در این کانون دینی- فرهنگی مهم جهان اسلام هزینه کرده است.
 شیعیان پاکستان ، افغانستان ، عراق وحوثی های یمن نخستین قربانیان تقویت جریان های سلفی ووهابی بودند . متاسفانه جهان غرب با این تلقی که همه شیعیان به نوعی وابسته به ایران هستند وایران نیز طبیعت ضد استکباری دارد ، در مقابل این جنایات سکوت کر د زیرا این کشتارها را نوعی انتقام جوئی از ایران می داند.
 در قطر نیز بزرگترین کانون فتنه ضد شیعی با تاسیس شبکه الجزیره وحضور جریان های وابسته به اخوان المسلمین شکل گرفت.
 حضور شیخ یوسف القرضاوی مفتی مصری الاصل قطردر برنامه های ثابت وهفتگیشبکه الجزیره صرفا برای دادن مشروعیت مردمی به این شیخ سلفی فتنه گر بود که به حق برخی رسانه های عربی به وی لقب مفتی ناتو داده اند.
 شیخ یوسف القرضاوی نفوذ فوق العاده ای روی سلفی ها داشت هر چند به ظاهر سعی می کرد تا فاصله خود را از شیوخ وهابی عربستان حفظ کند.
 وی برای تاثیر گذاری سیاسی بر جریان های دینی عربی ،اتحادیه علمای مسلمینرا در دوحه پایه گذاری کرد. از آنجائی که متاسفانه در ایران همواره نگاه رهبران دینی به جریانهایدارای شاکله دینی یک نگاه احساسی وعاطفی است لذا برخی از شخصیت های محترممذهبی در ایران از هیچ تلاشی برای تقویت اتحادیه علمای مسلمین که یک تشکلکاملا هدایت شده ومشکوک است فرو گذاری نکردند.
 شیخ یوسف القرضاوی که بدون هیچ تردیدی دست پرورده سازمان های فراماسونری، صهیونیستی و جاسوسی غرب است نهایت استفاده سیاسی را از حضورشخصیت های مورد احترام ایرانی در اتحادیه علمای مسلمین به عمل آورد.
 وی هیچگاه نسبت به کشتار الحوثی های یمن وشیعیان عراق وبحرین موضع شفافینگرفت بلکه در تشدید فضای ضد شیعی نقشی کاملا تخریبی ایفا کرد.
  از اشتباهات استراتژیکی در ایران ،محاسبات کاملا شکلی وظاهری است کهتصور می شود مساله وحدت اسلامی با تشکیل برخی کنفرانس ها ودعوت از رهبران اسلامی کشورهای مسلمان به این کنفرانس ها قابل تحقق است .
 این مساله اساسا بنا به دلایل تاریخی هیچگاه تحقق نخواهد یافت زیرا یقینا غرب و سازمان های جاسوسی ودستگاه های فراما سونری از وجود شکاف عمیقتاریخی میان مذاهب مختلف اسلامی آگاهی دارند وعناصر خود را برای تشدید این اختلاف در نهادهای اسلامی نفوذ می دهند.
  شیخ یوسف القرضاوی در قطر، شیخ سلمان العوده ، شیخ محمد العریفی در عربستان شیخ ولید الطباطبائی در کویت وشیخ محمد حسان در مصر از جمله شخصیت هائی هستند که با قطب نمای سیاسی سازمان های فراماسونری حرکت می
کنند .
  این در حالی است که در ایران همه تحت تاثیر شعار فریبنده وحدت اسلامیصادقانه اما ساده لوحانه برای تحقق این شعار تلاش می کردند اما در نهایت شیعیان در جریان وقایع اخیر منطقه بار دیگر به اصطلاح از پشت خنجرخوردند.
 یکی از اشتباهات بزرگ ،تقویت جنبش های به ظاهر جهادی فلسطین از جمله حماسبود که همه شاهد بودند که چگونه این جنبش راه خود را از حزب الله شیعهجدا کرد ودر صف وهابی ها وسلفی ها علیه دولت سوریه قرار گرفت.
 عبدالعزیز الدویک رئیس سابق پارلمان فلسطین ویکی از رهبران پر نفوذ حماساخیرا در یک اظهار نظرعجیب اعلام کرد که جهاد علیه دولت سوریه واجب تر ازجهاد علیه اسرائیل است!
  خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی و اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس نیزصریحا از گروه های سلفی تکفیری سوریه جانبداری کردند وحتی نیروهای خود راعلیه دولت علوی سوریه بسیج کردند.
