تیتر سه وبلاگ‌ها

  • چرا چنین قراردادی با چین؟

    چرا چنین قراردادی با چین؟

    پس از اظهارات سخنگوی دولت از تصویب پیش نویس برنامه 25 ساله همکاریهای مشترک ایران و چین که در دولت به تصویب رسید اعلام مواضع مخالف و موافق در این زمینه چه از سوی نیروهای داخلی و چه کشورهای خارجی شدت گرفت.