 این امر وحوادث بحرین ، یمن ، سوریه ، عراق ، لبنان ومصر باید به تغییرنگاه رهبران سیاسی ودینی ایران نسبت به همنوائی با برخی جریان های سلفیگرا کمک کند.
 بدون هیچگونه مجامله وخارج از الفاظ دیپلماتیک وبدون پرده پوشی اساسا خطشیعه با خط سلفی های تکفیری که لعابی اسلامی هم دارند هیچگاه در یک نقطه تلاقی نمی کنند.
 شیعیان منطقه مخصوصا حزب الله باید ازهدر دادن ظرفیت های خود برای کمک بهفلسطنیان پرهیز کنند و خط کشی جدیدی را با جنبش های فلسطین ایجاد کنند.
 شیعیان مصر را می توان نخستین قربانیان جریان های اسلام گرا پس از موجبیداری اسلامی تلقی کرد که اگر دولت اخوان المسلمین مصر به رهبری محمدمرسی تقویت شود بسیاری از شیعیان مصر در آتش این دولت اموی خواهند سوخت.
 لذا ذوق زدگی در مورد تشکیل دولت های اسلام گرا در مصر وتونس ولیبی با واقعیت های میدانی وعقیدتی موجود در جهان عرب سازگاری ندارد زیرا تجربه ثابت کرده که سکولارها ی عرب حد اقل بامذهب شیعه دشمنی آشکار ندارند اما اسلام گرایان حاضرند با شیطان پرستان همکاری کنند اما با شیعیان در یکمسجد نماز نخوانند!.
  بهمین دلیل باید نگاه دستگاه دیپلماسی ایران به اسلام گرایان مصر تغییر کند وسازوکار جدیدی را برای همکاری با لیبرالهائی مانند محمد البرادعی ،حمدین صباحی وعمرو موسی تعریف کند.
 در غیر این صورت منطقه در آینده شاهد کشتار شیعیان بیشتری خواهد بود که در آنصورت تقابل جریان های شیعه واسلام گرایان سنتی که خواست آمریکا وصهیونیستها است تشدید خواهد شد.

4949

کد خبر 300798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 6 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 44
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۱۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  47 12
  درود به قلمت اقای هانی زاده
 • بی نام IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  43 10
  هرچقدر گفتیم بابا این دیکتاتورا به خدا برای ما بهترن هیشکی گوش نداد
 • بی نام IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  50 5
  من فقط تیتر را خواندم و میگم اصلا آدم کشی چرا ؟
 • بی نام IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  38 6
  به نظرم از بابت تغییر نکردن نظام های پادشاهی در حوزه خلیج فارس باید روزی هزار بار خدا رو شکر کنیم. تصورش رو بکنید تو عربستان سعودی دموکراسی بخواد بشه؟؟؟ وای که چی می شه. یه بار تو افغانستان شد و نظام پادشاهی بهم خورد هنوز که هنوز داریم تاوان می دیم.
 • بی نام IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  48 17
  تنها کشورهایی که تو منطقه ظرفیت دموکراسی رو دارن ایران ترکیه لبنان همین و بس بقیه همه مرخصن
  • ترابی IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   23 25
   دوست عزیزم همین الان کشورهای تونس اردن و الجزایر از حیث ظرفیتهای مدنی و اجتماعی بسیار از ما بالاتر هستند لطفا بیشتر مطالعه کنید
  • بی نام IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   20 3
   برادر عزیز الجزایر و تونس تو افریقان من گفتم خاورمیانه در ضمن تونس که تازه از زیر یوغ دیکتاتوری در اومده و اونجام فعلن یه کم وضعش از مصر بهتره و اما اردن میشه بگید در اردن چه نوع دموکراسی حاکمه؟؟ پس این یارو عبدالله با رای مردم شده پادشاه من نمی دونستم؟
  • ترابی IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   18 15
   شما به قانون مطبوعات و رسانه های اردن نگاه کنید و میزان ازادی عمل رسانه های خصوصی ببینید متوجه تفاوتها میشید الان عراق و افغانستان تلویزیون خصوصی دارند و به این میگن ظرفیت دموکراسی
  • ساسان IR ۱۸:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   7 13
   والا همه ی این کشورهایی رو که نام بردی (اردن،تونس والحزایر) مثل عربستان و ...هستند اما با ظاهری کمی شیک تر!
 • ابراهیمی IR ۱۱:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  36 19
  جناب هانی زاده مدیریت یکسونگر کشور ما در بحران سوریه عامل اصلی این تنشهاست بطوریکه انگار از دیدگاه ما دولت سوریه خیر مطلق است و مخالفانش شرمطلق و همین دیدگاه هم باعث کاهش محبوبیت ما و هم متحدان ما شد جناب هانی زاده هنگامیکه اشتباه میکنیم باید با شهمامت به اشتباه خود اعتراف کنیم نه پافشاری
  • حسین IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   8 1
   برادر عزیز اشتباه اینجاست که میخواهیم با مساله سوریه و... برخورد سیاسی کنیم.سوریه الان یکی از حلقه های اصلی جبهه ی مقاومت علیه زیاده خواهی های اسراییل است.اسراییل به نظر من دشمن آزادی دموکراسی اسلام و ایران است. مساله این نیست که نظام سوریه حق مطلق است.مساله این است که چه کسی باید تغییرات در سوریه را میان داری کند.اسراییل و آمریکا که دستشان به خون مردم جهان آلوده است؟ یا کشورهای عربی که هیچ گونه آزادی و دموکراسی در کشورهایشان وجود ندارد؟و در برابر کشتار مردم حتی مسلم فلسطین هم سکوت می کنند؟ البته ایران همواره از ایجاد اصلاحات در نظام سوریه دفاع کرده و دعوت مخالفان به گفت وگو و برگزاری همایش در ایران نشانه ی آن است.
  • حسین ۲ IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   4 1
   اما براندازی نظام سوریه -که البته در دورانهای مختلف بعد از انقلاب تنها حامی ایران در منطقه بوده است - در این شرایط گفته شده تنها به نفع آمریکا تمام میشود. و حتی مردم آن هم طعمی از آزادی نمی چشند.در مصر که اولا ضد استکبار و حامی مظلومان بودن فعلا نتیجه این است چه برسد به اینجا که رسما سلاح میگیرند... باید دقیق نگاه کرد الیس صبح بقریب؟ یاعلی
 • فرهاد IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  34 5
  خیلی از مسایل و مشکلات و تحریمها نتیجه حمایتها از همین گروههای فلسطینی است.به نظر من خط قرمز ما باید حزب الله لبنان باشد و دیگر از این گروه های فلسطینی که در این شرایط سخت که حالا نوبت حمایت آنها از ایران است، حمایت نشود.در گذشته هم همین گروههای فلسطینی اعدام صدام رو هم به شدت محکوم کرده بودند!!!!
 • بی نام EU ۱۳:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  34 7
  بعد از سالها یک امر واضح را کسی تا حدی بیان کرد. صریحتر بگوییم آن چیزی که ما به اسم اسلام و جهان اسلام و ... می گوییم کلا بی اساس است. آمریکا با ما اشتراکات بیشتری دارد تا این به اصطلاح مسلمانها. می دانم که سانسور می کنید.
  • فرزاد IR ۱۴:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   21 23
   "به اصطلاح مسلمان ها" ؟؟؟!!!!؟؟؟؟ همین حرفها رو میزنید که میزنن تار و مارمون میکنن دیگه، تو همین تلویزیون ایران وقتی یه جایی سنی ها کشته میشن اعلام میکنه که مثلاً " 50 نفر کشته شدند" ولی وقتی یه جایی شیعه ها کشته میشن اعلام میشه که "50 مسلمان شیعه به شهادت رسیدند" این مرزبندی ها تا کی؟ چرا به دین 1/2 میلیارد سنی توهین میکنی؟ سنی ها هم خودشون رو از شما مسلمانتر میدونن، حالا کاری ندارم در اصل حق با کیه ولی این طرز صحبت کردنه که سر اهل تشییع رو به باد میده، دست وردارید از این حرفا، قبل از شیعه و سنی اسلام وجود داشته و قبل از اون هم یکتا پرستی و قبل از هر دوی اینا انسانیت، وقتی همه ما انسانیم چرا باید اینطوری درباره همدیگه حرف بزنیم؟
  • بی نام IR ۱۵:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   28 7
   آقا شما عصبانی نشو. منظورش از این به اصطلاح مسلمونا سنی ها نبودن. منظورش سلفی ها و تکفیری ها بودن. در کل کسی با برادران اهل سنت مشکلی نداره حتی در خود عربستان هم اهل تسنن همه محترم هستند و همه برادران ایمانی ما هستند اما این سلفی ها و تکفیری های خوف انگیز واقعا بعید می دونم از نظر اهل سنت هم ادم های قابل قبول و مسلمونی باشن.
 • ترابی IR ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  35 9
  اکثر مقالات یک طرفه است و به اشتباهات سوریه و حامیانش توجهی نداره
  • محمدرضا IR ۱۴:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   22 16
   مردم سوریه آرامش را می خواهند،تحصیل و رشد را برای فرزندانشان می خواهند نه اینکه کشورشان دست تندرو هایی بیوفتند که بی شک اولین اقدامشان سلاخی تمام شیعیان،علوی ها و مسحیان سوریه است و بعد از آن فرزندانشان را مجبور کنند کلاشینکف بدست سوار بر وانت از این کشور به آن کشور برای جهاد در راه شیطان بروند،خوشحالم در مورد مسئله سوریه تمام جریان های سیاسی یک نظر را دارند و آن هم حمایت از سوریه است
 • بی نام A1 ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  19 3
  نگاه دستگاه دیپلماسی ایران به اسلام گرایان مصر تغییر کند وسازوکار جدیدی را برای همکاری با لیبرالهائی مانند محمد البرادعی ،حمدین صباحی وعمرو موسی تعریف کند زیرا تجربه ثابت کرده که سکولارها ی عرب حد اقل بامذهب شیعه دشمنی آشکار ندارند اما اسلام گرایان حاضرند با شیطان پرستان همکاری کنند اما با شیعیان در یکمسجد نماز نخوانندشیعیان منطقه مخصوصا حزب الله باید ازهدر دادن ظرفیت های خود برای کمک بهفلسطنیان پرهیز کنند و خط کشی جدیدی را با جنبش های فلسطین ایجاد کنندیکی از اشتباهات بزرگ ،تقویت جنبش های به ظاهر جهادی فلسطین از جمله حماسبود که همه شاهد بودند که چگونه این جنبش راه خود را از حزب الله شیعهجدا کرد ودر صف وهابی ها وسلفی ها علیه دولت سوریه قرار گرفت.
 • بی نام IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  30 12
  حسن روحانی آمده است تا انشالله نگذارد ملت ایران به خاطر گروهک هایی مثل حماس، این گونه تحریم شود، حسن روحانی آمده است که جایگاه شیعیان را ارتقا دهد و............... به امید آن روز
 • بی نام IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  31 8
  خط قرمز ما باید حزب الله باشد و دیگر نباید به خاطر گروهک هایی همچون حماس و فتح و...........خودمان را به دردسر بیاندازیم.
 • بی نام A1 ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  16 42
  متاسفم که نظرا ت مغرضانه ای که ناشی از عدم شناخت وهمراه با تعصب است نسبت به اندیشمندی چون شیخ قرضاوی مطرح می کنید.
  • کیارش IR ۱۸:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   23 9
   اندیشمند؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! عزیز برادر میشه بگید که ایشون راجع به کدوم مسئله ای، کمی اندیشیده اند؟؟؟
  • بی نام IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   9 1
   معلومه که تو خودت هم از جنس قرضاوی هستی.کالانعام بل هم اضل سبیلا
  • مریم A1 ۱۲:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   6 1
   حالت خوبه برادر من میشه چندتا از کارای اندیشمندانشو بگین
 • بی نام IR ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  18 3
  مشخص بود که اخوان مسلمین چه در لیبی چه در مصر ... کلا دوس ندارن با ایران رابطه برقرار کنند حتی اگه در این انقلاب ها به آنها کمک کرده باشیم. چون که در کنفرانس کشورهای اسلامی مرسی در یک کشور شیعه نشین ... چه حرف ها که نزد. بماند . در کل به نظر من وجود حامیان قذافی یا مبارک به نفع کشور ما است. و از رشد و تکثیر بیشتر سلفی ها جلوگیری خواهد کرد.
 • بی نام IR ۱۷:۳۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  20 11
  من اصلا مذهبی نیستم ولی ایران رو بشدت دوست دارم و میدونم گروههای سلفی ایران رو با هر مذهبی تنفر انگیز می دونن قبلا دوست داشتم اسد سقوط کنه ولی الان حاضرم برم براش بجنگم و اسد رو نگه دارم این سلفی ها عقل درست و درمون ندارند و براحتی الت دست قرار می گیردند در آخر از نوشتار و تحلیل بسیار بجای
  • سيدابراهيم IR ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   13 11
   اما من به شدت مذهبی ام ومی دونم که این سلفی ها ووهابی ها چه جونوراین .حتی اگه انها دست از اسد بکشن من انها را ول نمکنم .میدونید چقدر ادم بی گناه در همین ایران خودمان ودیگر جاها چقدر مسلمانان بی گناه رو به خاک وخون کشوندن.خیلی از جوان های زمان دفاع مقدس خودمان با پول های اینها الان رفتن و.....
  • سامان IR ۰۶:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   11 4
   راست گفتی سید ابراهیم.سلفی ها معتقدند که یکی از درهای بهشت در ایران وجود داره و بیصبرانه منتظرن تا ایران هم مثل سوریه بشه و بیان خودشون و ماشیناشون رو منفجر کنن تا بتونن از راه میانبری وارد بهشت شوند.تازه میگن هر چه بیشتر ایرانیا رو بکشی به همون نسبت بیشتر ثواب میبری.تو همین ایران خودمون شهرهایی هست، که برای ورود به مسجد شیعیان کلی گیت امنیتی گذاشتن و باید قبل از ورود به مسجد بازرسی بشی. واگر این کار رو نکنن یکی از همینا میاد و خودشو بین نمازخونا منفجر می کنه.حادثه تاسوعا سال 89 چابهارو یادتونه؟
 • بی نام A1 ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  18 1
  چرا این موضوع فقط بین مسلموناس؟؟ چرا مثلن کاتولیکای تندرو پروتستانهارو نمی کشن؟؟
  • بی نام IR ۲۰:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
   18 0
   قبلا درگیریهای بسیار شدیدی رخ می داد و. بدترینش هم تو ایرلند بود ولی حس های ملی جای خیلی از این تعصب ها رو گرفت و مردمش هم فهمیدن که کشتن همدیگه جز نفرت چیزی نمی آره البته در دروان رنسانس و اوایل انقلاب صعنتی اروپا درگیری های مذهبی بسیار شدید بود ولی هر چی گذشت کمتر شد
  • مریم A1 ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   6 1
   چون اونا یا آمریکایی هستن یا ارپایی، اونا که بین خودشون اختلاف نمیندازن برادر من. اونا فقط میان بین مسلمونا تفرقه میندازن و دیدگاهشون هم این هست که تفرقه بینداز و حکومت کن
  • بی نام A1 ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   0 0
   در ایرلند فکر کنم دلیلش سیاسی بود نه عقیدتی. چون یه گروه طرفدار حکومت انگلیس بودن گروه دیگه خواستار استقلال
 • بینظر EU ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  14 14
  مباهله شیخ حسن شحاته در تلویزیون عربی رو شما دیدید؟ و آیا توهین به مقدسات اهل تسنن جایزه؟
  • بی نام IR ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
   13 7
   بر فرض که توهین کرده باشد، آیا اهل سنت باید چنین خشونتی از خود نشان می دانند؟؟؟؟
 • بی نام A1 ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  3 1
  چون میخواهند به فرمایش قران نور خدا را بر روی زمین خاموش کنند و اسلام شخصی خودشان را رواج دهند
 • بینظر EU ۲۱:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
  7 1
  تندروی مذهبی و عصبیت از طرف هر کسی با هرفکر و عقیده ای خطرناکه ، واکاوی جریانات تاریخ مذهب در منابر عمومی و خارج از مبانی علم تاریخ بمنظور ایجاد شور وهیجان و گرفتن قیافه حق به جانب و کوشش به همراه کردن همه با عقیده خود ولو به زور و دگنک و لجن مالی مخالف اسباب بوجود آمدن بزرگترین جنایات تاریخی به بهانه دین بوده است. تساهل وتسامح تنها چاره نجات بشر امروزی است پس همه حق اظهار عقیده خود را دارند ولی در چارچوب احترام به مخالف و دوری از سفسطه وبی ادبی ...زنده باد مخالف من!
 • بی نام ES ۰۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
  5 1
  کاملا باهاتون موافقم.قلم عالی‌ و مقاله کاملا تخصصی و شیوا و روان بود.من با مصری‌ها و الجزایری‌ها و مراکشیها و تونسی و سوریه‌ای و لبنانی هر روز معاشرت دارم این جریانات و تاثیرشون کاملا میبینیم.کانال الجزیره و مرکز فساد و رأس است،کسانی‌ که با عرب‌ها دمخورند این حرفها رو بهتر می‌فهمند سیاست‌مداران ما باید بیشتر روی این مسائل دقت کنند.
 • بی نام ES ۰۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
  5 4
  به نظر من باید تنها بفکر منافع ایران باشیم.فاصله سنی و شیعه به اندازه‌ای زیاد شده که قابل ترمیم نیست نفوذ عربستان و قطر در مصر و مراکش بسیار زیاده .باید از سرمایه گذاری رو این کشورها چشم بپوشیم و تمرکزمون رو روی عراق و در مرحله بعدی سوریه .البته با توجه به اینکه علوی‌ها در اقلیتند در سوریه جبهه سخت تره .اونها هم رو همین مساله دست گذاشتند رو سوریه.عراق متحد اول ایران است بی‌ چون و چرا .روی الجزایر هم میشه کار کرد با توجه به نزدیکی‌ با روسیه و تجربه بدی که از سلفیها تو سالهای ۱۹۹۶ داشتند و دشمنی دیرینشون با مراکشیها .بهترین نکته بنظر من عداوتی که اعراب تو خودشون دارند .قطر و عربستان .مراکش و الجزایر .مصر ،عراق و کویت ولی‌ کینشون رو به ایران تنها چیزی است که به دشمنیشون با هم ترجیح میدند
 • اهل سنت IR ۰۶:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
  9 0
  خدایا مسلمان کشی تا کی؟افغانستان عراق سوریه فلسطین و...وقتی خودمان به جان هم افتادیم چرا بوداییا ما را نکشن چرا چینیا نکشن؟تا وقتی جهان اسلام گرفتار اختلاف فرقه گرایی باشه وضع ما همینه.همه دنیا باسرعت درحال پیشرفت هستن ولی ما هنوز برسربرحق بودن شیعه یا سنی اختلاف داریم.حکیم عمرخیام چقد زیبا فرمودند:قومی متحیر اندر ره دین/قومی به گمان فتاده در ره یقین/ترسم از آنکه بانگ آید روزی/که ای بیخبران ره نه آنست و نه این...جهان اسلام دچار افراط و تفریط شده و این اون چیزیه که خداوند تو قرآن مسلمانان را ازش برحذر داشته...یاحق
 • سعيد IR ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۷
  7 6
  فكر ميكنم نقشه غرب گرفته.از احمقي و غرور و تعصب اعراب خوب سواستفاده شده.اين اعراب فكر نميكنم به اين زودي ادم بشن و سر عقل بيايند.تفرقه دوباره تشديد شد.دوباره اعراب گول خوردن.تركا در زماني ميگفتن كه وقتي اعراب به فكر فلسطين نيستن چرا ما باشيم.پيامبر حق داشت شيعه رو بفرسته به ايران چون به اعراب اميدي نداشت.
 • دوشنبه IR ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
  0 0
  ازنظرهمه مسلمانان ادم کشی حرام است چه برسد به مسلمان کشی ... مردم سوریه هم قربانی میشوند اما چرا صدای کسی درنمی اید
 • بی نام IR ۲۱:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
  1 1
  باید دولت ایران کمک به فلسطین رو تموم کنه تا کی از این قوم ضاله حمایت کنیم دستمون رو هم کردیم تو عسل گاز نزدن بلعیدن
 • بی نام IR ۰۴:۵۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۱۰
  3 0
  سیاست یک سو نگر، تک روی در تبیین مسایل مهم منطقه، پبش بینی غلط و صد در صد خوشبینانه، خود بزرگ بینی و اتکا بیش از حد به توان سیاسی، داشتن هدف براندازی نرم ، تربیت نیروهای مبلغ سیاسی ضد حاکمیت کشورهای عربی و فرستادن این نیروها میان تشکل های مذهبی، ارایه نمایی دو گانه از دوستی تاکتیکی و دشمنی مبنایی و به کارگیری عده و عده در مناسبات منطقه ایی، همگی شرایط را به گونه ایی مهیا کرد که ما خود را در جایی بنشانیم که نیستیم. یعنی باورمان شد که می شود با ریختن سرمایه ملی و انسانی کاری کرد که مد نظرمان است. پز رهبری جهان اسلام بیش از پیش ما را گول زد و نتیجه اینی شد که شده است. حالا هم دیر نیست اگر بشود با مذاکرات و لحاظ زمینه حسن همجواری و بخشیدن بعضی امتیازات، شرایط را به سمت آرامش برد، برد کردیم اگر نه دیر.